BAZIČNE SPOSOBNOSTI ZA
OBRADU EMOCIJA KAO
OSNOV ZA INTEGRACIJU
U

O.L.I. PSIHODINAMSKOJ
INTEGRATIVNOJ
PSIHOTERAPIJI
Nebojš...
Integracija ili eklektika
Šta je “slon” u O.L.I. Metodu
Osnov za integraciju u O.L.I.
Metodu su bazične sposobnosti za
obradu emocija.
Odbrambeni mehanizmi, pa ni oni
zreliji, ...
Koje su to sposobnosti?
1. „Neutralizacija i mentalizacija“ – “Regulator
psihe”
2. “Celovitost objekta”- “lepak psihe”

3....
 Univerzalne
 Bazični softveri za obradu emocija
 U dinamskom odnosu
 Uvek na probi
 Prirodno dati kapaciteti, čijim ...
Šta je O.L.I.-Integrativna
Psihodinamska Psihoterapija
O.L.I. je skarćenica od Otkrivanje Lične Istine Otklanjanjem Lažni...
Metod rada-integracija

Metod rada sa klijentima je, takođe, integrtivni, jer se primenjuju
tehnike različitih psihoterap...
Integracija tehnika





 psihoanaliza
 transakciona analiza
bioenergetika
 biofidbeka i neurofidbek

geštalt
N.L.P...
Razvoj sposobnosti-ključ promene
Bez bilo koje od navedenih emocionalnih kompetencija psiha je
defektna. (Osobi „nedostaj...
Razvoj sposobnosti-ključ promene

Bez konstantnosti objekta-stabilizatora psihe, osoba je
„nestabilna“, zavisna od drugih...
Taksonomija terapijskih ciljeva
Terapijske tehnike su „sortirane“ po
tome koju sposobnost i u kojoj fazi
razvoja mogu da ...
Taksonomija terapijskih ciljeva
Vrste učenjaznanja

Bazične emocionalne kompetencije-procesi
Neutralizacija
i

Celovitost
...
Klasifikacija tehnika prema emocionalnim
kompetencijama koje razvijaju
•“Arsenal“ psihoterapijskih tehnika za razvoj
sposo...
Klasifikacija tehnika prema emocionalnim
kompetencijama koje razvijaju
U oviru O.L.I. metoda, radimo na tome da
napravimo ...
Kontakt ispred tehnika
O.L.I. Metod nije tehnologija
Da bi te tehnike stvarno pomogle nekom klijentu da
razvije sposobnos...
Fokusiranje na procese obrade emocija
-O.L.I. Terapeut radi na dve ravni: sluša sadržaj i
prati proces obrade emocija koj...
Fokusiranje na procese obrade emocija
 - Stanja zbog kojih se klijent obrada su, zapravo, ekran ili
“klinička slika”.
 -...
Fokusiranje na procese obrade emocija
- Čovek stvara svoja stanja načinom obrade onoga što
mu se dešava. Posao psihoterap...
Emocionalne kompetencije se mogu
operacionalno definisati
-Baziče sposobnosti za obradu emocija su kao
kompjuterski progr...
Poznavanje algoritma sposobnosti omogućava
izbor ili kreiranje tehnike za njen razvoj
Poznato je da određani psihoterapijs...
Poznavanje algoritma sposobnosti omogućava
izbor ili kreiranje tehnike za njen razvoj
Odgovor na to pitanje vidimo
upravo...
Tehnike “širokog spektra” i “usmerene”
tehnike
Najčešde nije jasno definisano
čemu neka tehnika služi, šta,
zapravo, razv...
Tehnike “širokog spektra” i “usmerene”
tehnike
 Ako se određena psihoterapijska
tehnika poklopi sa razvojnom potrebom,
sa...
Jasni kriterijumi za izbor tehnike
Intuicija se, međutim, ne može prenositi drugima.



U O.L.I. metodu imamo kriterijum...
Nebojša Jovanovid

Nebojša Jovanovid
www.olicentar.rs
jnebojsa@ikomline.net
063/157-5082
Bazične sposobnosti za obradu emocija kao osnov za integraciju u O.L.I. Metodu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bazične sposobnosti za obradu emocija kao osnov za integraciju u O.L.I. Metodu

711 views

Published on

Bazične sposobnosti za obradu emocija kao osnov za integraciju u O.L.I. Metodu

 1. 1. BAZIČNE SPOSOBNOSTI ZA OBRADU EMOCIJA KAO OSNOV ZA INTEGRACIJU U O.L.I. PSIHODINAMSKOJ INTEGRATIVNOJ PSIHOTERAPIJI Nebojša Jovanović www.olientar.rs
 2. 2. Integracija ili eklektika
 3. 3. Šta je “slon” u O.L.I. Metodu
 4. 4. Osnov za integraciju u O.L.I. Metodu su bazične sposobnosti za obradu emocija. Odbrambeni mehanizmi, pa ni oni zreliji, nisu “maksimalni domet” razvoja, već emocionalne kompetencije koje ne iskrivljuju stvarnost u svrhe odbrane.  One su sastavni elementi sposobnosti za ljubav i rad
 5. 5. Koje su to sposobnosti? 1. „Neutralizacija i mentalizacija“ – “Regulator psihe” 2. “Celovitost objekta”- “lepak psihe” 3. “Konstantnost objekta”-”Stabilizator “ 4. “ Tolerancija na frustraciju “- “Imunitet psihe 5. “Tolerancija na ambivalenciju”- “Usmerivač” 6. Volja-”motor psihe” 7. Inicijativa-”pokretač psihe”
 6. 6.  Univerzalne  Bazični softveri za obradu emocija  U dinamskom odnosu  Uvek na probi  Prirodno dati kapaciteti, čijim se razvojem postiže psihološka zrelost i zdravlje
 7. 7. Šta je O.L.I.-Integrativna Psihodinamska Psihoterapija O.L.I. je skarćenica od Otkrivanje Lične Istine Otklanjanjem Lažnih Informacija psihoterapijski pravac sa bazično psihodinamskom orijentacijom. Teorijski je zasnovan na integraciji saznanja četiri psihoanalitičke psihologije: psihologije nagona („klasnična psihoanalitička teorija“), Ego psihologije, psihologije objektnih odnosa i self psihologije. Iz ovih teorija ekstrahovana su saznanja o bazičnim sposobnostima za obradu emocija na kojima se bazira rad u O.L.I. metodu.
 8. 8. Metod rada-integracija Metod rada sa klijentima je, takođe, integrtivni, jer se primenjuju tehnike različitih psihoterapijskih pravaca Osnovu za integraciju različitih teorijskih okvira , metoda i tehnika, pruža model bazičnih emotivnih kompetencija. Terapijske tehnike različitih pravaca se uključuju u rad sa klijentom ako one mogu da doprinesu razvoju određene bazične sposobnosti za obradu emocija, bilo da potiču iz psihodinamske, bihejvioralne ili neke druge orijentacije.
 9. 9. Integracija tehnika      psihoanaliza  transakciona analiza bioenergetika  biofidbeka i neurofidbek geštalt N.L.P. R.E.B.T Izvorne O.L.I. tehnike, protokoli Kognitivni pristup Telesni pristup Bihejvioralni prsitup Emotivni pristup Sistemski pristup
 10. 10. Razvoj sposobnosti-ključ promene Bez bilo koje od navedenih emocionalnih kompetencija psiha je defektna. (Osobi „nedostaje neka daska u glavi“-neka kockica) Sposobnost osobe za ljubav i rad je oštedena. Bez razvijene neutralizacije osoba je u vlasti svojih nagona („kao bez glave“), impulsivna, iracionalna i neartikulisana. Bez mentalizacije osoba dela “kao muva bez glave”, ne obrađuje mentalno svoje impulse.  Bez “celovitosti objekta”, „lepka psihe“-sposobnosti za celovito doživljavanje druge osobe („objekta“) doživljaji osobe su rascepljeni na crno-beli svet dobra i zla (kaže se da je „odlepila“, sve vidi ili ružičasto ili crno, idealizuje ili mrzi...).
 11. 11. Razvoj sposobnosti-ključ promene Bez konstantnosti objekta-stabilizatora psihe, osoba je „nestabilna“, zavisna od drugih.  Bez tolerancije na frustraciju-osoba nema imunitet na frustracije koje donosi život, ljubav i rad, „puca pod pritiskom“.  Bez tolerancije na ambivalenciju osoba je neodlučna, nesposobna da se suoči sa oprečnim emocijama prema nekome ili nečemu (ili prema sebi) i da odmeri i „preseče“, da se opredeli i donese odluku. Bez volje, osoba je kratkog daha, bez energije da podrži u kontinuitetu sopstvene želje i ciljeve. Ili manipuliše i namede volju drugima. Bez inicijative osoba je reaktivna, nema „ključ“ za svoj „motor“, potrebno je da je pokrene neko drugi.
 12. 12. Taksonomija terapijskih ciljeva Terapijske tehnike su „sortirane“ po tome koju sposobnost i u kojoj fazi razvoja mogu da pokrenu ili deblokiraju.  O.L.I. metod daje i taksonomiju psihoterapijski ciljeva, ukazujudi na to koje vrste učenja se odvijaju u procesu psihoterapije i koje sposobnosti se aktiviraju kroz određeni oblik učenja.
 13. 13. Taksonomija terapijskih ciljeva Vrste učenjaznanja Bazične emocionalne kompetencije-procesi Neutralizacija i Celovitost objekta Konstantnost objekta Tolerancija na Tolerancija na Volja frustraciju ambivalenciju Inicijativa mentalizacija Konceptualnodeklarativno T E H N I K E Proceduralno T E H N I K E Metakognitivno T E H N I K E
 14. 14. Klasifikacija tehnika prema emocionalnim kompetencijama koje razvijaju •“Arsenal“ psihoterapijskih tehnika za razvoj sposobnosti je prilično obiman, ali su one „raštrkane“ po raznim psihoterapijskim metodama i ne postoji spisak tehnika i uputstvo za upotrebu – koja tehnika čemu služi i kada se treba i može primenjivati.
 15. 15. Klasifikacija tehnika prema emocionalnim kompetencijama koje razvijaju U oviru O.L.I. metoda, radimo na tome da napravimo spisak tehnika iz različitih psihoterapijskih metoda (kao i tehnika koje smo razvili), spisak bazičnih emocionalnih kompetencija sa uzrasnim zadacima, i da povežemo ta dva spiska sugestijama koje se tehnike mogu koristiti za razvoj određenih kompetencija.
 16. 16. Kontakt ispred tehnika O.L.I. Metod nije tehnologija Da bi te tehnike stvarno pomogle nekom klijentu da razvije sposobnosti za obradu emocija neophodno je da se one primenjuju kroz dobar, dubok emotivni kontakt sa terapeutom.  O.L.I. metod nije tehnologija za promenu u kojoj je kontakt sporedna stvar.  O.L.I. metod je „full cocntact“ pristup. Sposobnosti se usvajaju kroz identifikaciju klijenta sa sposobnostima psihoterapeuta, kroz prenos funkcija i takozvano „proceduralno učenje“ (neposredno „preuzimanje“ funkcija obrade emocija).
 17. 17. Fokusiranje na procese obrade emocija -O.L.I. Terapeut radi na dve ravni: sluša sadržaj i prati proces obrade emocija koji oblikuje sadržaj. - Kada nešto ne funkcioniše sa radom računara, korisnik to vidi na ekranu. Ako je iole upuden u način funkcionisanja kompjutera ne misli da se pokvario ekran, ved softver koji obrađuje podatke i stvara ono što se vidi na ekranu, ili hardver-neki mehanički deo računara. -Psihoterapeuti “popravljaju mentalne softvere”
 18. 18. Fokusiranje na procese obrade emocija  - Stanja zbog kojih se klijent obrada su, zapravo, ekran ili “klinička slika”.  -Slika se ne može poraviti, ved samo defekti na hardveru ili softveru koji je stvaraju. - Mi ne možemo popraviti nečije samopoštovanje ili depresivnost ili nestrpljenje ili bilo koje drugo nepoželjno stanje, niti možemo stvoriti bilo koje poželjno stanje, ako ne “popravimo” bazične sposobnosti za obradu emotivnokognitivnih podataka, što de dovesti do promene stanja.
 19. 19. Fokusiranje na procese obrade emocija - Čovek stvara svoja stanja načinom obrade onoga što mu se dešava. Posao psihoterapeuta je da pomogne klijentu da razvije ili oslobodi od “virusa” te osnovne, izvršne softvere za obradu emocija, jer njihov nepravilan rad stvara one vidljive problem i poremedaje koje nazivamo “klinička slika”.  -Zato O.L.I. Metod nazivamo “ Psihološkim antivirus programom” za Otklanjanje Lažnih Informacija-”bagova” na “izvršnim fajlovima” za obradu emotivnih podataka.
 20. 20. Emocionalne kompetencije se mogu operacionalno definisati -Baziče sposobnosti za obradu emocija su kao kompjuterski programi-određeni algoritmi koji se mogu operacionalno definisati. -One nešto konkretno rade sa našim emotivnim reakcijama. Ako poznajemo ispravan algoritam, možemo prepoznati i “bag”. -Terapijske tehnike služe prepoznavanju tog “baga” i uvođenju “ispravne sekvence”. Poznavanje algoritma omogućava izbor prave tehnike.
 21. 21. Poznavanje algoritma sposobnosti omogućava izbor ili kreiranje tehnike za njen razvoj Poznato je da određani psihoterapijski pravci odgovaraju nekim klijentima, dok drugima ne odgovaraju. Ali, nije nam dovoljno poznato zašto nekima odgovaraju, a nekima ne.
 22. 22. Poznavanje algoritma sposobnosti omogućava izbor ili kreiranje tehnike za njen razvoj Odgovor na to pitanje vidimo upravo u poznavanju bazičnih emocionalnih kompetencija i faza njihovog razvoja.  Svaka psihoterapijska tehnika je usmerena na razvoj neke od navedenih sposobnosti. Ako nije, ne služi ničemu.
 23. 23. Tehnike “širokog spektra” i “usmerene” tehnike Najčešde nije jasno definisano čemu neka tehnika služi, šta, zapravo, razvija.  Obično su to uopštene pretpostavke kao što su „proširenje svesnosti“, „suočavanje sa neprihvadenim aspektima sebe“, „preuzimanje odgovornosti“… „tehnike opšte prakse“, nešto kao antibiotik širokog spektra, kao mreža koju bacimo u vodu, pa šta uhvatimo. 
 24. 24. Tehnike “širokog spektra” i “usmerene” tehnike  Ako se određena psihoterapijska tehnika poklopi sa razvojnom potrebom, sa stepenom razvoja određene bazične sposobnosti, zonom narednog razvoja klijenta, onda u „mrežu uleti nešto“, dolazi do izvesne promene kod klijenta. U tome, u velikoj meri, pomaže sposobnost terapeuta za empatiju, njegova intuicija i sposobnost da uspostavi dobar kontakt sa klijentom.
 25. 25. Jasni kriterijumi za izbor tehnike Intuicija se, međutim, ne može prenositi drugima.  U O.L.I. metodu imamo kriterijume na osnovu kojih biramo terapijsku tehniku, a koji se zasnivaju na prepoznavanju statusa razvijenosti bazičnih emocionalnih kompetencija, faze u kojoj se nalazi razvoj tih sposobnosti, i jasnijeg razumevanja čemu određena tehnika služi-šta i zašto ona može da razvije ili razvoj koje sposobnosti i u kojoj fazi može da podstakne.
 26. 26. Nebojša Jovanovid Nebojša Jovanovid www.olicentar.rs jnebojsa@ikomline.net 063/157-5082

×