Advertisement

KGS.pptx

Mar. 16, 2023
Advertisement

KGS.pptx

 1. 1 PRIMARNI LOGOTIP Primarni logotip Plavi talasi sastoji se od stiliziranog znaka koji simbolizira radio talase, uvertiru, te pun naziv radio stanice. Može se koristiti u varijanti sa nazivom desno od simbola, te s nazivom ispod znaka. Namijenjen je za korištenje na tamno plavoj podlozi, a ukoliko se koristi na crnoj podlozi, koristi se varijanta loga u negativu. POZITIV
 2. 1 PRIMARNI LOGOTIP POZITIV - PRIKAZ
 3. 1 PRIMARNI LOGOTIP NEGATIV
 4. 1 PRIMARNI LOGOTIP NEGATIV - PRIKAZ
 5. 1 SEKUNDARNI LOGOTIP BIJELA PODLOGA
 6. 2 TIPOGRAFIJA Pisma koja se koriste kod logotipa, kao i kod ostalih pratećih konstanti su prikazani. Archivo Black - Regular Open Sans Montserrat Light Montserrat Light Montserrat Light Open Sans
 7. 3 MOGUĆE KOMBINACIJE
 8. 3 NEMOGUĆE KOMBINACIJE
 9. 5 SPECIFIKACIJA BOJA R:138 G:170 B:229 #8aaae5 R:138 G:170 B:229 #8aaae5 R:255 G:255 B:255 #ffffff R:157 G:157 B:157 #9d9d9d R:0 G:0 B:0 #000000 R:255 G:255 B:255 #ffffff
 10. 5 SPECIFIKACIJA BOJA R:157 G:157 B:157 #9d9d9d R:0 G:0 B:0 #000000 R:157 G:157 B:157 #9d9d9d R:138 G:170 B:229 #8aaae5 R:157 G:157 B:157 #9d9d9d BIJELA PODLOGA
 11. 5 APLIKACIJE MEMORANDUM
 12. 5 APLIKACIJE VIZIT KARTA
 13. 5 APLIKACIJE ŠOLJICE
Advertisement