Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lauko vandentiekio planavimas

2,313 views

Published on

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lauko vandentiekio planavimas

 1. 1. Lauko vandentiekio ir kitų vandens šaltinių gaisro gesinimui planavimas Nerijus Tautvaišas
 2. 2. Įvadas “Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės” PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1-66 (PAGD prie VRM direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcija)
 3. 3. Vandens gaisrams gesinti sąnaudos Vandens kiekis gaisrui gesinti iš lauko ir vienu metu gyvenamoje vietovėje kilusių gaisrų skaičius
 4. 4. Vandens gaisrams gesinti sąnaudos Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus
 5. 5. Vandens gaisrams gesinti sąnaudos Taisyklėse nurodomas pastato aukštis (m) nuo gaisrinių automobilių privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės
 6. 6. Vandens gaisrams gesinti sąnaudos Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant iki 60 m pločio gamybos pastatus
 7. 7. Vandens gaisrams gesinti sąnaudos Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant 60 m ir didesnio pločio gamybos pastatus
 8. 8. Vandens gaisrams gesinti sąnaudos • C2 ir C3 gaisrinio pavojingumo klasių [9.3.] pastatams gesinti vandens kiekis vienam gaisrui turi būti 5 l/s didesnis, nei nurodyta lentelėse • Gaisro gesinimo trukmė – 3 val. I atsparumo ugniai laipsnio C0 gaisrinio pavojingumo klasės pastatų [9.3.] gaisro trukmė gali būti 2 val.
 9. 9. Vandens gaisrams gesinti sąnaudos Pastatams gesinti vandens kiekis vienam gaisrui nustatomas tarp EI-M atsparumo ugniai priešgaisrinių sienų, atsižvelgiant į pastato atsparumo ugniai laipsnį [9.3]
 10. 10. Vandens gaisrams gesinti sąnaudos Kai gaisras gesinamas putų generatoriais, lafetiniais švirkštais arba pursline vandens srove, jo kiekis iš hidrantų imamas 25 proc. didesnis, nei nurodyta lentelėje
 11. 11. Vandens šaltinių tipai • Miesto vandentiekio magistralinis vamzdynas • Vandens rezervuarai (saugyklos arba talpyklos) • Neišsenkantys šaltiniai • Slėginiai rezervuarai (skirtas tik sprinklerinei ir aukšto slėgio gesinimo sistemai)
 12. 12. Miesto vandentiekio magistralinis vamzdynas Tam, kad prisijungti prie miesto vandentiekio tinklų reikalingas įstaigos, atsakingos už vandens tiekimą leidimas
 13. 13. Miesto vandentiekio magistralinis vamzdynas • Vandentiekio tinklai turi būti žiediniai. Galima naudoti aklinus iki 200 m ilgio vamzdynus • Išorės gaisrams gesinti naudojami antžeminiai gaisriniai hidrantai. Požeminiai hidrantai galimi tik nesant galimybių įrengti antžeminius • Kai vandens poreikis gesinti iš išorės 15 l/s ir didesnis, vandens tiekimas numatomas iš dviejų hidrantų • Vandentiekio tinklų, kuriuose gali būti įrengiami gaisriniai hidrantai, skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 100 mm
 14. 14. Vandens rezervuarai (saugyklos arba talpyklos) Rezervuarai būna vieno arba kelių iš šių tipų: • Rezervuaras su siurbliu (iais) • Gravitacinis (sunkio jėga veikiamas) • Atviras telkinys (baseinas)
 15. 15. Vandens rezervuarai (saugyklos arba talpyklos) Minimalus vandens kiekis užtikrinamas vienu iš būdų: • viso tūrio rezervuaras, kurio efektyvusis tūris yra ne mažesnis nei reikiamas • sumažinto tūrio rezervuaras, kur reikiamas vandens kiekis užtikrinamas efektyviu rezervuaro tūriu, kuris yra automatiniu būdu papildomas
 16. 16. Vandens rezervuarai (saugyklos arba talpyklos) Sumažinto tūrio rezervuaras turi atitikti šias sąlygas: • rezervuaro papildymas turi būti įrengtas nuo miesto vandentiekio magistralės ir automatizuotas ne mažiau kaip dviem plūdinėmis sklendėmis. Įtekėjimas neturi neigiamai įtakoti siurblių paėmimo • rezervuaro tūrio ir jo papildymo turi užtekti sistemos aprūpinimui visu reikalingu tūriu
 17. 17. Vandens telkinių gaisrams gesinti išdėstymas • Gaisriniai vandens telkiniai išdėstomi taip, kad būtų nuo saugomų pastatų iki 200 m spinduliu • Atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo vandens paėmimo iš gaisrinio rezervuaro vietos iki saugomo pastato tolimiausio perimetro taško turi būti ne didesnis kaip 200 m • Atstumas tarp gaisrinių rezervuarų arba vandens telkinių neturi viršyti 400 metrų. Šiuo atveju vandens tiekimas į bet kurį gaisro tašką turi būti užtikrintas iš dviejų gretimų rezervuarų arba vandens telkinių
 18. 18. Vandens telkinių gaisrams gesinti išdėstymas • Turi būti ne mažiau kaip du gaisriniai rezervuarai ir vandens telkiniai. Kiekviename iš jų turi tilpti 50 proc. vandens kiekio gaisrui gesinti • Atstumas nuo vandens paėmimo iš rezervuarų arba vandens telkinių vietos iki II ir III atsparumo ugniai laipsnių pastatų ir atvirų degiųjų medžiagų sandėlių turi būti ne mažesnis kaip 30 m, iki I atsparumo ugniai laipsnio pastatų – ne mažesnis kaip 10 m • Prie gaisrinių rezervuarų ir vandens telkinių turi būti fluorescencinės arba nakties metu apšviestos rodyklės. Ant rodyklių turi būti nurodyta rezervuaro talpa ir didžiausias gaisrinių automobilių privažiavimo vienu metu skaičius
 19. 19. Neišsenkantys šaltiniai
 20. 20. Vandens telkinių gaisrams gesinti išdėstymas • Kai tiesiogiai paimti vandenį iš gaisrinio rezervuaro arba telkinio automobiliniais siurbliais yra sudėtinga, reikia numatyti 3–5 m3 talpos šulinius. Vamzdžių, jungiančių rezervuarą arba vandens telkinį su šuliniu, skersmuo turi būti toks, kad praleistų skaičiuojamąjį vandens kiekį gaisrui gesinti, bet ne mažesnis kaip 200 mm • Prie gaisrinių rezervuarų, telkinių ir vandens šulinių turi būti įrengtas kietos dangos kelias su 12×12 m aikštele. Gaisrui gesinti gali būti panaudotas vanduo iš aušintuvų ir kitų dirbtinių vandens telkinių, sudarant sąlygas vandeniui paimti.
 21. 21. Vandens telkinių gaisrams gesinti išdėstymas Išorinių gaisrinių hidrantų užstatymo sprendimas
 22. 22. Išorinių hidrantų užstatymas ir projektavimo vietos Hidranto ženklinimas esant dideliam kiekiui sniego
 23. 23. Vandens šaltinių panaudojimas • Panaudojus žarnų automobilį ir priešgaisrinę siurblinę stotį galima tiekti vandenį 1,5 – 2 km atstumu
 24. 24. Vandens šaltinių panaudojimas • Naudojant automobilines cisternas, kai atstumas iki vandens šaltinio didesnis nei 500 m, pradinėje gaisro gesinimo stadijoje vandens tiekimą paprasčiau užtikrinti atvežimo būdu
 25. 25. Esant mažam slėgiui vandentiekio magistraliniame vamzdyne • Esant poreikiui gaisro gesinimo vadovas, vadovaudamasis bendradarbiavimo sutartimi, gali paprašyti vandentiekio įmonės budinčio padidinti slėgį vamzdyno ruože prie gaisravietės • Jeigu slėgio pakėlimo stotis negali jo padidinti, o gaisras plečiasi dėl vandens stokos, gali būti nutraukiamas vandens tiekimas kitiems vandens vartotojams
 26. 26. Hidroelevatoriaus panaudojimo galimybė • Naudojamas, kai vanduo didesniame nei 7 m gylyje • Gali siurbti 7 – 20 m gylyje esantį vandenį iki 100 m atstumu
 27. 27. Ačiū už dėmesį Tel.: +370 612 85777 El.p.: tau.nerijus@gmail.com

×