Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quickscan arbeidsmigranten slideshare

726 views

Published on

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Quickscan arbeidsmigranten slideshare

  1. 1. Quickscan arbeidsmigrantenWeet u voldoende over de arbeidsmigranten van uwgemeente?Necker van NaemStephan Reusken
  2. 2. Arbeidsmigranten worden ook wel “MOE-landers” genoemd. Dit zijn mensen die uit Midden en Oost-Europa komen.Quickscan arbeidsmigranten- Steeds meer arbeidsmigranten in Nederland- Huisvesting is meestal tijdelijk / semi-permanent- Uitzendbureaus koppelen meestal werk en wonen aan elkaar- Duur van verblijf varieert van 2/3 maanden tot 2 jaar- 20% blijft uiteindelijk permanent in Nederland- Niet alleen tuinbouw maar ook in de sectoren bouw en transport- Veel gemeenten hebben geen zicht op arbeidsmigranten- Gemeenten reageren door middel van handhaving
  3. 3. Quickscan arbeidsmigranten⁄ Gemeenten hebben met arbeidsmigranten te maken:⁄ Huisvesting ⁄ Verhuur ⁄ Veiligheid ⁄ Verkeer - parkeren⁄ Maatschappelijke participatie ⁄ Nederlandse taal ⁄ Leefbaarheid ⁄ Participatie – contact met de buren / de wijk
  4. 4. Quickscan arbeidsmigrantenNa de uitvoering van de quickscan h eeft de gemeente zicht op:/ Hoeveel arbeidsmigranten er in de gemeente wonen / werken;/ De sectoren waar de arbeidsmigranten werkzaam zijn;/ Wat de gemeente al aan beleid heeft m.b.t. arbeidsmigranten;/ De mate waarin de gemeente samenwerkt met andere gemeenten en/of andere maatschappelijke organisaties;/ De mate waarin de gemeente samenwerkt met werkgevers en/of uitzendbureaus. De resultaten stellen de gemeenten in staat om te bepalen of en welke verbeteringen de gemeente kan doorvoeren en welke acties zij moet gaan ondernemen.
  5. 5. Quickscan arbeidsmigrantenOnderzoekFase 1Kennismaken en vaststellen inhoud van het onderzoekStart uitvoering van de quickscan, in overleg met de gemeentebepalen wat de breedte en inhoud van het onderzoek is
  6. 6. Quickscan arbeidsmigrantenOnderzoekFase 2Onderzoek en analyseDrie terreinen:1. Doelgroep2. Beleid3. UitvoeringOverzicht van de feitelijke situatie in de gemeente ten aanzienvan arbeidsmigranten
  7. 7. Quickscan arbeidsmigrantenOnderzoekFase 3Conclusie en actieplanNotitie met analyse en beoordeling van de feitelijke situatie inde gemeente met aanbevelingen voor de te ondernemenacties.
  8. 8. Quickscan arbeidsmigrantenPlanning en uitvoering van het onderzoek:/ Het onderzoek kent, afhankelijk van de omvang een inzet van 10 tot 12 dagen en kan uitgevoerd worden binnen tien weken.Meer informatie en contact:Stephan ReuskenNecker van Naemstephan@necker.nl06-33814654

×