Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nätrot'12 program

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Nätrot'12 program

  1. 1. NÄTROTʼ12STOCKHOLM 27-29 APRIL
  2. 2. VÄLKOMMEN!Tillsammans driver vi nätrötter på enprogressiv förändring. Vi engagerar oss påolika arenor och vi lägger ner stor energi.Därför är det viktigt för oss och vårrörelse att vi träffas. För att ladda upp, föratt diskutera strategi och samarbete, ochför att lära oss hur vi ska bli mergenomslagskraftiga.Och för att ha roligt, förstås.Återigen: välkommen.Natalie Sial och Björn FridénINFO Få svar på frågor på www.natrot12.se eller via Twitter på @netroots_se eller använd hashtaggen #natrot12. Festen på lördagkvällen hålls på Porslinsfabriken, Rörstrandsgatan 33. Tunnelbana S:t Eriksplan.
  3. 3. FREDAG 27 APRIL14:00 INCHECKNING - ABF Stockholm, Sveavägen 4115:00 INVIGNING -Paneldiskussion: Trender för 2012. Den politiska bloggosfärens och sociala mediers framtid. Ideell mobilisering på nätet. Vad ger det i praktiken? Medverkande: Magnus Höij - chefredaktör Internetworld, Jonas Morian - makthavare.se, Martina Lind - politometern, Nordic Public Affairs. Den politiska bloggos- fären. Med Johan Ulvenlöv, Unionen och Matti Palm, Green Hill relations Z-salen16:00 SEMINARIER, BLOCK 1 - Kommunal berättar om sin kampanj för nattis, och hur man kunnat nå sina mål med små medel. Palmesalen - Svenska tankesmedjor - Arenagruppen berättar: vilka är de, vilka står bakom dem, vad står de för? Sandlersalen WORKSHOPS, BLOCK 1 - Netroots Västsverige lär dig videoblogga. Erlanderrummet - Supermiljöbloggen berättar hur man skapar en fungerande redaktion runt en blogg. Per Albin-rummet17:30 MINGEL -Underhållning av bl.a komikern Melody Farshin. Lättare mat och dryck.20:00 SLUT FÖR DAGEN
  4. 4. LÖRDAG 28 APRIL09:00 START -Öppningstal av Ibtihal Alaloul från Palme- centrets lokalkontor i Gaza som berättar om sitt engagemang och hur den arabiska våren påverkat organisation online. Internationell panel om bloggnätverk och möjligheter i världen:John Aravosis - America Blog, Ibtihal Alaloul - Palmecentret, Raven Brooks - Netroots Nation. På engelska. Katasalen09:50 SEMINARIER, BLOCK 2 -Nätaktivisten Ibtihal Alaloul från Gaza ger en djupare bild av gräsrotsarbete under kärva förhållanden, i samtal med Ann Linde, internationell sekreterare för (S). - Johan Ulvenlöv, Unionen och Matti Palm, Green Hill Relations, visar hur den politiska bloggosfären ser ut och har utvecklats genom åren. Katasalen09:50 WORKSHOP, BLOCK 2 -Vem bestämmer vad du tänker? ABF folkbildar kring mediekritik. En diskussion om medielogik och mediekritik. Erlanderrummet - Att livesända och använda Bambuser, Steffen Oxenvad från Netroots Stockholm visar hur. Per Albin-rummet11:30 LUNCH -Kommunal bjuder på lunchmingel, anmälan i incheckningen.
  5. 5. 13:00 SEMINARIER, BLOCK 3 -Raven Brooks och John Aravosis från Netroots i USA berättar om presidentvalet. Z-salen - Conny Communications beskriver hur man kan granska den "dolda världen på nätet" och förstå den politiska debatten. Palmesalen WORKSHOPS, BLOCK 3 - Lär känna dina läsare. Johan Westerholm, bloggveteran och fd underättelseofficer, visar hur man drar nytta av sin besöksstatistik. Erlanderrummet - Sprid ditt budskap med en viralkampanj, Arrangör: ABF Göteborg. Per Albin-rummet14:30 PAUS15:00 SEMINARIER, BLOCK 4 - Framing. Sara Gunnerud, nätaktivist och språkkonsult talar om ordets makt över politiken. Palmesalen - Alla kan göra något – åt nätrasismen, LO tillsammans med EXPO. Sandlersalen WORKSHOPS, BLOCK 4 - Twitterskola med Hampus Brynolf, digital strateg på Intellecta, tidigare hos (S). Erlanderrummet - Pank men driven. Alliansfritt Sverige med gäster visar hur man får medialt genomslag utan pengar. Per Albin-rummet16:30 PAUS
  6. 6. 17:00 DET PROGRESSIVA EUROPA - Jon Worth, brittisk kampanjmakare och nätaktivist17:45 - Sunny Hundal, om hur man mobiliserar på nätet. Z-salen20:00 FEST -Progressiv fest för alla deltagare vid Porslinsfabriken, Rörstrandsgatan 33.SÖNDAG 29 APRIL10:00 INSPIRATIONSFÖRELÄSNING -Brit Stakston, en av Sveriges tyngsta debattörer inom sociala medier föreläser om "Engagemang i en digital samtid". Z-salen11:00 SEMINARIER, BLOCK 5 - Peter Andersson, LO och Calle Fridén, bloggare om hur nätet har förändrat synen på yttrandefriheten på jobbet. Palmesalen - John Aravosis, America Blog, berättar om hur amerikanska progressiva organiserar sig online. På engelska. Sandlersalen WORKSHOP, BLOCK 5 - Medieträning med SSU. Lär dig föra dig framför kameran och möta media IRL. Erlanderrummet - SQ2540, en effektiv kampanjgrupp för (S), berättar om vikten att kombinera online med offline. Per Albin-rummet12:30 AVSLUTNINGSCEREMONI13:00 LUNCH
  7. 7. I SAMARBETE MEDSvara på nio frågor omKommunals framtid och ta plats i Arbetarnas Bildningsförbundstyrelserummet. Lunchmingel (ABF) har alltid varit en varmlördag 11:30 med nästa (?) LO- anhängare av gräsrotsaktivism.ordförande Tobias Baudin och ABF är Sveriges största studieför-Kommunals ordförande Annelie bund och finns i alla landetsNordström. Tillsammans med kommuner och erbjudersociala medie-experten Brit studiecirklar, kurser, föreläsningarStakston samtalar de om hur nya och kulturarrangemang. Varje årsociala Kommunal - och LO deltar 750 000 personer i ABFshärnäst? Vi bjuder på en bit mat. cirkel- och kursverksamhet, näraAnmäl dig i vår monter! 700 000 besöker föreläsningar och över två miljoner tar del av musik- och teaterverksamheten.LO är ett samarbete mellanfjorton svenska fackförbund. Palmecentret är den svenskaTotalt är vi drygt 1,5 miljoner arbetarrörelsens organisation förmänniskor. Vi förhandlar med internationellt utvecklingssamar-arbetsgivarna om löner, bete och opinionsbildning.arbetsmiljö och arbetstider. Demokrati, mänskliga rättigheterPå Nätrot 12 utvecklar vi vår och fred är målen som dominerarnärvaro på nätet och vill med verksamheten. Palmecentret ochvårt deltagande sporra dess 26 medlemsorganisationerprogressiva nätaktiva att arbetar årligen med cirka 250uppmärksamma frågor som solidaritetsprojekt i hela världenhandlar om arbetsmarknaden för att ge människor makt attoch om löntagarnas villkor. förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. ÖVRIGA UTSTÄLLARE:
  8. 8. I SAMARBETE MED: 8

×