Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

برنامه سازی شبکه: زیربنای برنامه نویسی شبکه

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 17 Ad

برنامه سازی شبکه: زیربنای برنامه نویسی شبکه

Download to read offline

در این فصل مفاهیم مربوط به شبکه که برای برنامه نویسی شبکه کاربردی می باشد بیان می گردد..

در این فصل مفاهیم مربوط به شبکه که برای برنامه نویسی شبکه کاربردی می باشد بیان می گردد..

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (16)

Similar to برنامه سازی شبکه: زیربنای برنامه نویسی شبکه (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Advertisement

برنامه سازی شبکه: زیربنای برنامه نویسی شبکه

 1. 1. ‫چی‬ ‫عینک‬ ‫نوید‬
 2. 2. ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫ویژگیهای‬ ‫ورودی‬ ‫گرفتن‬ ‫خروجی‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫پردازش‬ ‫خروجی‬ ‫نمایش‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫تبادل‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫پردازد‬. ‫است‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬.
 3. 3. ‫شبکه‬ ‫برنامه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬. ▪‫دارد‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬. ▪‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫ارتباط‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫حتما‬ ‫باید‬. ▪‫باشد‬ ‫خطرناک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫وب‬ ‫پروتکل‬ ‫براساس‬http‫باشد‬ ‫می‬. ‫سرور‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫حتما‬http‫دارد‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫مرورگرها‬ ‫بستر‬ ‫در‬. ▪‫کنند‬ ‫اجرا‬ ‫آنرا‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مرورگر‬ ‫دارای‬ ‫همه‬ ▪‫دارند‬ ‫محدود‬ ‫دسترسی‬ ‫اجازه‬.
 4. 4. ‫شبکه‬ ‫برنامه‬:‫اجرا‬‫و‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫ه‬ ‫شبکه‬ ‫اکثر‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬‫ا‬ ‫پروتکل‬TCP/IP ‫شبکه‬ ‫برنامه‬=‫کارب‬ ‫الیه‬ ‫پروتکل‬‫ردی‬ ‫مرتبط‬ ‫ای‬ ‫الیه‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫کاربردی‬ ‫الیه‬ ‫است؟‬ ‫انتقال‬ ‫الیه‬
 5. 5. ‫اتصال‬ ‫مدیریت‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربردی‬ ‫الیه‬ ‫اطالعات‬ ‫رساندن‬ ‫مسئول‬ ‫خطایابی‬ ‫در‬ ‫انتقال‬ ‫الیه‬TCP/IP TCP UDP
 6. 6. ‫گرا‬ ‫اتصال‬ ‫ارتباط‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تبادل‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫هماهنگی‬ ‫اتصال‬ ‫بدون‬ ‫ارتباط‬ ‫ارتباط‬ ‫سمت‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫هماهنگی‬ ‫عدم‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫عدم‬ ‫مطمئن‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫رسیدن‬ ‫درست‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬‫مقصد‬ ▪‫رسیدن‬ ‫درست‬ ‫رسیدن‬ ‫مرتب‬ ‫نامطمئن‬ ‫ارتباط‬ ‫حداکثری‬ ‫تالش‬
 7. 7. ‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫اتصالگرا‬ ‫ارتباط‬ ‫یک‬
 8. 8. ‫دستدهی‬3‫طرفه‬
 9. 9. ‫نامطئن‬ ‫اتصال‬ ‫بدون‬ ‫ارتباط‬! ‫دارد؟‬ ‫کاربردی‬ ‫چه‬ ‫بالدرنگ‬ ‫کاربردهای‬ ‫دارند‬ ‫انقضا‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کارها‬ ‫که‬ ‫کاربردهایی‬! ‫است‬ ‫نرسیدن‬ ‫هرگز‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫رسیدن‬ ‫دیر‬ ‫شعار‬udp ‫است‬ ‫رسیدن‬ ‫دیر‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫نرسیدن‬ ‫هرگز‬!
 10. 10. ‫مقصد‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫مسیریابی‬ ‫پروتکل‬ ‫اتصال‬ ‫بدون‬ ‫نامطمئن‬ ‫آدرس‬IP ‫عدد‬ ‫یک‬32‫بیتی‬(4‫بایتی‬) ‫مراتب‬ ‫سلسه‬ ‫دو‬ ▪‫شبکه‬ ‫آدرس‬ ▪‫شبکه‬ ‫داخل‬ ‫میزبان‬ ‫آدرس‬
 11. 11. ‫شبکه‬ ‫تعداد‬ ‫میزبان‬ ‫تعداد‬ ‫آدرس‬ ‫محدوده‬ ‫تمایز‬ ‫نحوه‬ 0 ‫شبکه‬ ‫ميزبان‬ 10 ‫شبکه‬ ‫ميزبان‬ 110 ‫شبکه‬ ‫ميزبان‬ 11110 ‫آينده‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬‫ر‬‫ز‬‫ر‬ 1110 ‫کست‬ ‫مالتی‬ ‫س‬‫ر‬‫آد‬ A B C D E
 12. 12. ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫دامنه‬ ‫نامه‬ ‫تبدیل‬IP‫بالعکس‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫برای‬ ‫دامنه‬ ‫نام‬ ‫بودن‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫آدرس‬ ‫بودن‬ ‫کاراتر‬IP‫کامپیوتر‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫آدرس‬ ‫دادن‬ ‫مشکلی‬ ‫کند‬ ‫تغییر‬ ‫سرور‬ ‫فیزیکی‬ ‫مکان‬ ‫وقتی‬‫بوجود‬ ‫آید‬ ‫نمی‬.
 13. 13.  Uniform Resource Locator  protocol://domain/path ‫پروتکل‬: ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫منبع‬ ‫دریافت‬ ‫چگونگی‬. ‫دامنه‬: ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫منبع‬ ‫مکان‬ ‫آدرس‬. ‫مسیر‬: ‫شاخه‬‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫که‬ ‫ای‬.
 14. 14. Root Domain Subdomains Second-Level Domain Top-Level Domain FQDN: server1.sales.south.nwtraders.co m south nwtraders com sales west east orgnet Host: server1
 15. 15. microsoft Cluster of DNS Servers Root Hints DNS Server Cluster of Root (.) Servers com Computer1

×