Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie NederlandKantelt: transitietheorie (Jan Rotmans en Anke Siegers)

923 views

Published on

Een presentatie met informatie over transitietheorie en kanteling

Presentatie NederlandKantelt: transitietheorie (Jan Rotmans en Anke Siegers)

 1. 1. We leven niet in tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk
 2. 2. Unieke Kanteling 1. weefsel van de samenleving verandert 2. structuur van de economie verandert 3. disruptieve technologische doorbraken
 3. 3. Laatste Kantelperiode Modernisering 1850-1920 industriële revolutie staal, elektriciteit, verbrandingsmotor fundament voor Nederland 2.0 onderwijs, kiesrecht, zorg, sociale structuren vernieuwing in kunsten architectuur, schilderkunst, literatuur
 4. 4. Indicaties voor Kantelperiode - collectief unheimisch gevoel dat verandering in lucht hangt - chaos door turbulentie, instabiliteit en onzekerheid - enorme dynamiek van onderop, nieuwe macht van onderop - geen duidelijke richting, weinig inzicht en overzicht - creatieve mensen breken door het systeem heen - steeds meer conflicten tussen bestaande en nieuwe orde
 5. 5. 25 jaar DoorontwikkelingsfaseVoorontwikkelingsfase 25 jaar Transitie naar Samenleving 3.0 Horizontaal Decentraal Bottom-up Kantelperiode Verticaal Centraal Top-down Tijd Opbouwvanduurzamesamenleving We zitten hier
 6. 6. Kantelfase energiebedrijven vallen om massale ontslagen in thuiszorg welzijnsorganisaties verdwijnen bouwbedrijven saneren op grote schaal
 7. 7. Paradigma Wisseling oude wereldbeeld nieuwe wereldbeeld exploitatiemodel co-operatiemodel economisch rendement maatschap. rendement lineaire processen kringlopen waarde ontlenen waarde creëren zelfredzaam samenredzaam
 8. 8. Structuur Wisseling oude structuur nieuwe structuur verticaal horizontaal hiërarchisch netwerken top-down bottom-up centraal decentraal zuilen gemeenschappen
 9. 9. Samenleving 3.0 do it ourselves society samenleving van onderop Participatiesamenleving burgerkracht sociaal doe het zelven
 10. 10. Crisis = Zegen roer moet radicaal om mens is hardleers verandert pas echt bij langdurige crises
 11. 11. Inzichten uit de Transitiekunde @JanRotmans
 12. 12. Inzicht I transities zijn maatschappelijke omwentelingen die leiden tot fundamentele en onomkeerbare veranderingen grote omwentelingen ontstaan vaak uit kleine initiatieven van kleine groepjes individuen die een andere weg inslaan https://www.youtube.com/watch?v=FA2Ff6qIijI
 13. 13. Inzicht II Transitie is fundamentele omslag in denken, handelen, organiseren denken, handelen en organiseren zijn met elkaar verweven; grootste obstakel vormt het omdenken (cultuuromslag)
 14. 14. Inzicht III transities zijn mensenwerk. Technologie is belangrijk maar niet doorslaggevend. Is wel wisselwerking
 15. 15. Inzicht IV transities worden zelden van boven af bepaald, en al helemaal niet vanuit de politiek. Wel kan de politiek een versnellend effect hebben op transities
 16. 16. Transitie van roken naar niet-roken 1958: rookt 90% van volwassen mannen---2012: rookt 27% van volwassen mannen (10% van jongeren) 1950: verband tussen roken en longkanker (Doll) steeds explicietere waarschuwingen reclame steeds verder teruggedrongen 1990: rookverbod in vliegtuigen, daarna in openbaar vervoer 2004: rookvrije werkplek 2008: horeca rookvrij
 17. 17. Transitie van roken naar niet-roken transitie duurde twee generaties was vooral een cultuuromslag begon bij elite, later volksbeweging beleid volgde later, wel belangrijk
 18. 18. Inzicht V transitie is een machtswisseling. Een regime heeft de macht en wil die behouden. Niches willen macht ontwikkelen van onderop en een regime vormen transities gaan gepaard met strijd en weerstand
 19. 19. Inzicht VI sturen van transities betekent beïnvloeden op een slimme, subtiele manier, dus niet vanuit controle en beheersing transitiesturing is het geven van richting in combinatie met het creëren van ruimte voor vernieuwing
 20. 20. Inzicht VII friskijkers en dwarsdenkers spelen een belangrijke rol bij transitiesturing omdat zij nieuwe paden inslaan kantelaars spelen een rol bij transitiesturing in de kantelfaseomdat zij systemen kunnen laten kantelen
 21. 21. Inzicht VIII transitiesturing is organisch sturen. Een combinatie van top-down en bottom-up sturing organisch sturen vraagt geduld, tijd, vertrouwen. Een combinatie van visie, strategie en actie
 22. 22. Inzicht IX elke systeemtransitie vraagt om een organisatorisch transitie. Elke organisatorische vraagt om een persoonlijke transitie Een persoonlijke transitie vergt het overwinnen van angst. Existentiële angst om te verliezen wat je hebt, zonder te weten wat je krijgt
 23. 23. Gerichtheid op: Systeemwaarden Menswaarden doelmatigheid aandacht / tijd efficiency vertrouwen controle, beheersing ruimte regelzucht keuzevrijheid kosten / baten kwaliteit
 24. 24. Conclusie • we leven in een verandering van tijdperken • samenleving kantelt naar glokaal, van onderop •Mensen betrekken en faciliteren om hun ideeën vorm te geven. • decentralisatie is niet de opgave, maar cultuuromslag •Echt anders gaan werken vanuit andere waarden • vraagt om ingrijpende transitie binnen organisaties •Organisatie, structuur, cultuur • vraagt om persoonlijke transitie van mensen •Anders denken, anders ervaren, anders doen

×