Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Disediakan oleh : Nor Najihah ZainudinKursus :PISMP Pendidikan Islam (P4J)
Dalil Ketinggian Orang Berilmu "Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang berimankeluar semuanya (pergi berperang). ...
Kata Ibnu Mubarak"Aku mempelajari adab selama tigapuluh tahun dan aku mempelajariilmu selama dua puluh tahun. Danadalah m...
Dalil Ketinggian Orang Berilmu Imam Tarmizi meriwayatkan bahawa Abu Umamah alBahili telah berkata: Bahawasanya Rasulullah...
Dalil Ketinggian Orang Berilmu Abu Aswad berkata: "Tiada suatu punyang lebih mulia daripada ilmu; raja-rajaadalah pemimpi...
Dalil Ketinggian Orang Berilmu Ibnu Abbas berkata: Nabi Sulaimandiberikan dua pilihan antara harta dankekuasaan, baginda ...
Adab Terhadap Guru1. Merendah diri terhadap ilmudan guru, sentiasa menurutperintah dan nasihat guru, sentiasameminta pend...
Kata Imam Syafie : "Sesiapa yang ingin dibuka hatinya oleh Allah,maka hendaklah ia berkhalwah, sedikitmakan, menjauhi dar...
Adab Terhadap Guru2. Mentaati setiap arahan sertabimbingan guru
 "Tidak diperolehi ilmu kecuali denganbersabar atas kesengsaraan.(Kitab Muntalaqat Talib al Ilmi, HusinYacob, m/s: 237)
Adab Terhadap Guru3. Sentiasa berkhidmat untukguru-guru dengan mengharapkanbalasan pahala serta kemuliaan disisi Allah
Kata Ibnu Abbas :Aku merendah diri tatkala akumenuntut ilmu, maka, akudimuliakan tatkala aku menjadiguru
Adab Terhadap Guru4. Memandang guru denganperasaan penuh hormat sertamempercayai kepakarannya.
 Mughirah berkata: Kami menghormati IbrahimNakhaie sepertimana kami menghormati raja. Imam Syafie pula berkata: "Aku mem...
 Daripada Abu Hurairah bahawasanyaRasulullah bersabda):“Pelajarilah ilmu, pelajarilah ilmuketenangan dan kesopanan danren...
Adab Terhadap Guru5. Mereka sentiasa mendampingiguru supaya mendapat ilmu padabila-bila masa serta menjadikannyaqudwah (i...
 Imam Syafie, sejak pertemuannya dengan gurunyaiaitu Imam Malik pada tahun 170 Hijrah, hampirtidak pernah meninggalkan gu...
Adab Terhadap Guru6. Mereka tidak menggunakanganti nama diri seperti “engkau”dan “awak” dan tidak memanggilguru dari jauh.
Cendekiawan Arab berkata : Sesiapa yang tidak bersabar dalammerendah diri dalam pembelajaran, makasisa umur hidupnya dili...
Adab Terhadap Guru7. Tidak sekali-kali berbantah-bantah ataupun berlawan cakapdengan guru.
 Dalam satu hadis riwayat Imam Al Hakim, Kaabbin Malik berkata bahawa Rasulullah telahbersabda: “Barangsiapa mencari ilmu...
Adab Terhadap Guru8. Berterima kasih kepada guruatas segala tunjuk ajar sertategurannya
Kata Imam Ahmad :Tidaklah aku tidur semenjak 30tahun kecuali aku berdoa bagi ImamSyafie dan memohon ampununtuknya
Adab Terhadap Guru9. Jika guru tersebut sedangberehat, maka guru itu tidak bolehdiganggu.
 Ibnu Abbas pernah datang kepada salahseorang daripada sahabat Rasulullahuntuk bertanya kepadanya mengenaisuatu hadis. La...
Adab Terhadap Guru 10. Mereka tidak mendatangi guru diluar daripada majlis ilmu yang umum (diluar dari jadual waktunya un...
Adab terhadap guru beserta dalil
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Adab terhadap guru beserta dalil

33,355 views

Published on

Adab terhadap guru beserta dalil

 1. 1. Disediakan oleh : Nor Najihah ZainudinKursus :PISMP Pendidikan Islam (P4J)
 2. 2. Dalil Ketinggian Orang Berilmu "Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang berimankeluar semuanya (pergi berperang). Oleh itu, hendaklahkeluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antaramereka, supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajarisecara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dansupaya mereka dapat mengajar kaumnya (yang keluarberjuang) apabila orang-orang itu kembali kepada mereka;mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga (darimelakukan larangan Allah)." (At Taubah 9 : 122)
 3. 3. Kata Ibnu Mubarak"Aku mempelajari adab selama tigapuluh tahun dan aku mempelajariilmu selama dua puluh tahun. Danadalah mereka (ulama)mempelajari adab kemudianmempelajari ilmu"[Mansuah al Adab al Islamiah : 15]
 4. 4. Dalil Ketinggian Orang Berilmu Imam Tarmizi meriwayatkan bahawa Abu Umamah alBahili telah berkata: Bahawasanya Rasulullah bersabda:“Kelebihan orang alim (ulama) atas ahli ibadat adalahseperti kelebihanku ke atas orang yang paling rendah diantara kamu. Kemudian Baginda bersabda lagi:Sesungguhnya para malaikat dan penduduk langit danbumi hinggakan semut dalam lubangnya berserta ikanberselawat (berdoa) untuk orang-orang yang mengajarkebaikan kepada manusia.”(Hadis diriwayatkan Imam Tarmizi)
 5. 5. Dalil Ketinggian Orang Berilmu Abu Aswad berkata: "Tiada suatu punyang lebih mulia daripada ilmu; raja-rajaadalah pemimpin bagi rakyat sedangkanpara ulama adalah pemimpin kepadaraja."
 6. 6. Dalil Ketinggian Orang Berilmu Ibnu Abbas berkata: Nabi Sulaimandiberikan dua pilihan antara harta dankekuasaan, baginda memilih ilmu lalubaginda pun dikurniakan juga denganharta serta kekuasaan.
 7. 7. Adab Terhadap Guru1. Merendah diri terhadap ilmudan guru, sentiasa menurutperintah dan nasihat guru, sentiasameminta pendapat guru
 8. 8. Kata Imam Syafie : "Sesiapa yang ingin dibuka hatinya oleh Allah,maka hendaklah ia berkhalwah, sedikitmakan, menjauhi daripada bergaul denganorang yang bodoh, dan membenci orang yangtidak berlaku adil dan tidak beradab daripadakalangan mereka yang berilmu"(Kitab Majmuk, Syarah Mazhab, jilid 1, m/s 31)
 9. 9. Adab Terhadap Guru2. Mentaati setiap arahan sertabimbingan guru
 10. 10.  "Tidak diperolehi ilmu kecuali denganbersabar atas kesengsaraan.(Kitab Muntalaqat Talib al Ilmi, HusinYacob, m/s: 237)
 11. 11. Adab Terhadap Guru3. Sentiasa berkhidmat untukguru-guru dengan mengharapkanbalasan pahala serta kemuliaan disisi Allah
 12. 12. Kata Ibnu Abbas :Aku merendah diri tatkala akumenuntut ilmu, maka, akudimuliakan tatkala aku menjadiguru
 13. 13. Adab Terhadap Guru4. Memandang guru denganperasaan penuh hormat sertamempercayai kepakarannya.
 14. 14.  Mughirah berkata: Kami menghormati IbrahimNakhaie sepertimana kami menghormati raja. Imam Syafie pula berkata: "Aku membelek kertasdi hadapan Imam Malik perlahan-lahan keranamenghormatinya supaya dia tidak terdengar (bunyibelekan kertas tersebut).“ Rabie berkata: "Demi Allah, aku tidak beranimeminum air sedangkan Imam Syafi„ememandang kepadaku."
 15. 15.  Daripada Abu Hurairah bahawasanyaRasulullah bersabda):“Pelajarilah ilmu, pelajarilah ilmuketenangan dan kesopanan danrendahkanlah dirimu terhadap orang yangkamu ambil ilmunya “(Riwayat Ath-Thabrani)
 16. 16. Adab Terhadap Guru5. Mereka sentiasa mendampingiguru supaya mendapat ilmu padabila-bila masa serta menjadikannyaqudwah (ikutan).
 17. 17.  Imam Syafie, sejak pertemuannya dengan gurunyaiaitu Imam Malik pada tahun 170 Hijrah, hampirtidak pernah meninggalkan gurunya sehinggagurunya itu wafat pada tahun 179 Hijrah. ImamSyafie tidak pernah meninggalkannya kecualiketika pergi ke Mekah untuk menjenguk ibunyaataupun pergi ke pusat ilmu dan feqah. Itu punsetelah beroleh keizinan serta restu daripadagurunya. Jika direstui, Imam Malik akanmenyiapkan bekal dan memberikannya wangperbelanjaan sambil mendoakan keselamatannya.
 18. 18. Adab Terhadap Guru6. Mereka tidak menggunakanganti nama diri seperti “engkau”dan “awak” dan tidak memanggilguru dari jauh.
 19. 19. Cendekiawan Arab berkata : Sesiapa yang tidak bersabar dalammerendah diri dalam pembelajaran, makasisa umur hidupnya dilitupi dengankejahilan. Sesiapa yang bersabarterhadapnya, maka kesemua urusannyamembawa kepada kebaikan dunia danakhirat
 20. 20. Adab Terhadap Guru7. Tidak sekali-kali berbantah-bantah ataupun berlawan cakapdengan guru.
 21. 21.  Dalam satu hadis riwayat Imam Al Hakim, Kaabbin Malik berkata bahawa Rasulullah telahbersabda: “Barangsiapa mencari ilmu untukmenyaingi para ulama atau untuk bertengkardengan orang-orang bodoh atau supaya hatimanusia menghadap kepadanya maka ia akanmasuk neraka.”(Hadis riwayat Al Hakim)
 22. 22. Adab Terhadap Guru8. Berterima kasih kepada guruatas segala tunjuk ajar sertategurannya
 23. 23. Kata Imam Ahmad :Tidaklah aku tidur semenjak 30tahun kecuali aku berdoa bagi ImamSyafie dan memohon ampununtuknya
 24. 24. Adab Terhadap Guru9. Jika guru tersebut sedangberehat, maka guru itu tidak bolehdiganggu.
 25. 25.  Ibnu Abbas pernah datang kepada salahseorang daripada sahabat Rasulullahuntuk bertanya kepadanya mengenaisuatu hadis. Lalu dikatakan kepadanya:"Dia sedang tidur. Maka duduklah IbnuAbbas di muka pintu. Lalu dikatakankepadanya: Tidak perlukah kitamengejutkannya? Ibnu Abbas punmenjawab: Jangan."
 26. 26. Adab Terhadap Guru 10. Mereka tidak mendatangi guru diluar daripada majlis ilmu yang umum (diluar dari jadual waktunya untuk mengajardan sebagainya) kecuali dengan izinnya,sama ada guru mereka itu sedangbersendirian mahupun sedang bersamadengan orang lain.

×