Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų

5,415 views

Published on

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

Patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų

 1. 1. Įrenginių ir patalpų kategorijos pagal sprogimo ar gaisro pavojų ir jų zonos Nerijus Tautvaišas Tel. +370 612 85777, el. paštas tau.nerijus@gmail.com
 2. 2. Kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų Pastatai ir patalpos Išoriniai įrenginiai Asg, Bsg, Cg, Dg, Eg Asgi, Bsgi, Cgi, Dgi, Egi
 3. 3. Pastatai ir patalpos skirstomi į kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų • transporto pastatai transporto tikslams (P.2.6) • garažų pastatai transporto priemonėms laikyti (P.2.7) • gamybos, pramonės pastatai gamybai (P.2.8) • sandėliavimo pastatai • pagalbinio ūkio sodybų ūkio pastatai (tvartas, daržinė, sandėlis ir pan.) (P2.17) ir kitų grupių • kita (fermų) pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti (P.2.18) • kita (ūkio) pastatai žemės ūkiui tvarkyti (svirnai, angarai ir kita) (P.2.19)
 4. 4. Patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų •Asg •Bsg •Cg •Dg •Eg Ypač degios dujos, degūs, labai degūs ir ypač degūs skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra neviršija 28 oC, kai naudojama jų tiek, kad užsidegus sprogiam garų ar dujų ir oro mišiniui, patalpoje susidaro didesnis kaip 5 kPa sprogimo momentinis viršslėgis. Medžiagos, kurios sprogsta ir dega, sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita, kai naudojama jų tiek, kad įvykus sprogimui patalpoje susidaro didesnis kaip 5 kPa sprogimo momentinis viršslėgis.
 5. 5. Ribinės sprogimo momentinio viršslėgio vertės Pažeidimo laipsnis Viršslėgis, kPa Visiškas statinio sugriovimas 100 Sugriaunama 50 % statinio 53 Vidutinis statinio sugriovimas 28 Nežymūs statinio sugriovimai (vidinių nelaikančių sienų, durų ir pan.) 12 Mirtini žmogaus sužalojimai 5 Statinio langų išdužimas 3
 6. 6. Sprogimo momentinis viršslėgio poveikis - 12 kPa
 7. 7. Sprogimo momentinio viršslėgio poveikis - 5 kPa
 8. 8. Viršslėgio skaičiavimas ∆p = f (Hnet, Vsp, m, Z, ρ, p0) • Hnet - medžiagos sudegimo šiluma; • Vsp - sprogios zonos tūris; • m - sprogios medžiagos masė; • Z - sudegimo koeficientas; • ρ - medžiagos tankis; • p0 - pradinis slėgis
 9. 9. Patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų •Asg •Bsg •Cg •Dg •Eg Degios dulkės arba pluoštas, degūs ir labai degūs skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra 28 oC ir aukštesnė, degūs skysčiai, įkaitinti iki jų pliūpsnio temperatūros ir daugiau, degūs skysčiai, kurie kilus avarijai gali sudaryti sprogius aerozolius, kai naudojama jų tiek, kad užsidegus sprogiam dulkių ar garų ir oro mišiniui, patalpoje susidaro didesnis kaip 5 kPa sprogimo momentinis viršslėgis.
 10. 10. Grūdų dulkių sprogimų pasekmės
 11. 11. Patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų
 12. 12. Patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų
 13. 13. Reikalavimai Asg ir Bsg kategorijų patalpoms •Lengvai numetamos konstrukcijos •Avarinis vėdinimas •Tambūrai su viršslėgiu
 14. 14. Patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų •Asg •Bsg •Cg •Dg •Eg Degūs ir labai degūs skysčiai, degios ir sunkiai degios kietos medžiagos (taip pat dulkės ir pluoštas); medžiagos, kurios dega tik sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita, jei patalpa nepriskiriama Asg ir Bsg kategorijoms ir kai medžiagų naudojama tiek, kad gaisro apkrova patalpoje didesnė arba lygi 42 MJ/kv. m.
 15. 15. 42 MJ gaisro apkrova, tai: 2,4 kg medžio arba 2,1 kg popieriaus arba 1,4 kg poliesterio
 16. 16. Patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų •Asg •Bsg •Cg •Dg •Eg Karštos, įkaitusios, išlydytos nedegios medžiagos; medžiagos, kurias apdorojant išspinduliuojama šiluma, išskiriamos kibirkštys ar liepsna; degios dujos, skysčiai ir kietos medžiagos, kurios naudojamos kaip kuras arba sunaikinamos deginant.
 17. 17. Patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų •Asg •Bsg •Cg •Dg •Eg Nedegios medžiagos arba patalpos, kuriose gaisro apkrova mažesnė kaip 42 MJ/kv. m.
 18. 18. Pastatų ar gaisrinių skyrių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų •Asg •Bsg •Cg •Dg •Eg Kai pastate esančių Asg kategorijos patalpų bendras plotas viršija • 5 proc. viso pastato patalpų ploto arba • užima daugiau nei 200 kv. m. Leidžiama nepriskirti pastato Asg kategorijai, jeigu: 1. Asg kategorijos patalpų bendras plotas neviršija 25 proc. pastato ploto (bet ne didesnis kaip 1000 kv. m) ir 2. šiose patalpose įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema
 19. 19. Pastatų ar gaisrinių skyrių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų •Asg •Bsg •Cg •Dg •Eg Kai pastatas nepriskiriamas Asg kategorijai, o pastate esančių Asg ir Bsg kategorijų patalpų bendras plotas viršija • 5 proc. pastato patalpų ploto arba • užima daugiau nei 200 kv. m. Leidžiama nepriskirti pastato Bsg kategorijai, jeigu: 1. Asg ir Bsg kategorijos patalpų bendras plotas neviršija 25 proc. pastato ploto (bet ne didesnis kaip 1000 kv. m) ir 2. šiose patalpose įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema
 20. 20. Pastatų ar gaisrinių skyrių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų •Asg •Bsg •Cg •Dg •Eg Kai pastatas nepriskiriamas Asg ir Bsg kategorijoms, o pastate esančių Asg, Bsg ir Cg kategorijų patalpų bendras plotas viršija • 5 proc. pastato patalpų ploto arba • 10 proc. pastato patalpų ploto, jei pastate nėra Asg ir Bsg kategorijų patalpų Leidžiama nepriskirti pastato Cg kategorijai, jeigu: 1. Asg , Bsg ir Cg kategorijų patalpų bendras plotas neviršija 25 proc. pastato ploto (bet ne didesnis kaip 3500 kv. m) ir 2. šiose patalpose įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema
 21. 21. Pastatų ar gaisrinių skyrių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų •Asg •Bsg •Cg •Dg •Eg Kai pastatas nepriskiriamas Asg , Bsg ir Cg kategorijoms, o pastate esančių Asg, Bsg , Cg ir ir Dg kategorijų patalpų bendras plotas viršija • 5 proc. pastato patalpų ploto Leidžiama nepriskirti pastato Dg kategorijai, jeigu: 1 Asg, Bsg , Cg ir ir Dg kategorijų patalpų bendras plotas neviršija 25 proc. pastato ploto (bet ne didesnis kaip 5000 kv. m) ir 2. Asg , Bsg ir C kategorijų patalpose įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema
 22. 22. Pastatų ar gaisrinių skyrių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų •Asg •Bsg •Cg •Dg •Eg Kai pastatas nepriskiriamas Asg, Bsg, Cg ir Dg kategorijoms ir jame yra nedegių medžiagų arba patalpų, kuriose gaisro apkrova neviršija 42 MJ/kv. m.
 23. 23. Išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų •Asgi •Bsgi •Cgi •Dgi •Egi Jei įrangoje yra (laikomos, perdirbamos ar transportuojamos): •ypač degių dujų, •degių, labai degių ir ypač degių skysčių, kurių pliūpsnio temperatūra neviršija 28 oC, •medžiagų, kurios sprogsta ir dega, sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita, kai naudojama jų tiek, kad: • zonos, kurios riba yra garų ar dujų ir oro mišinio apatinė koncentracinė liepsnos plitimo riba, dydis horizontalioje plokštumoje yra daugiau kaip 30 m ir (ar) •apskaičiuotas dujų ar garų ir oro mišinio sprogimo momentinis viršslėgis 30 m atstumu nuo išorinio įrenginio viršija 5 kPa.
 24. 24. Išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų •Asgi •Bsgi •Cgi •Dgi •Egi Jei įrangoje yra (laikomos, perdirbamos ar transportuojamos) degių dulkių arba pluošto, degių ir labai degių skysčių, kurių pliūpsnio temperatūra viršija 28 oC, degių skysčių, kurie įkaitinti iki jų pliūpsnio temperatūros ir daugiau, kai naudojama jų tiek, kad zonos, kurios riba yra garų ar dulkių ir oro mišinio apatinė koncentracinė liepsnos plitimo riba, dydis horizontalioje plokštumoje yra daugiau kaip 30 m ir (ar) apskaičiuotas dulkių ar garų ir oro mišinio sprogimo momentinis viršslėgis 30 m atstumu nuo išorinio įrenginio viršija 5 kPa.
 25. 25. Išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų •Asgi •Bsgi •Cgi •Dgi •Egi Jei įrenginys nepriskiriamas Asgi ir Bsgi kategorijoms ir įrangoje yra (laikomi, perdirbami ar transportuojami) degių skysčių, degių ir sunkiai degių kietų medžiagų (taip pat dulkių ir pluošto), medžiagos, kurios dega tik sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita, kai jų naudojama tiek, kad joms užsidegus gaisro židinio šiluminio spinduliavimo srautas 30 m atstumu nuo įrenginio viršija 4 kW/kv. m.
 26. 26. Ribinės šilumos srauto vertės Žalos laipsnis Šiluminis srautas, kW/m² Nėra poveikio veikiant ilgai 1,4 Žmogui saugu brezento rūbu 4,2 Nepakenčiamas skausmas po 20-30 s 7,0 Nepakenčiamas skausmas po 3-5 s 10,5 Šiurkščios medienos užsiliepsnojimas 12,9 Apdorotos medienos užsiliepsnojimas 17,0
 27. 27. Išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų •Asgi •Bsgi •Cgi •Dgi •Egi Jei įrangoje yra (laikomos, perdirbamos ar transportuojamos) karštų, įkaitusių ar išlydytų nedegių medžiagų, kurias apdorojant išspinduliuojama šiluma, išskiriamos kibirkštys ar liepsna, taip pat degių dujų, skysčių ir kietų medžiagų, kurios naudojamos kaip kuras arba sunaikinamos deginant.
 28. 28. Išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų •Asgi •Bsgi •Cgi •Dgi •Egi Jei įrangoje yra (laikomos, perdirbamos ar transportuojamos) karštų, įkaitusių ar išlydytų nedegių medžiagų ir (ar) normalios būsenos medžiagų ir pagal pirmiau išvardytus kriterijus nepriskiriamų Asgi, Bsgi, Cgi ir Dgi kategorijoms, taip pat šaltos būklės medžiagų.
 29. 29. Ačiū už dėmesį Tel.: +370 612 85777 el. p.: tau.nerijus@gmail.com

×