Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Netcamp #1 Usability stron internetowych

1,317 views

Published on

Paweł Śledziński, PerfectOne

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Netcamp #1 Usability stron internetowych

  1. 1. Usability stron internetowych Jak wykorzystać usability dla rozwoju własnego biznesu?
  2. 2. Plan prezentacji <ul><li>Definicja usability </li></ul><ul><li>7 etapów projektowania strony </li></ul><ul><li>Przykładowe błędy w zakresie usability </li></ul><ul><li>Narzędzia usability </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
  3. 3. Definicja usability <ul><li>Użyteczność (z ang. usability ) - stopień w jakim produkt spełnia wymagania użytkowania </li></ul><ul><li>Funkcjonalność - stopień w jakim produkt spełnia wymagania w odniesieniu do funkcji i realizacji stawianych przed nim celów </li></ul>
  4. 4. 7 etapów projektowania strony <ul><li>Zdefiniowanie celów </li></ul><ul><li>Scenariusze działania </li></ul><ul><li>Określenie zawartości i struktury witryny </li></ul><ul><li>Zdefiniowanie mapy witryny </li></ul><ul><li>Układ strony </li></ul><ul><li>Test użyteczności witryny </li></ul><ul><li>Dalsze testy, poprawki i przeprojektowywanie </li></ul><ul><li>Ani Phyo, „Web Design” </li></ul>
  5. 5. Przykładowe błędy <ul><li>Treść strony </li></ul><ul><li>Strony „w budowie” </li></ul><ul><li>Czcionki (skalowalność, czytelność) </li></ul><ul><li>Pisanie na potrzeby Internetu </li></ul><ul><li>Hiperłącza </li></ul><ul><li>Nawigacja </li></ul><ul><li>Układ strony </li></ul><ul><li>Utrudnienia </li></ul><ul><li>Grafika </li></ul>
  6. 6. Narzędzia usability <ul><li>Doradztwo </li></ul><ul><li>Ocena ekspercka </li></ul><ul><li>Szkolenia usability, artykuły, newsletter </li></ul><ul><li>Badania eyetracking </li></ul><ul><li>Analiza tekstów oraz grafiki </li></ul>
  7. 7. Dziękujemy za uwagę Dane kontaktowe: www.perfectone.pl [email_address] Tel. kom.: 609 730 454

×