Leader school irpin

226 views

Published on

рпінська «Школа лідерства, менеджменту та самоврядування»

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Leader school irpin

  1. 1. Спілка об’єднань громадян «ДемократичнаКиївщина» разом з партнерами здійснюють освітню програму«Школа лідерства, менеджменту, самоврядування. Європейський вимір»
  2. 2. Які шляхи обрати??? Найперше завдання Школи – допомогти відтворити в людині потреби та можливості вийти за межі того, що вивчається під час навчальних курсів у закладах освіти, розвивати у слухачеві Школи здібності до саморозвитку, самовдосконалення, усвідомлення необхідності безперервної самоосвіти впродовж усього життя та формувати необхідні для успішного життя
  3. 3. Слухачі Школи переконуються утому, що успіх – поняття багатограннеі містить у собі такі складові:➢ щастя як відчуття повноти життя (задоволеність життям – 1-йрівень, залучення – 2-й рівень, усвідомлення і реалізаціяпокликання – найвищий рівень);➢ досягнення – створення власної цінності на тлі іншихцінностей, насамперед досягнення запланованих цілей;➢ значущість – усвідомлення того, що ви змінили життяблизьких на краще;➢ спадщина – розуміння того, що ваші цінності й досягненнястали прикладом для інших.
  4. 4. Г. Сковорода та багато іншихгуманістів зазначали, що зміни у собі та навколишньому світі можуть бути успішними лише тоді, коли людина виконує щонайменше декілька вкрай важливих правил: • перестає бути рабом; • усвідомлює власну гідність; • відповідає сама собі на запитання «Хто я?»;• знаходить своє призначення; • реалізує закладений у собі потенціал
  5. 5. Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись — значить, не жити, а бути мертвим, адже турбота — рух душі, а життя — се рух.«БУТИ ЩАСЛИВИМ – ЦЕПІЗНАТИ СЕБЕ!» Ти робиш найкращу і для тебе рятівну справу, коли твердо ступаєш по шляху доброго глузду. Щасливий, хто мав змогу знайти щасливе життя. Але щасливіший той, хто вміє ним користуватись.. Ніхто не може вбити в собі зло, коли не втямить спершу, що таке те зло, а що добро. А не взнавши сього у себе, як можна взнати і вигнати його в інших. Г. СКОВОРОДА

×