Old

227 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Old

 1. 1. THIẾT LẬP TRÊN MÁY CHỦ 1. Chuẩn bị 2 card mạng
 2. 2. 2. Thiết lập địa chỉ cho card Internal
 3. 3. 3. Thiết lập địa chỉ cho card External
 4. 4. 4. Do việc thiết lập VPN yêu cầu tắt bỏ một số dịch vụ Vào Start > All Programs > Administrative Tools > ServicesSau đó kích đúp vào dòng Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) Ấn nút Stop và chọn dòng Disable để dừng và tắt dịch vụ này
 5. 5. 5. Vào mục Routing and Remote Access để bắt đầu thiết lập VPN
 6. 6. 6. Nháy chuột phải chọn Configure and Enable Routing and Remote Acces
 7. 7. 7. Hộp thoại ra ta ấn Next
 8. 8. 8. Chọn dòng Remote access (dial-up or VPN) và ấn Next
 9. 9. 9. Đánh dấu vào dòng VPN và ấn Next
 10. 10. 10. Chọn card mạng nào kết nối ra InternetTrong mô hình này ta chọn External rồi ấn Next
 11. 11. 11. Thiết lập việc gán địa chỉ IP cho máy kết nối qua VPN
 12. 12. 12. Ta ấn nút New để tạo thiết lập và điền dãy địa chỉ IP cần gán rồi ấn OK
 13. 13. 13. Chọn dòng No, use Routing and Remote Access to authenticate connection request rồi ấn Next
 14. 14. 14. Thông báo đã thiết lập xong, ấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt VPN
 15. 15. 15. Quá trình hoàn tất đang chạy
 16. 16. 16. Để tạo tài khoản, nháy chuột phải vào My Computer chọn Manage
 17. 17. 17. Chọn System Tools > Local Users and Group > User Nháy chuột phải chọn New User
 18. 18. 18. Điền các thông tìn rồi ấn Create
 19. 19. 19. Nháy đúp vào User vừa tạo, chọn thẻ Dial-inTrong mục Remote Access Permission (Dial-in or VPN) chọn Alow access > OK
 20. 20. THIẾT LẬP TRÊN NGƯỜI DÙNG 1. Thiết lập địa chỉ IP cho card mạng
 21. 21. 2. Vào Control Panel > Network Connections > Ấn vào Create a new Connection Hộp thoại hiện ra chon Next
 22. 22. 3. Chọn Connect to the network at my workplace rồi ấn Next
 23. 23. 4. Chọn Virtual Private Network connection và ấn Next
 24. 24. 5. Điền bất kì vào hộp thoại chọn Next
 25. 25. 6. Gõ địa chỉ IP card Internal trên máy Server rồi ấn Next
 26. 26. 7. Hộp thoại hiện ra thông báo đã hoàn thành, ấn Finish để kết thúc
 27. 27. 8. Kích đúp vào biểu tượng kết nối vừa tạo.Hộp thoại hiện ra, ta gõ username và password vừa tạo trên máy server vào rồi ấn Connect
 28. 28. 9. Thông báo đã kết nôi VPN thành công
 29. 29. 10. Kiểm tra địa chỉ IP cho thấy IP động đã được máy chủ gán vào kết nối VPN

×