Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Глобално затоплување

4,840 views

Published on

Published in: Education, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Глобално затоплување

 1. 1. ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛУВАЊЕ
 2. 2. Како настанало Глобалното Затоплување <ul><li>Горењето на фосилни горива со цел да се обезбеди енергија и да се ослободат големи количества на гасови во атмосферата (главно CO2 ), доведува до „ефект на стаклена градина“. Тоа значи дека сончевата светлина може да пројде, но топлината која што ја емитира е апсорбирана од Земјата, што доведува до глобално затоплување. </li></ul>
 3. 3. Статистички податоци <ul><li>1. Нивото на CO2 се зголемува постојано. Во текот на последниот век тоа се зголемило за цели 30%. </li></ul><ul><li>2. Земјата станува се пожешка. Статистиките покажуваат дека од 19 век па до денес просечната температура е зголемена за 0.6°C. Сите четири најжешки години откако почнале да се регистрираат овие податоци се во 1990-тите. </li></ul><ul><li>3.Најважно, дел од поларните санти мраз може да се стопи и тоа да доведе до покачување на нивото на водата во морињата, кое што веќе е покачено помеѓу 10 и 25 цм во последните 100 години. Тоа значи дека областите кои што се наоѓаат на помала надморска височина, па дури и цели држави, како Бангладеш, можат да исчезнат под морето. </li></ul>
 4. 4. Уништување на шумите <ul><li>„ Уништувањето на шумите предизвикува далеку поголеми штети отколку што тоа го прават авионите, возилата и фабриките. Запирањето на сечењето на шумите е најбрзото и најевтиното решение за глобалното затоплување“, наведува „Индепендент“. </li></ul><ul><li>Во извештајот се почучува и дека во тропските шуми, кои покриваат 7% од територијата на земјата, се наоѓаат 50% од флората и фауната на планетата. </li></ul>
 5. 5. Сечење на шумите
 6. 6. Средната температура на земјата е покачена за 0,5 степени последниов век. Биле правени испитувања како природните процеси влијаеле на климата во минатото И како човековите активности влијаат на загревање на Земјата денес.
 7. 7. Планетата многу потопла
 8. 8. П ланетата била многу потопла- пред 75 милиони год. Средната темп. на земјата била 5-6 степени повисока. Скоро секаде климата била топла И влажна. - поранешн а географија :пред 75 мил. Год. Континентите не се наоѓале на денешните позиции И плитките континентални мориња покривале големи копнени површини. Индија и Азија не биле поврзани , Ј америка и Африка биле поблиску исто ка ко и Австралија и Антарктикот. - Диносауруси и алигатори -докази за потопла замја- фосили на тираносаурус биле најдени на север во Азија и Америка што укажува на зими кои биле многу поблаги од денешните. Алигаторите не живеат во ладни области. Во САД нивната граница е нешто посеверно од Голфскиот брег. Но фосили од алигатори од пред 7 мил год се најдени во Северна Канада што индицира на многу потопла клима.
 9. 9. Зошто било потопло? <ul><li>- Атмосферата содржела повеќе ј. диоксид - гас кој ј а заробува топлината, имало повеќе активни вулкани И лава која исфрла ј. диоксид , повеќе копно е под вода- ова ја намалува можноста за развој на природни системи кои би го отстранувале ј.диоксид во атмосферата.Земјата апсорбирала повеќе топлина од сончевото зрачење: океанските струи ја дистрибуирале тполината околу земјата порамномерно отколку денес ; имало мала покривка од снег И лед која би ги рефлектирала сончевите зраци; поларните региони кои биле без лед впивале повеќе од сончевата енергија </li></ul>
 10. 10. Зошто било постудено? <ul><li>- Нивото на ј.диоксид, гасот што ја задржува топлината, е смалено. -Многу угасени вулкани ќто допринеле за тоа -Копнените мориња исчезнале, повеќе планини се формирани, а појавени се и нови растенија. Овие промени ги зголемиле можностите со кои некои природни системи го отстранувале ј. диоксид од атмосферата. -Земјата апсорбира помалку топлина: континентите бавно се движеле кон сев. Полутопка , а земјата задржува помалку топлина -Како се ладела планетата снегот и мразот растеле со што се рефлектирало повеќе сончево зрачење и се зголемува глобалното заладување. </li></ul>
 11. 11. Планетата постудена
 12. 12. Климатски фактори <ul><li>делови од климатската сложувалка За веродостојна слика на климата од минатото научниците мора да комбинираат докази од многу извори. Трагајќи по климатските фактори научниците ги испитуваат глечерите, океанските и езерските длабочини, годовите на дрвјата и пештерите. Користејќи ги можат да ја реконструираат промената на темп. Врнежите, вегетацијата, нивото на гасови во атмосферта. Со бушење на глечерите се добива увид за 2 важни гаса ј.диоксид и метан , кои ја задржуваат топлината. Утврдено е дека во последните 100 год. Нивото на истите е највисоко во однос на последните 220 000 год. Ова е резултат на индустриската активност уништување на шумите и агрикултурата. Кога нивото на ј.д. И метан е ниско климата е студена И обратно. </li></ul>
 13. 13. Климатски фактори
 14. 14. Привремено заладување <ul><li>Гасовите ослободени 1991 од планината Пинатубо на Филипините формираа честички високо од атм. , кои го блокираа сончевото зрачење И ја заладија климата за неколку години додека да повторно паднат на земјата. За подолг временски период ова заладување нема да има влијание на затоплувањето ( 1-3,5 ) за наредните 100 години. </li></ul>
 15. 15. Привремено заладување
 16. 16. Ефектот на стаклена градина <ul><li>Сончевите зраци минуваат низ стакленикот И го задреваат тлото во внатрешноста. Толплината од тлото ја затоплува внатрешноста на стакленикот бидејќ и стаклата го оневозможуваат нејзиното губење. Како атмосферата ја задржува топлината : Сончевите зраци минуват низ атм. И ја загреваат површината на Земјата. Топлината се искачува од тлото и ја загрева и атм. Гасовите од атм. Апсорбираат дел од топлината И повторно ја рефлектираат на површината. Овој процес на затоплување е познат како ефект на стаклена градина Животот зависи од ефектот на стаклената градина Тој ја одржува средната темп. На земјата на околу 15 степени . Ако нема гасови кои ја задржуваат топлината темп. Би била - 18 степени - недоволно за повеќето животни форми. Поголем дел од топлинската радијација би се губел во вселената. </li></ul>
 17. 17. Ефект на стаклена градина
 18. 18. ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛУВАЊЕ Е ПРОБЛЕМ <ul><li>Непријатни изненадувања:Некои од начините на кои Земјата може да одговори на глодалното затоплување може да бидат постепени, а други пак нагли. Со понатамошно зголемување на количини те на гасовите од с.г. може И да се изненадиме И со понекоја непријатност. Метанот кој бега: како што се затоплува Арктикот, големи количини на метан кој е сега замрзнат под океанот И земјата може да се ослободи И премине во воздухот. Поради неговите својства може да се очекува И побрзо затоплување на Земјата. </li></ul>
 19. 19. Глобалното затоплување е проблем
 20. 20. Глобалното затоплување влијае на природата <ul><li>Промените во температурата, врнежите И дистрибуција на растенијата можат многу да влијаат на миграцијата, исхраната И размножувањето на многу животински видови , од инсекти до слоновите. Сигурни скривалишта за дивите животни: При постепено менување на климатските услови животните имаат можност да се адаптираат но кога промената настапува наеднаш тогаш голем број од видовите немаат можност да се адаптираат И исчезнуваат. Денешниот пораст на темп. Е рапиден што им оневозможува на многу раст. И жив. видови да се адаптираат што значи се наоѓаат на работ на егзистенцијата. </li></ul>
 21. 21. Глобалното затоплување влијае на природата
 22. 22. ИЗРАБОТИЛЕ : <ul><li>Силвија Лозанова </li></ul><ul><li>Александар Нешковски </li></ul><ul><li>Магдалена Кузевска </li></ul>

×