Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

використання до на уроках

1,447 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

використання до на уроках

  1. 1. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
  2. 2.  Дистанційне навчання - форма отримання освіти, при якій в освітньому процесі використовуються кращі традиційні й інноваційні методи, засоби і форми навчання, засновані на комп'ютерних і телекомунікаційних технологіях.  Викладачі (тьютори) в дистанційній освіті є організаторами навчального процесу, консультантами людей,що навчаються, доступними в будь-який час і індивідуально взаємодіють з кожним учнем.
  3. 3.  Дистанційне навчання - це демократична проста і вільна система навчання. Вона була винайдена у Великобританії зараз активно використовується жителями Європи, для отримання додаткової освіти.  У 1969р. у Великобританії був відкритий перший у світі університет дистанційної освіти. Відкритий Університет Великобританії, він був названий так, щоб показати його доступність за рахунок невисокої ціни та відсутності необхідності часто відвідувати аудиторні заняття.
  4. 4. СУЧАСНЕ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ БУДУЄТЬСЯ НА ВИКОРИСТАННІ НАСТУПНИХ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ:  середовища передачі інформації (пошта, телебачення, радіо, інформаційні комунікаційні мережі),  методів, залежних від технічного середовища обміну інформацією,  використання освітніх програм,  проведення тестування,  використання навчальних інформаційних матеріалів,  Проведення віртуальних екскурсій, подорожей.
  5. 5.  Чат-заняття - навчальні заняття, що здійснюються з використанням чат-технологій. Чат-заняття проводяться синхронно, тобто всі учасники мають одночасний доступ до чату.  Веб-заняття - дистанційні уроки, конференції, семінари, ділові ігри, лабораторні роботи, практикуми та інші форми навчальних занять, що проводяться за допомогою засобів телекомунікацій та інших можливостей «Всесвітньої павутини».  Телеконференції - проводяться, як правило, на основі списків розсилки з використанням електронної пошти. Для навчальних телеконференцій характерно досягнення освітніх завдань. Також існують форми дистанційного навчання, при якому навчальні матеріали висилаються поштою в регіони.
  6. 6. ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО ПІДХОДУ:  Гнучкий графік навчання;  варіативна тривалість;  відсутність необхідності витрачати час;  можливість занять у зручний час;  доступ до багатьох джерел навчальної інформації; нова роль учителя
  7. 7. Дистанційна освіта Варйована діяльність Гнучкий графік Відсутність географічної прив`язки
  8. 8. НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ:   Відсутність прямого очного спілкування між учнями і викладачем.  Необхідність в персональному комп'ютері та доступ в Інтернет.  Необхідність постійного доступу до джерел інформації.  Потрібне високе технічне забеспечення.  Високі вимоги до постановки задачі на навчання, адміністрування процесу, складність мотивації слухачів.  Відсутність живого спілкування між учнями.  Для дистанційного навчання необхідна жорстка самодисципліна, а його результат безпосередньо залежить від самостійності і свідомості учня.  Як правило, відчувається нестача практичних занять.  Відсутній постійний контроль над учнями, який для людини є потужним спонукальним стимулом.  Висока вартість побудови системи дистанційного навчання, на початковому етапі створення системи, великі витрати на створення системи дистанційного навчання, самих курсів дистанційного навчання і купівлю технічного забезпечення.  Висока трудомісткість розробки курсів дистанційного навчання.

×