Nest m products_results_and_success_in_farming

УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИ,
ПРОИЗВЕДЕНИ «НЕСТ М» РУСИЯ
«НЕСТ М-БЪЛГАРИЯ» ЕООД при съдействие
«ЕКОПЛАНТ» ДОО (Сърбия),
Университет в Марибор (Словения)
и «НЕСТ М» АНО (Русия)
2020
Дози:
5 мл/дка: растениевъдство и зеленчукопроизводство
10-15 мл/дка: градински култури
2 мл/5-10 л вода: саксийни
Nest m products_results_and_success_in_farming
Nest m products_results_and_success_in_farming
Сърбия, 2013
Изследвания на Университет в Марибор, Словения
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Производство на зеленчуци и
растениевъдство.
Epin-Extra се добавя в началните
етапи на растежа на зеленчуци, тоест
след пресаждане или покълване от
директна сеитба и при отглеждане на
култури, третиране с хербициди.
Circon се прилага върху зеленчуци
при високи температури и за
предпазване на цветя и плодове от
окапване.
«Алба аграр» ДОО,
Темерин
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СРЕЩУ
Epin-Extra използва за защита на
кайсиите от измръзване и, както той
казва, през тази година само неговото
стопанство в района получи добра
реколта по количеството и качеството на
плодовете.
С използване на Circon отбелязва
увеличаване на размера, тегло на
плодовете и много добро оцветяване.
Стопанство Стоянович Джордже,
Ниш
ябълка Пинова
Третирано с Epin-Extra
по време на студове
Не третирано
+ Circon по време
на вегетация
Изследвания на Университет в Марибор, Словения
Nest m products_results_and_success_in_farming
Nest m products_results_and_success_in_farming
ЗАЩИТА
 Повишена виталност на полените
/прашец/
 Добро връзване на плодовете
 Предпазва от окапване на плодовете
Третиране на ягодите с Epin-Extra във фазата на цъфтеж
и след това през всеки 10 дни
10 мл/дка
Люубиша Димитриевич,
Лапотинце
АО «Дельта Аграр»
Един от най-големите производители на
ябълки в Сърбия използва Epin-Extra по
време на студовете и в комбинация с
препарати за растителна защита.
ОТСТРАНЯВАНЕ
ГЛИФОЗАТ 0,3 л/дка
ОТСТРАНЯВАНЕ НА СТРЕС И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
 Сваляне на стрес
/фитотоксичност/
 Възстановяване на
точките на растеж
Всеки сезон Epin-Extra се прилага
върху пшеницата и царевицата при
третиране с хербициди за
намаляване на фитотоксичността
100 г/л амидосулфурон+ 25 г/л йодосулфурон + 250 г/л
антидот (мефемпир диетил) – СЕКАТОР ОД 100% (2 г/дка)
ДОО «Янкович» Перлез
СЕКАТОР ОД 70% + Epin-Extra 3 мл/дка (BBCH 20-21) и
Epin-Extra 5 мл/дка (BBCH 30)
Зимна пшеница / чернозем (АНО „НЕСТ М“ Русия) Добив / качеството
308 кг/дка
III клас
414 кг/дка
II клас
Навременна употреба на Epin-Extra помага на растението да
премине по-бързо фазите на развитие, поради което вредният
стадий на насекомото не съвпада с фазата на увреждане на
растението. Съхраняемостта от увреда на плодовете е повишена.
Съвместно приложение на Epin-Extra или Circon (в зависимост от
климатични условия) с инсектициди се сваля растителен стрес.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Бобовите култури се третират с Epina-Extra поради невъзможното
ефективно унищожаване на Elateridae. Обработените растения успяват
да избегнат фазата на чувствителност към появата на Elateridae чрез
ускоряване на растеж.
«Карнекс» ДОО, Б. Доброе Поле
ВЪЗСТАНОВЯВА
ВЪЗСТАНОВЯВА
ПРЕДПАЗВА
Epin-Extra използват върху ябълки
и череши след градушка. Също така
тртират лук след градушка и в смес с
хербициди срещу фитотоксичност.
Circon прилагат с всяко фунгицидно
и инсектицидно третиране.
«РИТ Агро» ДОО, Шид
ВЪЗСТАНОВЯВА
Стопанството редовно прилага
върху 20000 дка (тяхната
собственост) и земи на партньори
около 50000 дка с Epin-Extra в
смес с хербициди, също така в
случая на градушка или буря.
Преди 5 години те бяха едни от
първите, които употребяваха
биорегулатори.
«Агроном» ДОО,
Деспотово
16.05.2013
07.06.2013
ВЪЗСТАНОВЯВА
ВЪЗСТАНОВЯВА
Epin-Extra 10 мл/дка
2 седмици преди прибиране на
реколтата беше градушка.
С Epin-Extra се спаси реколтата,
която след това отиде в първи клас
по отношение на качеството.
Адам Кожович
Доња Бресница
ВЪЗСТАНОВЯВА
Nest m products_results_and_success_in_farming
Nest m products_results_and_success_in_farming
Nest m products_results_and_success_in_farming
Дози:
5 мл/дка: растениевъдство и зеленчукопроизводство
10-15 мл/дка: градински култури
1 мл/5-10 л вода: саксийни
Nest m products_results_and_success_in_farming
Hedysarum alpinum
Третиране
на семена
Olea europaea пресадено
с помощта на Circon
Разсадник, Сърбия
Valeriana officinalisТретиране
на семена
Първата
година на
вегетацията
 Сваляне на стрес
 По-добре развита
кореновата система,
както съответно и
надземната част
 Предпазване от
удължаване на разсад
Paulownia elongata
*Фон: Piranha_Advanced Nutrients
Nest m products_results_and_success_in_farming
НЕ ГМО!
Nest m products_results_and_success_in_farming
Nest m products_results_and_success_in_farming
Nest m products_results_and_success_in_farming
Стопанство
Тихомир Боянич,
Чалма
Прилага Circon върху
домат преди цъфтежа
и по време на високи
температури.
Той е много доволен,
през 2019 г. получи
наградата „Рекордна
реколта на Сърбия“
Nest m products_results_and_success_in_farming
Стопанство Гена Николич,
Мошорин
ООО «Агрохемика»,
Б.Петровац
Третиране с Circon в сместа с
фунгицид срещу Fusarium. Сваля
стрес на растения и подобрява
размерите и пълнотата на семената
на слънчогледа.
Nest m products_results_and_success_in_farming
Nest m products_results_and_success_in_farming
ПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕ
НА ЗАХАРИ
Изследвания на Университет в Марибор, Словения
Nest m products_results_and_success_in_farming
Сорт Фуджи
Сорт Гала
Изследвания на Университет в Марибор, Словения
Сорт Гала
10-15 мл/дка
Nest m products_results_and_success_in_farming
ПО-ГОЛЯМ ДОБИВ ОТ
ВЕГЕТАТИВНАТА ЧАСТ
НА БИЛКОВИ РАСТЕНИЯ
И ПОВИШЕНО
СЪДЪРЖАНИЕ НА
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
Nest m products_results_and_success_in_farming
СВАЛЯНЕ НА СТРЕС И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
«ЕСТЕСТВЕН ПЛАСТИР»
Nest m products_results_and_success_in_farming
ПРЕВЕНЦИЯ,
СВАЛЯНЕ НА СТРЕС
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Nest m products_results_and_success_in_farming
ПРЕВЕНЦИЯ,
СВАЛЯНЕ НА СТРЕС
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ПРЕВЕНЦИЯ,
СВАЛЯНЕ НА СТРЕС
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ПРЕВЕНЦИЯ, СВАЛЯНЕ НА СТРЕС
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СВАЛЯНЕ НА СТРЕС И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Nest m products_results_and_success_in_farming
Nest m products_results_and_success_in_farming
Nest m products_results_and_success_in_farming
Третиране с Circon в сместа със
Siliplant Univerzalni във фазата
на интензивен растеж на
плодовете като превенция на
изгаряния.
При липсата на желязо прилагат
Феровит.
Добиви и качеството на плодове
е гордост на стопанството.
Стопанство Наташа Чизмар,
Р.Крстур
Nest m products_results_and_success_in_farming
+
Nest m products_results_and_success_in_farming
Siliplant – третиране на
семена 60 мл/т
Прилагат Siliplant Univerzalni за намаляване на тежки метали и остатъци от
пестициди в растенията.
Отбелязва експресен ефект върху състоянието и растежа на различни култури.
ПРЕВЕНЦИЯ,
ДЕТОКСИКАЦИЯ,
СВАЛЯНЕ НА СТРЕС
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СТМ «Витаминка»,
Морошин
Краснодар, Русия 2013
Siliplant 0,5 л/хаКонтрола
ПРЕВЕНЦИЯ,
ДЕТОКСИКАЦИЯ,
СВАЛЯНЕ НА СТРЕС
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Третиране на семена:
фунгицид (70%) + Siliplant (60 мл/т)
Третиране на семена:
фунгицид (100%)
Зимната пшеница, пролет 2016 г.
ООО «Авангард»
Рязанска област, Русия
Използва Circon при
третиране с граминициди
върху соя.
През 2019 г. при
високи температури смес
от Circon и Siliplant даде
най-добър резултат.
Сравнени са площи,
третирани само с Circon,
Circon с аминокиселини и
Circon смесен със
Siliplant.
Стопанство Радован Вукович,
Бодяны
«Паор» ДОО, Жабал
Третира със Siliplant в случай на
недостиг на фосфора, за подобряване
състоянието и укрепване на имунитет
на житните. През 2019 година беше
третирано 4000 декара.
През 2020 запланирано третиране, тъй
като резултатите са много добри.
Nest m products_results_and_success_in_farming
Nest m products_results_and_success_in_farming
Nest m products_results_and_success_in_farming
АО «Слога»,
Кач
Третират със Siliplant и
Circon ябълки и череши в
фазата на интензивен
растеж на плодовете
срещу напукване.
Отбелязали висока
устойчивост, дори в
неблагоприятни
климатични условия, и
по-добра запазеност на
плодовете при
съхранение и
транспортиране.
Насаждения
Суботица
Nest m products_results_and_success_in_farming
ПРЕВЕНЦИЯ – запазва влагата в тъканите на растенията,
СВАЛЯНЕ НА СТРЕС И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ОАО «Дубки»
Ярославл, Русия
До третиране със Siliplant
След третиране със Siliplant
Група от производителите на района Бачка
(Мошорин), Сърбия прилага Siliplant
Univerzalni за редуциране на риска от
полягане на житните култури.
В този район полягане на житните
културие голям проблем.
ПРЕВЕНЦИЯ,
СВАЛЯНЕ НА СТРЕС
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
След третиране
със Siliplant
Nest m products_results_and_success_in_farming
Запазва влагата
в тъканите
ПРЕВЕНЦИЯ
Nest m products_results_and_success_in_farming
Nest m products_results_and_success_in_farming
100-150 мл/дка
20 мл/10 л вода
ПРЕВЕНЦИЯ
И ЛЕКУВАНЕ
Винаги при хлорозата на соя се
прилага Ferovit . В рамките на
няколко дни състояние на
растенията забележително се
подобрява.
Стопанство Жиле Дражетин,
Бачка
ЛИПСАТА НА СВЕТЛИНА
Nest m products_results_and_success_in_farming
Nest m products_results_and_success_in_farming
Nest m products_results_and_success_in_farming
100-150 мл/дка
25-30 мл/10 л вода
ОТГЛЕЖДАНЕ
НА ЗДРАВ И
СИЛЕН
РАЗСАД
ЛЕКУВАНЕ
НЕДОСТИГ НА
МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ
Citovit 100 л/дка и Epin-Extra 10 мл/дка
в начало формиране на плодовете.
Резултатът – добри добиви с едри
плодове с високо качество.
Любиша Груич,
Дешилово
СТАБИЛНИ ДОБИВИ С ВИСОКО
КАЧЕСТВО
Фаза на формиране на плодове
Citovit 100 мл/дка
+ Circon 15 мл/дка
Едри плодове с високо качество.
Новица Стоянович,
Чигол
 добро
презимуване
 превенция на
болестите
 пълноценно
формиране на
генеративните
органи за следващ
сезон.
СЛЕД ПРИБИРАНЕ
НА РЕКОЛТАТА
 S – градивен елемент (участва в образуването на протеини,
витамини и ензими, подобрява действието на азота вътре в
растението, активира действието на хлорофила и подобрява
фотосинтезата, подобрява залагането на цветовете)
 редуцира риска за натрупване на нитрати
(трансформира нитратите до протеинов азот в плодовете)
 превантивно, лечебно и изкореняващо
действие срещу оидиум
 намалява пораженията от системна мана при
слънчогледа и предпазва от поражения на
брашнестата мана
 подтиска размножаването на акарите
 подобрява имунитета на растенията
 през есента, понижава риска от измръзване на
зимуващите култури
Сяра (S) 39 г/л
Манган (Mn) 30 г/л
Голден Делишес
НАМАЛЯВА РИСКА ОТ АЛТЕРНАРИОЗА
ПО ПЛОДОВЕТЕ ПРИ ЛИПСАТА НА
МАНГАН
EKOFUS®
100-150 мл/дка
30-40 мл/10 л вода
Подобрени вкусови
характеристики на плодовете
Силен имунитет на растенията
Ефективен по-ранен добив с високо качество
Добра съхраняемост и транспортируемост
Никола Павлович,
Наково
Третиране от Ekofus в смес с
Circon отбелязал по-бързо
узряване с високо хранителна
стойност, същевременно по-
голям размер и по-интензивно
оцветяване на плодове.
Повишаване на
устойчивост
към суша
Стопанство Ксения,
Ботош
Третиране на Ekofus в смес с Circon по
време на суша бе получен един от най-
добри, получавани някога в
стопанството – едри зеленчуци с високо
качество.
Nest m products_results_and_success_in_farming
Здраве и висока декоративност
Nest m products_results_and_success_in_farming
DOMOCVET®
2-4 мл/10 л водa
При отглеждане
на разсад за цветя
прилага смес от
Domocvet и
Ekofus в началото
на развитие и
бутонизация.
За регулярно
подхранване
използва Ekofus.
Милорад Попич,
Радинци
Традиционно отглеждане
Фото: Данка Христова
България
Nest m products_results_and_success_in_farming
www.nobili.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rM8uS_GQIqc
Nest m products_results_and_success_in_farming
Nest m products_results_and_success_in_farming
1 of 124

Recommended

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
22.6K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.5K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.2K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.7K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides

More Related Content

Featured

Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K views138 slides
12 Ways to Increase Your Influence at Work by
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
401.6K views64 slides
ChatGPT webinar slides by
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesAlireza Esmikhani
30.3K views36 slides
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
3.6K views12 slides
Barbie - Brand Strategy Presentation by
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
25.1K views46 slides

Featured(20)

Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... by AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx by Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K views
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning) by Lucas García, PhD
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
Lucas García, PhD42.5K views
4 Strategies to Renew Your Career Passion by Daniel Goleman
4 Strategies to Renew Your Career Passion4 Strategies to Renew Your Career Passion
4 Strategies to Renew Your Career Passion
Daniel Goleman122K views
The Student's Guide to LinkedIn by LinkedIn
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
The Student's Guide to LinkedIn
LinkedIn87.9K views
Different Roles in Machine Learning Career by Intellipaat
Different Roles in Machine Learning CareerDifferent Roles in Machine Learning Career
Different Roles in Machine Learning Career
Intellipaat12.4K views
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf by TechSoup
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdfDefining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf
TechSoup 9.7K views

Nest m products_results_and_success_in_farming