Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Có 10 hình ảnh, dựa vào cáchình ảnh và gợi ý của ngườidẫn chương trình, các đ/c tìmra các thành ngữ, tục ngữ,cụm từ hoặc t...
Câu: 1     GỒM CÓ 2 CHỮ
ĐÁP ÁN     CÔNG CỐC
Câu: 3   2     GỒM CÓ 2 CHỮ
ĐÁP 3Câu: ÁN     TÁO BÓN
Câu: 3     GỒM 2 CHỮ
ĐÁP ÁN     ĐÔ THỊ
Câu: 4     GỒM 2 CHỮ
ĐÁP ÁN     GHẾ MÂY
Câu 5    GỒM CÓ 2 CHỮ
ĐÁP ÁN     MÚA RỒNG
Câu 6    GỒM 2 CHỮ
ĐÁP ÁN     CẦU KỲ
Câu 7GỒM CÓ 3 CHỮ
ĐÁP ÁN LẠC LONG QUÂN
Câu: 8     GỒM CÓ 4 CHỮ
ĐÁP ÁN CHÓ TREO, MÈO ĐẬY
Câu: 9     GỒM CÓ 4 CHỮ
ĐÁP ÁN ĐÀN GẨY TAI TRÂU
Câu 10      1    2        3    4     GỒM CÓ 4 CHỮ
ĐÁP ÁN     1    2       3    4  ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ
Slide
Game show Đuổi hình bắt chữ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Game show Đuổi hình bắt chữ

126,935 views

Published on

Game show Đuổi hình bắt chữ

 1. 1. Có 10 hình ảnh, dựa vào cáchình ảnh và gợi ý của ngườidẫn chương trình, các đ/c tìmra các thành ngữ, tục ngữ,cụm từ hoặc từ có ý nghĩa liênquan tới hình ảnh ấy. Slide
 2. 2. Câu: 1 GỒM CÓ 2 CHỮ
 3. 3. ĐÁP ÁN CÔNG CỐC
 4. 4. Câu: 3 2 GỒM CÓ 2 CHỮ
 5. 5. ĐÁP 3Câu: ÁN TÁO BÓN
 6. 6. Câu: 3 GỒM 2 CHỮ
 7. 7. ĐÁP ÁN ĐÔ THỊ
 8. 8. Câu: 4 GỒM 2 CHỮ
 9. 9. ĐÁP ÁN GHẾ MÂY
 10. 10. Câu 5 GỒM CÓ 2 CHỮ
 11. 11. ĐÁP ÁN MÚA RỒNG
 12. 12. Câu 6 GỒM 2 CHỮ
 13. 13. ĐÁP ÁN CẦU KỲ
 14. 14. Câu 7GỒM CÓ 3 CHỮ
 15. 15. ĐÁP ÁN LẠC LONG QUÂN
 16. 16. Câu: 8 GỒM CÓ 4 CHỮ
 17. 17. ĐÁP ÁN CHÓ TREO, MÈO ĐẬY
 18. 18. Câu: 9 GỒM CÓ 4 CHỮ
 19. 19. ĐÁP ÁN ĐÀN GẨY TAI TRÂU
 20. 20. Câu 10 1 2 3 4 GỒM CÓ 4 CHỮ
 21. 21. ĐÁP ÁN 1 2 3 4 ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ
 22. 22. Slide

×