Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Największe katastrofy jądrowe w historii

11,347 views

Published on

 • Be the first to comment

Największe katastrofy jądrowe w historii

 1. 1. NAJWIĘKSZE KATASTROFY JĄDROWE W HISTORII PREZENTACJA PRZYGOTOWANA PRZEZ PAWŁA FORNALA I EDYTĘ JAKSIK
 2. 2. Plan prezentacji <ul><li>1. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej </li></ul><ul><li>2. Międzynarodowa skala zderzeń jądrowych i radiologicznych </li></ul><ul><li>3. Największe awarie i katastrowy w elektrowniach atomowych na świecie </li></ul><ul><li>4. Podsumowanie </li></ul>
 3. 3. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) /(IAEA) - organizacja pracująca na rzecz bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Kilka ważnych faktów: a) MAEA została założona 29 lipca 1957 r., a jej pierwszym dyrektorem generalnym był Sterling Cole (USA) b) siedzibą organizacji jest Wiedeń (Austria) c) MAEA jest specjalistyczną agencją ONZ d) agencja składa się z trzech głównych części: Sekretariatu, Rady Naczelnej oraz Konferencji Generalnej e) obecnie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej liczy 151 państw członkowskich rys. 1 Flaga MAEA ustanowiona w 1999 roku
 4. 4. Międzynarodowa skala zderzeń jądrowych i radiologicznych rys. 2 skala zagrożeń wg MAEA ustanowiona w 1990 roku
 5. 5. Największe awarie i katastrowy w elektrowniach atomowych na świecie rys. 3 mapa największych awarii elektrowni atomowych na świecie na podstawie WebEcoist
 6. 6. Chalk River, Kanada (INES 5) <ul><li>Miejsce i rok : Chalk River Nuclear Laboratories ,w stanie Ontario , 12 grudnia 1952 roku </li></ul><ul><li>Przyczyna: pomyłka pracownika w obiekcie Chalk River spowodowała przetopienie prętów reaktora. </li></ul><ul><li>Skutek: miliony litrów skażonej radioaktywnie wody zostały „zutylizowane” w płytkich rowach w pobliżu rzeki Ottawa. </li></ul>rys. 4 widok na Chalk River Laboratories z rzeki Ottawy
 7. 7. Radzieckie zakłady Mayak (byłe ZSRR) (INES 6) rys. 5 Instalacje przechowywania materiałów rozszczepialnych, widok na południową stroną budynku administracyjnego i budynek bezpieczeństwa magazynowego Miejsce i rok: Kombinat Chemicznym „Majak” w Kysztymie na Uralu, 1957 rok. Przyczyna: awaria systemu chłodniczego, która spowodowało eksplozję przechowalnika odpadów radioaktywnych. Skutek: 200 osób zmarło z powodu napromieniowania. Wg niezależnych źródeł pełna liczba ofiar może dochodzić do kilkunastu tysięcy. Skażony został obszaru o powierzchni 23 000 km². rys. 6 Zakłady Mayak, zdjęcie z 1957 r.
 8. 8. Windscale w Wielkiej Brytanii (INES 5) Miejsce i rok : Windscale w hrabstwie Cumbria, 10 października 1957 roku. Przyczyna:   rdzeń brytyjskiego reaktora uległ samozapłonowi . Skutek: stwierdzono 33 zgony i kilka przypadków zachorowań na raka. rys. 7 pożar w Windscale rys. 8
 9. 9. Atomic City w stanie Idaho, USA (INES 4) <ul><li>Miejsce i rok: Eksperymentalny Reaktor w Atomic City w stanie Idaho, 3 stycznia 1961 r. </li></ul><ul><li>Przyczyna: W czasie sprawdzania funkcjonalności prętów kontrolnych operator przypadkowo wyszarpnął zakleszczony pręt centralny i doprowadził do szybkiej reakcji (wzrost mocy do 20 000 MW). </li></ul><ul><li>Skutek: zginęły 3 osoby, w tym operator. Zniszczony został reaktor, doszło do skażenia pomieszczenia. </li></ul>rys. 9 rys. 10
 10. 10. Three Mile Island w Pensylwanii, USA (INES 5) <ul><li>Miejsce i rok : elektrownia jądrowa Three Mile Island, 28 marca 1979 r. </li></ul><ul><li>Przyczyna: usterka układu chłodzenia i pomyłka personel. </li></ul><ul><li>Skutek: ewakuacja około 200 tys. osób. </li></ul>rys. 11 Three Mile Island, w elektrowni obecnie użytkowany jest jeden reaktor: TMI-1, po stronie lewej. Rdzeń reaktora jądrowego TMI-2, po prawej, uległ stopieniu.
 11. 11. Goiânii, Brazylia (INES 5) <ul><li>Miejsce i rok: wypadek jądrowy w Goiânii, Brazylia, 13 września 1987 r. </li></ul><ul><li>Przyczyna: nieprawidłowym przechowywaniem materiału promieniotwórczego. </li></ul><ul><li>Skutek : zginęły cztery osoby, a ponad 100 tys. zostało napromieniowane w stopniu narażającym życie i zdrowie </li></ul>rys. 12 rys. 13
 12. 12. Tomsk-7, Rosja  ( INES 4) <ul><li>Miejsce i rok: elektrownia w Tomsku, zachodnia Syberia, 6 kwietnia 1993 r. </li></ul><ul><li>Przyczyna: eksplozja w wojskowej elektrowni przetwarzania paliwa nuklearnego. </li></ul><ul><li>Skutek: powstała chmura radioaktywnego pyłu, który skaził teren o powierzchni 25 km 2 </li></ul>rys. 14 Tomsk-7. W czasach Zimnej Wojny produkowano tu pluton do głowic jądrowych
 13. 13. Tokaimura w Japonii (INES 4) <ul><li>Miejsce i rok : elektrownia Tokaimura w Japonii, 30 września 1999 r. </li></ul><ul><li>Przyczyna: błąd ludzki oraz względy ekonomiczne. </li></ul><ul><li>Skutek: dwie osoby zmarły, a Ponad 600 zostało silnie napromieniowanych. </li></ul>rys. 15 Elektrownia Tokaimura
 14. 14. Elektrownia „Mihama”, Japonia (INES 1) <ul><li>Miejsce i rok: elektrowni „Mihama w Japonii, 9 sierpnia 2004 r. </li></ul><ul><li>Przyczyna: uszkodzenie turbiny trzeciego reaktora spowodował wybuch pary. </li></ul><ul><li>Skutek: 5 osób zmarło, 6 zostało rannych. </li></ul>rys. 16 Elektrownia atomowa Mihama rys. 17
 15. 15. PODSUMOWANIE
 16. 16. BIBLIOGRAFIA <ul><li>srodowisko.ekologia.pl artykuł : „Największe katastrofy jądrowe w historii” </li></ul><ul><li>smashinglists.com artykłu: „Worst nuclear accidents disasters in history” </li></ul><ul><li>www.wiedenun.polemb.net hasło: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej </li></ul><ul><li>Wikipedia.pl hasła: MAEA, wypadek jądrowy </li></ul><ul><li>rys.:2,3,5,8,12, - srodowisko.ekologia.pl </li></ul><ul><li>rys.:4,6,7,13,14,16- smashinglists.com </li></ul><ul><li>rys.:1,17- wikipedia.pl </li></ul><ul><li>rys.: 8,9,15- bbc.co.uk </li></ul><ul><li>Dane pobierane były 27.12.2011 r. </li></ul>

×