Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Netcamp #1 Innowacje w SPNT

Katarzyna Papierkowska, SPNT

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Netcamp #1 Innowacje w SPNT

 1. 1. KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH ICT – POMORZE ZACHODNIE Projekt nr Z/2.32/II/2.6/ZARR/W/I/7/06 "Regionalne sieci współpracy innowacyjnej w zakresie wykorzystania i transferu wiedzy, tworzące bazę klastra informatycznego .” Projekt współfinansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu Państwa www.ict-pomorzezachodnie.pl | www.ict-westpomerania.org  
 2. 2. <ul><li>PROMOCJA: </li></ul><ul><li>serwis internetowy klastra w polskiej i angielskiej wersji językowej, z m.in. katalogiem i wyszukiwarką firm oraz modułami wspomagającymi komunikację pomiędzy firmami, </li></ul><ul><li>reklama klastra w portalach regionalnych i ogólnopolskich, wyszukiwarkach i katalogach firm, mediach lokalnych, zagranicznych instytucjach otoczenia biznesu, </li></ul><ul><li>wspólne stoisko targowe klastra . </li></ul>Projekt współfinansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu Państwa www.ict-pomorzezachodnie.pl | www.ict-westpomerania.org  
 3. 3. <ul><li>KWALIFIKACJE KADR: </li></ul><ul><li>wspólne projekty specjalistycznych szkoleń podwyższających kwalifikacje pracowników, </li></ul><ul><li>przekazywanie informacji o poszukiwanych pracownikach, stażystach, </li></ul><ul><li>wymiana pracowników. </li></ul>Projekt współfinansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu Państwa www.ict-pomorzezachodnie.pl | www.ict-westpomerania.org  
 4. 4. <ul><li>TECHNOLOGIA: </li></ul><ul><li>wspólne projekty badawcze i wdrożeniowe, </li></ul><ul><li>przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu na nowe rozwiązaniach technologiczne z sektora ICT (współpraca z Siecią Ośrodków Przekazu Innowacji) </li></ul><ul><li>rozpowszechnianie informacji o produktach i usługach oferowanych przez firmy uczestniczące w klastrze. </li></ul>Projekt współfinansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu Państwa www.ict-pomorzezachodnie.pl | www.ict-westpomerania.org  
 5. 5. <ul><li>OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: </li></ul><ul><li>1. Wspólna realizacja projektów: </li></ul><ul><li>szkoleniowych – podwyższanie kwalifikacji kadr pracowników administracji publicznej (zarządzanie projektami informatycznymi, szkolenia specjalistyczne) </li></ul><ul><li>wdrożeniowych - poszukiwanie partnerów biznesowych, zleceniobiorców </li></ul><ul><li>2. Dostęp do baz danych ofert firm informatycznych z województwa zachodniopomorskiego </li></ul><ul><li>3. Analizy regionalnego rynku IT </li></ul>Projekt współfinansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu Państwa www.ict-pomorzezachodnie.pl | www.ict-westpomerania.org  
 6. 6. <ul><li>KONTAKT: </li></ul><ul><li>Koordynator Projektu: </li></ul><ul><li>Katarzyna Papierkowska </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>091 489 20 50 w.23 </li></ul>Projekt współfinansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu Państwa www.ict-pomorzezachodnie.pl | www.ict-westpomerania.org  
 7. 7. Centrum Edukacji SPNT
 8. 8. Działania edukacyjne SPNT BEZPŁATNE SZKOLENIA E-LEARNINGOWE <ul><li>Podstawy wiedzy o komputerach i internecie </li></ul><ul><li>Abc programowania komputerów </li></ul><ul><li>Marka jako narzędzie walki konkurencyjnej </li></ul><ul><li>Linux w biznesie (bezpłatne oprogramowanie) </li></ul>
 9. 9. Działania edukacyjne SPNT - GRAFIK-PREZENTER - BROKER INFORMACJI - HANDLOWIEC INTERNETOWY PRZYSZŁOŚCIOWE ZAWODY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO - pakiet szkoleń
 10. 10. Działania edukacyjne SPNT INTERNET OD PODSTAW - KSZTAŁTOWANIE KLUCZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO <ul><li>CHARAKTERYSTYKA: przeprowadzenie cyklu szkoleń w małych miejscowościach gdzie utrudniony jest dostęp do internetu oraz widoczny jest brak umiejętności korzystania z internetu (szczególnie osoby po 40 roku życia) </li></ul><ul><li>korzystanie z przeglądarek internetowych, </li></ul><ul><li>konfiguracja i korzystanie z programów pocztowych, </li></ul><ul><li>założenie konta pocztowego (darmowych i komercyjnych), </li></ul><ul><li>wysyłanie mail (wraz z załącznikami), </li></ul><ul><li>wyszukiwanie informacji w internecie, </li></ul><ul><li>korzystanie z e-urzędu, bankowości itp. </li></ul>
 11. 11. Działania edukacyjne SPNT DODATKOWY EFEKT PROJEKTÓW: 1. ogólnodostępna infrastruktura edukacyjna, 2. ogólnodostępne treści e-learningowe, 3. przygotowane programy szkoleniowe, 4. doświadczenie EFEKT PROJEKTÓW: 1. przeszkolonych 150 os. -> grafik prezenter 2. przeszkolonych 50 os. -> broker informacji 3. przeszkolonych 50 os. -> handlowiec interentowy 4. przeszkolonych 360 os. -> podstawy internetu
 12. 12. Działania edukacyjne SPNT E-kurs: język niemiecki w kontaktach gospodarczych finansowany z Interreg IIIA    Celem szkolenia jest wspieranie zdolności małych i średnich przedsiębiorstw do współpracy z firmami niemieckimi Szkolenie realizowane jest w całości przez Internet i skierowane jest do właścicieli i pracowników MSP Zarządzanie procesem szkolenia odbywa się poprzez platform ę e-learningową (www.centrumedukacji.eu)   
 13. 13. Działania edukacyjne SPNT Dalsze plany - grafi k-prezenter , broker informacji i sprzedawca internetowy powinny po zakończeniu projektu przybrać całkowicie formę e-learningową, - oferta szkoleń powinna zostać poszerzona o nowe zawody z zakresu: usług (multimedia), telemedycyny (zdalna diagnostyka) i turystyki, - Centrum Edukacyjne powinno przekształci ć się w Centrum E-learningu i Telepracy.
 14. 14. Kontakt: Menadżer projektów UE: Andrzej Klim 091489 20 50 w.10 www.centrumedukacji.eu

×