Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalisen median-merkitys-nuorisotyossa

Sosiaalinen media nuorisotyössä:
Nuorisotyöntekijöiden valtakunnallinen tapaaminen Salossa. 28.-29.10.2010

Sosiaalisen median merkityksestä ja vaikuttavuudesta ihmisen ja yhteisön kannalta.

 • Login to see the comments

Sosiaalisen median-merkitys-nuorisotyossa

 1. 1. Marcus Lundqvist Projektisuunnittelija Netari.fi marcus.lundqvist@hel.fi Sosiaalisen median merkityksestä ja vaikuttavuudesta ihmisen ja yhteisön kannalta 28.10.2010 SOSIAALINEN MEDIA NUORISOTYÖSSÄ Nuorisotyöntekijöiden valtakunnallinen tapaaminen Salossa
 2. 2. sosiaalinen media tarkoittaa? Mitä
 3. 3. Ideoiden ja asioiden jakamista
 4. 4. Keskustelua, kuuntelua, kommunikointia
 5. 5. Verkostoitumista, uusia ja vanhoja kontakteja
 6. 6. Osallistumista
 7. 7. Aina kaksisuuntaista
 8. 8. Sosiaalinen media on... Tukemista, läsnäoloa, yhdessä tekemistä ja välittämistä.
 9. 9. Mutta... Se on vain väline
 10. 10. Kukakäyttää sosiaalista mediaa?
 11. 11. 0 25 50 75 100 16-24 25-34 25-44 45-54 55-64 65-74 Internetin käyttö 2010 lähde: http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/2010/sutivi_2010_2010-10-26_tie_001_fi.html viimeisen 3kk. aikana
 12. 12. 0 23 45 68 90 16-24 25-34 25-44 45-54 55-64 65-74 Yhteisöpalveluihin rekisteröityminen 2010 lähde: http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/2010/sutivi_2010_2010-10-26_kat_003_fi.html
 13. 13. 0 23 45 68 90 16-24 25-34 35-44 Useita kertoja päivässä Päivittäin Viikoittain Harvemmin Verkkoyhteisön seuraamisen aktiivisuus 2010 lähde: http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/2010/sutivi_2010_2010-10-26_kat_003_fi.html
 14. 14. Mitensosiaalinen media vaikuttaa yksilöön?
 15. 15. Kynnyksetön tapa lähestyä
 16. 16. Tiedon ja asioiden monipuolisuus
 17. 17. Ei ole sidottu aikaan tai paikkaan
 18. 18. Keino kertoa omista asioista
 19. 19. Tärkeä väline verkostoitumiseen
 20. 20. Rohkaisua
 21. 21. Mitensosiaalinen media vaikuttaa yhteisöön?
 22. 22. Väline löytää ”asiakkaat”
 23. 23. Puolueeton paikka lähestyä
 24. 24. Paikka, jossa välittää aitoa läsnäoloa
 25. 25. Asiantuntijaverkosto
 26. 26. Ei tarvitse olla mestari kaikessa
 27. 27. Mitensosiaalinen media voi tukea yksilön j a y h t e i s ö n v u o rov a i ku t u s t a ?
 28. 28. Monipuolistaa suhdetta
 29. 29. Osoittaa aitoa välittämistä ja vuorovaikutusta
 30. 30. Antaa tilaa molemmille
 31. 31. Tukea yhteistyötä
 32. 32. Miten erottua massasta?
 33. 33. MitenHyödyntää sosiaalista mediaa?
 34. 34. http://geekandpoke.typepad.com/ Teemmekö me todella jotain? Vai kuvittelemmeko vain tekevämme jotain?
 35. 35. Ole aito
 36. 36. Kerro kuka olet
 37. 37. Ketä edustat
 38. 38. Ei vain yhteisön takana piilottelua, vaan aitoa persoonallista olemista
 39. 39. Luokaa yhteinen ilme toiminnallenne
 40. 40. Ole johdonmukainen
 41. 41. Varmistakaa että yhteisön arvot ja olemus välittyy kommunikoinnissa
 42. 42. Ei sooloilua
 43. 43. Mitentai mistä meidän tulisi aloittaa
 44. 44. Onko aikaa?
 45. 45. Onko halua?
 46. 46. Tekniikka on sivuseikka
 47. 47. Tärkeintä on aito kiinnostus ja halu
 48. 48. Odotammeko että meidät löydetään ...vai löydämmekö me heidät
 49. 49. Meidän tulee mennä sinne missä muut ovat jo
 50. 50. Moniatapoja hyödyntää sosiaalista mediaa
 51. 51. Missä kaikki on?
 52. 52. Ketkä tuntevat toisensa?
 53. 53. Millainen mieliala?
 54. 54. Tietoja yhdistelemällä saamme uutta tietoa
 55. 55. Kyse ei ole edelleenkään rakettitieteestä, vain ainoastaan aidosta halusta ja kiinnostuksesta
 56. 56. Case:
 57. 57. Hyödynnä ilmaisia palveluita, sillä myös nuoret hyödyntävät niitä
 58. 58. Pelkkä palvelun käyttöönotto ei riitä!
 59. 59. Sekään ei riitä, että vain jaetaan asioita
 60. 60. Tarvitaan vuorovaikutusta
 61. 61. Nyt on aika vuorovaikutukselle, läsnäololle, osallistumiselle.... Tänään ja nyt? Vai vasta huomenna?
 62. 62. Esitys löydettävissä osoitteesta: www.slideshare.com/netari Marcus Lundqvist Projektisuunnittelija Netari.fi marcus.lundqvist@hel.fi

×