Wat is het verschil tussen buitengewone, bijzondere en reguliere raadsvergaderingen?Door Maarten ter HoeveEen buitengewone...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wat is het verschil tussen buitengewone, bijzondere en reguliere raadsvergaderingen

789 views

Published on

Verschil tussen buitengewone, bijzondere en reguliere raadsvergaderingen

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wat is het verschil tussen buitengewone, bijzondere en reguliere raadsvergaderingen

  1. 1. Wat is het verschil tussen buitengewone, bijzondere en reguliere raadsvergaderingen?Door Maarten ter HoeveEen buitengewone raadsvergadering wordt, zoals het woord al zegt, uitgeschreven bij ‘buitengewoneaangelegenheden’. In de praktijk zijn dit vaak bijeenkomsten van de gemeenteraad met een ceremonieelkarakter. Te denken valt aan de benoeming of het afscheid van een burgemeester. Bijzondereraadsvergaderingen worden vaak uitgeschreven buiten de reguliere cyclus van vergaderingen om of wanneer erbijzondere of afwijkende onderwerpen worden besproken. De gemeentewet maakt geen onderscheid tussenreguliere, bijzondere of buitengewone raadsvergaderingen. De laatste twee termen worden in de praktijkregelmatig door elkaar heen gebruikt.Juridisch gezien verschillen buitengewone of bijzondere vergaderingen dan ook niet van reguliere vergaderingen.Ingevolge artikel 17 van de Gemeentewet vergadert de raad zo vaak als zij daartoe heeft besloten en verderindien de burgemeester het nodig acht of indien ten minste een vijfde van het aantal leden van de raad schriftelijkmet opgave van redenen daarom vraagt. Vaak wordt voor een vaste vergaderdag gekozen. Wanneer op eenander tijdstip wordt vergaderd bepaalt de voorzitter de andere dag en het aanvangsuur. Hij voert hierover, tenzijer sprake is van een spoedeisende situatie, overleg in de agendacommissie of het presidium.De gemeenteraad kan besluiten om in het Reglement van Orde bepalingen op te nemen over bijzondere ofbuitengewone vergaderingen. Indien in het Reglement van Orde geen afwijkende procedures beschrijft voorbuitengewone of bijzondere raadsvergaderingen, gelden dezelfde procedures als voor een reguliere vergadering.In dat geval kunnen tijdens bijzondere raadsvergaderingen besluiten worden genomen, al is het in de praktijk nietgebruikelijk. Wanneer in het Reglement van Orde wel afwijkende bepalingen zijn opgenomen over aankondiging,notulering of besluitvorming, gelden voor bijzondere raadsvergaderingen andere regels.

×