Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak zainstalować głos Dzoana w NaviExpert

835 views

Published on

W jaki sposób w NaviExpert uruchomić głoś lektora Dżoana. Przewodnik dla użytkowników nawigacji NaviExpert

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jak zainstalować głos Dzoana w NaviExpert

  1. 1. Przewodnik dla osób chcących zainstalowad głosDżoana na nawigacji NaviExpert 1. W menu naszego telefonu wybieramy nawigację Naviexpert: 2. Po uruchomieniu aplikacji, wchodzimy w narzędzia,
  2. 2. 3. Wchodzimy w „głosy”. Warto pamiętad, że na tym etapie telefon potrzebuje połączyd się z Internetem.4. Wyświetlą się nam dostępni lektorzy, którzy będą nas wspierad przy nawigowaniu, jak widad Dżoana jest na razie zablokowana. Żeby to zmienid zaznaczamy ją i klikamy wybierz:
  3. 3. 5. W kolejnym oknie zostaniemy poinformowani o koszcie sms’a (4,92zł), po zatwierdzeniu, zostanie on wysłany.6. Po uzyskaniu potwierdzenia, rozpocznie się proces pobierania lektora (wymagane połączenie z Internetem) Po zakooczeniu procedury, okno wyboru lektora powinno wyglądad następująco:

×