Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RSC6 PAC4

477 views

Published on

Actualment la tendència de les empreses van encaminades cap a un model d’empresa caracteritzada per la creació de valor econòmic, medi ambiental i social a curt i llarg termini, que contribueix al benestar de les generacions presents i futures, al seu entorn immediat i a la totalitat del planeta en general. La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) aglutina totes les decisions empresarials que són adoptades per raons que a primera ullada es troben més allà dels interessos econòmics i tècnics de l’empresa. Podem definir-la com la contribució activa i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental per part de les empreses, generalment amb l’objectiu de millorar la seva situació competitiva i el seu valor afegit. Dintre del context de crisi econòmica que trobem actualment a nivell mundial, l’objecte del nostre informe final d’aquest projecte virtual és desenvolupar la temàtica de la RSC com una sortida a la crisi social i econòmica.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RSC6 PAC4

 1. 1. La Responsabilitat Social Corporativa a les empreses : Una sortida a la crisi social i econòmica. Administració i Direcció d'Empreses Iniciació a les competències TIC Emma Fernández Sánchez Mònica Loinaz Baulenas Jose María Navarrete Durán Jonay Rodríguez Rodríguez GRUP RSC6
 2. 2. 1 2 <ul><li>Les empreses cerquen formes de mantenir-se al mercat i són cada vegada més conscients de la importància de la responsabilitat social corporativa com a estratègia valuosa per fer front a la crisi. </li></ul><ul><li>En aquest sentit, l’objectiu del nostre informe és desenvolupar la temàtica de la RSC com a model d’empresa caracteritzada per la creació de valor afegit i contribució al benestar de la societat, del seu entorn immediat i de la totalitat del planeta en general. En definitiva, una forma de sortir de la crisi social i econòmica actual. </li></ul>Objectius de l’informe La RSC a Espanya
 3. 3. La RSC és… Una forma diferent d’entendre l’empresa centrada en la creació de valors per contribuir al benestar general. Un sistema de gestió integral més enllà dels interessos econòmics i tècnics de l’empresa. Contribució activa i voluntària a les demandes de l’entorn i que contribueix a la millora social, econòmica i ambiental per part de les empreses per millorar la seva situació competitiva i el seu valor afegit. CRISIS = OPORTUNITAT i també… Què és la Responsabilitat Social Corporativa? RSC: Empreses en temps de crisi.
 4. 4. RSC com a estratègia per mantenir-se al mercat i fer front a la crisi actual <ul><li>La RSC no es un afegit, sinó una part integrada de l’empresa. </li></ul><ul><li>“ Les empreses responsables poden tenir treballadors més lleials”. </li></ul><ul><li>“ Els clients i proveïdors poden oferir un marge de confiança a l’empresa més alt” </li></ul><ul><li>“ Una visió a llarg termini per prendre millors decisions, avançar-se als problemes, gestionar riscos” </li></ul><ul><li>“ Millor continuïtat ja que mantindrà la cohesió del seu equip i la lleialtat i confiança dels seus clients i proveïdors. </li></ul><ul><li>(Antonio Argandoña, universitat de Navarra) </li></ul>CRISIS = OPORTUNITAT Anàlisi de la RSC a les empreses RSC: Empreses en temps de crisis.
 5. 5. RSC a nivell mundial Implantació de la RSC S’ estén principalment pels països anglosaxons des dels anys ’70 però fins als últims anys no havia sortit al primer plànol a debats sobre empresa i societat. A Espanya arriba més tard i és ara quan comença a ser coneguda.
 6. 6. RSC a nivell mundial Rendibilitat de la RSC. Per als consumidors és molt important que l’empresa a la que compren els seus productes tingui una política ecològica i sostenible, pel que podem afirmar que una inversió en RSC podria tenir una influència directa sobre el nivell de vendes . DURANT EL PRÒXIM ANY, “PREVEU GASTAR MÉS, LA MATEIXA QUANTITAT O MENYS EN PRODUTES I SERVEIS “VERDS”? MENYS MÉS BRASIL ÍNDIA XINA ALEMANYA FRANÇA REGNE UNIT EE.UU. Font: Estudi Green Brands 2009, realitzat per Cohn & Wolfe, Landor Associates i Penn, Schoen & Berland, sobre una mostra total de 5.756 persones als 7 països, realitzades entre maig i juny de 2009.
 7. 7. RSC a nivell mundial RSC i “AntiRSC“. <ul><li>RSC </li></ul><ul><li>Acords d’ igualtat i conciliació de la vida familiar i laboral. </li></ul><ul><li>Salaris més alts que els de la mitja del sector. </li></ul><ul><li>Activitats de formació de empleats. </li></ul><ul><li>Accions que disminueixin l’ impacte de l’empresa en el medi ambient. </li></ul><ul><li>Etcètera. </li></ul><ul><li>“ AntiRSC” </li></ul><ul><li>Discriminació i explotació laboral. </li></ul><ul><li>Divorci entre vida laboral i familiar. </li></ul><ul><li>Contaminació de l’aire. </li></ul><ul><li>Abocaments al mar i rius. </li></ul><ul><li>Etcètera. </li></ul>Les accions més destacades a l’àmbit de les inversions en RSC per part de les empreses són les que tenen un impacte a la societat ja que actuen directament sobre les persones, mentre que actuar sobre el medi ambient encara que sigui beneficiós per a tots, no és valorat de la mateixa manera per totes les persones.
 8. 8. La RSC a Espanya RSC El cas d‘Espanya. Programes a mitjà o llarg termini Voluntari u obligatori Predicar amb l’exemple Reptes als que s‘enfronten les empreses espanyoles en termes de RSC
 9. 9. La RSC a Espanya Exemple d’accions en termes de RSC d’empreses espanyoles. <ul><li>Construir les infraestructures per assegurar un disseny més proper a la societat en els edificis socials i en les xarxes de transport. </li></ul><ul><li>Reduir al màxim l ’impacte mediambiental. </li></ul><ul><li>Reutilitzar les fonts naturals d’energia </li></ul>1 <ul><li>Reinnovar per aconseguir el combustible del futur, reimpulsar l’energia eòlica, reutilitzar l’aigua per ús domèstic </li></ul><ul><li>Reemplaçar materials que redueixin l’emissió de CO2 a la atmosfera. </li></ul><ul><li>Redissenyar edificis autosuficients i utilitzar bio/nanotecnologies . </li></ul>4 <ul><li>Reforçar el lideratge i compromís amb l’aigua. </li></ul><ul><li>Regenerar aigua amb depuradores i crear plantes desalinizadores. </li></ul><ul><li>Reil·lusionar al medi ambient innovant constantment en solucions globals que contribueixin al desenvolupament sostenible. </li></ul>3 <ul><li>Reforçar el lideratge en renovables. </li></ul><ul><li>Resoldre el subministrament elèctric. </li></ul><ul><li>Reduir l’emissió de CO2. </li></ul><ul><li>- Recolzar projectes renovables dels clients. </li></ul>2 RSC Infraestructures Aigua I+D+i Energia
 10. 10. La RSC a Espanya SEAT, un exemple de bon ús de les RSC i la crisis. La fábrica de SEAT en Martorell, referencia en la producción de energías renovables SEAT entrega 23 coches a varios institutos Salida de Zona Franca del primer tren de componentes
 11. 11. Solucions a la crisi Politiques en RSC. Solucions a la crisi Internes Externes 1. Politiques clares, definides i sostenibles en el medi ambient 2. Condicions de treball dignes per als treballadors 3. Introduir la participació en decisions de RSC als treballadors 1. Ètica en els drets humans 2. Participació de millora d’interès general 3. Tenir certificats socials de totes les accions emprades
 12. 12. Conclusions La RSC una sortida a la crisi social i econòmica La RSC és una estratègia valuosa 1 Les grans empreses desenvolupen polítiques de RSC per sortir de la crisi 2 La tendència actual de les empreses és aplicar la RSC com a model d’empresa 3
 13. 13. Debat http://www.slideshare.net/Navarritzky/rsc6-pac4-2744719 Preguntes FOCUS 3 És la RSC una activitat per a intentar millorar la societat i l’empresa o només una activitat més de màrqueting? 1 Tenen més facilitats les empreses grans en aplicar mesures en termes de RSC enfront de les PYMES? 2 Regulació o voluntarietat de la RSC? 3

×