Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Khung chuong trinh

585 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Khung chuong trinh

  1. 1. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số : /QĐ-CĐNngày tháng năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng) Đà Nẵng, năm 2011
  2. 2. UỶ BAN NHÂN DÂN TP ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐÀ NẴNG ***** CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀTên nghề : ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆPMã nghề : 50520802Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghềĐối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đươngSố lượng môn học, mô đun đào tạo: 40Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghềI. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: - Kiến thức:+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật để phân tích các hiện tượnghư hỏng một cách khoa học, hợp lí.+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linhkiện điện tử, đặc biệt là các linh kiện điện tử chuyên dùng trong lĩnh vực côngnghiệp.+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng, của các mạch điện tử cơbản, các mạch điện chuyên biệt được dùng trong thiết bị điện tử công nghiệp.+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử thông dụngtrong công nghiệp, các dây chuyền công nghiệp.+ Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, của các thiết bị điện tửtrong thiết kế, kiểm tra sửa chữa.+ Tự thiết kế được một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng. Đáp ứng yêucầu công việc sửa chữa hay cải tiến chế độ làm việc của thiết bị điện tử côngnghiệp. + Đạt trình độ A Tiếng Anh, trình độ B Tin học hoặc tương đương. - Kỹ năng:+ Vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công nghiệp.+ Lắp đặt, kết nối các thiết bị điện tử trong dây chuyền công nghiệp.+ Bảo trì, sửa chữa được các thiết bị điện tử theo yêu cầu công việc.
  3. 3. + Tổ chức, quản lý nhóm thợ trong hoạt động tổ nhóm.+ Hướng dẫn nghề nghiệp cho thợ có trình độ thấp hơn. + Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo; + Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm. 2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng: - Chính trị, đạo đức: + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiếnpháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; + Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và địnhhướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền; + Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng phápluật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chínhxác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sảnxuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực điện; + Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hộiChủ nghĩa; + Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làmviệc theo Hiến pháp và Pháp luật; + Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sốngtrong xã hội công nghiệp; + Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục,tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc; + Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu củacông việc. - Thể chất, quốc phòng: + Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệpcông nghiệp; + Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế; + Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảovệ Tổ quốc; + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáodục quốc phòng - An ninh; + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thựchiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
  4. 4. 3. Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ: - Làm việc được ở các Công ty thi công lắp đặt các thiết bị điện tử tự động - Làm việc trong các trung tâm bảo hành, bảo trì các thiết bị tự động, điều khiển - Mở cửa hàng nhận lắp đặt các thiết bị điều khiển tự động II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU: 1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu: - Thời gian đào tạo: 3 năm - Thời gian học tập: 131 tuần - Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 100 giờ) 2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ + Thời gian học lý thuyết : 1113 giờ; + Thời gian học thực hành : 1972 giờ + Thời gian kiểm tra : 215 giờ III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ; THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; Thời gian đào tạo (giờ)Mã MH, Trong đó Tên môn học, mô đunMĐ Tổng số Lý Thực Kiểm thuyết hành traI Các môn học chung 450 220 200 30MH 01 Chính trị 90 60 24 6MH 02 Pháp luật 30 21 7 2MH 03 Giáo dục thể chất 60 4 52 4MH 04 Giáo dục quốc phòng 75 58 13 4MH 05 Tin học 75 17 54 4
  5. 5. MH 06 Ngoại ngữ 120 60 50 10 Các môn học, mô đun đào tạoII nghề 3300 1113 1972 215 Các môn học, mô đun kỹ thuậtII.1 cơ sở 1455 761 597 97MH07a Toán cao cấp 1 60 54 0 6MH07b Toán cao cấp 2 45 42 0 3MH 08 Vật lý đại cương 60 56 0 4MH 09 An toàn lao động 30 15 13 2 Điện kỹ thuậtMH 10 75 36 34 5MH 11 Đo lường điện - điện tử 85 36 45 4MH 12 Vẽ kỹ thuật 30 10 18 2MH 13a LT mạch điện tử 1 45 42 0 3MH 13b LT mạch điện tử 2 45 42 0 3MH 14 VM Điện Tử 70 30 34 6MH 15 Điện cơ bản 105 36 61 8MĐ 16 Vẽ Điện 30 12 16 2MĐ 17 Vi mạch tương tự 85 36 43 6MH 18 Tổ chức qlý sản xuất 15 14 0 1MĐ 19 Kỹ thuật xung – số 60 54 0 6MĐ 20 Máy điện 100 48 45 7MĐ 21 Kỹ thuật truyền thanh 125 36 83 6MĐ 22 Kỹ thuật cảm biến 85 36 45 4MH 23 Anh Văn CN 60 30 27 3MĐ 24 Trang bị điện 120 54 58 8MĐ 25 Kỹ thuật truyền hình 125 42 75 8 Các môn học, mô đun chuyênII.2 1845 352 1375 118 môn nghềMĐ 26 Điện tử cơ bản 125 42 75 8MĐ 27 Điện tử nâng cao 120 24 88 8
  6. 6. MĐ 29 Thực tập kỹ thuật xung - số 90 0 84 6MĐ 30 TH Máy điện 120 0 112 8MĐ 31 KT Vi điều khiển 170 42 116 12MĐ 32 Kỹ thuật CD/VCD/DVD 105 36 62 7MĐ 33 PLC cơ bản 155 42 101 12MĐ 34 KT Vi xử lý 85 42 39 4MĐ 35 Đồ án vi điều khiển 45 0 44 1MĐ 36 Điện tử công suất 150 48 90 12MĐ 37 Vi mạch số lập trình 140 48 80 12MĐ 38 PLC nâng cao 90 28 56 6MĐ 39 Thực tập nhận thức 90 0 83 7MĐ 40 Thực tập tốt nghiệp 360 0 345 15 Tổng cộng 3750 1333 2172 245IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC: (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ: 1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:Số Môn thi Hình thức thi Thời gian thiTT 1 Chính trị Viết Không quá 120 phút Vấn đáp Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinh viên) 2 Kiến thức, kỹ năng Không quá 180 phút nghề: Viết Không quá 60 phút (40 phút - Lý thuyết nghề Vấn đáp chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinh viên) Trắc nghiệm Không quá 90 phút - Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 24 giờ - Mô đun tốt nghiệp Bài thi tích hợp lý Không quá 24 giờ
  7. 7. (tích hợp giữa lý thuyết thuyết và thực với thực hành) hành 2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoạikhóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàndiện: - Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường cóthể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợpvới nghề đào tạo; - Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa:Số Nội dung Thời gianTT Thể dục, thể thao: 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 181 giờ hàng ngày Văn hóa, văn nghệ: Ngoài giờ học hàng ngày 192 Qua các phương tiện thông tin đại chúng giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần) Sinh hoạt tập thể Hoạt động thư viện Tất cả các ngày làm việc trong3 Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư tuần viện đọc sách và tham khảo tài liệu Đoàn thanh niên tổ chức các Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn buổi giao lưu, các buổi sinh4 thể hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật5 Thăm quan, dã ngoại: Mỗi học kỳ 1 lần HIỆU TRƯỞNG

×