Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Er utvecklingspartner<br /><ul><li>Anlita Netville för att utveckla era mobila applikationer och tjänster
Vi har mångårig expertis och erfarenhet kring alla relevanta mobila teknologier
Vi bygger hela lösningen åt er, inklusive mobila applikationer, bakomliggande tjänster, och integrationer mot befintliga t...
Netville i korthet<br />Grundat 2003 med huvudkontor på Ideon i Lund<br />30+ mjukvaruutvecklare med expertis och lång erf...
Kompetenser<br />Mobila plattformar<br />iPhone, Android, MIDP, Symbian, Windows Mobile<br />Mobila teknologier<br />	SMS,...
Arbetssätt<br /><ul><li>Vi träffas och går igenom vad ni kan tänkas ha för behov inom mobilitet
Netville presenterar vilka möjligheter som finns kring mobila applikationer och mobilitet generellt, relaterat till era be...
Netville återkommer med förslag på affärsupplägg och lösning</li></li></ul><li>Sociala nätverk<br />Facebook, Twitter, Lin...
Marknadsföring<br />Mobilaapplikationerbliralltmerviktigaförattmarknadsföravarumärkenochprodukter<br />Jumerlångsiktigtvär...
Ökad produktivitet<br />Mobila applikationer kan ge åtkomst till affärssystem, tidrapportering, arbetsorderhantering etc, ...
Spel<br />Spelär den mestpopuläratypenavmobilaapplikationer, sominteminstkankombineras med marknadsföring<br />Man kangöra...
Styrning och mätning<br />Moderna mobiltelefoner med fullskärmsdisplay fungerar utmärkt som kontrollpanel och visare av mä...
Referenskund: Trivendia Sweden AB<br />Syfte<br />Tränings-, hälso- och kostinformation via PC,mobil-<br />telefon inklusi...
Referenskund: Trivendia Sweden AB<br />PC Web<br />iPhone App<br />Mobil Web<br />
Referenskund: Hemmakväll AB<br />Syfte<br />Mobil tillgång till information om videofilmer, butiker och <br />erbjudanden<...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Netville - Er utvecklingspartner för mobila applikationer

1,792 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Netville - Er utvecklingspartner för mobila applikationer

 1. 1.
 2. 2. Er utvecklingspartner<br /><ul><li>Anlita Netville för att utveckla era mobila applikationer och tjänster
 3. 3. Vi har mångårig expertis och erfarenhet kring alla relevanta mobila teknologier
 4. 4. Vi bygger hela lösningen åt er, inklusive mobila applikationer, bakomliggande tjänster, och integrationer mot befintliga tjänster</li></li></ul><li>Er utvecklingspartner<br />Ni har behoven och önskemålen<br />Vi hjälper er se vad som kan åstadkommas inom den mobila sfären och hur det kan bygga värde för ert företag<br />
 5. 5. Netville i korthet<br />Grundat 2003 med huvudkontor på Ideon i Lund<br />30+ mjukvaruutvecklare med expertis och lång erfarenhet kring mobila applikationer och tjänster<br />Bland våra kunder märks Sony Ericsson, CellaVision, ST-Ericsson, TAT, Trivendia Sweden, Hemmakväll, TAC samt IKEA<br />
 6. 6. Kompetenser<br />Mobila plattformar<br />iPhone, Android, MIDP, Symbian, Windows Mobile<br />Mobila teknologier<br /> SMS, MMS, mobila mediaformat, positionering,<br /> detektering av telefonmodell, etc<br />Tjänsteplattformar<br /> Linux, Apache, MySQL, PHP, Zend<br /> Windows, IIS, MS SQL, .NET, C#, Java, JDBC<br /> CMS:er: Drupal, Wordpress, Joomla, etc<br />
 7. 7. Arbetssätt<br /><ul><li>Vi träffas och går igenom vad ni kan tänkas ha för behov inom mobilitet
 8. 8. Netville presenterar vilka möjligheter som finns kring mobila applikationer och mobilitet generellt, relaterat till era behov och er verksamhet
 9. 9. Netville återkommer med förslag på affärsupplägg och lösning</li></li></ul><li>Sociala nätverk<br />Facebook, Twitter, LinkedIn ochliknandetjänsterharblivitmycketpopuläraochförmångakritiskafördagligasocialainteraktioner<br />Då en mobiltelefonkantabilder, spela in video ochljud, läsaavanvändarens position etc, möjliggörskommunikationsomgårlångtutöver text<br />Mobilaapplikationerkangöraskompatibla med befintligatjänstersåvälsomnya<br />
 10. 10. Marknadsföring<br />Mobilaapplikationerbliralltmerviktigaförattmarknadsföravarumärkenochprodukter<br />Jumerlångsiktigtvärdeapplikationenharföranvändarendestolängrepresenterasertbudskap<br />Mobilaapplikationerkanocksåanvändasförattmeddelakunderomnyaerbjudandenfråner, ellergemobilåtkomst till er e-shop, däranvändarekansökaefterochköpaprodukter, ochnikanäven visa var era affärerfinnsrelativtanvändarens position etc<br />
 11. 11. Ökad produktivitet<br />Mobila applikationer kan ge åtkomst till affärssystem, tidrapportering, arbetsorderhantering etc, där en full och intuitiv användarinteraktion kan åstadkommas<br />Funktioner som fotografering, video- och ljudinspelning, GPS etc kan användas för att addera värde<br />
 12. 12. Spel<br />Spelär den mestpopuläratypenavmobilaapplikationer, sominteminstkankombineras med marknadsföring<br />Man kangöraavanceradespelsomanvänder 3D-grafik, användarens position, telefonenslutning etc.<br />Bakomliggandetjänsterkanbehövasförmedlem-skap, poängräkning, nedladdningavnyanivåer etc<br />
 13. 13. Styrning och mätning<br />Moderna mobiltelefoner med fullskärmsdisplay fungerar utmärkt som kontrollpanel och visare av mätvärden, genom att de är fullt programmerbara och alla aspekter på användargränssnittet styrs av mjukvara<br />Likaså har de flera sätt att kommunicera på, som passar i olika sammanhang och beroende på krav på strömförbrukning, räckvidd etc: inte minst 3G, Wi-Fi, Bluetooth, USB och alternativt SMS och MMS<br />
 14. 14. Referenskund: Trivendia Sweden AB<br />Syfte<br />Tränings-, hälso- och kostinformation via PC,mobil-<br />telefon inklusive bloggar, utmaningar, träningsscheman, <br />övningar, recept etc.<br />Lösning<br />iPhone-applikation, PC Web, Mobil Web, Drupal,video-<br />strömning, SMS-utskick, betalning, Facebook-integration<br />
 15. 15. Referenskund: Trivendia Sweden AB<br />PC Web<br />iPhone App<br />Mobil Web<br />
 16. 16. Referenskund: Hemmakväll AB<br />Syfte<br />Mobil tillgång till information om videofilmer, butiker och <br />erbjudanden<br />Lösning<br />iPhone-applikation som accessar Hemmakvälls tjänst,<br />med bl.a. Google Maps(för butikerna), Facebook-<br />integration samt visning av trailers<br />
 17. 17. Referenskund: Hemmakväll AB<br />
 18. 18. För mer information<br />PC: netville.se<br />Mobil: mobil.netville.se<br />Tel: +46 46 286 89 30<br />E-mail: contact@netville.se<br />

×