Opinieartikelwoningcorporaties

328 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Opinieartikelwoningcorporaties

  1. 1. OPINIE ROEL VISSER / H.H.Bestuurgemeente alsvoorbeeldcorporatiesPleidooi voor horizontaal toezicht op wo-ningcorporaties. En een beetje dualismeH enigingen omgevormd tot stichting en maakten lokaal Woningcorporatie Vestia et is tien jaar geleden dat zich de gewortelde bestuurders plaats voor afstandelijke ra- raakte in grote financiële pro- grootste wijziging in de bestuurlijke den van commissarissen. Om toch nog enige grip te blemen. Het toezicht faalde. inrichting van gemeenten in Nederland houden is in de loop der jaren het verticaal toezicht voltrok, de dualisering. De Tweede Ka- steeds verder uitgebouwd. Gegeven de ontsporingen mer sprak in haar debat over woning- en de publieke verontwaardiging daarover is het maarcorporatie Vestia om het zwaarste toezichtinstrument de vraag in hoeverre dit toezicht, of het verder optui-dat er is – een parlementaire enquête – in te zetten gen daarvan, voorkomt dat excessen optreden. Deom grip te krijgen op het bestuurlijk gedonder in de roep om meer toezicht horen we nu al jaren op velevolkshuisvesting. Wij pleiten voor een tegenbeweging. terreinen, en vertaalt zich vooral in meer bureaucratie.Los het bestuurlijk falen in corporatieland op met een Het is vaak niet meer dan boekhoudkundige verant-wijziging van de bestuurlijke structuur. Kijk daarbij woording zonder publieke druk. Nog meer toezichtnaar de effecten van de wijzigingen bij de gemeenten leidt volgens ons niet tot een betere (publieke) verant-tien jaar geleden. woording. Wij pleiten voor de ontwikkeling van een ei-Vóór 2002 werden gemeenten bestuurd volgens een gentijdse vorm van horizontaal toezicht die lijkt opverenigingsmodel. Wethouders waren tevens lid van wat dualisme heeft betekend voor de versterking vande gemeenteraad en stemden dus de positie van de gemeenteraad. ‘Shame andmee over de benoeming en het ont- De raad van commissarissen metslag van hun collega’s en hun eigen een versterkte positie, kan een meer blame veelvoorstellen. Na 2002 is een aantal zelfstandige positie innemen tenfundamentele wijzigingen ingevoerd, opzichte van het bestuur van de wo- effectiever dande dualisering van het gemeentebe- ningcorporatie. Het proces van con-stuur. Wethouders verloren hun trole en verantwoording in nabijheid een nationaalraadslidmaatschap, waardoor wet- door de raad van commissarissenhouders ook van buiten de raad kon- kan versterkt worden door een eigen debat’den worden benoemd. Het dagelijks secretaris voor de raad van commis-bestuur van de gemeente kwam een- sarissen, een zelfstandig audit-in-duidig bij het college te liggen. Ge- strument zoals een rekenkamer, enmeenteraden kregen hun eigen amb- verplichting tot transparante verant-telijke ondersteuning, waarmee zij minder afhankelijk woording aan stakeholders in de lokale omgevingwerden van de ambtelijke organisatie/secretaris. Ver- (huurders, gemeente etc.). Een corporatie als Nijestee OPINIE ONLINEder is de positie van raden versterkt door een aantal in Groningen werkt daar bijvoorbeeld aan door eencontrole-instrumenten. jaarlijkse Binnenstebuitendag. Verankering en verant- Mystery Burger (5)Het effect van deze stelselwijziging is dat de rolverde- woording in een lokale context, shame and blame voor ■ ‘Politiek bedrijven is eenling tussen raad en college aan helderheid heeft ge- gedrag dat niet door de beugel kan lijkt ons vele ma- vierdimensionale kunst. Al-wonnen. De verantwoording is sterker, de eigen infor- len effectiever dan een nationaal debat over een zich- les wat je besluit heeft nietmatiestroom beter, de controle groter. Zo is het aantal zelf verrijkende bestuurder die inmiddels in zijn wo- alleen impact in de samen-om politieke redenen afgetreden wethouders na in- ning op de Antillen zit. leving, maar ook op de toe-voering van deze wijziging verviervoudigd van gemid- Roel Freeke en Wouter de Jong zijn lid van de directie komst. Zoals het archeolo-deld 25 per jaar naar 100 per jaar. Dat lijkt veel, maar van Necker van Naem bv. gisch beleid, wat in de raadals we er vanuit gaan dat er zo’n 1500 wethouders in van Zwijndrecht moet wor-Nederland zijn, is het één aftreden per portefeuille in den vastgesteld.’de vijftien jaar. >> De rubriek opinie staat open voor leesbare, opinierende bijdragen die betrekking hebben op actuele zaken in het openbaar bestuur. De maxi-Staatssecretaris Heerma zette in de jaren ’80 de ver- male lengte voor inzendingen is 600 woorden. Inzendingen graag naar Lees de hele column vanzelfstandiging van de woningcorporaties in. Met de info@binnenlandsbestuur.nl o.v.v. ‘Rubriek Opinie’. Via dit e-maildres kunt John Bijl op www.binnen-verzelfstandiging kwamen de fusies, werden veel ver- u ook reageren. landsbestuur.nl34 13 april 2012 | Binnenlands Bestuur

×