Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KONSEP PANGKALAN DATA (DBMS)

12,409 views

Published on

KONSEP PANGKALAN DATA (DBMS)

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

KONSEP PANGKALAN DATA (DBMS)

 1. 1. LnP01.01 : Perwakilan Keperluan Pangkalan Data SMK Pengurusan Pangkalan Data
 2. 2.  Diakhir LnP ini,pelajar perlu tahu & faham:-  kenalpasti permasalahan sistem manual  menamakan sistem yang akan dibangunkan  mendapatkan perisian yang akan digunakan untuk membangunkan sistem. SMK Pengurusan Pangkalan Data
 3. 3.  1.0: Pengenalan  Contoh-contoh Pangkalan Data  Istilah Asas Pangkalan Data  2.0: Sistem Fail Tradisional  Konsep Sistem Fail  Kelemahan Sistem Fail  3.0 :Konsep Pangkalan Data  Pangkalan Data  Sistem Pengurusan Pangkalan Data (SPPD)  Komponen Persekitaran SPPD (DBMS)  Jenis SPPD  Kebaikan & Kelemahan SPPD SMK Pengurusan Pangkalan Data
 4. 4.  PD digunakan secara meluas di dalam setiap sudut kehidupan manusia hari ini secara sedar atau tidak. Ia boleh didapati di kebanyakan organisasi sama ada kecil atau besar.  PD digunakan untuk menyimpan, memanipulasi dan mencapai data di kebanyakan organisasi. Ia merupakan satu koleksi data yang disimpan dalam format yang piawai dan direka khusus supaya mampu untuk berkongsi data dengan ramai pengguna. SMK Pengurusan Pangkalan Data
 5. 5. SMK Pengurusan Pangkalan Data  Kolej  Sistem pangkalan data pelajar KKPG mengandungi maklumat anda berkenaan peribadi, kursus, keputusan peperiksaan dll.  Utk daftar kursus, anda masukkan login id & katalaluan. Kedua-dua ini diguna utk capai pangkalan data kursus & pangkalan data peribadi anda.  Anda sahkan kursus yg akan diambil, pangkalan data kursus akan dikemaskinikan.
 6. 6. SMK Pengurusan Pangkalan Data  Pasaraya • Anda beli barang2 di TESCO. Semasa buat bayaran, setiap barang diimbas guna pembaca bar code. • Ini dihubungkan dgn program aplikasi yg guna bar code utk capai harga barang dari pangkalan data produk. • Program akan tolak bilangan barang dalam stok. Jika stok di paras perlu order semula, sistem pangkalan data akan order secara automatik
 7. 7. SMK Pengurusan Pangkalan Data  Perpustakaan • PTSL ada pangkalan data mengandungi maklumat buku, peminjam, tempahan dll. • Anda juga boleh cari buku mengikut judul, penulis atau bidang subjek melalui Gemilang (indeks berkomputer) • Sistem pangkalan data membolehkan anda menempah buku.. • Sistem ini juga perlu pembaca bar code utk rekod buku yg keluar masuk dari perpustakaan
 8. 8. SMK Pengurusan Pangkalan Data Istilah Maksud Contoh Data Fakta asas 1998, Sejarah Maklumat Data yang telah diproses dan berada dalam struktur yang berguna untuk membolehkan keputusan dibuat Bilangan buku Sejarah pada tahun 2000 Persekitaran (Dunia Nyata) Organisasi di mana pangkalan data direka bentuk dan dibangunkan. Perpustakaan Entiti Suatu objek yang unik dan boleh dikenal pasti di dalam persekitaran tertentu. Pengarang
 9. 9. SMK Pengurusan Pangkalan Data Istilah Maksud Contoh Atribut/ Medan/ Item Data Ciri-ciri yang menghuraikan tentang sesuatu entiti. NamaPengarang, Rekod Sekumpulan atribut/medan/item data yang ber- hubungkait (secara logik) AA61.90, Sejarah, Zain Fail Sekumpulan rekod-rekod yang berhubungkait. Buku Pangkalan Data Koleksi data yang berhubungkait Katalog
 10. 10. SMK Pengurusan Pangkalan Data Persekitaran : Perpustakaan Fail : Buku NoISBN TajukBuku Nama Pengaran g Tahun Penerbit Atribut Nama Atribut Nilai R e k o d QA76.7 6 Formal Method Harry 1996 Wiley QA78.1 2 Computer Auditing Peter 1999 Prentice Hall AA61.9 0 Sejarah Zain 1998 Fajar Bakti
 11. 11.  Sistem sedia ada yang digunakan iaitu penyimpanan secara manual.  Perlu faham maksud dan masalah yang wujud dalam Sistem Fail  Anda dapat menghindari dari mengulangi kesilapan yang sama dalam Sistem Pangkalan Data.  Anda akan mampu mengendalikan proses peralihan Sistem Fail  Sistem Pangkalan Data.
 12. 12.  Sistem fail manual  Sistem fail  Contoh : Unit Pengambilan simpan maklumat pelajar dlm kabinet (sistem fail manual)..  Fail2 pelajar dilabel & disusun ikut kelas.  Sesuai jika fail2 hanya diguna utk stor & capai data  Gagal jika perlu silang kait & proses maklumat dalam fail..Bayangkan usaha yg perlu dilakukan utk jawab ‘Adakah keputusan peperiksaan pelajar tahun 1 bagi semester 2 lebih baik berbanding semester 1?’  Bagaimana utk jana laporan harian, bulanan & tahunan
 13. 13.  Sistem Fail:  usaha awal mengkomputerkan sistem fail manual  Capaian data yg lebih efisyen  Ambil pendekatan ‘decentralized’ ▪ Setiap unit menyimpan & mengawal data sendiri
 14. 14.  Sistem Fail: koleksi atur cara aplikasi yang melaksanakan perkhidmatan (cth. pengiraan, pengisihan data dan penjanaan laporan) kepada pengguna akhir  setiap atur cara takrif & urus datanya sendiri  Untuk cari sebarang maklumat,  Buka Sistem Fail anda dan mencari satu persatu dari awal hingga maklumat yang anda kehendaki diperolehi.  Boleh bina sistem indeks utk pencarian lebih pantas
 15. 15. FAIL STOK NoStok, NamaStok, Kuantiti, ParasMin, Kos/unit FAIL JUALAN NamaPel,Alamat,NoInvois, NoItem,NamaStok,Amaun, Kos/item,KosTempahan, HadKredit FAIL AKAUN NamaPelanggan, NoInvois, KosTempahan, Bayaran, HadKredit Aplikasi atur cara sistem pengeluaran Aplikasi atur cara sistem jualan Aplikasi atur cara sistem kewangan Konsep fail biasa untuk persekitaran kilang pembuatan
 16. 16. 1. Duplikasi Data (Pertindihan Data)  Data Lewah (Data Redundancy)  Ketidakselarasan Data  Kawalan Data yang Lemah 1. Pengasingan Data -data disimpan didalam fail yang berbeza 3. Kebersandaran Format Data -struktur fail sukar dipinda kerana ditentukan oleh program 4. Ketidakserasian Fail – berlainan struktur atau program 5. Kesukaran Mewakilkan Data Organisasi - data tidak dapat dihasilkan dapat bentuk yang dikehendaki
 17. 17. Perbezaan Antara Sistem Fail dengan Sistem Pangkalan Data
 18. 18. Perbezaan Antara Sistem Fail dengan Sistem Pangkalan Data
 19. 19.  Pangkalan data: sebagai koleksi data logical yang berkaitan dan koleksi data tersebut disusun supaya kandungannya dapat dikeluarkan, diurus dan dikemaskini dengan mudah.  Aplikasi pangkalan data: Satu program yang berinteraksi dengan pangkalan data pada masa-masa program execution.
 20. 20.  Sistem pangkalan data: Satu koleksi program aplikasi yang berinteraksi dgn pangkalan data.  Sistem Pengurusan Pangkalan Data(Database Management System-SPPD): Perisian yg urus & kawal capaian kepada pangkalan data
 21. 21. SPPD(DBMS) mengurus interaksi antara pengguna dengan pangkalan data melalui SPPD
 22. 22. Persekitaran Sistem Pangkalan Data
 23. 23. 1. Perkakasan 2. Perisian 3. Data 4. Prosedur 5. Orang/Individu Perkakasan Perisian Prosedur Orang Data Mesin Jambatan Manusia
 24. 24.  1 PC  1 kerangka utama  rangkaian komputer  Bergantung kepada;  keperluan organisasi  SPPD yang digunakan
 25. 25.  Komponen perisian terdiri drpd;  Perisian SPPD ▪ Mempunyai 4G tools, membolehkan pembangunan aplikasi yg cepat. Sediakan query language, penjana laporan, penjana borang, penjana grafik & penjana aplikasi  Program aplikasi ▪ Dibangunkan guna 3GL (C, C++, VB, Java) atau 4GL dlm 3GL (SQL)  OS (Sistem Pengoperasian)  Perisian rangkaian (jika SPPD digunakan pada rangkaian)
 26. 26.  Komponen paling penting  Menghubungkan komponen mesin dgn komponen manusia  Pangkalan data mengandungi;  Data operasi  Metadata (data tentang data)
 27. 27.  Arahan & peraturan yg menentukan rekabentuk & penggunaan pangkalan data  Dokumentasi prosedur perlu utk;  Pengguna sistem  Kakitangan yang menguruskan pangkalan data  Contoh isi kandungan;  arahan utk. log masuk ke SPPD  arahan buat salinan backup bagi pangkalan data
 28. 28.  4 jenis individu yang terlibat:  Pentadbir data (DA) & pangkalan data (DBA)  Perekabentuk pangkalan data  Pembangun aplikasi  Pengguna akhir (end-users)
 29. 29. 1. Bilangan Pengguna  Pengguna Tunggal, Pengguna Berbilang 1. Lokasi  Terpusat  Teragih 1. Kegunaan  Transaksi/Produksi  Sokongan Keputusan
 30. 30. 1. Kawalan terhadap data lewah kerana kebanyakan data disimpan di satu lokasi (Meminimakan perulangan / lewahan data ). 2. Keselarasan data yang lebih tinggi apabila kawalan terhadap data lewah dilaksanakan (Mewujudkan data yang kosisten). 3. Kebebasan data dari program – struktur fail tidak bersandar kepada bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk bangunkan program;mudah untuk mengubah struktur fail seperti saiz data item.
 31. 31. 4. Perkongsian data di antara individu atau jabatan tinggi kerana data dipunyai oleh organisasi dan bukan individu atau jabatan tertentu (Kebolehcapaian data). 5. Integriti data – data yang sah dan stabil;khidmat baik pulih, sokongan dan keselamatan yang lebih baik seperti penggunaan kata laluan, penyulitan serta penambahan kawalan serempak (Penyelarasan keselamatan, privasi dan integriti).
 32. 32. 6. Piawaian data dapat dilaksanakan disebabkan konsep perkongsian dan pengendalian data terpusat (Penguatkuasaan dan keseragaman piawaian). 7. Lebih ekonomi dari segi tenaga manusia, storan dan kos (Mengurangkan penyenggaraan program). 6. Pengurangan konflik di antara pengguna kerana data terletak di bawah pengurusan(Integrasi dan kewibawaan data)
 33. 33. 9. Kesediaan data yang lebih baik disebabkan SPPD menyediakan kemudahan pertanyaan dan penjanaan laporan yang mudah (Menyediakan data berkualiti). 10. Penambahan produktiviti disebabkan pengurangan dari segi atur cara berbanding dengan kaedah fail biasa.
 34. 34.  Kekompleksan proses pembangunan akan memberi kesan kepada prestasi sistem.  Saiz SPPD yang besar melibatkan storan yang banyak.  Kos pembinaan SPPD dan penyediaan perkakasan lain yang tinggi.
 35. 35.  Kos peralihan dan larian sama ada dari sistem manual atau sistem fail biasa kepada sistem pangkalan data yang tinggi.  Kesan kegagalan lebih tinggi kerana pengguna dan aplikasi amat bergantung kepada SPPD.
 36. 36. 1. Nyatakan contoh-contoh persekitaran yang menggunakan konsep pangkalan data selain daripada yang dinyatakan di dalam bab ini. 2. Apakah perbezaan di antara data dan maklumat? Berikan contoh. 3. Jelaskan perbezaan di antara konsep fail biasa dan konsep pangkalan data. Berikan contoh.
 37. 37. 4. Penggunaan pangkalan data adalah lebih baik daripada pemprosesan fail biasa. Bagaimanapun, pangkalan data juga mempunyai keburukan. Jelaskan kenyataan ini. 5. Jelaskan kategori pengguna pangkalan data dan bagaimana mereka berinteraksi dengan pangkalan data. 6. Jelaskan fungsi-fungsi yang boleh didapati di SPPD mikrokomputer dewasa ini. 7. Jelaskan maksud data lewah dalam konteks sistem pangkalan data dan masalah yang mungkin timbul daripada data lewah ini.

×