Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lab09 HomeMade 7april2010

912 views

Published on

Op 7 en 8 april 2010 ging de tweede Ronde van het Onderzoekslab van start, een van de pijlers van Nederland wordt anders. Hier de presentatie van de mentor van Lab 09: Homemade.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lab09 HomeMade 7april2010

 1. 1. MULTIDISCIPLINAIR TEAM Ludwin Budde Camila Pinzon Cortez Vincent van den Dijssel Karen Heijne Vincent Klijndijk Maarten Molenaar Wibke Plagmann Anna Vlaming Reitmanova Gilad Sitton Steven Spanjersberg MENTOR Jan Willem van Kuilenburg, MONOLAB HOME MADE Ontwerpend onderzoek naar zelfbouw op stedenbouwkundige schaal OPDRACHTGEVER Ministerie OCW CASUS Almere HOME MADE START / 7 APRIL 2010
 2. 2. VRAAG particulier en collectief opdrachtgeverschap op het vlak van de stedenbouw welke voorwaarden voor zelfbouwers? rol van de ontwerper? condities vanuit de overheid? Almere als casus HOMEMADE
 3. 3. SCOPE ALLES DAT BOVEN DE INDIVIDUELE KAVEL EN COLLECTIEVE WOONEENHEID UITSTIJGT HOMEMADE
 4. 4. HOE EERST DEFINIËREN ‘WAT’ SCENARIO’S CONCEPTEN / PROTOTYPEN MATRIX financieel, juridisch, stedenbouwkundig, organisatorisch HOMEMADE
 5. 5. MINDSET hoe kunnen particuliere investeerders verleid worden te investeren in hun woonomgeving? onontwikkelde zelfbouwer: voor het wonen is in NL altijd gezorgd onontwikkelde woonconsument: markt met slechts paar woontypen KWANTITEIT VIA EENVOUD EN TOEGANKELIJKHEID doelstelling van 6% naar 30% van de nieuwbouw KWALITEIT VIA BREDER SPECTRUM ‘de woning’ en ‘het wonen’ zijn te beperkt om dit op te lossen daarom ‘leven’ + ‘leefomgeving’ = wonen + werken + vrije tijd kunnen woningen diffuser? METHODE niet duwen maar uitdagen met potenties + condities + winst gemeenten in sleutelrol met grond, kennis, overbruggingsgeld, eenvoud HOMEMADE
 6. 6. INDIVIDUELE HERHALING COLLECTIEVE TOEKOMSTGERICHTHEID SPECTRUM LEEFOMGEVING individueel – collectief – semipubliek – publiek SPECTRUM TYPOLOGIEËN reservering - veld - faciliteit - gebouw - verbinding HOMEMADE
 7. 7. somewhere in Los Angeles... HOMEMADE
 8. 8. HOMEMADE
 9. 9. somewhere in Turkey... HOMEMADE
 10. 10. WNDMOLENS LANDSCHAP MOESTUIN RESERVERING KAS MULTI-SPORTVELD EXPO ZONNEWEIDE MULTIFUNCTIONEEL BUSHALTE ECO BUURTKAVEL ZONE BOERDERIJ LANDBOUW BEELDENTUIN DOOLHOF MUSEUM BOS KRUIDENTUIN BALSPELEN BUURTHUIS PARKING BLOEMENZEE MONUMENT TRIMBAAN LOGEER ENCLAVE GALERIE WERKRUIMTE IJSBAAN BED AND BREAKFAST BOTANISCHE TUIN MINICAMPING TENNISBAAN VLINDERTUIN CLUBHUIS WATERZUIVERING PLEIN VOLIERE HOMEMADE ZWEMBAD
 11. 11. FACILITEIT alle infra eruit - aanlegkosten omzetten in zwembad - ook voor de buurt VELD moestuin voor eigen gebruik - eko groentenwinkeltje LANDSCHAPPELIJK geen kavels, geen infra, leven in collectieve aanplant van bos of paradijselijke tuin FACILITEIT opnemen van bushalte MULTIFUNCTIONEEL als sociale condensator VELD van minicamping tot buurtfeest - van sportveld tot rommelmarkt GEBOUW werkruimten en buitenruimte - kinderopvang met keuken - voor het LANDSCHAP maken van tijd zuiverende waterbuffer met ecosysteem HOMEMADE
 12. 12. PARAMETERS 4 triggers BESLISSINGSRUIMTE = TIJD realisatie binnen 1,5 jaar FINANCIËLE RUIMTE = GELD 20-40% onder de marktwaarde ORGANISATORISCHE RUIMTE = PROCESSEN duidelijk, toegankelijk, eenvoudig, juridisch ONTWERPRUIMTE = PROTOTYPES concepten met toegevoegde waarde voor particulieren en gemeenten HOMEMADE
 13. 13. 1 2 PROCES 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BENADERINGEN CONCEPTEN masterclass LITERATUUR voorbeeldprojecten ONDERZOEK compacte excursies interviews specialisten SCENARIO’S klankbordgroep CONCEPTEN PROTOTYPES MATRIX klankbordgroep KRITISCHE PADEN LOGBOEK HOMEMADE
 14. 14. ALMERE KENNIS Irene van Exel (progr.manager PO), Jacqueline Tellinga (progr.manager PO), Yvonne Noot (Oosterwold), Henk Meyer, Wybe Oosterhof (Pampus) econoom: .... jurist: .... MASTERCLASS 15 april tussentijdse resultaten bestaande plannen Pi de Bruin en P. van Wesemael VROM Karel Kupken OCW Ton van Gestel SEV Anne Jo Visser KEI Olaf van der Wal ONTWIKKELAARS Daan v/d Vorm, Edwin Oostmeijer BNA Karin Laglas NEPROM Jan Fokkema AEDES LABORATORIUM PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP: ADVIESBUREAUS Laagland: Hans Vos / Bieb Eindhoven: Stefan Mousen / De Regie A’dam: Marcel Kastein / Kuub Groningen: Bert Jan Bodewes STICHTING INTERFACE-TUE RPB = PBL (planbureau voor de leefomgeving) HOMEMADE
 15. 15. LOCATIES Uitwerking Concept Structuurvisie Almere 2.0 nieuwe woongebieden nieuwe werkgebieden bestaand groen casco nieuw groen casco open gebied op te waarderen cascogroen kustontwikkeling water werkgebieden en woongebieden groen casco open gebied strategische reserveringen 3.0 autoweg nieuw knooppunt opgewaardeerd knooppunt spoorbaan Oosterwold treinstation busbaan landelijker Pampus stedelijker HOMEMADE

×