Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lab07 Krachtgroen 7april2010

1,036 views

Published on

Op 7 en 8 april 2010 ging de tweede Ronde van het Onderzoekslab van start, een van de pijlers van Nederland wordt anders. Hier de presentatie van de mentor van Lab 07: Krachtgroen.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lab07 Krachtgroen 7april2010

 1. 1. Krachtgroen ontwerpend onderzoek naar een rijkdom van groenfuncties qwertyuiKui opasdfghjkl;'] [pzxcvbnm,,rachtgroen
 2. 2. Krachtgroen ontwerpend onderzoek naar een rijkdom van groenfuncties
 3. 3. Slikken Spa en Ecolodges natuureducatie centrum levensgenieters getijden modderpoel / zoutbaden / algenpacking waterpark met ecolodges Slikken Spa en Ecolodges Slikken Spa en Grevelingen Natuureducatie centrum vogelbroed eiland Slikkenvlonders en Informatie-Vogel uitkijktoren natuureducatie centrum levensgenieters getijden modderpoel / zoutbaden / algenpacking waterpark met ecolodges Ontspannend Landschap Slikken Spa de Punt, locatie van het Ter hoogte van en Ecolodges Slikken Spa - Natuurcentrum- Ecolodges natuureducatie centrum levensgenieters huidige informatie centrum komt een zone met als thema ontspanning in de natuur. getijden modderpoel / zoutbaden / algenpacking waterpark met ecolodges Doelgroepen: levensgenieters - natuurlief- hebbers - gezinnen vogel informatietoren Natuur en Vogel observatie Natuurlijk Landschap beperkt toegankelijk gebied met natuurpas natuurliefhebbersslikkenvlonders - In- vogelbroedeiland - speelbos met vogel-klimhutten formatie/vogel uitkijktoren - speelbos vogelbroedeiland met slaap-observatiehutten Ter hoogte van de Slikken van Flakkee wordt vogel informatietoren Natuur en Vogel observatie een natuurzone ontwikkeld. Bepaalde delen zijn beperkt toegankelijk, zo blijft de natuur in zeilvlotten voor overtocht slikken vlonders beperkt toegankelijk gebied met natuurpas natuurliefhebbers evenwicht. speelbos met vogel-klimhutten Doelgroepen: natuurliefhebbers - vogelbroedeiland met slaap-observatiehutten vogel informatietoren Natuur en Vogel observatie gezinnen zeilvlotten voor overtocht slikken vlonders beperkt toegankelijk gebied met natuurpas natuurliefhebbers speelbos met vogel-klimhutten vogelbroedeiland met slaap-observatiehutten zeilvlotten voor overtocht slikken vlonders Eetbaar Landschap mosseleiland - seafood plukzone - mossel info/restaurant - plukakkers / B&B bij de boer Het gebied rond en op het Grevelingen Meer is naast Recratie- en Natuurgebied vooral ook agrarisch gebied. Men kan zeekraal Mossel Info en Eethuis Eetbaar Landschap plukken en van speciale palen mosselen ver- zamelen. eettafel met streekproducten/ gezinnen en volwassenen Doelgroepen: gezinnen - levensgenieters - natuurliefhebbers mosselpontje Bed & Breakfast bij DE BOER hangcultuur voor de mosselpluk kweekmossel eiland bij laagwater Mossel Info en Eethuis plukakkers bij de boer Eetbaar Landschap zeekraal en zeesla plukveld eettafel met streekproducten/ gezinnen en volwassenen mosselpontje Bed & Breakfast bij DE BOER hangcultuur voor de mosselpluk Mossel Info en Eethuis kweekmossel eiland bij laagwater Eetbaar Landschap Avontuurlijk Landschap zeekraal en zeesla plukveld plukakkers bij de boer eettafel met streekproducten/ gezinnen en volwassenen Onderwater Getijde Museum - evene- mosselpontje Bed & Breakfast bij DE BOER menten podium surferspier hangcultuur voor de mosselpluk kweekmossel eiland bij laagwater Op de Brouwersdam zal de Getijde Centrale zeekraal en zeesla plukveld plukakkers bij de boer gecombineerd worden met een museum. getijde energie museum met Bezoekers kunnen onder de grond vanuit de onderwater ramen / zonnepanelendak / getijde museum en surferspier centrale een de centrale in werking kunnen zien. De Surferspier is de ontmoetingsplek festivalzaal watersporters voor watersporters. Doelgroepen: gezinnen - watersporters - gezinnen dagjesmensen noordzeestrand surfers pier en containershotel
 4. 4. Krachtgroen ontwerpend onderzoek naar een rijkdom van groenfuncties 50 % van de wereldbevolking leeft in stedelijke gebieden
 5. 5. Krachtgroen ontwerpend onderzoek naar een rijkdom van groenfuncties stadsbewoner heeft steeds minder toegang tot groen
 6. 6. Krachtgroen ontwerpend onderzoek naar een rijkdom van groenfuncties groen en gebruiker wie is gebruiker, wat zijn de wensen, waarom gebruiken zij wel/niet groene ruimte, factor tijd en transfor- matie
 7. 7. Krachtgroen ontwerpend onderzoek naar een rijkdom van groenfuncties groen en de stad groen als instrument van herstructurering, betekenis als drager van identiteit, economische factor stedelijke biodiversiteit, volksgezondheid en sociaal leefklimaat
 8. 8. Krachtgroen ontwerpend onderzoek naar een rijkdom van groenfuncties stad en buitengebied verbinding stad en land, EHS, regionale functie groen, betekenis buitengebied
 9. 9. Schiedam Rotterdam Den Haag Beatrixpark De Blauwe Verbinding De Binckhorst Verbinding Schiedam - Verbinding Waalhaven- Park als verbindend Midden Delfland Zuiderpark - Oude Maas element
 10. 10. Schiedam Rotterdam Den Haag Beatrixpark De Blauwe Verbinding De Binckhorst Suburbane Tuinsstad Wateropgave stedelijke schaal Stedelijk leefmilieu Mentale en Fysieke Ecologie en natuurwaarde Groen als herstructure- verbinding tussen noord rings instrument en zuid Onderbruik groen - Programma afstemmen op Waarde op stedelijk nivo Collectief beheer en par- gebruiker ticipatie vraagstuk Wie is gebruiker - Groen als herstructurerings Programma afstemmen Onderbruik groen - instrument op factor tijd Programma afstemmen op gebruiker Bewegen door het landschap Verbinding Schiedam - Verbinding Waalhaven- Park als verbindend Midden Delfland Zuiderpark - Oude Maas element
 11. 11. Fase 1 Analyse sociale geografie Atlas van Groengebruikers en Groenwensen [ [ [ [
 12. 12. Fase 1 Analyse stedelijk landschap Atlas van fysiek landschappelijke kwaliteiten te n al itei e kw og isch l eco e n ht hed dic en m ent e le ris che isto cul tuu rh e res t u opfhjvb ri ke bar f ysie
 13. 13. Fase 1 Kennis en inspiratie Expertmeetings en lezingen • Blok Sociale Geografie/Participatie Ivan Nio/Arnold Reijndorp (transcity): Atlas Westelijke Tuinsteden Leeke Reinder (TU Delft): Nieuwe Tuinen/Schiedam Nieuwland Creatief Beheer/Eetbaar Rotterdam (participatie-organisaties) • Blok Groene Steden en Welzijn Agnes van den Berg (WUR/Alterra): Groen en gezondheid Johan van Zoest (A’dam/Den Haag): Stedelijke Ecologie Matthijs Schouten (WUR): Mens en Natuur • Blok Stad en Landschap Annemieke Fontein: Groot Groen onderzoek Rotterdam Ytje Feddes: Stedelijk landschap Jos Gadet: Groen Onderzoek Amsterdam Bea van Golen LNV: Verbinden stad en buitengebied
 14. 14. Fase 2 Scenario’s ontwikkelen/projectie van extreme scenario’s Scenario - Ecologisch landschap grote grazers op het plantsoen
 15. 15. Fase 3 ideaal scenario ontwikkeling nieuwe strategie/beeldboek Per Proeftuin wordt door recflectie op de extreme scenario’s en hun relatie tot de fysieke en sociale context (atlassen) een ideaal scenario ontwikkeld. Dit levert generieke en locatiespecifieke groenconcepten op verschillende schaal- nivo’s op. Resultaten onderzoek: • Nieuwe strategie inzet groen in stedelijke herontwikkeling • Ontwikkeling vernieuwende groentypologiën los van alledaags pragmatisme • Methode ‘vanuit de gebruiker’ • Geen taboes ; exploitatie modellen en collectief beheer verkennend • Factor tijd, gefaseerde benadering • Generieke en locatiespecifieke groenconcepten • Nieuwe visie op relatie stad-landschap
 16. 16. Nederland wordt anders Lab: Krachtgroen Fase1: Onderzoek en Fase2A: Ontwikkeling Scenario’s Fase 2B: Ontwerpend Onderzoek Fase3: Ideaal Scenario inventarisatie problematiek projectie van de scenario’s op de gebieden Analyse Sociale Geogra e Ideaal Atlas van de ‘groen-gebruiker’ en Ontwikkeling Scenario’s aan de hand van Projectie Scenario’s op de proeftuinen analyse scenario’s hoe verhouden ze zich tot specifieke context ontwikkeling typologien en identiteit beeldboek ‘groene wensen’ analyse onderzoek en lezingen Factor tijd, beheer en exploitatie in gradaties Analyse Verstedelijkt Landschap onderzoeken Per Proeftuin wordt door implementatie van onderzoeksresultaten het meest ideale Atlas Fysieke kwaliteiten en groenconcept ontwikkeld op schaalnivo Verbindende Lijnen de doorsnede stad, wijk en een individuele locatie in de van het landschap proeftuin. Kan een concept meedere ruimtelijke vraagstukken oplossen, bijvoorbeeld participatieen toegenomen biodiversiteit? Variant 1A Variant 1B Variant 1C 1. Rotterdam Concept Proeftuin1 Kennis Vergaren experts Per Proeftuin verbeelding van generieke en/of locatiespecifieke Experts van gemeenten Scenario A groenconcepten. Rotterdam: Annemieke Fontein Groot Groen Onderzoek Ecologische Landschap Den Haag accent op natuur, water, cultuurhistorie, biodiversiteit Schiedam en educatie Ecologie / Groene Steden Johan van Zoest Den Haag Wim Timmermans WUR/Larestein Bene ts Green Urban Space Scenario B Agnes van den Berg WUR Variant 2A Variant 2B Variant 2C 2. Schiedam Participatie Landschap/Collectieve Landschap Matthijs Schouten WUR accent op sport, eetbaar, moestuinen, speeldernissen en eigen beheer en exploitatie Landschap Cultuurhistorie Concept Proeftuin 2 Ytje Feddes Bea Golen - LNV Stadssociologie Arnold Reijndorp/Ivan Nio (atlas westelijke tuinsteden) Scenario C Leeke Reinders Schiedam Nieuwland Bewegende landschap/Verbindend Landschap accent op relatie stad buitengebied en de ervaring op routes en verbindingen Participatie creatief beheer Variant 3A Variant 3B Variant 3C 3. Den Haag eetbaar Rotterdam Concept Proeftuin 3 Fase 4. Toetsing aan Raamwerk Fase 5. Implementatie

×