Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Veiklos procesų aprašymo nauda

4,128 views

Published on

 • Login to see the comments

Veiklos procesų aprašymo nauda

 1. 1. Veiklos procesų aprašymo nauda diegiant informacines sistemasRomas VenčkauskasUAB “Informacinės konsultacijos” SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 2. 2. Konsultacinės paslaugos•Business case parengimas • Investiciniai projektai•Reikalavimų parengimas •Paraiškos•Pirkimų organizavimas •Projektų planai•Ekspertizės, vertinimai •Vertinimas IS įsigijimai, Finansavimo atranka pritraukimas Projektų Procesų valdymas valdymas•Projektų administravimas, valdymas •Procesų vertinimas•Praktinių standartų •Procesų aprašymas parengimas •Procesų modeliavimas• Techninė priežiūra•Vertinimas SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 3. 3. PaslaugaProduktasSOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 4. 4. Pagrindiniai, vertę Paslaugakuriantys procesai ProduktasPalaikantys procesai SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 5. 5. ProcesasRezultatas 1 Įvykiai, veiklos, sąlygos vaidmenys, Rezultatas 2 (input) metodai, Įrankiai ( IS ir kt.) (output) SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 6. 6. Proceso diagramaRezultatas Rezultatas 1 2 (input) (output) SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 7. 7. PaslaugaVeiklos procesai Produktas SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 8. 8. IS įsigijimas. Užsakovo ir vykdytojo procesaiUžsakovas t SutartisVykdytojas SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 9. 9. IS įsigijimas. Užsakovo ir vykdytojo procesaiUžsakovas Inicijuoti Suplanuoti ir atrinkti Suprojekt Inicijuoti Adaptuoti Ištestuoti uoti t Sutartis Pateikti Kvalifikuoti Pozicionuoti pasiūlymąVykdytojas SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 10. 10. Organizacijos poreikio evoliucija Apimtis Suderinta apimtis Kas? Kaip?Inicijavimas Planavimas, Diegimas atranka • Poreikio • Veiklos • Metodai, vertinimas procesų, standartai (Business vertinimas • Dalyviai, case) • SOW, RFI, vaidmenys RFP • Pastangos • Sprendimo ir tiekėjo atranka • Derybos, sutartis Priežastis Kodėl? SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 11. 11. Priežasties ir alternatyvos nustatymas Inicijavimas Planavimas, Diegimas atranka • Poreikio • Veiklos • Metodai, vertinimas procesų, standartai (Business vertinimas • Dalyviai, case) • SOW, RFI, vaidmenys RFP • Pastangos • Sprendimo ir tiekėjo atranka • Derybos, sutartis SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 12. 12. Vertės grandinės analizė Įvežimo Paskirst PardaviA logistika ymas mas Projekta Įvežimo Pristaty Aptarna PagrindiniaiB Pardavimas vimas logistika Gamyba mas, vimas montav. Garanti Įvežimo Paskirst Paskirst PardaviC logistika ymas Gamyba ymas mas nė priežiūr. Finansų valdymas ir apskaita Personalo valdymas Palaikantys Organizacijos aprūpinimas SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 13. 13. Sprendimo ir tiekėjo pasirinkimasInicijavimas Planavimas, Diegimas atranka • Verslo • Veiklos • Metodai, poreikio procesų, standartai vertinimas vertinimas • Dalyviai, (Business • SOW, RFI, RFP vaidmenys case) • Sprendimo ir • Pastangos tiekėjo atranka • Derybos, sutartis SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 14. 14. Reikalavimų nustatymasPlanavimas, atranka Svarbu •Veiklos procesų vertinimas • Veiklos procesų vertinimas vertės grandinėje •SOW, RFI, RFP •Sprendimo ir tiekėjo atranka • Patyrusi, suinteresuota komanda. Procesų savininkai. •Derybos, sutartis • “Atpažinti” veiklos sritį ir org. unikalumą • Būtini reikalavimai ir rangavimas • Vadovautis inicijavimo (BC) rezultatais, išlaikyti kryptį Mažiau svarbu • “Standartinių” reikalavimų aprašymas • Vykdyti analizes „AS IS“ • Rengti detalius procesų, procesų vadovų aprašymus, vardan aprašymo SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 15. 15. Prosesų specifikavimas, modeliavimas• BPMN (Business Process Modeling and Notation) verslo procesų modeliavimo kalba palaikoma OMG (Object Management Group).• Įrankiai (pvz: Cameo Business Modeler , Orgsoft,ir kt.)• Procesų diagrama (Process Diagram) yra skirta modeliuoti verslo procesus ir atvaizduoti jų vykdymo logiką. SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 16. 16. BPMN notacija (I)ĮVYKIAIVEIKLOSVARTAI SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 17. 17. BPMN notacija (II)PLAUKIMO TAKELIAIJUNGIMO OBJEKTAIDUOMENŲ OBJEKTAI ARTEFAKTAI SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 18. 18. BPMN pavyzdys VaidmenysPradžios sąlygos SąlygosPagrindinis sėkmės keliasRezultatas SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 19. 19. Detalumo atvejai• D1 atvejis - tik tekstas, nurodant pagrindinius veiklos logikos aspektus• D2 atvejis – diagramos ir tekstas (nėra subprocesų)• D3 atvejis – diagramos ir tekstas (yra subprocesai)Organizacijos procesų struktūraSvarbu įvardinti procesus, suprasti jų vietąProceso aprašymo detalizacija - pasirinkimas SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 20. 20. Procesų struktūra (Programinės įrangos kūrimas) Solution Sale Support development SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 21. 21. Procesų struktūra (Programinės įrangos kūrimas) SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 22. 22. Procesų struktūra (Maisto gamyba)Tiekėjai ir Analizuoti, planuoti ir Įsigyti ir pagaminti Vykdyti rinkodarą Parduoti Pristatyti Vartotojai,partneriai vystyti Klientai ir partneriai Strateginis planavimas Produkto sukūrimas (Time-to-Market) Žaliavų paieška ir pirkimai Produktų pateikimas (Go-to-Market) Pardavimų vykdymas Paklausos patenkinimas ir įvykdymas Duomenų apsikeitimas ir teisinių reikalavimų valdymas Organizacijos valdymas ir palaikymas Analitika Finansų valdymas Personalo valdymas ir darbo užmokestis Veiklos palaikymo procesai SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 23. 23. Procesų struktūra (Maisto gamyba)Tiekėjai ir Analizuoti, planuoti ir Įsigyti ir pagaminti Vykdyti rinkodarą Parduoti Pristatyti Vartotojai,partneriai vystyti Klientai ir partneriai Strateginis planavimas Produkto sukūrimas (Time-to-Market) Žaliavų paieška ir pirkimai Produktų pateikimas (Go-to-Market) Pardavimų vykdymas Paklausos patenkinimas ir įvykdymas Duomenų apsikeitimas ir teisinių reikalavimų valdymas Organizacijos valdymas ir palaikymas Analitika Finansinė analitika Veiklos analitika Darbo jėgos išteklių analitika Finansų valdymas Finansinė apskaita Valdymo apskaita Personalo valdymas ir darbo užmokestis Personalo pritraukimas ir mokymas Personalo valdymas ir apskaita Veiklos palaikymo procesai Produktų gyvavimo Projektų ir portfelių Kokybės užtikrinimo Organizacijos turto Pirkimų valdymas (ne ciklo duomenų valdymas valdymas valdymas valdymas gamybai) SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 24. 24. Procesų struktūra (Maisto gamyba)Tiekėjai ir Analizuoti, planuoti ir Įsigyti ir pagaminti Vykdyti rinkodarą Parduoti Pristatyti Vartotojai,partneriai vystyti Klientai ir partneriai Strateginis planavimas Strategijos nustatymas ir integruotas verslo planavimas Produkto sukūrimas (Time-to-Market) Naujo produkto sukūrimas ir pristatymas Žaliavų paieška ir pirkimai Strateginė žaliavų paieška ir pirkimų valdymas Pirkimas ir apmokėjimas Produktų pateikimas (Go-to-Market) Prekės ženklo (Brand) valdymas Produktų kategorijų valdymas Pardavimo akcijų valdymas Klientų (Account) valdymas Pardavimų vykdymas Pardavimo pajėgumų (Sales Force) valdymas Pardavimas ir mokėjimo gavimas Paklausos patenkinimas ir įvykdymas Gamyba Įvežimo ir išvežimo logistika Duomenų apsikeitimas ir teisinių reikalavimų valdymas Atsekamumas ir reikalavimų laikymasis Duomenų sinchronizavimas Organizacijos valdymas ir palaikymas Analitika Finansų valdymas Personalo valdymas ir darbo užmokestis Veiklos palaikymo procesai SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 25. 25. Trijų dimensijų suderinamumasVaidmenys Užsakymo gyvavimo ciklas, metodai ( Lean, Six Sigma ir kt.) SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 26. 26. Sprendimo ir tiekėjo vertinimasPlanavimas, atranka Svarbu • Sprendimo atitiktis vertikaliam verslo, veiklos atvejui •Veiklos procesų vertinimas • SOW , RFI, RFP • Tiekėjo turimas prototipas •Sprendimo ir tiekėjo atranka •Derybos, sutartis • Veiklos procesų, RFP reikalavimų laikymasis parengiant pasiūlymą, pasiūlymo atitikimas reikalavimams • Sistemos demonstracija, pastangos • Diegimo metodika • Kt.: gamintojo atstovo vertinimas, tiekėjo specializacija, jos dalis, trukmė, patirtis, branda, personalas Mažiau svarbu • “Panašių” diegimų patirtis, “Seniai” dirbanti • Diegėjas - “Tarptautinė” kompanija • Tiekėjo organizacijos darbuotojų bendras skaičius • Patirtis bendrai ERP, CRM ir pan. SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 27. 27. Derybos, sutartisPlanavimas, atranka Svarbu •Procesų, veiklos vertinimas •SOW, RFI, RFP • Rezultatų kompozicija, priklausomybė •Sprendimo ir tiekėjo atranka •Derybos, sutartis • Sutarties priedai ir jų svarba (Veiklos procesai, RFP, pasiūlymas) • Sutarties pakeitimų valdymas • Komanda ir jos valdymas • Tipas (fiksuota kaina, T&M) • Sutarties įvykdymo garantija • Patirtis pravedant analogiškas derybas Mažiau svarbu • Baudos kaip vienintelė prevencija SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 28. 28. DiegimasInicijavimas Planavimas, Diegimas atranka • Verslo • Veiklos • Metodai, poreikio procesų standartai vertinimas vertinimas • Dalyviai, (Business • SOW, RFI, RFP vaidmenys case) • Sprendimo ir • Pastangos tiekėjo atranka • Derybos, sutartis SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 29. 29. Metodai, standartai •Verslo (veiklos) procesas (pvz: BPMN 2.0 )IS diegimas • Diegimo procesas (pvz: AIM, ASAP, SURE STEP ir kt.) • Projekto vadybos procesas (pvz: PMI, PRINCE ir kt.) SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 30. 30. Dalyviai ir vaidmenys diegimo proceseDiegimas Užsakovas •Metodai, standartai • Projekto komanda, funkcinių sričių atstovai, procesų •Dalyviai, vaidmenys savininkai •Pastangos • Projekto vadovas, sponsorius, valdymo komiteto nariai Tiekėjas (jai) • Sistemos architektas (techniniam ir funkciniam procesiniam aspektui) • Funkciniai, proceso, techniniai konsultantai • Programuotojai, testuotojai • Mokytojai • Tiekėjų projekto vadovai , valdymo komiteto nariai Trečių šalių konsultantai • Turinio, veiklos srities, procesų vadybos konsultantas • Projekto vadybos konsultantas (vadyba, priežiūra) SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 31. 31. • Sumažins procesų kiekįIšgryninti • Sumažins vaidmenų, funkcijų kiekį • Sumažins išteklių poreikį • Sumažins IS poreikį procesai • Sumažins įsigijimo ir palaikymo kaštus • Pagreitins užsakymo atlikimą • Padidins klientų lojalumą Paslauga Produktas • Nuolatinis gerinimas, orientuotas į rezultatą irDėmesys klientą • Vadovų dalyvavimas • Realūs procesų savininkai procesų • Dėmesys pagrindiniams procesams • Palaikantys procesai – skirti palaikyti pagrindiniamsgerinimui • Išeliminuoti palaikančius, kurie skirti palaikyti palaikančius • Automatizuoti procesus panaudojant IS SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT
 32. 32. Romas VenčkauskasTel.: +370 61545181E. paštas: romas@konsultacijos.ltUAB “Informacinės konsultacijos” SOFTCONSULTING.LT KONSULTACIJOS.LT

×