Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook
                      osa 1
          1
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook
Miksi ohjeistus sosi-
aaliseen mediaan?                 ...
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: FacebookSosiaalinen media?
Sosiaalinen media tarkoittaa sovelluksia, jotka perustuvat...
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: FacebookYleinen ohjeistus sosiaa-
lisen median käytöstä
Töitä tehdessämme meillä on u...
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: FacebookPaikallista verkkonuo-
risotyötä Facebookissa
Kunnallisten verkkonuorisotyöpa...
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook

Hyvinkäällä tehtävässä kokeilussa pyritään luomaan toimivia käytän-
teitä ja se...
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook

Nuorella on oikeus tietää työntekijän olevan yhteydessä heihin työ-
roolissa, m...
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook

Yksityisyystietojen rajaaminen

Kun olet kirjautunut Facebookiin, mene oikeasta...
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook

kuvia. Kuvia voi lisätä ajan kuluessa myös enemmän ja siten syventää
verkkopers...
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook

Tilapäivitykset

Tilapäivitysten avulla työntekijät voivat kirjoittaa töihin li...
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook

vuudellaan. Tärkeintä on muistaa, että työntekijän ei tarvitse olla tekni-
sest...
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook

suunnitella toimintaa. Työntekijöiden tulee olla aktiivisia toimijoita näis-
sä...
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook
Kaikki asiat mitä ylläpitäjä kirjoittaa fanisivuille välittyy fanien omaan
u...
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook


Ohjeet fanisivun laatimiseksi
Etusivun vasemmalta puolella näkyvästä "Mainokse...
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook


Fanisivun asetukset
Fanisivun vasemmassa valikossa on "Muokkaa kohdetta sivu",...
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook


RSS-syötteen lisääminen
Sovelluksen löydyttyä haun kautta, painetaan sovelluks...
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook


Oman välilehden muokkaaminen
Facebookin fanisivuilla on mahdollista muokata vä...
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook

Fanisivun muokkaustilasta löytyy nyt Sovellukset otsikon alta FBML.
Sovelluksen...
Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook
          19
Facebook ja nuorisotyö
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Facebook ja nuorisotyö

3,538 views

Published on

Nuorisotyö ja sosiaalinen media osa 1 keskittyy Facebookin käyttöön nuorisotyöllisenä välineenä. Tämä on ensimmäinen julkaistu versio ja ohjetta päivitetään ajan mittaan. Oppaan ovat tehneet yhteistyössä Hyvinkään, Porin ja Helsingin nuorisotoimet sekä Netari.fi-hanke.

Published in: Education, Travel, Technology
 • Login to see the comments

Facebook ja nuorisotyö

 1. 1. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook osa 1 1
 2. 2. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook Miksi ohjeistus sosi- aaliseen mediaan? lähtökohdasta, että Tämä ohjeistus on luotu lee olla riittävä tietä- nuorisotyöntekijöillä tu iasta käsitteenä sekä mys sosiaalisesta med tä, millainen on työn- samalla selkeä kuva sii sosiaalisen median pal- tekijän rooli erilaisissa ä sosiaalisen median veluissa. Tehtäessä töist e ensisijaisesti omaa palveluissa edustamm me, mutta samalla taustaorganisaatiotam isenä työntekijänä. Ei toimimme siellä yksittä millä tavalla kirjoi- ole aivan yhdentekevää n toimimme sosiaa- tamme viestejä tai mite lisessa mediassa. Mika Joensuu, Hyvinkään kaupungin nuorisopalvelut. Marcus Lundqvist, Porin kaupungin nuorisoyksikkö. Tero Huttunen, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Netari.fi Teos on julkaistu - Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva 1.0 Suomi - lisenssillä. 2
 3. 3. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook Sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa sovelluksia, jotka perustuvat joko kokonaan käyttäjien tuottamaan sisältöön tai joissa käyttäjien tuottamalla sisäl- löllä ja käyttäjien toiminnalla on merkittävä rooli sovelluksen tai palvelun arvon lisääjänä. Tunnetuimpia sosiaalisen median palveluita Suomessa ovat Facebook, IRC-Galleria, Suomi24, Twitter, Qaiku, wikit, blogit, Delicio- us, Diggit, Stumbleupon ja Last.fm. Sosiaalinen media on ennen kaikkea keskustelua tuttujen ja tuntematto- mien kanssa sekä uusien yhteyksien ja tuttavuuksien sekä verkostojen luomista ja ylläpitämistä. Sosiaali- sessa mediassa vuorovaikutteisuus ja avoin kommunikaatio ovat lähtö- kohtana hyvin onnistuneelle toimin- nalle. Sosiaalinen media eroaa perin- teisestä mediasta monin tavoin. Sosiaalisen median kautta vastaan- ottajat muuttuvat osallistujiksi, kun sisältöjen tuottaminen siirtyy yksittäisiltä toimijoilta kaikkien palveluiden käyttäjien vastuulle. Sosiaalinen media siten aktivoi käyttäjiä tarjoamalla näille suurempaa roolia, käyttäen samanaikaisesti useita eri viestinnän- keinoja. Sisältöjen puolesta sosiaalinen media toimii samanaikaisesti monella tasolla ja vaatii siten myös lukutaitoa eri sisältöjen hahmottami- sessa. Nuorisotyössä voimme nähdä kaksi ulottuvuutta sosiaalisen median käytöllä • Vuorovaikutus nuorten kanssa • Vuorovaikutus ammattilaisten kanssa 3
 4. 4. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook Yleinen ohjeistus sosiaa- lisen median käytöstä Töitä tehdessämme meillä on usein erilainen rooli kuin vapaa-ajalla. On paljon tilanteita ja asioita, jolloin haluamme erottaa työn ja vapaa-ajan. Tehdessämme töitä verkon välityksellä teemme töitä nimenomaan omalla työpersoonallamme. Tästä syystä on tärkeää luoda ohjeistus siitä millä tavalla esiinnymme verkon palveluissa. Kirjautuessamme sosiaa- lisen median palveluihin työajalla, toimimme työroolissa ja edistämme työtavoitteiden toteutumista. Sosiaalisessa mediassa esiintyessä on käytettävä erilaista harkintaa kuin henkilökohtaisissa kasvokkain tapahtuvissa kontakteissa. Sosiaa- lisen median työkalut eivät ole suljettuja tai luottamuksellisia alustoja, vaan niiden luonteeseen kuuluu jakaminen ja yhteisöllisyys. Palveluiden käyttäjän on ymmärrettävä, että sisällöt mahdollisesti le- viävät laajalle, nopeasti ja peruuttamattomasti. Seuraavat asiat on hyvä muistaa: - Jos epäilyttää, älä julkaise. - Jos muutat alkuperäistä sanomaasi, kerro se. - Jos olet tehnyt virheen, myönnä se ensimmäisenä. irc-galleria.fi suomi24.fi last.fm twitter.com digg.com delicious.com qaiku.com 4
 5. 5. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook Paikallista verkkonuo- risotyötä Facebookissa Kunnallisten verkkonuorisotyöpalveluiden tulee rakentua jo olemassa olevien palveluiden päälle, vahvistamaan ja syventämään niitä. Verkossa tehtävä nuorisotyö ei siten ole irrallinen nuorisotyön osa, vaan parhaim- millaan koko palvelukentän läpikulkeva työväline. Alueellisten (perus-) nuorisotyön palveluiden ollessa kunnossa, voidaan näitä palveluita kehittää ja syventää myös paikallisesti toteutettavan verkkonuorisotyön kautta. Tarkoituksena on tarjota palveluita siten, että kaikilla nuorisotyön asiakkailla olisi mahdollisuus käyttää verkkoa yhteydenpitoon tuttujen ohjaajien kanssa. Miksi Facebook? Facebookissa on tarjolla monipuolinen ja täysin maksuton sosiaalisen median palvelu, jota nuoret myös käyttävät aktiivisesti. Maaliskuussa 2010 (HS 6.3.2010) palvelussa oli jo 900 000 suomalaista ja käyttäjien painopisteen ollessa nuorissa ja nuorissa aikuisissa, on kyse valtavasta joukosta nuorisotyön kohderyhmään kuuluvia ihmisiä. Facebook mah- dollistaa ja tarjoaa työvälineitä viestintään ja keskusteluihin nuorten kanssa sekä henkilökohtaisesti että pienryhmissä, mutta myös tiedotta- miseen ja toiminnan markkinoimiseen nuorille. Hyvinkään malli Hyvinkään kaupungin nuorisopalveluissa alettiin käyttää Facebookia nuorisotyön välineenä syksystä 2009 alkaen. Mikään täysin uusi asia Facebookin käyttö nuorisotyössä ei ole, sillä palvelua on käytetty hie- man erilaisin painotuksin tähän tarkoitukseen eri puolilla maata jo jonkin aikaa. Kuitenkin, varsinaisen mallintamisen puuttuessa, on toiminnan ja siihen liittyvien hyvien käytänteiden siirto toimijalta toiselle vaikeaa. Lisäksi eri kunnissa ovat toteutustavat vähintäänkin kirjavia, joissain tilanteissa jopa palvelun sääntöjen vastaisia. 5
 6. 6. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook Hyvinkäällä tehtävässä kokeilussa pyritään luomaan toimivia käytän- teitä ja selvittämään mahdollisia eteen tulevia haasteita, sekä mallinta- maan Facebookin käyttöä etenkin paikallisen nuorisotyön välineenä. Pai- nopisteenä tässä "Hyvinkään mallissa" on palvelun käyttö nuorisotaloilla, kerhoilla ja muussa toiminnassa tutuksi tulleiden nuorten kohtaamiseen ja näiden jo olemassa olevien kontaktien syventämiseen verkon avulla. Ohjeet työntekijöille Rekisteröityminen Facebookiin: Halutessaan työntekijät voivat luoda itselleen Facebookiin työntekijäpro- fiilin, jonka kautta nuoriin voidaan olla yhteydessä. Tämä koskee aino- astaan kokopäiväisiä työntekijöitä, eli tuntiohjaajat eivät tee itselleen työprofiileita. Tuntiohjaajien ei tästä huolimatta tule hyväksyä nuorten kaveripyyntöjä henkilökohtaisiin Facebook -profiileihinsa. Vaatimuksena työprofiilin tekoon on, että työntekijä on valmis säännöllisesti kirjau- tumaan palveluun ja hyödyntämään sitä työvälineenä! 6
 7. 7. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook Nuorella on oikeus tietää työntekijän olevan yhteydessä heihin työ- roolissa, minkä vuoksi tämän tulee näkyä profiilin nimessä. Työprofiilin nimeksi tulee "Hyvinkään Nuorisopalvelut Etunimi Sukunimi", esimerkiksi Hyvinkään Nuorisopalvelut Mika Joensuu. Facebookia ajatellen etunimeksi laitetaan Hyvin- kään Nuorisopalvelut Etunimi, sukunimeksi oma Sukunimi. Tämä vaikuttaa joihinkin käytettäviin työkaluihin ja miten työntekijä näkyy niissä. Rekisteröitymisen sähköpostiosoitteena käy- tetään kaupungin työsähköpostiosoitetta (etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi). Jos työsähkö- postiosoite on jo varattuna henkilökohtaiseen profiiliin, vaihdetaan henkilökohtaisesta profii- lista sähköpostiosoite toiseksi (esimerkiksi ilmaiseksi gmail -sähköposti- osoitteeksi). Rekisteröitymisessä noudatetaan annettuja ohjeita ja hyväksytään pal- velun käyttöehdot. Rekisteröityessä saat annettuun sähköpostiin var- mennusviestin, jolla varmistetaan että profiilia on luomassa todellinen henkilö. Myös tämän suhteen noudatetaan annettuja ohjeita. Henkilökohtaisten tietojen rajaaminen Työntekijä ei laita nuorten nähtäville mitään sellaista, mitä ei muu- tenkaan töissä tuoda esille. Poliittinen kanta, seksuaalinen suuntaus, siviilisääty, uskonnolliset tai muut vakaumukset tms. eivät ole sellaisia asioita, mitä pitäisi erikseen nuorille mainita omassa profiilissa. Yhteystiedoiksi laitetaan työpuhelinnumero, työsähköposti sekä koti- sivuiksi Nuorisopalveluiden internetsivut (http://www.hyvinkaa.fi/nuo- riso). 7
 8. 8. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook Yksityisyystietojen rajaaminen Kun olet kirjautunut Facebookiin, mene oikeasta yläkulmasta "Käyttäjä- tili" -painikkeen alta löytyvään Yksityisyysasetukset. Klikkaa "Profiilitie- dot". Täältä pääsee muokkaamaan, mitkä tiedoistasi näkyvät kenellekin. Työprofiileissa asetetaan seuraavat rajaukset yksityisyystietoihin: Kuvien käyttö Facebookiin lisätään jokin kuva esimerkiksi omasta itsestä. Kuvan ei tarvitse olla suoraan tunnistettava kasvokuva, vaan voi liittyä esimerkiksi johonkin omaan kiinnostuksen kohteeseen: jos harrastaa musiikkia, voi kuva olla itsestä soittamassa, tai vaikka talolta ohjaamasta nuoria. Tässä on kuitenkin huomioitava sekä tekijänoikeusasiat että muiden ih- misten oikeus olla näkymättä kuvissa. Ei siis käytetä kuvia, joissa näkyy nuoria (tai muita ulkopuolisia), tai suoraan netistä ilman lupaa kopioituja 8
 9. 9. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook kuvia. Kuvia voi lisätä ajan kuluessa myös enemmän ja siten syventää verkkopersoonaansa, mutta tässäkin tulee muistaa kohtuus: ei laiteta omia lomakuvia tai muita henkilökohtaisia juttuja. Muistetaan, että kaik- ki sisällöt voivat olla persoonallisia, mutta eivät henkilökohtaisia. Nuorten pyytäminen kaveriksi Työntekijät voivat työprofiilien kautta sekä itse pyytää nuoria kavereiksi, että hyväksyä nuorten kaveripyyntöjä. Etenkin alkuvaiheessa kannattaa olla aktiivinen ja yrittää löytää itselle tuttuja nuoria kerhoista, avoimista illoista ja muusta toiminnasta. Nuoria voi etsiä heidän nimillään Face- bookin yläreunasta löytyvän hakupalkin kautta. Lisäksi jo muutaman nuoren kautta voi löytää paljon muita tuttuja nuoria, kun käy läpi nuor- ten kaverilistoja heidän profiileissaan. Pidetään kuitenkin mielessä, että nuori saa itse valita, hyväksyykö työn- tekijän kaverilistalleen. Nuorilla on oikeus kieltäytyä kaveripyynnöistä tai poistua myöhemmin kaverilistalta, tätä ei kyseenalaisteta missään tilanteessa! Mikäli nuori lähettää kaveripyynnön työntekijän henkilökohtaiseen profiiliin, pyyntöä ei hyväksytä. Näissä tilanteissa pyydetään nuorta kaveriksi työprofiilin kautta. Samaten, jos nuoria on jo hyväksynyt kave- rilistalleen henkilökohtaiseen profiiliin, poistetaan nuoret listalta. Nuorille ilmoitetaan työprofiilin kaveripyynnössä että olemme siirtyneet käyt- tämään työprofiileita. Jos nuoret kyseenalaistavat tämän, perustellaan työntekijöiden vapaa- ja työajan eroilla ja sillä, että työprofiilissa työnte- kijät on helpompi tavoittaa. Oman haasteen työprofiileiden käyttöön tuo rajaus siitä, hoidetaanko kaikki työhön liittyvät Facebook -kontaktit tämän profiilin kautta. Lin- jauksena kannattaa pitää sitä, onko työntekijä yhteydessä henkilöihin vapaa-ajallaan tai onko kiinnostunut näiden asioista henkilökohtaisella tasolla. Jos näin on, voi henkilöitä (esim. koulutuksissa tutuiksi tullei- ta kollegoja) pitää henkilökohtaisessa profiilissaan. Pelkästään työhön liittyvät kontaktit suositellaan pitämään työprofiilissa. Tämä on käy- tännössä kuitenkin henkilökohtainen valinta, tärkeintä on pitää nuoret työprofiilissa henkilökohtaisen profiilin sijasta. 9
 10. 10. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook Tilapäivitykset Tilapäivitysten avulla työntekijät voivat kirjoittaa töihin liittyviä kuulumi- siaan ja tiedottaa nuoria eri aiheista, kuten nuorisotalon teemailloista ja tapahtumista. Tilapäivityksiä pääsee päivittämään kirjautumalla Face- bookiin, kirjoittamalla "Mitä mietit?" -kohtaan viestin ja painamalla Jaa. Tilapäivitysten kautta voidaan vies- ”Jaa ajatuksia, ideoita ja tietoa nuorten kanssa. Ole tiä kaikille niille kaverilistalla oleville oma itsesi ja ole aidosti käyttäjille, jotka eivät ole estäneet läsnä. Anna myös nuorille kirjoittamiemme päivitysten näky- tilaa ja mahdollisuus” mistä. Viestien sisällöissä tulee olla sel- keä, ettei nuorille tule siihen liittyen väärinkäsityksiä. Sarkasmi ja ironia eivät siis ole toimivia välineitä tilapäivityksissä, eikä myöskään vain osalle nuorista aukeavat sisäpiirin kommentit. Aktiivisilla tilapäivityksillä luodaan myös kuvaa siitä, että työntekijät ovat aidosti läsnä Facebookissa, ettei kyse ole ainoastaan palveluun luoduista "kuolleista" profiileista, joita ei oikeasti seurata tai päivitetä. Pikaviestin / keskustelu Facebookiin kirjautumisen jälkeen löytyy oikeasta alakulmasta kohta "Keskustelu", jonka kautta voidaan nuorten kanssa käydä yksityiskes- kusteluita palvelussa. Luku tarkoittaa palveluun kirjautuneena olevien kaverilistaan kuuluvien käyttäjien määrää. Klikkaamalla kohtaa nähdään ketkä käyttäjistä ovat paikalla. Kun näistä valitsee käyttäjän, pääsee keskusteluikkunaan johon voi reaaliaikaisesti kirjoittaa viestejä toiselle käyttäjälle, joka voi myös näihin reaaliaikaisesti vastata. Keskustelua kannattaa käyttää tuttujen nuorten kanssa mahdollisim- man matalalla kynnyksellä ja kysyä esimerkiksi nuorten kuulumisia tai ovatko tulossa tänään nuorisotalolle / kerholle. Tällöin myös nuorille tulee kuva siitä, että työntekijöihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyk- sellä keskustelun kautta. Kirjoittamalla käytävässä keskustelussa on mahdollista, että aiemmin tutuiksi tulleet hiljaiset nuoret ovat aktiivisia, kertovat itsestään asioita joita ei ole aiemmin tiedetty tai jotka saattavat yllättää esimerkiksi vaka- 10
 11. 11. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook vuudellaan. Tärkeintä on muistaa, että työntekijän ei tarvitse olla tekni- sesti taitava, mutta keskusteluissa tulee toimia yhtä lailla ammattimai- sesti kuin talolla käytävissä keskusteluissa. Haasteita luo keskusteluiden mahdollisesti nopea tempo, kun nuoret toivovat myös vaikeisiin asioihin nopeasti apua. Nuorelle voi kuitenkin sanoa suoraan, että työntekijä selvittää asiaa, ja että vaikeaan asiaan ei välttämättä saa vastausta välittömästi. Työntekijöillä on siten suuri vastuu, joten kirjallisessa ilmaisussa täytyy kiinnittää huomiota siihen, ettei nuori voi tulkita työntekijää väärin. Huu- morille on paikkansa, mutta työntekijän tulee ensisijaisesti huomioida miltä omat viestit vaikuttavat lukijan näkökulmasta. Suullisessa kommu- nikoinnissa toimivat vivahteet eivät lähtökohtaisesti toimi kirjallisessa viestinnässä. Vaikka myös raskaita keskusteluita voi tulla vastaan, on luultavaa että ehdottomasti suurin osa keskusteluista käydään kevyemmistä aiheista. Nuorelle tämä ohjaajalta saatu aika ja huomio voi olla valtavan tärkeää, eikä sitä sen vuoksi tule missään tilanteessa vähätellä. Postilaatikko (inbox) Facebookin yläpalkista löytyy tummansinisellä puhekuplatunnuksella merkitty postilaatikko (inbox), jonka kautta voi lähettää sähköpostivies- tien kaltaisia viestejä muille käyttäjille. Tämä toimii työvälineenä silloin, kun haluaa tavoittaa muita käyttäjiä henkilökohtaisesti ilman että toinen on samanaikaisesti paikalla. Saapuneet lukemattomat viestit näkyvät puhekuplatunnuksen vieressä numerona. Postilaatikon kautta voi tulla joukkopostituksena viestejä, jotka on lähetetty useammalle kuin yhdelle käyttäjälle. Näihin vastaamisessa tulee kiinnittää huomiota, ettei lähetä usealle käyttäjälle asioita, jotka on tarkoitettu vain yhden nuoren nähtäväksi. Ryhmät Facebookissa voidaan perustaa erilaisia ryhmiä, joita voidaan käyttää toiminnassa esimerkiksi nuorten osallistamiseen. Eri kerhoille, tapahtu- mille tai toiminnoille voidaan siten perustaa omat ryhmät, joiden kautta jäsenet voivat keskustella keskenään tapaamisten välissä ja esimerkiksi 11
 12. 12. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook suunnitella toimintaa. Työntekijöiden tulee olla aktiivisia toimijoita näis- sä ryhmissä, kutsua nuoria mukaan, ylläpitää ja luoda keskustelua sekä tarjota mahdollisuus tätä kautta vaikuttaa (reaalimaailman) toiminnan sisältöön. Ryhmästä riippuen siellä käytävä keskustelu voi olla kaikille avointa tai pelkästään ryhmään kuuluville jäsenille mahdollista. Muuta Facebookin käyttö nuorisotyössä on vasta alkuvaiheessa ja siihen liittyy paljon kokeilemista ennen kuin nähdään siihen liittyvät toimivat käytän- teet. Paljolti kyse on kuitenkin siitä, kuinka aktiivisesti työntekijät sitä käyttävät: erilaisista verkkopalveluista saadaan irti vain sen verran, mitä siihen ollaan valmiita panostamaan. Loppujen lopuksi kyse on vain työ- kalusta, joka ei itsessään ole mikään kaikkeen auttava ratkaisu. Oikein käytettynä se voi kuitenkin antaa välineen syventää ja parantaa tarjottu- jen palveluiden laatua. Nämä ohjeet on kirjoitettu pitäen silmällä sitä, että verkon suhteen asiat muuttuvat hyvinkin nopeasti. Toiveena on, että erilaisista kokemuksista ja näkemyksistä Facebookista työvälineenä käytäisiin yleisesti keskuste- lua, jonka pohjalta myös näitä ohjeita päivitetään jatkuvasti. Facebookin fanisivun pe- rustaminen Facebookissa on mahdollista luoda omalle organisaatiolle joko ryhmä tai fanisivu. Suosittelemme käyttämään fanisivuja sen monipuolisuuden ja laajempien tiedotusmahdollisuuksien vuoksi. Fanisivujen ja ryhmien tär- kein ero on, siinä että fanisivut on tarkoitettu organisaatiolle ja brändeille tuotteensa markkinointiin, kun taas ryhmät ovat jollekin asialle omis- tautuneita ryhmiä. Omalle organisaatiolle voidaan perustaa fanisivut, mutta fanisivuja ei voida perustaa vaikkapa yleisesti nimikkeen nuoret tai auttajat alle, sillä näihin sanoihin ei organisaatiolla ole luultavastikaan oikeuksia. 12
 13. 13. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook Kaikki asiat mitä ylläpitäjä kirjoittaa fanisivuille välittyy fanien omaan uutisvirtaan. Tämän ansiosta fanisivuille tuotettu materiaali ei pääse hukkumaan, vaan se näkyy fanin uutisvirrassa ilman, että hänen täytyy erikseen muistaa käydä fanisivulla uutisia lukemassa. Fanisivulle on mahdollista liittää sovelluksia ja käyttäjien toimista saa kerättyä sta- tistiikkaa. Fanisivulle saa myös luotua kustomoidun sivun, joka voidaan vapaasti muokata organisaation ilmeen mukaiseksi. Fanisivulle saa myös yksinkertaisen osoitteen (http://www.facebook.com/netari) mikäli faneja on riittävästi (yli 25) ja fanisivu on ollut olemassa riittävän pitkään. Fanisivu on helppo tapa pitää yhteyttä nuoriin. Se tuo samalla mahdolli- suuden interaktiiviseen kanssakäyntiin ja luo kuvan nuoria kuuntelevas- ta yhteisöstä. Sivulle pitää myös tuottaa tarpeeksi sisältöä. Päivityksiä tulee tehdä mielellään useamman kerran viikossa. Parhaiten toimivat sivut tarjoavat käyttäjille uutisten lisäksi muuta sisältöä, kuten videoita, kuvia ja linkkejä muihin mielenkiintoisiin asioihin tai tapahtumiin. 13
 14. 14. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook Ohjeet fanisivun laatimiseksi Etusivun vasemmalta puolella näkyvästä "Mainokset ja sivut" painik- keestä päästään aloittamaan fanisivun luominen. Ensimmäisessä vai- heessa valitaan fanisivulle sopiva luokka ja annetaan sivulle nimi. Nyt va- littuja tietoja ei pääse muuttamaan enää myöhemmin, joten kannattaa miettiä sivun otsikko ja sopiva luokka huolellisesti. Sivuja ei kannata vielä tässä vaiheessa julkaista, jotta säilyy työrauha ja nuoret eivät vahingos- sa päädy keskeneräisille sivuille. Kannattaa siis laittaa rasti kohtaan "Älä tee sivuista julkista tällä kertaa". Uusi sivu on nyt luotu. Seuraava vaihe on sivun muokkaaminen ja sisäl- lön tuottaminen. Sivusta kannattaa ennen julkaisua tehdä mahdollisim- man houkutteleva ja tuottaa sisältöä reilusti. Muuten on vaarana se, että nuori tulee sivulle, mutta huomaa sen olevan tyhjä ja mitäänsanomaton, eikä tästä syystä liity faniksi. Ennen fanisivun muokkaamista kannattaa poistaa ne välilehdet käytöstä joita ei sivuilla tule käyttämään. Sivuilla ei kannata pitää mitään sellaista, missä ei ole sisältöä tai jota ei ole ajatellut hyödyntää. Esimerkiksi arvos- telut -välilehden saa poistettua menemällä kyseisellä välilehdelle ja sen jälkeen painamalla välilehden oikeassa reunassa näkyvää kynän kuvaa. Tämä aukaisee välilehden asetukset ja siellä on painike "Poista välilehti". 14
 15. 15. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook Fanisivun asetukset Fanisivun vasemmassa valikossa on "Muokkaa kohdetta sivu", jota pai- namalla pääsee muokkaamaan fanisivun asetuksia. Asetuksista saadaan määriteltyä sivujen ulkoasua ja sitä mitä kaikkea fanisivuilla näkyy. Seu- raavissa kappaleissa on käyty läpi muutamia keskeisiä kohtia fanisivun asetuksista. Asetukset. Kannattaa tarkistaa, että sivulla ei ole maarajoitusta ja että ikärajoitukset on sopivat. Samasta kohtaa voidaan sivu julkaista, kun kaikki asetukset ja sisältö on kunnossa. Seinän asetukset. Seinän oletusnäkymäksi on hyvä laittaa sivujen ja fanien kirjoitukset, jolloin nuorten ääni tulee paremmin huomatuksi fani- sivuilla. Kaikkien muiden oletusvälilehti määrittelee sen, mikä fanisivujen välilehdistä näkyy ensimmäisenä sellaiselle henkilölle, kuka ei vielä ole fanina. Tämä on hyvä keino laatia ns. Sisääntulosivu. Faneille kannat- taa antaa oikeudet lisätä kuvia, videoita ja linkkejä, koska kyseessä on sosiaalinen media ja nuorillakin tulee olla mahdollisuus olla vuorovaiku- tuksessa fanisivujen kanssa, eikä pelkästään kommentoida ja seurata valmiiksi tuotettua sisältöä. Fanisivujen sovellukset Fanisivuille tarkoitettuja sovelluksia on todella laajasti ja vain osa niistä soveltuu nuorisotyön tarpeisiin. Yleisimmin käytetyt sovellukset ovat RSS-syötteen tuoja sekä FBML-sovellus, jolla voi tehdä html-koodilla omia sivuja välilehtien alle. Lista kaikista sovelluksista löytyy hallinta sivun alalaidasta kohdasta lisää sovelluksia. Mikäli oman kuntasi nettisivut tarjoavat RSS-syötteitä, kannattaa ottaa käyttöön Facebookin fanisivulla RSS-syötteen kerääjä. Sen avulla saa tuotua automaattisesti sisältöä omilta kotisivuilta Facebookin fanisivuil- le. Facebookissa on useita RSS-syötteen tuomiseen tarkoitettuja ohjel- mia. Tässä esimerkissä käytämme sovellusta nimeltään RSS-Graffiti. Sovelluksen saa käyttöön menemällä Selaa sovelluksia kohtaa ja kirjoit- tamalla etsi kenttään Rss-graffiti. 15
 16. 16. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook RSS-syötteen lisääminen Sovelluksen löydyttyä haun kautta, painetaan sovelluksen nimeä, jolloin päästään sovelluksen omalle fanisivulle. Vasemmassa laidassa on pai- nike "Siirry sovellukseen", josta päästään säätämään sovelluksen perus- asetuksia kuntoon. Ensimmäiseksi painetaan "click here to add RSS Graffiti to this page" painiketta. Sovellus kysyy mille fanisivulle se halutaan lisättävän, tämä on merkityksellistä mm. siinä vaiheessa jos on ylläpitäjänä useilla sivuilla. Kun oikea sivu on va- littu, niin painikkeesta "Lisää RSS Graffiti" pääs- tään jatkamaan seuraavaan vaiheeseen. Sovellus tarvitsee yhä muutamia lupia käyttäjältä, jotta se saataisiin toimimaan. Sovellukselle pitää antaa lupa julkaista rss-syötteitä fanisivun seinällä, se tapahtuu painikkeella "Click here to allow pub- lishing". Aukeavasta ikkunasta kannattaa taas tarkistaa, että valittuna on oikea fanisivu ja sen jälkeen voi painaa "Salli julkaiseminen" painiketta. Nyt sovellus on toimintakunnossa ja seuraavaksi määritellään mitkä rss-syötteet sovelluksen halutaan tuovan sivuille ja kuinka usein. Koh- dasta "+Add feed" voidaan lisätä ensimmäinen syöte. "Feed url:" kohtaan laitetaan syötteen osoite. "Feed name" -kohtaan voi kirjoittaa mistä läh- teestä syöte on peräisin. Tämä helpottaa työtä, jos syötteitä on lisättynä useita. "Source url:" -kohdan voi jäättä tyhjäksi ja Style kohdassa kan- nattaa pitää valinta Standart, joka on oletuksena. Valitsemalla seuraa- vasta kohdasta "Static message" voidaan määritellä teksti, joka lisätään jokaisen tuodun syötteen eteen. Esimerkiksi Text: -kohtaan voidaan kirjoittaa "Uutisia kunnan nettisivuilta": tms. Kun kaikki valinnat on tehty, niin "Save" napilla saadaan asetukset tallennettua ja kaikki on kunnossa syötteiden osalta. 16
 17. 17. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook Oman välilehden muokkaaminen Facebookin fanisivuilla on mahdollista muokata välilehtiä melkeinpä minkä näköiseksi tahansa. Tämä mahdollistaa sen, että voidaan luoda uusille faneille ns. esittelysivu, jossa on kerrottu sivustosta ja esitelty muutamia ydintoimintoja. Välilehtien kustomointi tapahtuu Facebookis- sa sovelluksella nimeltään "staattinen FBML". Fanisivun muokkaustilassa, löytyy sivun alalaidasta sovellus "staattinen FBML", jota painamalla päästään sovelluksen esittelysivulle. Esittely- sivulta pitää sovellus aktivoida käyttöön painamalla "lisää sivuilleni" painiketta. Avautuvasta valikosta valitaan se sivu, mille sovellus halutaan lisätä ja tämän jälkeen palataan takaisin fanisivun muokkaustilaan. 17
 18. 18. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook Fanisivun muokkaustilasta löytyy nyt Sovellukset otsikon alta FBML. Sovelluksen käyttäminen vaatii joko perustaidot html-kielestä tai vaih- toehtoisesti jonkin html-editorin käyttöä. Eräs ilmainen ja suhteellisen helppokäyttöinen html-editori on Seamonkey (http://www.seamonkey- project.org/). Sovelluksen asetuksissa on esivalintana, että sovellus näkyy välilehdellä mutta ei laatikossa. Tämä esivalinta kannattaa pitää koskemattomana. Ennen kuin mennään muokkaustilaan tulee esim Seamonkey ohjelmalla tehdä sovellukseen lisättävä koodi. Koodin tekeminen on periaatteessa samanlainen operaatio, kun kotisivuja tehdessä. Tästä aiheesta löytyy internetistä useita oppaita. Koodia tehdessä kannattaa huomioida että kuvien maksimi leveys Facebook-sivuilla on 786px. Kun koodi on valmis sen alusta pitää poistaa alusta "<html> <head> <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content- Type"><title></title><body>" Tai vastaavat merkinnät, jotta se toimisi oikealla tavalla fanisivulla. Kun koodi on valmis, mennään FBML-sovelluksen muokkaukseen. Laa- tikon otsikko kohtaan tulee haluttu otsikko välilehdelle. FBML: kohtaan kopioidaan äsken luotu koodi. Lopuksi painetaan tallenna muutokset -painiketta. Viimeiseksi muokataan seinän asetuksia. Asetuksista valitaan "kaikki- en muiden oletusvälilehdeksi" äsken FBML-sovelluksella luotu välilehti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki henkilöt jotka eivät vielä ole sivun faneja päätyvät ensimmäisenä tälle muokatulle välilehdelle, jossa esitellään toimintaa. Ne jotka ovat jo faneja päätyvät suoraan fani- sivun seinälle. Näiden vaiheiden jälkeen voikin fanisivun julkaista ja alkaa käyttämään sitä aktiivisesti. Kaikki jotka on merkitty fanisivun ylläpitäjäksi pääsevät muokkaamaan kaikkia sivun asetuksia. Hekilön, joka on merkitty ylläpi- täjäksi, kirjoittaessa fanisivulle jotain näkyy kirjoittajana fanisivu. 18
 19. 19. Nuorisotyö ja sosiaalinen media: Facebook 19

×