Presentatie Regionaal Vrijdagmiddagje Rekenkamers midden drenthe - 24 juni 2011

532 views

Published on

Presentatie van Regionaal vrijdagmiddagje voor lokale rekenkamers met als thema: de Wmo als onderzoeksonderwerp.

Published in: Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
532
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie Regionaal Vrijdagmiddagje Rekenkamers midden drenthe - 24 juni 2011

 1. 1. Wet maatschappelijkeondersteuningRekenkameronderzoek naar de Wmo
 2. 2. Programma13.30 – 14.00 Ontvangst en koffie14.00 – 14.15 Welkom door Harry Zomer, voorzitter van de rekenkamercommissie14.15 – 14.45 De Wmo. Maakbaar en meetbaar? Roelie Goettsch, directeur van de Stichting Welzijn Midden-Drenthe14.45 – 15.30 De (on)mogelijkheden van onderzoek naar de Wmo. Barn Geurts, adviseur Necker van Naem15.30 – 15.45 Pauze15.45 – 16.15 Onderzoeksopzet Wmo. Barn Geurts16.15 – 16.30 Afronding en borrel
 3. 3. Maatschappelijke ondersteuning Maakbaar en Meetbaar?
 4. 4. Inhoud presentatie⁄ algemene informatie Wmo⁄ sociale samenhang en leefbaarheid⁄ aanbesteding of lokale partners⁄ maakbaar en meetbaar?
 5. 5. Doel WMO⁄ Mensen nemen zelfstandig deel aan de samenleving⁄ Stevige sociale structuur gebaseerd op zelforganisatie, maatschappelijke binding en eigen verantwoordelijkheid⁄ Door een betere organisatie van de informele zorg de druk op professionele zorg verminderen ( van AWBZ naar WMO)⁄ Kostenbeheersing
 6. 6. Prestatievelden⁄ Sociale samenhang en leefbaarheid⁄ Preventieve ondersteuning jeugd en ouders⁄ Informatie en advies en cliëntondersteuning⁄ Mantelzorgers en vrijwilligers⁄ Maatschappelijke participatie van mensen met een beperking⁄ Voorzieningen voor mensen met een beperking⁄ Maatschappelijke opvang en steunpunten huiselijk geweld⁄ Openbare geestelijke gezondheidszorg⁄ Ambulante verslavingszorg
 7. 7. Sociale samenhang en leefbaarheid⁄ Vraaggerichte dienstverlening en maatschappelijke ondersteuning⁄ Op individueel en collectief niveau⁄ Persoonlijk en gebiedsgericht maatwerk⁄ Kennis van de lokale situatie van welzijnsaanbieders
 8. 8. Introductie marktwerking⁄ Open aanbestedingsprocedures⁄ Vraagsturing met inzet van welzijnsproducten⁄ Afrekenen op resultaten⁄ Opdrachtgeverschap
 9. 9. Maakbaar en Meetbaar? Leefbaarheid en sociale samenhang⁄ de fysieke en materiële woonomgeving: de woning zelf, de woonomgeving en het voorzieningenniveau⁄ de veiligheid: criminaliteit, overlast en ervaren veiligheid⁄ de sociale kwaliteit van de woonomgeving: de relaties en contacten met buren, hulp en de organisatiegraad binnen de buurt.⁄ samenwerking als succesfactor
 10. 10. Instrumenteel CultureelMarktwerking Bureaucratie⁄ Probleemoplossing ⁄ Zingeving⁄ Beleid als interventie ⁄ Beleid als interactie⁄ Oplossingsgericht ⁄ Procesgericht: waarden⁄ Instrumentgericht ⁄ Context en instituties⁄ Efficiency en effectiviteit ⁄ Fatsoen, respect en geobjectiveerde kwaliteit subjectieve kwaliteiten⁄ De instrumenten ⁄ De stijl waarin waarmee ⁄ Omgangsvormen en⁄ Spoorboekje en gemeenschappelijke praktische taakverdeling beeldvorming
 11. 11. Meetbaar ?⁄ Resultaten van beide benaderingen zijn meetbaar⁄ Methodiek Rekenkamer moet passen bij de “stijl” van de lokale overheid op dat beleidsterrein
 12. 12. (On)mogelijkheden vanonderzoek naar de Wmo
 13. 13. Ontwikkeling in onderzoek naar de Wmo:Van doelmatigheid van de invoering naar doeltreffendheid vanhet beleid en de uitvoeringPeriode van nieuwe beleidsvorming: welke focus kies je nu?
 14. 14. Doelstellingen onderzoek“Rekenkamercommissie Ooststellingwerf wil inzicht verkrijgen inde wijze waarop de Wmo in de gemeente Ooststellingwerf isingevoerd en wordt uitgevoerd, de betrokkenheid van de raad envan de burgers daarbij en de communicatie rond de Wmo”“Inzicht verkrijgen in de mate waarin de werkwijze rond de Wmoop doeltreffendheid is ingericht” (213a Meppel)“Toetsen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Wmo-beleid van de gemeente van de afgelopen jaren en daarmee degemeente(-raad) input te geven voor het nieuw op te stellenbeleidsplan” (Rkc Oss)
 15. 15. Afbakening onderzoekOp inhoud Wmo⁄ Specifieke prestatievelden⁄ Specifiek beleid: jeugd / volksgezondheidOp resultaten en maatschappelijk effect⁄ Doeltreffendheid beleid⁄ Maatschappelijk effectOp voorwaarden doelmatigheid en doeltreffendheid Wmo⁄ Regie⁄ Ketensamenwerking⁄ Integraliteit in beleid en uitvoering⁄ Financiële beheersing
 16. 16. Beeld NvN uit Wmo-onderzoekEvaluatie⁄ Wmo is paniekvoetbal: onvoldoende tijd voor reflectie⁄ Gebrekkige invulling regierol gemeente⁄ Raad onvoldoende in staat gesteld zijn controlerende en kaderstellende rol in te vullen, maar pakt deze rol zelf ook nietUitdagingen⁄ Ketenperspectief en ketenregie⁄ Sturen op outcome⁄ Adequaat inspelen op ontwikkelingen⁄ Controle en verantwoording
 17. 17. Voorwaarden voor DM en DTRegie⁄ Regie op papier en in uitvoeringKetensamenwerking⁄ Visie op de keten: sterk sturen of loslaten?⁄ Organisatie ketensamenwerkingIntegraliteit in beleid en uitvoering⁄ Borging integraliteitFinanciële beheersing⁄ Sturing en controle
 18. 18. PAUZE
 19. 19. Methodiek⁄ Voorbeelden aangeleverde onderzoeksopzetten⁄ Documentanalyse / interviews / gegevensanalyse / enquêtes / benchmark / best practice / bijeenkomsten met keten / werksessies / gesprekken met cliënten, wijkraden⁄ Sessies met ambtelijke organisatie / intervisie
 20. 20. Meer weten?/ De lokale rekenkamerHandboek voor eenrelevante bijdrage aanpublieke verantwoording/ www.necker.nl/ twitter @neckervannaem/ LinkedIn groep rekenkamerleden

×