SlideShare a Scribd company logo

الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022

صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا. وضمّت القائمة كلّ من:

1 of 5
Download to read offline
‫مرسوم‬
‫عدد‬
34
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫مؤ‬
1
‫جوان‬
2022
‫بتنقيح‬ ‫ّق‬‫ل‬‫يتع‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬
16
‫لسنة‬
2014
‫في‬ ‫المؤرخ‬
26
‫ماي‬
2014
‫واﻻستفتاء‬ ‫باﻻنتخابات‬ ‫المتعلق‬
‫وإتمامه‬
...........
‫عدد‬ ‫مرسوم‬
35
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫مؤ‬
1
‫جوان‬
2022
‫ب‬ ‫ّق‬‫ل‬‫يتع‬
‫إتمام‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬
11
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫فيفري‬
2022
‫للقضاء‬ ‫المؤقت‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
......
‫أمـر‬
‫رئاسي‬
‫عدد‬
516
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫مؤرخ‬
1
‫جوان‬
2022
‫ـق‬‫ل‬‫يتع‬
‫قضاة‬ ‫بإعفاء‬
........
‫اﻷربعاء‬
1
‫القعدة‬ ‫ذو‬
1443
–
1
‫جوان‬
2022
‫السنـة‬
165
‫عـدد‬
63
1840
1841
1842
Signature numérique de IMPRIMERIE
OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN
DN : c=TN, o=IMPRIMERIE OFFICIELL
DE LA REPUB TUNISIEN,
2.5.4.97=TN-0011841W,
cn=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA
REPUB TUNISIEN
Date : 2022.06.01 23:04:46 +01'00'
‫صفحــة‬
1840
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
1
‫جوان‬
2022
‫عـــدد‬
63
‫مرسوم‬
‫عدد‬
34
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫مؤ‬
1
‫جوان‬
2022
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫بتنقيح‬ ‫ّق‬‫ل‬‫يتع‬
16
‫لسنة‬
2014
‫المؤرخ‬
‫في‬
26
‫ماي‬
2014
‫وإتمامه‬ ‫واﻻستفتاء‬ ‫باﻻنتخابات‬ ‫المتعلق‬
.
،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
117
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫سبتمبر‬
2021
‫المتعلق‬
‫الفصل‬ ‫وخاصة‬ ‫استثنائية‬ ‫بتدابير‬
5
،‫منه‬
،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫وبعد‬
‫نصه‬ ‫اﻵتي‬ ‫المرسوم‬ ‫يصدر‬
:
‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
‫ـ‬
‫تلغى‬
‫أحكام‬
‫الفصول‬
7
‫و‬
116
‫و‬
117
‫و‬
119
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
16
‫لسنة‬
2014
‫في‬ ‫المؤرخ‬
26
‫ماي‬
2014
‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫واﻻستفتاء‬ ‫باﻻنتخابات‬ ‫المتعلق‬
‫بالقانون‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬
7
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
14
‫فيفري‬
2017
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫وبالقانون‬
76
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫أوت‬
2019
‫التالية‬ ‫باﻷحكام‬ ‫ض‬‫و‬‫وتع‬
:
‫الفصل‬
7
)
‫جديد‬
(
:
‫تمسك‬
‫الهيئة‬
‫لﻼنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬
‫له‬ ‫تحيين‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫انطﻼقا‬ ‫ضبطه‬ ‫وتتولى‬ ‫الناخبين‬ ‫سجل‬
.
‫ويتم‬
‫بسجل‬ ‫الترسيم‬
‫آليا‬ ‫أو‬ ‫إراديا‬ ‫الناخبين‬
.
‫القرين‬ ‫تسجيل‬ ‫ويجوز‬
‫الهيئة‬ ‫تضبطها‬ ‫إجراءات‬ ‫وفق‬ ‫والفروع‬ ‫واﻷصول‬
.
‫وشفافا‬ ‫دقيقا‬ ‫الناخبين‬ ‫سجل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫تعمل‬
‫ومحينا‬ ‫وشامﻼ‬
.
‫و‬
‫أن‬ ‫للهيئة‬ ‫يمكن‬
‫غير‬ ‫الناخبين‬ ‫لجميع‬ ‫اﻵلي‬ ‫التسجيل‬ ‫تتولى‬
‫المسجلين‬
‫م‬ ‫إلى‬ ‫اﻷقرب‬ ‫اﻻقتراع‬ ‫مراكز‬ ‫على‬ ‫وتوزيعهم‬
‫قرات‬
‫اﻻنتخابية‬ ‫دوائرهم‬ ‫في‬ ‫إقامتهم‬
.
‫تحيين‬ ‫وطلب‬ ‫اﻻنتخابية‬ ‫السجﻼت‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫الناخبون‬ ‫يتولى‬
‫الهيئة‬ ‫تحددها‬ ‫التي‬ ‫اﻵجال‬ ‫في‬ ،‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ،‫تسجيلهم‬
.
‫عن‬ ‫والتحيين‬ ‫للتسجيل‬ ‫الحديثة‬ ‫التقنيات‬ ‫اعتماد‬ ‫للهيئة‬ ‫يمكن‬
‫أن‬ ‫ولها‬ ،‫والخارج‬ ‫بالداخل‬ ‫الناخبين‬ ‫كافة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫بعد‬
‫تعتمد‬
‫تضبطها‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬ ‫والتحيين‬ ‫للتسجيل‬ ‫متنقلة‬ ‫مكاتب‬
.
‫الفصل‬
116
)
‫جديد‬
(
:
‫اﻻستفتاء‬ ‫حملة‬ ‫في‬ ‫للمشاركة‬ ‫يشترط‬
‫إيداع‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫تصريح‬
‫الهيئة‬ ‫لدى‬ ‫لغرض‬
‫الشروط‬ ‫ووفق‬ ‫اﻵجال‬ ‫في‬
‫الهيئة‬ ‫تضبطها‬ ‫التي‬ ‫واﻹجراءات‬
.
‫ينظر‬
‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬
‫تصاريح‬
‫في‬ ‫المشاركة‬
‫حملة‬
،‫اﻻستفتاء‬
‫قائم‬ ‫ويضبط‬
‫ة‬
‫المشاركين‬
‫ختم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫ثﻼثة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬
‫تقديم‬ ‫أجل‬
‫تصاريح‬
‫المشاركة‬
.
‫بمقر‬ ‫المذكورة‬ ‫القائمة‬ ‫تعليق‬ ‫ويتم‬
‫ي‬‫وبأ‬ ‫اﻹلكتروني‬ ‫بموقعها‬ ‫ونشرها‬ ‫الهيئة‬
‫أخرى‬ ‫وسيلة‬
.
‫المشاركين‬ ‫بإعﻼم‬ ‫الهيئة‬ ‫تقوم‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بقراراتها‬ ‫فرديا‬
‫وعشرون‬ ‫أربع‬
)
24
(
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ساعة‬
‫قائ‬ ‫ضبط‬
‫المشاركين‬ ‫مة‬
‫ي‬‫بأ‬
‫كتابيا‬ ‫أثرا‬ ‫تترك‬ ‫وسيلة‬
.
‫قرارها‬ ‫ويكون‬ ‫اﻻستفتاء‬ ‫حملة‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫رفض‬ ‫للهيئة‬ ‫يجوز‬
‫ّﻼ‬‫ل‬‫مع‬
.
‫الفصل‬
117
)
‫جديد‬
(
:
‫اﻻستفتاء‬ ‫نتائج‬ ‫عن‬ ‫الهيئة‬ ‫تعلن‬
‫وعدد‬ ‫إجابة‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫عليها‬ ‫تحصلت‬ ‫التي‬ ‫اﻷصوات‬ ‫بمجموع‬ ‫بالتصريح‬
‫وعدد‬ ‫الملغاة‬ ‫التصويت‬ ‫أوراق‬
‫اﻷ‬
‫البيضاء‬ ‫وراق‬
.
‫النص‬ ‫مشروع‬ ‫بقبول‬ ‫الهيئة‬ ‫تصرح‬
‫اﻻستفتاء‬ ‫على‬ ‫المعروض‬
‫في‬
‫صورة‬
‫تحصل‬
‫ـ‬‫ب‬ ‫اﻹجابة‬
"
‫نعم‬
"
‫بها‬ ‫المصرح‬ ‫اﻷصوات‬ ‫أغلبية‬ ‫على‬
.
‫اﻷوراق‬ ‫تحتسب‬ ‫ﻻ‬
‫و‬ ‫الملغاة‬
‫ضمن‬ ‫البيضاء‬
‫اﻷصوات‬
‫المصرح‬
‫بها‬
.
‫الفصل‬
119
)
‫جديد‬
(
:
‫الهيئة‬ ‫تضبط‬
،
‫قرار‬ ‫بمقتضى‬
،
‫مراكز‬
‫اﻻقتراع‬
.
‫الفصل‬
2
:
‫ي‬
‫ضاف‬
‫ال‬
‫فصل‬
‫الراب‬
‫ع‬
‫و‬،‫مكرر‬
‫ال‬
‫فصل‬
‫ثا‬ ‫الرابع‬
،‫لثا‬
،‫مكرر‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫رابعة‬ ‫وفقرة‬
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ثالثة‬ ‫وفقرة‬
‫الرابع‬
‫عشر‬
‫و‬
‫ال‬
‫فصل‬
‫عشر‬ ‫الثامن‬
،‫مكرر‬
‫و‬
‫ال‬
‫فصل‬
‫عشر‬ ‫وخمسة‬ ‫مائة‬
‫مكرر‬
،
‫و‬
‫ال‬
‫فقرة‬
‫ال‬
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ثانية‬
‫عشر‬ ‫وسبعة‬ ‫مائة‬
‫إلى‬
‫القانون‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬
16
‫لسنة‬
2014
‫في‬ ‫المؤرخ‬
26
‫ماي‬
2014
‫المتعلق‬
‫بالقانون‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫واﻻستفتاء‬ ‫باﻻنتخابات‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬
7
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
14
‫فيفري‬
2017
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫وبالقانون‬
76
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫أوت‬
2019
‫كاﻵتي‬
:
‫الفصل‬
4
‫مكرر‬
:
‫تخضع‬
‫الهيئة‬ ‫نفقات‬
‫بالشراءات‬ ‫المتعلقة‬
‫لﻺ‬
‫العمومية‬ ‫بالصفقات‬ ‫الخاصة‬ ‫جراءات‬
.
‫حال‬ ‫في‬ ،‫أنه‬ ‫غير‬
‫الضرورة‬
،
‫الهيئة‬ ‫نفقات‬ ‫تعفى‬ ،‫واﻻستفتاءات‬ ‫اﻻنتخابات‬ ‫وبمناسبة‬
‫مجلسها‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫العمومية‬ ‫بالصفقات‬ ‫المتعلقة‬ ‫اﻷحكام‬ ‫من‬
.
‫العمومية‬ ‫للمصاريف‬ ‫المسبقة‬ ‫الرقابة‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫نفقات‬ ‫تعفى‬
.
‫الفصل‬
4
‫ثالثا‬
:
‫العمومية‬ ‫والهياكل‬ ‫اﻹدارات‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫تضع‬
‫والجهوي‬ ‫المركزية‬
‫والوزارة‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫وخاصة‬ ‫ة‬
‫ال‬
‫م‬
ّ‫ل‬‫ك‬
‫بالمالية‬ ‫فة‬
‫ووسائل‬ ‫معطيات‬ ‫من‬ ‫تطلبه‬ ‫ما‬ ‫الهيئة‬ ‫ذمة‬ ‫على‬
‫وإمكانيات‬
‫والمعلوماتية‬ ‫البيانية‬ ‫القواعد‬ ‫وجميع‬ ‫ة‬‫ي‬‫وبشر‬ ‫ة‬‫ي‬‫ماد‬
‫اﻻنتخابية‬ ‫بالعمليات‬ ‫العﻼقة‬ ‫ذات‬ ‫واﻹحصائيات‬
،‫واﻻستفتاء‬
‫بما‬
‫مهامها‬ ‫أداء‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫يساعد‬
.
‫يمكن‬ ‫وﻻ‬
‫الهيئة‬ ‫معارضة‬
‫البنكي‬ ‫ر‬‫بالس‬ ‫المحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫أو‬
‫المهني‬ ‫ر‬‫الس‬ ‫أو‬
‫لمهامها‬ ‫أدائها‬ ‫إطار‬ ‫في‬
.
‫عــدد‬
63
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
1
‫جوان‬
2022
‫صفحـة‬
1841
‫أو‬ ‫اﻻنتخابات‬ ‫بمناسبة‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫مصالح‬ ‫وتعمل‬
‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫العمومية‬ ‫اﻹدارات‬ ‫جميع‬ ‫تعاون‬ ‫تيسير‬ ‫على‬ ‫اﻻستفتاءات‬
.
‫الفصل‬
7
‫مكرر‬
)
‫رابعة‬ ‫فقرة‬
(
:
‫يتم‬
‫تسجيل‬ ‫أحدث‬ ‫اعتماد‬
‫م‬ ‫للناخب‬
‫التشريعية‬ ‫اﻻنتخابات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الفعلي‬ ‫بعنوانه‬ ‫رتبط‬
‫والمحلية‬
.
‫تنظيم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ،‫استثنائية‬ ‫بصفة‬ ،‫للناخب‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫يرغب‬ ‫الذي‬ ‫اﻻقتراع‬ ‫مركز‬ ‫يختار‬ ‫أن‬ ،‫استفتاء‬ ‫أو‬ ‫رئاسية‬ ‫انتخابات‬
‫فيه‬ ‫التصويت‬ ‫في‬
.
‫الفصل‬
14
)
‫ثالثة‬ ‫فقرة‬
(
:
‫على‬ ‫ن‬‫ي‬‫يتع‬
‫الهيئة‬
‫ّن‬‫ك‬‫تم‬ ‫أن‬
‫الناخبين‬
‫ج‬‫المس‬
‫النزاعات‬ ‫فترة‬ ‫كامل‬ ‫خﻼل‬ ‫اﻻقتراع‬ ‫مراكز‬ ‫تحيين‬ ‫من‬ ‫لين‬
‫الناخبين‬ ‫قائمات‬ ‫في‬ ‫بالترسيم‬ ‫المتعلقة‬
.
‫الفصل‬
18
‫مكرر‬
:
‫بالنسبة‬ ‫عمل‬ ‫أيام‬ ‫اﻷسبوع‬ ‫أيام‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫تعتبر‬
‫المتعلقة‬ ‫بالطعون‬ ‫المتعهدة‬ ‫والمحاكم‬ ‫النزاع‬ ‫وأطراف‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬
‫الباب‬ ‫بهذا‬
.
‫الفصل‬
115
‫م‬
‫كرر‬
:
ُ
‫ت‬
ِ
‫ع‬
‫اعية‬‫د‬‫ال‬ ‫الجهة‬ ‫د‬
ّ‫ك‬‫مذ‬ ‫لﻼستفتاء‬
‫رة‬
‫اﻻستفتاء‬ ‫على‬ ‫المعروض‬ ‫النص‬ ‫محتوى‬ ‫ح‬‫ض‬‫تو‬ ‫تفسيرية‬
،‫وأهدافه‬
‫للعموم‬ ‫نشرها‬ ‫ويتم‬
‫ق‬
‫ب‬
‫اﻻستفتاء‬ ‫حملة‬ ‫بداية‬ ‫ل‬
.
‫الفصل‬
117
‫ثانية‬ ‫فقرة‬
:
‫قبول‬ ‫إلى‬ ‫اﻻستفتاء‬ ‫أفضى‬ ‫إذا‬
‫ويأذن‬ ‫ختمه‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يتولى‬ ،‫المعروض‬ ‫النص‬ ‫مشروع‬
‫أسبو‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بنشره‬
‫النتائج‬ ‫عن‬ ‫اﻹعﻼن‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫عا‬
‫لﻼستفتاء‬ ‫النهائية‬
.
‫الفصل‬
3
‫ـ‬
‫عبارة‬ ‫تعوض‬
"
‫الثﻼثة‬ ‫اﻷيام‬
"
‫وعبارة‬
"
‫أيام‬ ‫ثﻼثة‬
"
‫الواردة‬
‫ب‬
‫من‬ ‫الفصول‬
14
‫إلى‬
18
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
16
‫لسنة‬
2014
‫في‬ ‫المؤرخ‬
26
‫ماي‬
2014
‫باﻻنتخابات‬ ‫المتعلق‬
‫بالقانو‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫واﻻستفتاء‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫ن‬
7
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
14
‫فيفري‬
2017
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫وبالقانون‬
76
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫أوت‬
2019
‫بعبارة‬
"
48
‫ساعة‬
"
‫عبارة‬ ‫وتعوض‬ ،
"
48
‫ساعة‬
"
‫نفس‬ ‫في‬ ‫الواردة‬
‫بعبارة‬ ‫الفصول‬
"
24
‫ساعة‬
."
‫الفصل‬
4
‫ـ‬
‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
22
‫و‬
28
‫القانون‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬
23
‫لسنة‬
2012
‫في‬ ‫المؤرخ‬
20
‫ديسمبر‬
2012
‫لﻼنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫بالهيئة‬ ‫المتعلق‬
.
‫الفصل‬
5
‫ـ‬
‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬
‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫ويدخل‬ ‫التونسية‬
.
‫في‬ ‫تونس‬
1
‫جوان‬
2022
.
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫د‬‫ي‬‫سع‬ ‫قيس‬
‫عدد‬ ‫مرسوم‬
35
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫مؤ‬
1
‫جوان‬
2022
‫ّق‬‫ل‬‫يتع‬
‫ب‬
‫إتمام‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬
11
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫فيفري‬
2022
‫للقضاء‬ ‫المؤقت‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
.
،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
117
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫سبتمبر‬
2021
‫الفصل‬ ‫وخاصة‬ ‫استثنائية‬ ‫بتدابير‬ ‫المتعلق‬
5
،‫منه‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫وعلى‬
11
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫فيفري‬
2022
،‫للقضاء‬ ‫المؤقت‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫وبعد‬
‫نصه‬ ‫اﻵتي‬ ‫المرسوم‬ ‫يصدر‬
:
‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
‫ـ‬
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ُضاف‬
‫ت‬
20
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
11
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫فيفري‬
2022
‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
‫ا‬
‫التالية‬ ‫اﻷحكام‬ ‫للقضاء‬ ‫المؤقت‬ ‫اﻷعلى‬ ‫لمجلس‬
:
‫العام‬ ‫باﻷمن‬ ‫المساس‬ ‫أو‬ ‫ّد‬‫ك‬‫التأ‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ،‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬
‫الجهات‬ ‫من‬ ‫ّل‬‫ل‬‫مع‬ ‫تقرير‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ،‫للبﻼد‬ ‫العليا‬ ‫بالمصلحة‬ ‫أو‬
‫ما‬ ‫به‬ ‫ّق‬‫ل‬‫تع‬ ‫قاض‬ ‫كل‬ ‫بإعفاء‬ ‫يقضي‬ ‫رئاسي‬ ‫أمر‬ ‫إصدار‬ ،‫لة‬‫و‬‫المخ‬
‫استقﻼل‬ ‫أو‬ ‫القضاء‬ ‫سمعة‬ ‫من‬ ‫يمس‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬
‫سن‬
‫ح‬ ‫أو‬ ‫يته‬
‫سيره‬
.
‫معنى‬ ‫على‬ ‫إعفاؤه‬ ‫يتم‬ ‫قاض‬ ‫كل‬ ‫د‬‫ض‬ ‫العمومية‬ ‫الدعوى‬ ‫ُثار‬
‫ت‬‫و‬
‫الفصل‬ ‫هذا‬
.
‫بعد‬ ‫إﻻ‬ ‫قاض‬ ‫بإعفاء‬ ‫المتعلق‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬
‫إليه‬ ‫المنسوبة‬ ‫اﻷفعال‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫جزائي‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬
.
‫الفصل‬
2
‫ـ‬
‫نشر‬
‫ي‬‫و‬ ‫فورا‬ ‫النفاذ‬ ‫ز‬‫ي‬‫ح‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تدخل‬
‫الرس‬ ‫بالرائد‬
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫مي‬
.
‫في‬ ‫تونس‬
1
‫جوان‬
2022
.
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫د‬‫ي‬‫سع‬ ‫قيس‬
‫صفحــة‬
1842
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
1
‫جوان‬
2022
‫عـــدد‬
63
‫أم‬
‫ـر‬
‫رئاسي‬
‫عدد‬
516
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫مؤرخ‬
1
‫جوان‬
2022
‫يتعلـق‬
‫بإ‬
‫ع‬
‫قضاة‬ ‫فاء‬
.
،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ن‬‫إ‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
117
‫لسنة‬
2021
‫المؤرخ‬
‫في‬
22
‫سبتمبر‬
2021
،‫استثنائية‬ ‫بتدابير‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
29
‫لسنة‬
1967
‫في‬ ‫المؤرخ‬
14
‫جويلية‬
1967
‫والقانون‬ ‫للقضاء‬ ‫اﻷعلى‬ ‫والمجلس‬ ،‫القضاء‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫نقح‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫للقضاة‬ ‫اﻷساسي‬
‫ت‬
‫تمم‬ ‫أو‬ ‫ه‬
‫ت‬
‫ه‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫وأخرها‬
13
‫لسنة‬
2012
‫في‬ ‫المؤرخ‬
4
‫أوت‬
2012
،
‫وعلى‬
‫ال‬
‫مـرســوم‬
‫عدد‬
11
‫لسنة‬
2022
‫ال‬
‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫مؤ‬
12
‫فيفري‬
2022
‫المتعلق‬
‫للقضاء‬ ‫المؤقت‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫بإحداث‬
‫تم‬ ‫كيفما‬
‫تنقيح‬
‫ه‬
‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬
35
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
1
‫جوان‬
2022
،
‫وعلى‬
‫اﻷمر‬
‫الرئاسي‬
‫ـدد‬‫ع‬
137
‫لسنة‬
2021
‫المؤرخ‬
‫في‬
11
‫أكتوبر‬
2021
‫المتعلق‬
‫بتسمية‬
‫ر‬
‫ئيسة‬
،‫للحكومة‬
‫وعلى‬
‫اﻷمر‬
‫الرئاسي‬
‫ـدد‬‫ع‬
138
‫لسنة‬
2021
‫مؤرخ‬
‫في‬
11
‫أكتوبر‬
2021
‫المتعلق‬
‫بتسمية‬
‫أعضاء‬
،‫الحكومة‬
‫يصدر‬
‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬
‫نصه‬ ‫اﻵتي‬
:
‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
‫ـ‬
‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫عمﻼ‬
20
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
11
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫فيفري‬
2022
‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
‫المؤ‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬
‫تنقيح‬ ‫تم‬ ‫كيفما‬ ‫للقضاء‬ ‫قت‬
‫ه‬
‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬
35
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
1
‫جوان‬
2022
‫الق‬ ‫يعفى‬
‫اﻷتي‬ ‫ضاة‬
‫ذكرهم‬
:
1
-
،‫راشد‬ ‫الطيب‬
2
-
،‫العكرمي‬ ‫البشير‬
3
-
،‫بوزاخر‬ ‫يوسف‬
4
-
،‫الجريدي‬ ‫بوبكر‬
5
-
،‫الجمني‬ ‫عماد‬
6
-
‫الصباحي‬ ‫قيس‬
،
7
-
‫عباس‬ ‫خالد‬
،
8
-
‫كمون‬ ‫محمد‬
،
9
-
‫ب‬
‫ل‬
‫عمر‬ ‫بن‬ ‫حسن‬
،
10
-
‫الزواغي‬ ‫يوسف‬
،
11
-
‫الحنيني‬ ‫الرزاق‬ ‫عبد‬
،
12
-
‫الصيد‬ ‫رياض‬
،
13
-
‫هويدي‬ ‫بن‬ ‫سامي‬
،
14
-
‫الخنتاش‬ ‫الطاهر‬ ‫محمد‬
،
15
-
‫الرحالي‬ ‫رمضانة‬
،
16
-
‫مشعب‬ ‫الهادي‬
،
17
-
‫السليطي‬ ‫سفيان‬
،
18
-
‫د‬‫ي‬‫حم‬ ‫سمير‬
،
19
-
‫حشيشة‬ ‫صادق‬
،
20
-
‫مقطوف‬ ‫الكريم‬ ‫عبد‬
،
21
-
‫الحاجي‬ ‫حسن‬
،
22
-
‫المديوني‬ ‫مكرم‬
،
23
-
‫المهيري‬ ‫سامي‬
،
24
-
‫بسر‬ ‫سامي‬
،
25
-
‫الميساو‬ ‫اللطيف‬ ‫عبد‬
‫ي‬
،
26
-
‫نوار‬ ‫رفيعة‬
،
27
-
‫المزاري‬ ‫مليكة‬
،
28
-
‫بو‬ ‫منجي‬
‫لعراس‬
،
29
-
‫درمش‬ ‫ناجي‬
،
30
-
‫الدريسي‬ ‫عادل‬
،
31
-
‫خالد‬ ‫بن‬ ‫هشام‬
،
32
-
‫كريشان‬ ‫ماهر‬
،
33
-
‫بعزاوي‬ ‫سامي‬
،
34
-
‫الزنتاني‬ ‫داود‬
،
35
-
‫الحامدي‬ ‫المنصف‬
،
36
-
‫التليلي‬ ‫نضال‬
،
37
-
‫العبيدي‬ ‫أحمد‬
،
38
-
‫علي‬ ‫طالب‬ ‫بن‬ ‫عماد‬
،
39
-
‫الخليفي‬ ‫الستار‬ ‫عبد‬
،
40
-
‫حسونة‬ ‫مكرم‬
،
41
-
‫الذيب‬ ‫فيصل‬
،
42
-
‫مهذب‬
‫المسعدي‬
،
43
-
‫المسعودي‬ ‫مراد‬
،
44
-
‫الرحماني‬ ‫حمادي‬
،
45
-
‫خليفة‬ ‫بن‬ ‫خيرة‬
،
46
-
‫عب‬
‫د‬
‫العلوي‬ ‫الكريم‬
،
47
-
‫كعبية‬ ‫نسرين‬
،
48
-
‫مطاوع‬ ‫ألفة‬
،
49
-
‫قوجة‬ ‫طه‬
،
50
-
‫مقداد‬ ‫إكرام‬
،
51
-
‫بحرية‬ ‫رمزي‬
،
52
-
‫م‬‫مح‬ ‫علي‬
‫د‬
،
53
-
‫العبيدي‬ ‫الحكيم‬ ‫عبد‬
،
54
-
‫معز‬
‫ستوري‬
،
55
-
‫الكنزاري‬ ‫الطاهر‬ ‫محمد‬
،
56
-
‫الطريفي‬ ‫شكري‬
،
57
-
‫ال‬ ‫علي‬ ‫محمد‬
‫ب‬
‫رهومي‬
.
‫الفصل‬
2
‫ـ‬
‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬
‫ب‬
‫للجمهو‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
‫رية‬
‫التونسية‬
.
‫في‬ ‫تونس‬
1
‫جوان‬
2022
.
‫التأشير‬
‫الحكومة‬ ‫رئيسة‬
‫بودن‬ ‫نجﻼء‬
‫رمضان‬
‫وزيرة‬
‫العدل‬
‫ّال‬‫ف‬‫ج‬ ‫ليلى‬
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫د‬‫ي‬‫سع‬ ‫قيس‬
‫مطابقة‬ ‫نسخة‬
:
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمية‬ ‫للمطبعة‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫الرئيس‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ت‬
)
‫د‬
: (
0330 9061
‫اﻹمضاء‬ ‫تعريف‬
:
‫البلدية‬ ‫رئيس‬
"
‫يوم‬ ‫العاصمة‬ ‫تونس‬ ‫وﻻية‬ ‫بمقر‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬ ‫من‬ ‫العدد‬ ‫هذا‬ ‫إيداع‬ ‫تم‬
1
‫جوان‬
2022
"

Recommended

WHO Guidance on Model Certificate of Analysis (COA)
WHO Guidance on Model Certificate of Analysis (COA)WHO Guidance on Model Certificate of Analysis (COA)
WHO Guidance on Model Certificate of Analysis (COA)MD. SELIM REZA
 
Técnicas para resumir un texto
Técnicas para resumir un textoTécnicas para resumir un texto
Técnicas para resumir un textoesantosf
 
MDR відтермінували в Європі. Що змінилося і як це вплине на ринок України?
MDR відтермінували в Європі. Що змінилося і як це вплине на ринок України?MDR відтермінували в Європі. Що змінилося і як це вплине на ринок України?
MDR відтермінували в Європі. Що змінилося і як це вплине на ринок України?Improve Medical LLC
 
Insights on the MedTech Regulatory and Clinical Environment in Israel
Insights on the MedTech Regulatory and Clinical Environment in IsraelInsights on the MedTech Regulatory and Clinical Environment in Israel
Insights on the MedTech Regulatory and Clinical Environment in IsraelGreenlight Guru
 
How to Prepare for the New EU Medical Device Regulations (MDR)
How to Prepare for the New EU Medical Device Regulations (MDR)How to Prepare for the New EU Medical Device Regulations (MDR)
How to Prepare for the New EU Medical Device Regulations (MDR)Greenlight Guru
 
Medicines registration & licensing of pharmaceutical establishments of Nepal
Medicines registration & licensing of pharmaceutical establishments of NepalMedicines registration & licensing of pharmaceutical establishments of Nepal
Medicines registration & licensing of pharmaceutical establishments of NepalSR drug laboratories
 
Analyzing the Dietary Supplement Health and Education Act and other related r...
Analyzing the Dietary Supplement Health and Education Act and other related r...Analyzing the Dietary Supplement Health and Education Act and other related r...
Analyzing the Dietary Supplement Health and Education Act and other related r...AJHSSR Journal
 
GMDNS, UDI, barcodes and more...
GMDNS, UDI, barcodes and more...GMDNS, UDI, barcodes and more...
GMDNS, UDI, barcodes and more...Paul Blackett
 

More Related Content

What's hot

Registration of medical devices in Pakistan
Registration of medical devices in PakistanRegistration of medical devices in Pakistan
Registration of medical devices in PakistanMUHAMMAD SOHAIL
 
Dossier format and filing.pptx
Dossier format and filing.pptxDossier format and filing.pptx
Dossier format and filing.pptxPrachiSharma575050
 
Pakistan Medical Devices Regulations
Pakistan Medical Devices Regulations Pakistan Medical Devices Regulations
Pakistan Medical Devices Regulations Cepal & Co.
 
BIOASSAY OF TITANUS ANTI TIOXIN AND DIPTHERIA VACCINE
BIOASSAY OF TITANUS ANTI TIOXIN AND DIPTHERIA VACCINEBIOASSAY OF TITANUS ANTI TIOXIN AND DIPTHERIA VACCINE
BIOASSAY OF TITANUS ANTI TIOXIN AND DIPTHERIA VACCINEprakash64742
 
Medical Devices Rules 2017 Implementation
Medical Devices Rules 2017 ImplementationMedical Devices Rules 2017 Implementation
Medical Devices Rules 2017 Implementationshashi sinha
 
Compartilhamento no samba com permissão de grupo
Compartilhamento no samba com permissão de grupoCompartilhamento no samba com permissão de grupo
Compartilhamento no samba com permissão de grupoCarlos Eduardo
 
Quality for herbal products in EU.pptx
Quality for herbal products in EU.pptxQuality for herbal products in EU.pptx
Quality for herbal products in EU.pptxAartiVats5
 
Nbr 13866 Aparelho Domestico De Coccao Vidros De Seguranca Temperados R...
Nbr 13866  Aparelho Domestico De Coccao  Vidros De Seguranca Temperados  R...Nbr 13866  Aparelho Domestico De Coccao  Vidros De Seguranca Temperados  R...
Nbr 13866 Aparelho Domestico De Coccao Vidros De Seguranca Temperados R...guesta88e17a
 
Indian standard specification laid down for sampling and testing of skin car...
Indian standard specification laid down for sampling and testing of skin car...Indian standard specification laid down for sampling and testing of skin car...
Indian standard specification laid down for sampling and testing of skin car...Dhwani Khandhar
 
summary of indian medical device rule 2017
summary of indian medical device rule 2017summary of indian medical device rule 2017
summary of indian medical device rule 2017Arshadib
 
Medical device as per india and usa special reference with 510(k)
Medical device as per india and usa special reference with 510(k)Medical device as per india and usa special reference with 510(k)
Medical device as per india and usa special reference with 510(k)vikash vyas
 
Presentation on regulatory affairs 30032013
Presentation on regulatory affairs 30032013Presentation on regulatory affairs 30032013
Presentation on regulatory affairs 30032013Nishodh Saxena Ph. D.
 
Pistoia Alliance Debates: IDMP: It’s all about the patient: enhancing patient...
Pistoia Alliance Debates: IDMP: It’s all about the patient: enhancing patient...Pistoia Alliance Debates: IDMP: It’s all about the patient: enhancing patient...
Pistoia Alliance Debates: IDMP: It’s all about the patient: enhancing patient...Pistoia Alliance
 
Overview and update of chinese medical device regulation
Overview and update of chinese medical device regulationOverview and update of chinese medical device regulation
Overview and update of chinese medical device regulationCIRS China
 

What's hot (20)

Ghtf study group 4
Ghtf study group 4Ghtf study group 4
Ghtf study group 4
 
Registration of medical devices in Pakistan
Registration of medical devices in PakistanRegistration of medical devices in Pakistan
Registration of medical devices in Pakistan
 
ISO Standard 13485
ISO Standard 13485ISO Standard 13485
ISO Standard 13485
 
Dossier format and filing.pptx
Dossier format and filing.pptxDossier format and filing.pptx
Dossier format and filing.pptx
 
Pakistan Medical Devices Regulations
Pakistan Medical Devices Regulations Pakistan Medical Devices Regulations
Pakistan Medical Devices Regulations
 
BIOASSAY OF TITANUS ANTI TIOXIN AND DIPTHERIA VACCINE
BIOASSAY OF TITANUS ANTI TIOXIN AND DIPTHERIA VACCINEBIOASSAY OF TITANUS ANTI TIOXIN AND DIPTHERIA VACCINE
BIOASSAY OF TITANUS ANTI TIOXIN AND DIPTHERIA VACCINE
 
Medical Devices Rules 2017 Implementation
Medical Devices Rules 2017 ImplementationMedical Devices Rules 2017 Implementation
Medical Devices Rules 2017 Implementation
 
Compartilhamento no samba com permissão de grupo
Compartilhamento no samba com permissão de grupoCompartilhamento no samba com permissão de grupo
Compartilhamento no samba com permissão de grupo
 
Quality for herbal products in EU.pptx
Quality for herbal products in EU.pptxQuality for herbal products in EU.pptx
Quality for herbal products in EU.pptx
 
Nbr 13866 Aparelho Domestico De Coccao Vidros De Seguranca Temperados R...
Nbr 13866  Aparelho Domestico De Coccao  Vidros De Seguranca Temperados  R...Nbr 13866  Aparelho Domestico De Coccao  Vidros De Seguranca Temperados  R...
Nbr 13866 Aparelho Domestico De Coccao Vidros De Seguranca Temperados R...
 
UDI
UDIUDI
UDI
 
Indian standard specification laid down for sampling and testing of skin car...
Indian standard specification laid down for sampling and testing of skin car...Indian standard specification laid down for sampling and testing of skin car...
Indian standard specification laid down for sampling and testing of skin car...
 
summary of indian medical device rule 2017
summary of indian medical device rule 2017summary of indian medical device rule 2017
summary of indian medical device rule 2017
 
Medical device as per india and usa special reference with 510(k)
Medical device as per india and usa special reference with 510(k)Medical device as per india and usa special reference with 510(k)
Medical device as per india and usa special reference with 510(k)
 
ANDA Stability Requirements
ANDA Stability RequirementsANDA Stability Requirements
ANDA Stability Requirements
 
Data integrity
Data integrityData integrity
Data integrity
 
Presentation on regulatory affairs 30032013
Presentation on regulatory affairs 30032013Presentation on regulatory affairs 30032013
Presentation on regulatory affairs 30032013
 
Drug Control and Registration in Thailand - 2010
Drug Control and Registration in Thailand - 2010Drug Control and Registration in Thailand - 2010
Drug Control and Registration in Thailand - 2010
 
Pistoia Alliance Debates: IDMP: It’s all about the patient: enhancing patient...
Pistoia Alliance Debates: IDMP: It’s all about the patient: enhancing patient...Pistoia Alliance Debates: IDMP: It’s all about the patient: enhancing patient...
Pistoia Alliance Debates: IDMP: It’s all about the patient: enhancing patient...
 
Overview and update of chinese medical device regulation
Overview and update of chinese medical device regulationOverview and update of chinese medical device regulation
Overview and update of chinese medical device regulation
 

More from NewsMosaique

Semifinals_Tunisia_EN_final
Semifinals_Tunisia_EN_finalSemifinals_Tunisia_EN_final
Semifinals_Tunisia_EN_finalNewsMosaique
 
circulaire112023.pdf
circulaire112023.pdfcirculaire112023.pdf
circulaire112023.pdfNewsMosaique
 
JournalArabe0482023.pdf
JournalArabe0482023.pdfJournalArabe0482023.pdf
JournalArabe0482023.pdfNewsMosaique
 
JournalArabe0482023.pdf
JournalArabe0482023.pdfJournalArabe0482023.pdf
JournalArabe0482023.pdfNewsMosaique
 
Journal1272022.pdf
Journal1272022.pdfJournal1272022.pdf
Journal1272022.pdfNewsMosaique
 
بلاغ حول تأمين حصة عمل استثنائية بالقباضات المالية والبلدية لفائدة المترشحين ...
بلاغ حول تأمين حصة عمل استثنائية بالقباضات المالية والبلدية لفائدة المترشحين ...بلاغ حول تأمين حصة عمل استثنائية بالقباضات المالية والبلدية لفائدة المترشحين ...
بلاغ حول تأمين حصة عمل استثنائية بالقباضات المالية والبلدية لفائدة المترشحين ...NewsMosaique
 
Lettre-MFA-Tunisie_Trade-barriers
Lettre-MFA-Tunisie_Trade-barriersLettre-MFA-Tunisie_Trade-barriers
Lettre-MFA-Tunisie_Trade-barriersNewsMosaique
 
بيان مبادرة لينتصر الشعب
بيان مبادرة لينتصر الشعببيان مبادرة لينتصر الشعب
بيان مبادرة لينتصر الشعبNewsMosaique
 
رائد رسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية
رائد رسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدليةرائد رسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية
رائد رسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدليةNewsMosaique
 
قانون مكافحة الجرائم الاليكترونية
قانون مكافحة الجرائم الاليكترونيةقانون مكافحة الجرائم الاليكترونية
قانون مكافحة الجرائم الاليكترونيةNewsMosaique
 
مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي ع...
مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي ع...مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي ع...
مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي ع...NewsMosaique
 
الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في قطاع الوظيفة العمومية .
الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في قطاع الوظيفة العمومية .الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في قطاع الوظيفة العمومية .
الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في قطاع الوظيفة العمومية .NewsMosaique
 
ضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها
ضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها ضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها
ضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها NewsMosaique
 
Attessia world cup 2022
Attessia world cup 2022Attessia world cup 2022
Attessia world cup 2022NewsMosaique
 
Grille Hiver Attessia TV 2022
Grille Hiver Attessia TV 2022Grille Hiver Attessia TV 2022
Grille Hiver Attessia TV 2022NewsMosaique
 
Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022NewsMosaique
 
الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء
الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء
الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء NewsMosaique
 
Commission de Venise
Commission de Venise Commission de Venise
Commission de Venise NewsMosaique
 
مرسوم حول استفتاء 25 جويلية وأمر رئاسي لدعوة الناخبين
مرسوم حول استفتاء 25 جويلية وأمر رئاسي لدعوة الناخبينمرسوم حول استفتاء 25 جويلية وأمر رئاسي لدعوة الناخبين
مرسوم حول استفتاء 25 جويلية وأمر رئاسي لدعوة الناخبينNewsMosaique
 

More from NewsMosaique (20)

Semifinals_Tunisia_EN_final
Semifinals_Tunisia_EN_finalSemifinals_Tunisia_EN_final
Semifinals_Tunisia_EN_final
 
circulaire112023.pdf
circulaire112023.pdfcirculaire112023.pdf
circulaire112023.pdf
 
JournalArabe0482023.pdf
JournalArabe0482023.pdfJournalArabe0482023.pdf
JournalArabe0482023.pdf
 
JournalArabe0482023.pdf
JournalArabe0482023.pdfJournalArabe0482023.pdf
JournalArabe0482023.pdf
 
مرسوم
مرسوممرسوم
مرسوم
 
Journal1272022.pdf
Journal1272022.pdfJournal1272022.pdf
Journal1272022.pdf
 
بلاغ حول تأمين حصة عمل استثنائية بالقباضات المالية والبلدية لفائدة المترشحين ...
بلاغ حول تأمين حصة عمل استثنائية بالقباضات المالية والبلدية لفائدة المترشحين ...بلاغ حول تأمين حصة عمل استثنائية بالقباضات المالية والبلدية لفائدة المترشحين ...
بلاغ حول تأمين حصة عمل استثنائية بالقباضات المالية والبلدية لفائدة المترشحين ...
 
Lettre-MFA-Tunisie_Trade-barriers
Lettre-MFA-Tunisie_Trade-barriersLettre-MFA-Tunisie_Trade-barriers
Lettre-MFA-Tunisie_Trade-barriers
 
بيان مبادرة لينتصر الشعب
بيان مبادرة لينتصر الشعببيان مبادرة لينتصر الشعب
بيان مبادرة لينتصر الشعب
 
رائد رسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية
رائد رسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدليةرائد رسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية
رائد رسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية
 
قانون مكافحة الجرائم الاليكترونية
قانون مكافحة الجرائم الاليكترونيةقانون مكافحة الجرائم الاليكترونية
قانون مكافحة الجرائم الاليكترونية
 
مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي ع...
مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي ع...مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي ع...
مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي ع...
 
الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في قطاع الوظيفة العمومية .
الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في قطاع الوظيفة العمومية .الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في قطاع الوظيفة العمومية .
الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في قطاع الوظيفة العمومية .
 
ضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها
ضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها ضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها
ضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها
 
Attessia world cup 2022
Attessia world cup 2022Attessia world cup 2022
Attessia world cup 2022
 
Grille Hiver Attessia TV 2022
Grille Hiver Attessia TV 2022Grille Hiver Attessia TV 2022
Grille Hiver Attessia TV 2022
 
Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022
 
الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء
الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء
الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء
 
Commission de Venise
Commission de Venise Commission de Venise
Commission de Venise
 
مرسوم حول استفتاء 25 جويلية وأمر رئاسي لدعوة الناخبين
مرسوم حول استفتاء 25 جويلية وأمر رئاسي لدعوة الناخبينمرسوم حول استفتاء 25 جويلية وأمر رئاسي لدعوة الناخبين
مرسوم حول استفتاء 25 جويلية وأمر رئاسي لدعوة الناخبين
 

الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022

 • 1. ‫مرسوم‬ ‫عدد‬ 34 ‫لسنة‬ 2022 ‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫مؤ‬ 1 ‫جوان‬ 2022 ‫بتنقيح‬ ‫ّق‬‫ل‬‫يتع‬ ‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ 16 ‫لسنة‬ 2014 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 26 ‫ماي‬ 2014 ‫واﻻستفتاء‬ ‫باﻻنتخابات‬ ‫المتعلق‬ ‫وإتمامه‬ ........... ‫عدد‬ ‫مرسوم‬ 35 ‫لسنة‬ 2022 ‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫مؤ‬ 1 ‫جوان‬ 2022 ‫ب‬ ‫ّق‬‫ل‬‫يتع‬ ‫إتمام‬ ‫عدد‬ ‫المرسوم‬ 11 ‫لسنة‬ 2022 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 12 ‫فيفري‬ 2022 ‫للقضاء‬ ‫المؤقت‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬ ...... ‫أمـر‬ ‫رئاسي‬ ‫عدد‬ 516 ‫لسنة‬ 2022 ‫في‬ ‫مؤرخ‬ 1 ‫جوان‬ 2022 ‫ـق‬‫ل‬‫يتع‬ ‫قضاة‬ ‫بإعفاء‬ ........ ‫اﻷربعاء‬ 1 ‫القعدة‬ ‫ذو‬ 1443 – 1 ‫جوان‬ 2022 ‫السنـة‬ 165 ‫عـدد‬ 63 1840 1841 1842 Signature numérique de IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN DN : c=TN, o=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN, 2.5.4.97=TN-0011841W, cn=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN Date : 2022.06.01 23:04:46 +01'00'
 • 2. ‫صفحــة‬ 1840 ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬ –– 1 ‫جوان‬ 2022 ‫عـــدد‬ 63 ‫مرسوم‬ ‫عدد‬ 34 ‫لسنة‬ 2022 ‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫مؤ‬ 1 ‫جوان‬ 2022 ‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫بتنقيح‬ ‫ّق‬‫ل‬‫يتع‬ 16 ‫لسنة‬ 2014 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 26 ‫ماي‬ 2014 ‫وإتمامه‬ ‫واﻻستفتاء‬ ‫باﻻنتخابات‬ ‫المتعلق‬ . ،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬ ،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬ ‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬ 117 ‫لسنة‬ 2021 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 22 ‫سبتمبر‬ 2021 ‫المتعلق‬ ‫الفصل‬ ‫وخاصة‬ ‫استثنائية‬ ‫بتدابير‬ 5 ،‫منه‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫وبعد‬ ‫نصه‬ ‫اﻵتي‬ ‫المرسوم‬ ‫يصدر‬ : ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫ـ‬ ‫تلغى‬ ‫أحكام‬ ‫الفصول‬ 7 ‫و‬ 116 ‫و‬ 117 ‫و‬ 119 ‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 16 ‫لسنة‬ 2014 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 26 ‫ماي‬ 2014 ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫واﻻستفتاء‬ ‫باﻻنتخابات‬ ‫المتعلق‬ ‫بالقانون‬ ‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ 7 ‫لسنة‬ 2017 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 14 ‫فيفري‬ 2017 ‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫وبالقانون‬ 76 ‫لسنة‬ 2019 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 30 ‫أوت‬ 2019 ‫التالية‬ ‫باﻷحكام‬ ‫ض‬‫و‬‫وتع‬ : ‫الفصل‬ 7 ) ‫جديد‬ ( : ‫تمسك‬ ‫الهيئة‬ ‫لﻼنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫له‬ ‫تحيين‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫انطﻼقا‬ ‫ضبطه‬ ‫وتتولى‬ ‫الناخبين‬ ‫سجل‬ . ‫ويتم‬ ‫بسجل‬ ‫الترسيم‬ ‫آليا‬ ‫أو‬ ‫إراديا‬ ‫الناخبين‬ . ‫القرين‬ ‫تسجيل‬ ‫ويجوز‬ ‫الهيئة‬ ‫تضبطها‬ ‫إجراءات‬ ‫وفق‬ ‫والفروع‬ ‫واﻷصول‬ . ‫وشفافا‬ ‫دقيقا‬ ‫الناخبين‬ ‫سجل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫تعمل‬ ‫ومحينا‬ ‫وشامﻼ‬ . ‫و‬ ‫أن‬ ‫للهيئة‬ ‫يمكن‬ ‫غير‬ ‫الناخبين‬ ‫لجميع‬ ‫اﻵلي‬ ‫التسجيل‬ ‫تتولى‬ ‫المسجلين‬ ‫م‬ ‫إلى‬ ‫اﻷقرب‬ ‫اﻻقتراع‬ ‫مراكز‬ ‫على‬ ‫وتوزيعهم‬ ‫قرات‬ ‫اﻻنتخابية‬ ‫دوائرهم‬ ‫في‬ ‫إقامتهم‬ . ‫تحيين‬ ‫وطلب‬ ‫اﻻنتخابية‬ ‫السجﻼت‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫الناخبون‬ ‫يتولى‬ ‫الهيئة‬ ‫تحددها‬ ‫التي‬ ‫اﻵجال‬ ‫في‬ ،‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ،‫تسجيلهم‬ . ‫عن‬ ‫والتحيين‬ ‫للتسجيل‬ ‫الحديثة‬ ‫التقنيات‬ ‫اعتماد‬ ‫للهيئة‬ ‫يمكن‬ ‫أن‬ ‫ولها‬ ،‫والخارج‬ ‫بالداخل‬ ‫الناخبين‬ ‫كافة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫بعد‬ ‫تعتمد‬ ‫تضبطها‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬ ‫والتحيين‬ ‫للتسجيل‬ ‫متنقلة‬ ‫مكاتب‬ . ‫الفصل‬ 116 ) ‫جديد‬ ( : ‫اﻻستفتاء‬ ‫حملة‬ ‫في‬ ‫للمشاركة‬ ‫يشترط‬ ‫إيداع‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫تصريح‬ ‫الهيئة‬ ‫لدى‬ ‫لغرض‬ ‫الشروط‬ ‫ووفق‬ ‫اﻵجال‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫تضبطها‬ ‫التي‬ ‫واﻹجراءات‬ . ‫ينظر‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫تصاريح‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫حملة‬ ،‫اﻻستفتاء‬ ‫قائم‬ ‫ويضبط‬ ‫ة‬ ‫المشاركين‬ ‫ختم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫ثﻼثة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫تقديم‬ ‫أجل‬ ‫تصاريح‬ ‫المشاركة‬ . ‫بمقر‬ ‫المذكورة‬ ‫القائمة‬ ‫تعليق‬ ‫ويتم‬ ‫ي‬‫وبأ‬ ‫اﻹلكتروني‬ ‫بموقعها‬ ‫ونشرها‬ ‫الهيئة‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ . ‫المشاركين‬ ‫بإعﻼم‬ ‫الهيئة‬ ‫تقوم‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بقراراتها‬ ‫فرديا‬ ‫وعشرون‬ ‫أربع‬ ) 24 ( ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ساعة‬ ‫قائ‬ ‫ضبط‬ ‫المشاركين‬ ‫مة‬ ‫ي‬‫بأ‬ ‫كتابيا‬ ‫أثرا‬ ‫تترك‬ ‫وسيلة‬ . ‫قرارها‬ ‫ويكون‬ ‫اﻻستفتاء‬ ‫حملة‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫رفض‬ ‫للهيئة‬ ‫يجوز‬ ‫ّﻼ‬‫ل‬‫مع‬ . ‫الفصل‬ 117 ) ‫جديد‬ ( : ‫اﻻستفتاء‬ ‫نتائج‬ ‫عن‬ ‫الهيئة‬ ‫تعلن‬ ‫وعدد‬ ‫إجابة‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫عليها‬ ‫تحصلت‬ ‫التي‬ ‫اﻷصوات‬ ‫بمجموع‬ ‫بالتصريح‬ ‫وعدد‬ ‫الملغاة‬ ‫التصويت‬ ‫أوراق‬ ‫اﻷ‬ ‫البيضاء‬ ‫وراق‬ . ‫النص‬ ‫مشروع‬ ‫بقبول‬ ‫الهيئة‬ ‫تصرح‬ ‫اﻻستفتاء‬ ‫على‬ ‫المعروض‬ ‫في‬ ‫صورة‬ ‫تحصل‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫اﻹجابة‬ " ‫نعم‬ " ‫بها‬ ‫المصرح‬ ‫اﻷصوات‬ ‫أغلبية‬ ‫على‬ . ‫اﻷوراق‬ ‫تحتسب‬ ‫ﻻ‬ ‫و‬ ‫الملغاة‬ ‫ضمن‬ ‫البيضاء‬ ‫اﻷصوات‬ ‫المصرح‬ ‫بها‬ . ‫الفصل‬ 119 ) ‫جديد‬ ( : ‫الهيئة‬ ‫تضبط‬ ، ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ، ‫مراكز‬ ‫اﻻقتراع‬ . ‫الفصل‬ 2 : ‫ي‬ ‫ضاف‬ ‫ال‬ ‫فصل‬ ‫الراب‬ ‫ع‬ ‫و‬،‫مكرر‬ ‫ال‬ ‫فصل‬ ‫ثا‬ ‫الرابع‬ ،‫لثا‬ ،‫مكرر‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫رابعة‬ ‫وفقرة‬ ‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ثالثة‬ ‫وفقرة‬ ‫الرابع‬ ‫عشر‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫فصل‬ ‫عشر‬ ‫الثامن‬ ،‫مكرر‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫فصل‬ ‫عشر‬ ‫وخمسة‬ ‫مائة‬ ‫مكرر‬ ، ‫و‬ ‫ال‬ ‫فقرة‬ ‫ال‬ ‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ثانية‬ ‫عشر‬ ‫وسبعة‬ ‫مائة‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ 16 ‫لسنة‬ 2014 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 26 ‫ماي‬ 2014 ‫المتعلق‬ ‫بالقانون‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫واﻻستفتاء‬ ‫باﻻنتخابات‬ ‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ 7 ‫لسنة‬ 2017 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 14 ‫فيفري‬ 2017 ‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫وبالقانون‬ 76 ‫لسنة‬ 2019 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 30 ‫أوت‬ 2019 ‫كاﻵتي‬ : ‫الفصل‬ 4 ‫مكرر‬ : ‫تخضع‬ ‫الهيئة‬ ‫نفقات‬ ‫بالشراءات‬ ‫المتعلقة‬ ‫لﻺ‬ ‫العمومية‬ ‫بالصفقات‬ ‫الخاصة‬ ‫جراءات‬ . ‫حال‬ ‫في‬ ،‫أنه‬ ‫غير‬ ‫الضرورة‬ ، ‫الهيئة‬ ‫نفقات‬ ‫تعفى‬ ،‫واﻻستفتاءات‬ ‫اﻻنتخابات‬ ‫وبمناسبة‬ ‫مجلسها‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫العمومية‬ ‫بالصفقات‬ ‫المتعلقة‬ ‫اﻷحكام‬ ‫من‬ . ‫العمومية‬ ‫للمصاريف‬ ‫المسبقة‬ ‫الرقابة‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫نفقات‬ ‫تعفى‬ . ‫الفصل‬ 4 ‫ثالثا‬ : ‫العمومية‬ ‫والهياكل‬ ‫اﻹدارات‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫تضع‬ ‫والجهوي‬ ‫المركزية‬ ‫والوزارة‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫وخاصة‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫م‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫بالمالية‬ ‫فة‬ ‫ووسائل‬ ‫معطيات‬ ‫من‬ ‫تطلبه‬ ‫ما‬ ‫الهيئة‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫وإمكانيات‬ ‫والمعلوماتية‬ ‫البيانية‬ ‫القواعد‬ ‫وجميع‬ ‫ة‬‫ي‬‫وبشر‬ ‫ة‬‫ي‬‫ماد‬ ‫اﻻنتخابية‬ ‫بالعمليات‬ ‫العﻼقة‬ ‫ذات‬ ‫واﻹحصائيات‬ ،‫واﻻستفتاء‬ ‫بما‬ ‫مهامها‬ ‫أداء‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫يساعد‬ . ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬ ‫الهيئة‬ ‫معارضة‬ ‫البنكي‬ ‫ر‬‫بالس‬ ‫المحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫أو‬ ‫المهني‬ ‫ر‬‫الس‬ ‫أو‬ ‫لمهامها‬ ‫أدائها‬ ‫إطار‬ ‫في‬ .
 • 3. ‫عــدد‬ 63 ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬ –– 1 ‫جوان‬ 2022 ‫صفحـة‬ 1841 ‫أو‬ ‫اﻻنتخابات‬ ‫بمناسبة‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫مصالح‬ ‫وتعمل‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫العمومية‬ ‫اﻹدارات‬ ‫جميع‬ ‫تعاون‬ ‫تيسير‬ ‫على‬ ‫اﻻستفتاءات‬ . ‫الفصل‬ 7 ‫مكرر‬ ) ‫رابعة‬ ‫فقرة‬ ( : ‫يتم‬ ‫تسجيل‬ ‫أحدث‬ ‫اعتماد‬ ‫م‬ ‫للناخب‬ ‫التشريعية‬ ‫اﻻنتخابات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الفعلي‬ ‫بعنوانه‬ ‫رتبط‬ ‫والمحلية‬ . ‫تنظيم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ،‫استثنائية‬ ‫بصفة‬ ،‫للناخب‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ‫يرغب‬ ‫الذي‬ ‫اﻻقتراع‬ ‫مركز‬ ‫يختار‬ ‫أن‬ ،‫استفتاء‬ ‫أو‬ ‫رئاسية‬ ‫انتخابات‬ ‫فيه‬ ‫التصويت‬ ‫في‬ . ‫الفصل‬ 14 ) ‫ثالثة‬ ‫فقرة‬ ( : ‫على‬ ‫ن‬‫ي‬‫يتع‬ ‫الهيئة‬ ‫ّن‬‫ك‬‫تم‬ ‫أن‬ ‫الناخبين‬ ‫ج‬‫المس‬ ‫النزاعات‬ ‫فترة‬ ‫كامل‬ ‫خﻼل‬ ‫اﻻقتراع‬ ‫مراكز‬ ‫تحيين‬ ‫من‬ ‫لين‬ ‫الناخبين‬ ‫قائمات‬ ‫في‬ ‫بالترسيم‬ ‫المتعلقة‬ . ‫الفصل‬ 18 ‫مكرر‬ : ‫بالنسبة‬ ‫عمل‬ ‫أيام‬ ‫اﻷسبوع‬ ‫أيام‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫تعتبر‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالطعون‬ ‫المتعهدة‬ ‫والمحاكم‬ ‫النزاع‬ ‫وأطراف‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ ‫الباب‬ ‫بهذا‬ . ‫الفصل‬ 115 ‫م‬ ‫كرر‬ : ُ ‫ت‬ ِ ‫ع‬ ‫اعية‬‫د‬‫ال‬ ‫الجهة‬ ‫د‬ ّ‫ك‬‫مذ‬ ‫لﻼستفتاء‬ ‫رة‬ ‫اﻻستفتاء‬ ‫على‬ ‫المعروض‬ ‫النص‬ ‫محتوى‬ ‫ح‬‫ض‬‫تو‬ ‫تفسيرية‬ ،‫وأهدافه‬ ‫للعموم‬ ‫نشرها‬ ‫ويتم‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫اﻻستفتاء‬ ‫حملة‬ ‫بداية‬ ‫ل‬ . ‫الفصل‬ 117 ‫ثانية‬ ‫فقرة‬ : ‫قبول‬ ‫إلى‬ ‫اﻻستفتاء‬ ‫أفضى‬ ‫إذا‬ ‫ويأذن‬ ‫ختمه‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يتولى‬ ،‫المعروض‬ ‫النص‬ ‫مشروع‬ ‫أسبو‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بنشره‬ ‫النتائج‬ ‫عن‬ ‫اﻹعﻼن‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫عا‬ ‫لﻼستفتاء‬ ‫النهائية‬ . ‫الفصل‬ 3 ‫ـ‬ ‫عبارة‬ ‫تعوض‬ " ‫الثﻼثة‬ ‫اﻷيام‬ " ‫وعبارة‬ " ‫أيام‬ ‫ثﻼثة‬ " ‫الواردة‬ ‫ب‬ ‫من‬ ‫الفصول‬ 14 ‫إلى‬ 18 ‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 16 ‫لسنة‬ 2014 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 26 ‫ماي‬ 2014 ‫باﻻنتخابات‬ ‫المتعلق‬ ‫بالقانو‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫واﻻستفتاء‬ ‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫ن‬ 7 ‫لسنة‬ 2017 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 14 ‫فيفري‬ 2017 ‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫وبالقانون‬ 76 ‫لسنة‬ 2019 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 30 ‫أوت‬ 2019 ‫بعبارة‬ " 48 ‫ساعة‬ " ‫عبارة‬ ‫وتعوض‬ ، " 48 ‫ساعة‬ " ‫نفس‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫بعبارة‬ ‫الفصول‬ " 24 ‫ساعة‬ ." ‫الفصل‬ 4 ‫ـ‬ ‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬ 22 ‫و‬ 28 ‫القانون‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ 23 ‫لسنة‬ 2012 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 20 ‫ديسمبر‬ 2012 ‫لﻼنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫بالهيئة‬ ‫المتعلق‬ . ‫الفصل‬ 5 ‫ـ‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫ويدخل‬ ‫التونسية‬ . ‫في‬ ‫تونس‬ 1 ‫جوان‬ 2022 . ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫د‬‫ي‬‫سع‬ ‫قيس‬ ‫عدد‬ ‫مرسوم‬ 35 ‫لسنة‬ 2022 ‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫مؤ‬ 1 ‫جوان‬ 2022 ‫ّق‬‫ل‬‫يتع‬ ‫ب‬ ‫إتمام‬ ‫عدد‬ ‫المرسوم‬ 11 ‫لسنة‬ 2022 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 12 ‫فيفري‬ 2022 ‫للقضاء‬ ‫المؤقت‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬ . ،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬ ،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬ ‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬ 117 ‫لسنة‬ 2021 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 22 ‫سبتمبر‬ 2021 ‫الفصل‬ ‫وخاصة‬ ‫استثنائية‬ ‫بتدابير‬ ‫المتعلق‬ 5 ،‫منه‬ ‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫وعلى‬ 11 ‫لسنة‬ 2022 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 12 ‫فيفري‬ 2022 ،‫للقضاء‬ ‫المؤقت‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫وبعد‬ ‫نصه‬ ‫اﻵتي‬ ‫المرسوم‬ ‫يصدر‬ : ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫ـ‬ ‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ُضاف‬ ‫ت‬ 20 ‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 11 ‫لسنة‬ 2022 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 12 ‫فيفري‬ 2022 ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬ ‫ا‬ ‫التالية‬ ‫اﻷحكام‬ ‫للقضاء‬ ‫المؤقت‬ ‫اﻷعلى‬ ‫لمجلس‬ : ‫العام‬ ‫باﻷمن‬ ‫المساس‬ ‫أو‬ ‫ّد‬‫ك‬‫التأ‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ،‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫ّل‬‫ل‬‫مع‬ ‫تقرير‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ،‫للبﻼد‬ ‫العليا‬ ‫بالمصلحة‬ ‫أو‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫ّق‬‫ل‬‫تع‬ ‫قاض‬ ‫كل‬ ‫بإعفاء‬ ‫يقضي‬ ‫رئاسي‬ ‫أمر‬ ‫إصدار‬ ،‫لة‬‫و‬‫المخ‬ ‫استقﻼل‬ ‫أو‬ ‫القضاء‬ ‫سمعة‬ ‫من‬ ‫يمس‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫سن‬ ‫ح‬ ‫أو‬ ‫يته‬ ‫سيره‬ . ‫معنى‬ ‫على‬ ‫إعفاؤه‬ ‫يتم‬ ‫قاض‬ ‫كل‬ ‫د‬‫ض‬ ‫العمومية‬ ‫الدعوى‬ ‫ُثار‬ ‫ت‬‫و‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ . ‫بعد‬ ‫إﻻ‬ ‫قاض‬ ‫بإعفاء‬ ‫المتعلق‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬ ‫إليه‬ ‫المنسوبة‬ ‫اﻷفعال‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫جزائي‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ . ‫الفصل‬ 2 ‫ـ‬ ‫نشر‬ ‫ي‬‫و‬ ‫فورا‬ ‫النفاذ‬ ‫ز‬‫ي‬‫ح‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تدخل‬ ‫الرس‬ ‫بالرائد‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫مي‬ . ‫في‬ ‫تونس‬ 1 ‫جوان‬ 2022 . ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫د‬‫ي‬‫سع‬ ‫قيس‬
 • 4. ‫صفحــة‬ 1842 ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬ –– 1 ‫جوان‬ 2022 ‫عـــدد‬ 63 ‫أم‬ ‫ـر‬ ‫رئاسي‬ ‫عدد‬ 516 ‫لسنة‬ 2022 ‫في‬ ‫مؤرخ‬ 1 ‫جوان‬ 2022 ‫يتعلـق‬ ‫بإ‬ ‫ع‬ ‫قضاة‬ ‫فاء‬ . ،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ن‬‫إ‬ ،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬ ‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬ 117 ‫لسنة‬ 2021 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 22 ‫سبتمبر‬ 2021 ،‫استثنائية‬ ‫بتدابير‬ ‫المتعلق‬ ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬ 29 ‫لسنة‬ 1967 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 14 ‫جويلية‬ 1967 ‫والقانون‬ ‫للقضاء‬ ‫اﻷعلى‬ ‫والمجلس‬ ،‫القضاء‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬ ‫نقح‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫للقضاة‬ ‫اﻷساسي‬ ‫ت‬ ‫تمم‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫وأخرها‬ 13 ‫لسنة‬ 2012 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 4 ‫أوت‬ 2012 ، ‫وعلى‬ ‫ال‬ ‫مـرســوم‬ ‫عدد‬ 11 ‫لسنة‬ 2022 ‫ال‬ ‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫مؤ‬ 12 ‫فيفري‬ 2022 ‫المتعلق‬ ‫للقضاء‬ ‫المؤقت‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫بإحداث‬ ‫تم‬ ‫كيفما‬ ‫تنقيح‬ ‫ه‬ ‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬ 35 ‫لسنة‬ 2022 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 1 ‫جوان‬ 2022 ، ‫وعلى‬ ‫اﻷمر‬ ‫الرئاسي‬ ‫ـدد‬‫ع‬ 137 ‫لسنة‬ 2021 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 11 ‫أكتوبر‬ 2021 ‫المتعلق‬ ‫بتسمية‬ ‫ر‬ ‫ئيسة‬ ،‫للحكومة‬ ‫وعلى‬ ‫اﻷمر‬ ‫الرئاسي‬ ‫ـدد‬‫ع‬ 138 ‫لسنة‬ 2021 ‫مؤرخ‬ ‫في‬ 11 ‫أكتوبر‬ 2021 ‫المتعلق‬ ‫بتسمية‬ ‫أعضاء‬ ،‫الحكومة‬ ‫يصدر‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫نصه‬ ‫اﻵتي‬ : ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫ـ‬ ‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫عمﻼ‬ 20 ‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 11 ‫لسنة‬ 2022 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 12 ‫فيفري‬ 2022 ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬ ‫المؤ‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫تنقيح‬ ‫تم‬ ‫كيفما‬ ‫للقضاء‬ ‫قت‬ ‫ه‬ ‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬ 35 ‫لسنة‬ 2022 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 1 ‫جوان‬ 2022 ‫الق‬ ‫يعفى‬ ‫اﻷتي‬ ‫ضاة‬ ‫ذكرهم‬ : 1 - ،‫راشد‬ ‫الطيب‬ 2 - ،‫العكرمي‬ ‫البشير‬ 3 - ،‫بوزاخر‬ ‫يوسف‬ 4 - ،‫الجريدي‬ ‫بوبكر‬ 5 - ،‫الجمني‬ ‫عماد‬ 6 - ‫الصباحي‬ ‫قيس‬ ، 7 - ‫عباس‬ ‫خالد‬ ، 8 - ‫كمون‬ ‫محمد‬ ، 9 - ‫ب‬ ‫ل‬ ‫عمر‬ ‫بن‬ ‫حسن‬ ، 10 - ‫الزواغي‬ ‫يوسف‬ ، 11 - ‫الحنيني‬ ‫الرزاق‬ ‫عبد‬ ، 12 - ‫الصيد‬ ‫رياض‬ ، 13 - ‫هويدي‬ ‫بن‬ ‫سامي‬ ، 14 - ‫الخنتاش‬ ‫الطاهر‬ ‫محمد‬ ، 15 - ‫الرحالي‬ ‫رمضانة‬ ، 16 - ‫مشعب‬ ‫الهادي‬ ، 17 - ‫السليطي‬ ‫سفيان‬ ، 18 - ‫د‬‫ي‬‫حم‬ ‫سمير‬ ، 19 - ‫حشيشة‬ ‫صادق‬ ، 20 - ‫مقطوف‬ ‫الكريم‬ ‫عبد‬ ، 21 - ‫الحاجي‬ ‫حسن‬ ، 22 - ‫المديوني‬ ‫مكرم‬ ، 23 - ‫المهيري‬ ‫سامي‬ ، 24 - ‫بسر‬ ‫سامي‬ ، 25 - ‫الميساو‬ ‫اللطيف‬ ‫عبد‬ ‫ي‬ ، 26 - ‫نوار‬ ‫رفيعة‬ ، 27 - ‫المزاري‬ ‫مليكة‬ ، 28 - ‫بو‬ ‫منجي‬ ‫لعراس‬ ، 29 - ‫درمش‬ ‫ناجي‬ ، 30 - ‫الدريسي‬ ‫عادل‬ ، 31 - ‫خالد‬ ‫بن‬ ‫هشام‬ ، 32 - ‫كريشان‬ ‫ماهر‬ ، 33 - ‫بعزاوي‬ ‫سامي‬ ، 34 - ‫الزنتاني‬ ‫داود‬ ، 35 - ‫الحامدي‬ ‫المنصف‬ ، 36 - ‫التليلي‬ ‫نضال‬ ، 37 - ‫العبيدي‬ ‫أحمد‬ ،
 • 5. 38 - ‫علي‬ ‫طالب‬ ‫بن‬ ‫عماد‬ ، 39 - ‫الخليفي‬ ‫الستار‬ ‫عبد‬ ، 40 - ‫حسونة‬ ‫مكرم‬ ، 41 - ‫الذيب‬ ‫فيصل‬ ، 42 - ‫مهذب‬ ‫المسعدي‬ ، 43 - ‫المسعودي‬ ‫مراد‬ ، 44 - ‫الرحماني‬ ‫حمادي‬ ، 45 - ‫خليفة‬ ‫بن‬ ‫خيرة‬ ، 46 - ‫عب‬ ‫د‬ ‫العلوي‬ ‫الكريم‬ ، 47 - ‫كعبية‬ ‫نسرين‬ ، 48 - ‫مطاوع‬ ‫ألفة‬ ، 49 - ‫قوجة‬ ‫طه‬ ، 50 - ‫مقداد‬ ‫إكرام‬ ، 51 - ‫بحرية‬ ‫رمزي‬ ، 52 - ‫م‬‫مح‬ ‫علي‬ ‫د‬ ، 53 - ‫العبيدي‬ ‫الحكيم‬ ‫عبد‬ ، 54 - ‫معز‬ ‫ستوري‬ ، 55 - ‫الكنزاري‬ ‫الطاهر‬ ‫محمد‬ ، 56 - ‫الطريفي‬ ‫شكري‬ ، 57 - ‫ال‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫ب‬ ‫رهومي‬ . ‫الفصل‬ 2 ‫ـ‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫ب‬ ‫للجمهو‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬ ‫رية‬ ‫التونسية‬ . ‫في‬ ‫تونس‬ 1 ‫جوان‬ 2022 . ‫التأشير‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيسة‬ ‫بودن‬ ‫نجﻼء‬ ‫رمضان‬ ‫وزيرة‬ ‫العدل‬ ‫ّال‬‫ف‬‫ج‬ ‫ليلى‬ ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫د‬‫ي‬‫سع‬ ‫قيس‬ ‫مطابقة‬ ‫نسخة‬ : ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمية‬ ‫للمطبعة‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫الرئيس‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ت‬ ) ‫د‬ : ( 0330 9061 ‫اﻹمضاء‬ ‫تعريف‬ : ‫البلدية‬ ‫رئيس‬ " ‫يوم‬ ‫العاصمة‬ ‫تونس‬ ‫وﻻية‬ ‫بمقر‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬ ‫من‬ ‫العدد‬ ‫هذا‬ ‫إيداع‬ ‫تم‬ 1 ‫جوان‬ 2022 "