Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.neeman.org.il‫אטד‬7,‫יהודה‬ ‫אור‬ ,‫סביון‬ ‫נווה‬ ,60415:‫טל‬3551355-35,:‫עמותה‬ '‫מס‬323572355
‫נאמן‬ ‫עמותת‬
‫עמדה‬ ...
www.neeman.org.il‫אטד‬7,‫יהודה‬ ‫אור‬ ,‫סביון‬ ‫נווה‬ ,60415:‫טל‬3551355-35,:‫עמותה‬ '‫מס‬323572355
‫הנפשי‬ ‫הטיפול‬ ‫הזנ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ניר עמדה עמותת נאמן - מלחמה בשבץ המוח

4,010 views

Published on


1 מכל 6 אנשים ייפגע משבץ מוחי במהלך חייו. רק 7% מהם יגיעו לבית החולים בפרק הזמן שבו ניתן יהיה עדיין לטפל ולהפחית את עוצמת הפגיעה. 20% מהנפגעים ימותו בשנה הראשונה לאחר השבץ. 33% מהם יהיו מתחת לגיל 70 בעת קרות השבץ. רבים מאלו שישרדו את השבץ המוחי יסבלו מנכות וממוגבלות בדרגות שונות ולרוב לא יצליחו לחזור למעגל החיים הקודם. הם יהיו לנטל על משפחתם והסובבים אותם. בישראל חיים כיום למעלה מ- 100,000 איש ואישה שלקו בשבץ מוחי. מדי שנה נוספים אליהם כ- 15,000 קורבנות.

המספרים האלה יכולים להשתנות! ניתן וצריך להילחם בשבץ המוחי!

מאחורי כל נתון עומד חולה שלקה בשבץ מוח, ומאחוריו ניצבת משפחה שלמה שחרב עליה עולמה ונאלצת להתמודד עם קשיים פיזיים, כלכליים ונפשיים.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ניר עמדה עמותת נאמן - מלחמה בשבץ המוח

  1. 1. www.neeman.org.il‫אטד‬7,‫יהודה‬ ‫אור‬ ,‫סביון‬ ‫נווה‬ ,60415:‫טל‬3551355-35,:‫עמותה‬ '‫מס‬323572355 ‫נאמן‬ ‫עמותת‬ ‫עמדה‬ ‫נייר‬‫המוחי‬ ‫בשבץ‬ ‫למלחמה‬ 1‫מכל‬6‫אנשים‬‫י‬‫י‬‫פגע‬‫משבץ‬‫מוחי‬‫במהלך‬.‫חייו‬‫רק‬%7‫מהם‬‫יגיעו‬‫לבית‬‫החולים‬‫ב‬‫פרק‬‫ה‬‫זמן‬‫ש‬‫בו‬‫ניתן‬‫יהיה‬‫עדיין‬ ‫לטפל‬‫ולהפחית‬‫את‬‫עוצמת‬.‫הפגיעה‬%02‫מהנפגעים‬‫ימותו‬‫בשנה‬‫הראשונה‬‫לאחר‬.‫השבץ‬%33‫מהם‬‫יהיו‬‫מתחת‬‫לגיל‬ 72‫בעת‬‫קרות‬.‫השבץ‬‫רבים‬‫מאלו‬‫שישרדו‬‫את‬‫השבץ‬‫המוחי‬‫יסבלו‬‫מנכות‬‫ו‬‫מ‬‫מוגבלות‬‫בדרגות‬‫שונות‬‫ולרוב‬‫לא‬‫יצליחו‬ ‫לחזור‬‫למעגל‬‫החיים‬‫ה‬‫קודם‬.‫הם‬‫יהיו‬‫לנטל‬‫על‬‫משפחתם‬‫והסובבים‬.‫אותם‬‫ב‬‫ישראל‬‫למ‬ ‫כיום‬ ‫חיים‬‫מ‬ ‫עלה‬-122,222 ‫מוחי‬ ‫בשבץ‬ ‫שלקו‬ ‫ואישה‬ ‫איש‬.‫אליהם‬ ‫נוספים‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬‫כ‬-11,222‫קורבנות‬. ‫המספרים‬‫ה‬‫אלה‬‫יכולים‬‫להשתנות‬!‫ניתן‬‫וצריך‬‫להילחם‬‫בשבץ‬‫המוחי‬! ‫כל‬ ‫מאחורי‬‫נתון‬‫שחרב‬ ‫שלמה‬ ‫משפחה‬ ‫ניצבת‬ ‫ומאחוריו‬ ,‫מוח‬ ‫בשבץ‬ ‫שלקה‬ ‫חולה‬ ‫עומד‬‫עליה‬‫ונאלצת‬ ‫עולמה‬ ‫ונפשיים‬ ‫כלכליים‬ ,‫פיזיים‬ ‫קשיים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬. ‫אנו‬‫ב‬‫נאמן‬‫נלחמים‬‫למענכם‬‫כ‬‫די‬‫שנ‬‫וכל‬‫למנוע‬‫את‬‫השבץ‬‫המוחי‬.‫אנו‬‫נלחמים‬‫למען‬‫יכיר‬‫כל‬‫אחד‬‫ואח‬‫ד‬‫את‬‫סימניו‬ ‫המוקדמים‬‫של‬‫השבץ‬‫המוחי‬,‫כך‬‫ו‬‫היה‬‫ויחוש‬‫בהם‬,‫יגיע‬‫במהירות‬‫לבית‬‫החולים‬,‫ב‬‫פרק‬‫ה‬‫זמן‬‫ש‬‫בו‬‫ניתן‬‫יהיה‬‫עד‬‫י‬‫ין‬ ‫לטפל‬‫ולהפחית‬‫את‬.‫נזקיו‬ ‫עמותת‬‫נאמן‬‫נלחמת‬‫למענכם‬‫כדי‬‫שהמדינה‬‫תתווה‬‫מדיניות‬‫ותוכנית‬‫לאומית‬‫למניע‬‫ה‬,‫טיפול‬‫ולשיקו‬‫ם‬‫נפגעי‬‫שבץ‬ ‫מוח‬‫בדרך‬‫יעילה‬‫ו‬.‫ראויה‬ ‫נאמן‬‫נלחמת‬‫כדי‬‫של‬‫כ‬-122,222‫נפגעי‬‫השבץ‬‫בישראל‬‫יהיה‬‫מענה‬,‫שיקומי‬‫סיעודי‬‫ורפואי‬,‫הולם‬‫כך‬‫שיוכלו‬‫לנסות‬ ‫לחזור‬‫למ‬‫י‬‫רב‬‫מעגלי‬‫החיים‬‫המתאימים‬‫למגבלותיהם‬,‫ולמען‬‫מיצוי‬‫והרחבת‬.‫זכויותיהם‬ ‫חזון‬‫עמותת‬‫נאמן‬‫הוא‬‫להילחם‬‫בשבץ‬‫המוחי‬:‫ראשית‬‫על‬‫ידי‬‫מניעתו‬‫ו‬‫שנית‬‫על‬‫ידי‬‫הפחתת‬‫עוצמת‬‫פגיעתו‬‫ב‬‫מי‬ ‫שלקו‬‫בו‬,‫בני‬‫משפחותיהם‬‫והחברה‬‫הישראלית‬.‫ככלל‬ ‫אנו‬‫שואפים‬‫להגשים‬‫את‬‫החזון‬‫על‬‫ידי‬‫פעילות‬:‫ל‬ ‫בנושא‬ ‫וחינוך‬ ‫מידע‬ ‫הפצת‬‫ה‬‫ל‬ ‫גורמים‬‫והרווחה‬ ‫הבריאות‬ ‫מקצועות‬ ‫ואנשי‬ ‫הציבור‬ ‫בקרב‬ ‫המוחי‬ ‫שבץ‬ ‫בנושא‬ ‫וחינוך‬ ‫מידע‬ ‫הפצת‬‫סימני‬‫המוקדמים‬ ‫ם‬‫ל‬‫שבץ‬‫המוחי‬‫כדי‬‫ככל‬ ‫נזקיו‬ ‫את‬ ‫ולהפחית‬ ‫הטיפול‬ ‫את‬ ‫להאיץ‬ ‫שאפשר‬ ‫השפעה‬‫ושכנוע‬‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬‫בצורך‬‫ליישם‬‫לאומית‬ ‫מדיניות‬‫למניעה‬,‫טיפול‬,‫שיקום‬‫שירותי‬ ‫ושיפור‬ ‫והרווחה‬ ‫הבריאות‬‫השבץ‬ ‫נפגעי‬ ‫עבור‬‫המוחי‬‫משפחותיהם‬ ‫ובני‬ ‫השגת‬‫תקציבים‬‫ל‬‫וכלים‬ ‫מערכות‬ ‫פיתוח‬‫מתקדמים‬‫לשיקום‬‫א‬‫רוך‬‫טווח‬‫משפחותיהם‬ ‫ובני‬ ‫בנפגעים‬ ‫ושיפור‬ ‫קידום‬‫הטיפול‬‫ה‬‫רפואי‬‫השבץ‬ ‫נפגעי‬ ‫לטובת‬‫המוחי‬‫משפחותיהם‬ ‫ובני‬ ‫למחקר‬ ‫משאבים‬ ‫הקצאת‬‫בנושא‬‫שבץ‬‫ה‬‫מוח‬,‫גורמיו‬ ,‫ו‬ ‫נזקיו‬‫ה‬‫לריפוי‬ ‫דרכים‬. ‫והחלמה‬ :‫מוחי‬ ‫בשבץ‬ ‫הטיפול‬ ‫בתחום‬ ‫המרכזיות‬ ‫הבעיות‬ ‫להפחית‬ ‫מאפשרים‬ ‫אינם‬ ‫השיקומי‬ ‫בטיפול‬ ‫מתמשך‬ ‫וכרסום‬ ‫המוחי‬ ‫השבץ‬ ‫למניעת‬ ‫מתקדמת‬ ‫תשתית‬ ‫היעדר‬ ‫את‬‫מקרי‬‫ה‬‫ו‬ ‫מוות‬‫ה‬‫נכות‬‫ה‬‫מ‬ ‫כתוצאה‬ ‫קשה‬‫שבץ‬.‫מוחי‬‫המוח‬ ‫שבץ‬‫ניתן‬‫למניעה‬‫לכשארע‬ ‫וטיפול‬,‫כ‬ ‫רק‬ ‫אולם‬- 7%‫ראשוני‬ ‫טיפול‬ ‫מתן‬ ‫המאפשר‬ ‫בזמן‬ ‫לביה"ח‬ ‫מגיעים‬ ‫מהחולים‬‫הקריש‬ ‫להמסת‬‫חיים‬ ‫להציל‬ ‫העשוי‬/‫ו‬‫או‬ ‫ה‬ ‫וכן‬ ‫המוקדמים‬ ‫האזהרה‬ ‫ולסימני‬ ‫הסיכון‬ ‫לגורמי‬ ‫המודעות‬ ‫היעדר‬ .‫הקשה‬ ‫הנכות‬ ‫את‬ ‫למזער‬‫י‬‫מודעות‬ ‫עדר‬ ‫שבץ‬ ‫למניעת‬ ‫חדשניים‬ ‫לטיפולים‬ ‫ונגישות‬‫מעמיד‬ ,‫מוח‬‫ים‬‫ע‬ ‫מוח‬ ‫לשבץ‬ ‫גבוה‬ ‫בסיכון‬ ‫הציבור‬ ‫את‬‫השלכותיו‬ ‫ל‬ .‫הנוראות‬ ‫ה‬‫י‬‫שבץ‬ ‫יחידות‬ ‫עדר‬‫מוח‬‫י‬‫ייעודיות‬‫החולים‬ ‫בבתי‬–‫כי‬ ‫מוכיחים‬ ‫רבות‬ ‫במדינות‬ ‫שנערכו‬ ‫מחקרים‬‫יחיד‬‫ו‬‫שבץ‬ ‫ת‬ ‫מוח‬‫י‬‫ייעודיו‬‫ת‬‫את‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫להפחית‬ ‫מצליחות‬‫שיעורי‬‫התמותה‬,‫מחד‬,‫עם‬ ‫השורדים‬ ‫אחוז‬ ‫ואת‬ ‫שיזדקקו‬ ‫קשה‬ ‫מוגבלות‬‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫סיעודי‬ ‫לטיפול‬,‫מאידך‬.‫שבץ‬ ‫יחידות‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫הוקמו‬ ‫לא‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫מתוקננות‬ ‫מוח‬‫למרות‬‫פרסם‬ ‫הבריאות‬ ‫שמשרד‬‫בנידון‬ ‫מנהל‬ ‫חוזר‬.
  2. 2. www.neeman.org.il‫אטד‬7,‫יהודה‬ ‫אור‬ ,‫סביון‬ ‫נווה‬ ,60415:‫טל‬3551355-35,:‫עמותה‬ '‫מס‬323572355 ‫הנפשי‬ ‫הטיפול‬ ‫הזנחת‬‫והקוגניטי‬‫ב‬‫י‬-‫כ‬-02%‫עד‬62%‫ו‬ ‫שונות‬ ‫ברמות‬ ‫דיכאון‬ ‫יפתחו‬ ‫מוח‬ ‫בשבץ‬ ‫מהלוקים‬‫לכ‬- 02%‫עד‬01%‫מהם‬‫ת‬‫י‬‫קוגנ‬ ‫ירידה‬ ‫גרם‬‫י‬‫ש‬ ‫עד‬ ‫טיבית‬‫י‬.‫טיון‬‫שיקום‬ ‫במסגרות‬‫בקהילה‬‫מושם‬‫בעיקר‬ ‫דגש‬‫ע‬‫ל‬ ‫ה‬‫כמעט‬ ,‫הפיזית‬ ‫מוגבלות‬‫ללא‬‫התייחסות‬‫להיבטים‬‫קוגניטיביים‬‫פסיכולוגיים‬ ,‫ו‬‫פסיכו‬-‫סוצי‬‫א‬‫החולה‬ ‫של‬ ‫ליים‬ .‫משפחתו‬ ‫ובני‬‫אין‬‫מענה‬‫מספק‬‫לבעיות‬‫דיכאון‬‫ודמנציה‬,‫ש‬‫מה‬‫ן‬‫סובלים‬‫חולים‬‫רבים‬‫לאחר‬‫שבץ‬‫מוח‬‫י‬. ‫והעסקה‬ ‫פסיכוסוציאלי‬ ‫לשיקום‬ ‫במסגרות‬ ‫מחסור‬-‫ש‬‫י‬‫נמוך‬ ‫עור‬‫בלבד‬‫מהחולים‬‫מקבלים‬‫טיפול‬‫שיקומי‬ ‫כמתחייב‬ ‫בקהילה‬.‫בחוק‬‫לא‬ ‫חלקם‬‫מ‬.‫טיפול‬ ‫כל‬ ‫קבל‬‫לחזור‬ ‫מסוגלים‬ ‫שאינם‬ ,‫צעירים‬ ‫מוחי‬ ‫אירוע‬ ‫נפגעי‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫במסגרות‬ ‫להסתפק‬ ‫נאלצים‬ ‫או‬ ,‫בבתיהם‬ ‫מעש‬ ‫ללא‬ ‫מתמשכת‬ ‫לישיבה‬ ‫נידונים‬ ,‫הקודמת‬ ‫לעבודתם‬ ‫שאינ‬ ‫קשישים‬‫ן‬‫מתאימ‬‫ות‬.‫לצרכיהם‬ ‫ושירותים‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫למידע‬ ‫גישה‬ ‫היעדר‬–‫סובל‬ ‫החולים‬ ‫ציבור‬‫מ‬‫ב‬ ‫מחסור‬‫מ‬‫בסיסי‬ ‫ידע‬‫בדבר‬‫זכויות‬ ‫ושירותים‬‫ובציוד‬ ‫בטיפולים‬ ‫לחידושים‬ ‫ונגישות‬ ‫חשיפה‬ ‫ואין‬ ‫מסודר‬ ‫טיפולי‬ ‫ומעקב‬ ‫ברורה‬ ‫כתובת‬ ‫אין‬ ‫לרוב‬ . ‫מצב‬ .‫המחלה‬ ‫השלכות‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬ ‫על‬ ‫להקל‬ ‫העשויים‬‫זה‬‫לבלבול‬ ‫גורם‬‫ו‬,‫וודאות‬ ‫אי‬‫ל‬‫ה‬‫י‬‫דרדרות‬‫כלכלי‬‫ת‬ ‫המשפחה‬ ‫של‬‫ו‬‫ל‬.‫אונים‬ ‫חוסר‬ ‫הרגשת‬ ‫ה‬‫י‬‫החולה‬ ‫במשפחת‬ ‫ממוסדת‬ ‫תמיכה‬ ‫עדר‬–‫היא‬ ‫המשפחה‬‫החולה‬ ‫של‬ ‫העיקרית‬ ‫משענתו‬,‫הגורם‬ ‫היא‬‫הקרוב‬ ‫ביותר‬‫אליו‬‫שגורמים‬ ‫בשעה‬ ,‫בחייו‬ ‫והקבוע‬ ‫היחיד‬ ‫היציב‬ ‫והגורם‬‫טיפוליים‬‫מתחלפים‬ ‫אחרים‬‫החולה‬ ‫מצב‬ . ‫ואיכות‬ ‫בריאותם‬ ‫על‬ ‫במישרין‬ ‫משליך‬‫הקרובים‬ ‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫חייהם‬.‫לתמיכה‬ ‫זקוקים‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ,‫כך‬ ‫ומשום‬ ‫היעיל‬ ‫והטיפול‬ ‫האבחון‬ ‫מערך‬ ‫התאמת‬‫והמהיר‬‫בשלב‬‫המידי‬;‫בקהילה‬ ‫השיקום‬ ‫צרכי‬ ‫עדכון‬;‫ו‬‫השירותים‬ ‫הרחבת‬ ‫הקהילתיים‬,‫אדם‬ ‫חיי‬ ‫הצלת‬ ‫בתחום‬ ‫משמעותי‬ ‫כספי‬ ‫לחיסכון‬ ‫יביאו‬‫את‬ ‫יפחיתו‬‫ניכר‬ ‫באופן‬ ‫וישפרו‬ ‫הנכות‬ ‫שיעורי‬‫את‬ ‫איכות‬‫של‬ ‫החיים‬.‫משמעות‬ ‫בעלי‬ ‫קהילה‬ ‫חיי‬ ‫לחיות‬ ‫שישובו‬ ,‫משפחותיהם‬ ‫ובני‬ ‫רבים‬ ‫חולים‬ ‫כדי‬‫הרבות‬ ‫בבעיות‬ ‫לטפל‬‫של‬‫נפגעי‬‫וכ‬ ,‫מוחי‬ ‫שבץ‬‫די‬‫אנ‬ ,‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הבריאות‬ ‫את‬ ‫לשפר‬‫ו‬‫נלחמים‬ ‫בנאמן‬ ‫בשבץ‬ ‫למלחמה‬ ‫לאומית‬ ‫פעולה‬ ‫תוכנית‬ ‫לקביעת‬‫המוחי‬‫והאתגרים‬ ‫הבעיות‬ ‫לכלל‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬ ,‫בפני‬ ‫כיום‬ ‫הניצבים‬ :‫אותה‬ ‫רואים‬ ‫שאנו‬ ‫כפי‬ ‫לאומית‬ ‫תוכנית‬ ‫עיקרי‬ ‫להלן‬ .‫החולים‬ ‫הסברה‬ ‫מסע‬‫מתמשך‬‫ארוך‬ ,–,‫טווח‬‫הציבור‬ ‫וחינוך‬-‫לשם‬‫העלאת‬‫מודעות‬‫הציבור‬‫ל‬ ‫הרחב‬‫ל‬ :‫אלה‬ ‫כל‬‫גורמי‬ ‫למחלה‬ ‫הסיכון‬‫לצורך‬ ;‫בהם‬ ‫ולטיפול‬‫בריא‬ ‫חיים‬ ‫אורח‬ ‫על‬ ‫בשמירה‬;‫ו‬ ‫לסימנים‬‫האזהרה‬ ‫לאותות‬‫המוקדמים‬ ‫התהוות‬ ‫על‬ ‫המבשרים‬‫ו‬‫השבץ‬ ‫של‬‫המוחי‬‫קריש‬ ‫כהמסת‬ ‫יעיל‬ ‫ראשוני‬ ‫טיפול‬ ‫לקבלת‬ ‫בזמן‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬. ‫הלאומית‬ ‫המועצה‬ ‫המלצות‬ ‫יישום‬‫מוח‬ ‫לשבץ‬‫י‬‫ב‬‫נושא‬‫הקמת‬‫מתאימות‬ ‫תשתיות‬‫חד‬ ‫מוחי‬ ‫בשבץ‬ ‫לטיפול‬, ‫במד‬ ‫החל‬‫"א‬,‫ב‬‫החולים‬ ‫בבתי‬ ‫מלר"ד‬,‫ו‬‫ב‬ ‫כלה‬‫הקמת‬‫שבץ‬ ‫יחידות‬‫מוח‬‫יעודיות‬‫צוות‬ ‫הכוללות‬ ‫מאורגנות‬‫מיומן‬ ‫רב‬-‫תחומי‬.‫הוא‬ ‫אלו‬ ‫המלצות‬ ‫יישום‬‫המרכיב‬‫החיוני‬‫ו‬‫בחשיבותו‬ ‫הראשון‬‫המוח‬ ‫בשבץ‬ ‫בטיפול‬‫ו‬‫את‬ ‫תואם‬ ‫הוא‬ ‫הטיפול‬‫הקיים‬‫בהת‬‫ק‬.‫חד‬ ‫לב‬ ‫ף‬ ‫הלאומיים‬ ‫הבריאות‬ ‫במדדי‬ ‫מוחי‬ ‫שבץ‬ ‫מניעת‬ ‫נושא‬ ‫הכללת‬‫מוח‬ ‫לשבץ‬ ‫הסיכון‬ ‫מגורמי‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫בהתייחס‬ ‫מערכתית‬ ‫ראייה‬ ‫מתוך‬‫ב‬‫ש‬ ‫חשיבות‬‫יש‬‫למניעת‬‫ותוצאותיה‬ ‫תחלואה‬. ‫הקמת‬‫מסגרות‬‫למתן‬‫שירותים‬‫ייעודיים‬‫החד‬ ‫השלב‬ ‫לאחר‬‫הארץ‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬‫ו‬‫המרכז‬ ‫בין‬ ‫הפער‬ ‫צמצום‬ ‫ש‬ ‫בנושא‬ ‫לפריפריה‬‫י‬‫השיקום‬ ‫רותי‬-‫בקהילה‬ ‫רפואי‬ ‫ומעקב‬ ‫לשיקום‬ ‫הכוונה‬ ‫מרכזי‬ ‫הקמת‬‫יום‬ ‫מרכזי‬ , ‫בקהילה‬ ‫סוציאלי‬ ‫פסיכו‬ ‫לשיקום‬‫המשפחה‬ ‫לבני‬ ‫תמיכה‬ ‫וקבוצות‬ ‫תעסוקה‬ ‫מרכזי‬ ,‫צעירים‬ ‫לנפגעים‬.‫וקידום‬ " ‫של‬ ‫ראוי‬ ‫מודל‬”case manager-‫בקהילה‬ ‫משמר‬ ‫שיקום‬ ‫ושירותי‬ ‫הטיפול‬ ‫רזי‬ ‫בכל‬ ‫המצוי‬ ‫מקצוע‬ ‫איש‬ ‫להנח‬‫י‬.‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫השיקום‬ ‫בתהליך‬ ‫המשפחה‬ ‫ית‬ ‫הכללת‬‫טכנולוגיות‬‫התרופות‬ ‫בסל‬ ‫חיוניות‬–‫תרופות‬ ‫של‬ ‫זמינותן‬ ‫הבטחת‬‫וטכנולוגיות‬‫יעילות‬ ‫שהוכיחו‬ ‫מוח‬ ‫לשבץ‬ ‫ושיניונית‬ ‫ראשונית‬ ‫למניעה‬‫י‬.‫השיקום‬ ‫תהליכי‬ ‫ולשיפור‬

×