Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Njiva - zivotna zajednica

opis zivotne zajednice, biljni i zivotinski svet

 • Login to see the comments

Njiva - zivotna zajednica

 1. 1. Понављање градива о повртњаку, воћњаку и винограду:
 2. 2. 1.Шта је повртњак? Повртњак је животна заједница разних зељастих биљака које се гаје и користе у исхрани људи и домаћих животиња. 2.Поред поврћа које биљке се још могу наћи у повртњаку? Поред поврћа, повртњак настанују и самоникле биљке – коровске биљке. 3. Шта је потребно за раст поврћа? За раст поврћа ппооттррееббнноо јјее ппллоодднноо ззееммљљиишшттее,, ввооддаа,, ддооввоољљнноо ссввееттллооссттии ии ттооппллооттее.. 4.Које се повће гаји код нас? Код нас се гаји: кромпир, паприка, парадајз, краставац, купус, грашак, боранија, шаргарепа, першун, целер, пашканат,тиквице,бели и црни лук, прази лук,спанаћ,кељ, келераба,броколи, прокељ,карфиол, ротквице, зелена салата, цвекла, плави парадајз, пасуљ.
 3. 3. 5. Допуни: Воћњак је ___________________________________________. Виноград је __________________________________________. плодно земљиште на коме се гаје воћке. плодно земљиште на коме се гаји винова лоза. 6. Виногради успевају у: (заокружи слово испред тачног одговора) а) планинским крајевима благо заталасаним узвишењима са много сунчеве б) топлоте и светлости в) мрачним и неосунчаним крајевима
 4. 4. 7. Разврстај набројано воће у одговарајућа поља: јабука, јагода, малина, крушка, бресква, купина, орах дрвенасто жбунасто зељасто јабука јагода малина крушка купина бресква орах
 5. 5. Њива Њиве су велике обрадиве површине земљишта на којима људи гаје житарице, индустриско и крмно биљке.
 6. 6. Житарице које се гаје у нашим крајевима су: Најзаступљеније су пшеница и кукуруз. Јечам, овас и раж су житарице које се најчешће користе у исхрани људи, али и за исхрану стоке.
 7. 7. Индустриске биљке су:
 8. 8. Најпознатије крмне биљке које успевају у нашим крајевима су: Назив крмне биљке настао је од речи крма што значи храна за стоку.
 9. 9. Због богатства плодова њиву псећују птице, зечеви, лисуце, пољски мишеви и разни инсекти.
 10. 10. Радови на њиви: орање дрљање сејање копање прскање жетва
 11. 11. 1.Шта је њива? Њиве су велике обрадиве површине земљишта на којима људи гаје житарице, индустриско и крмно биљке. 2. Које се житарице гаје код нас.Повежи одговарајућу житарицу са сликом.
 12. 12. 3.Наброји индустриске биљке. 4. Које су најпознатије крмне биљке? 5.Ко посећује њиве? Њиву псећују птице, зечеви, лисуце, пољски мишеви и разни инсекти.
 13. 13. 6. Који су радови на њиви? орање дрљање сејање копање прскање жетва

×