Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Behovet for å ruste seg motekstremværNaturviterforum 2012, 14.-15. novemberSolrun Figenschau Skjellum, seksjonsleder for k...
Agenda• Hvordan står det til med klimaet vårt?• Øker ekstremværet som følge av klimaendringene?  – Funn fra FNs «Ekstremv...
«Ren teknologi» er nr 6 på listen over de 10beste forretningsmulighetene i 2011   10 beste forretningsmuligheter 1  F...
Hva driver selskapers arbeid med klima?     Action Amid Uncertainty: the business response to climate change, Ernst &...
Hvordan står det til med klimaet vårt?• 2011 er det 11. varmeste året så langt• Historisk tørke i Øst-Afrika, sørlige USA...
September 2012: «minimumsis» i Arktis og isfriNordvestpassasje        www.forskning.no
Andre alvorlige klimaekstremer så langt i 2012•   Sandy•   Frida (og Dagmar)•   Flom flere steder i Norge•   Mars ...
Internasjonal forskergruppe knytter noeekstremvær i 2011 til global oppvarming• Analyserte hendelser:  – Flom i Thailand ...
«Ekstremværrapport» fra FNs klimapanel(IPCC) har solid vitenskapelig basis• Over 1000 vitenskapelige artikler har blitt v...
En rapport om klimarelatert katastroferisiko             •  Observerte og framtidige            ...
Hovedkonklusjoner• Klimaendringer fører til endringer i klimaekstremer• Klimaekstremer, og sågar en serie ikke-ekstreme he...
Hovedkonklusjon II• Vi vet nok for å ta gode beslutninger om håndtering av risikoer relatert til klimarelaterte katastrof...
Klimaekstremer er i endring Endret klima fører også til endringer i ekstremvær: • Hyppighet • Intensitet • Varighet og tid...
Menneskeskapte utslipp påvirker klimaekstremer Bevis for at noen ekstremer har endret seg som følge av menneskeskapte påvi...
Hva har vi allerede sett av endringer i klimaet iNorge……•  Regionale forskjeller og  sesongforskjeller•  0,5-0,6 °C te...
…..og hva forventer vi framover?•  +2,3-4,6 °C by 2100, men store regionale forskjeller og sesongforskjeller•  Hyppigere...
Det regner stadig mer – allerede 20 % mer enn i1900 – og mer skal det bli…..    Norges forskningsråd/Meteorologisk inst...
Flomrisikoen øker – NVE sier 2011 girindikasjoner for framtiden….Antall flomvarsler og meldinger pr. år        Så l...
Havet stiger mer enn landet heves….• Havnivået endrer seg ulikt på forskjellige deler av kloden• I Norge blir «netto» hav...
Klima endres og klimaekstremer forverres – enviktig risiko for driften, eller hva?                 The Bu...
Eksponering og sårbarhet har stor betydning for størrelsen på tapene • Økt eksponering viktigste  årsak til økte tap • Ø...
Risikohåndtering og tilpasning må skreddersys til regionale og lokale forhold • Endringer i klimaekstremer varierer fra ...
Katastroferisiko kan håndteres gjennom enrekke sammensatte tiltak
Håndtering av katastroferisiko, klimatilpasningog utslippsreduksjon kan forhindre katastrofe
Hva er status for klimatilpasningsarbeidet ikommunene?Generelt                  Om katastrofer•  80% (81...
«Framtidens byer»•  Samarbeid mellom staten og de 13  største byene i Norge•  Prosjektperiode: 2008-2014•  Mål:   ...
Hva skal til for å lykkes? – Barrierer ogsuksessfaktorer for tilpasning i NorgeBarrierer identifisert i NoU 2010: 10  Suk...
Hvordan kommer du/dere i gang?Nyttige informasjonskilder og verktøyInformasjon og veiledning         Apper•  Nett...
Da er det vel bare å komme i gang med   tilpasningsarbeidet, men…  ….ikke glem å kutte utslippene!   Takk for oppmer...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Solrun Figenschau Skjellum klif

910 views

Published on

Foredrag på Naturviterforum 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Solrun Figenschau Skjellum klif

 1. 1. Behovet for å ruste seg motekstremværNaturviterforum 2012, 14.-15. novemberSolrun Figenschau Skjellum, seksjonsleder for klimakunnskap, Klif
 2. 2. Agenda• Hvordan står det til med klimaet vårt?• Øker ekstremværet som følge av klimaendringene? – Funn fra FNs «Ekstremværrapport» - del I• Hva kan vi forvente oss av klimaendringer i Norge?• Hvordan kan vi forhindre at ekstremvær forårsaker katastrofer? – Funn fra FNs «Ekstremværrapport» - del II• Hva gjøres i dag og hva skal til for å lykkes bedre?• Men først noen klimamuligheter…..
 3. 3. «Ren teknologi» er nr 6 på listen over de 10beste forretningsmulighetene i 2011 10 beste forretningsmuligheter 1 Forbedringer i utøvelse av strategi på tvers av forretningsfunksjoner 2 Investeringer i prosesser, verktøy og opplæring for å øke produktivitet 3 Investeringer i IT 4 Innovasjon i produkter, tjenester og drift 5 Vekst i voksende (emerging) markeder 6 Investeringer i ren teknologi/«cleantech» 7 Ledende «investor relations» 8 Nye kanaler for markedsføring 9 Oppkjøp og salg (M&A) 10 Offentlig-privat samarbeid Turn risks and opportunities into results, Ernst & Young, 2011
 4. 4. Hva driver selskapers arbeid med klima? Action Amid Uncertainty: the business response to climate change, Ernst & Young, 2010
 5. 5. Hvordan står det til med klimaet vårt?• 2011 er det 11. varmeste året så langt• Historisk tørke i Øst-Afrika, sørlige USA og nordlige Mexico• Historisk flom og jordskred i Brasil• Den våteste to-årsperioden målt i Australia 2010-2011• Færre tropiske sykloner enn normalt• Kanadiske isbreer smelter raskt• Ny varmerekord på Sydpolen18. november 2012 5
 6. 6. September 2012: «minimumsis» i Arktis og isfriNordvestpassasje www.forskning.no
 7. 7. Andre alvorlige klimaekstremer så langt i 2012• Sandy• Frida (og Dagmar)• Flom flere steder i Norge• Mars i Norge rekordvarm• Rekordvarme i USA i mars og i juni/juli• Skogbranner i USA, Spania og Mallorca• Flom i Italia, Japan og på Filippinene Men skyldes ekstremværet menneskeskapte klimaendringer eller naturlig variasjon?18. november 2012 7
 8. 8. Internasjonal forskergruppe knytter noeekstremvær i 2011 til global oppvarming• Analyserte hendelser: – Flom i Thailand – Hetebølger i Texas – Varm vår og høst i Storbritannia – Tørke i Øst-Afrika• Hendelsene i Texas, Storbritannia og Øst-Afrika knyttes til menneskeskapte klimaendringer* Foto: Tom Schandy/Samfoto Ett enkelt studium – skal vi tro på det da? *Peterson & Al, American Meteorological Society Juli 201218. november 2012 8
 9. 9. «Ekstremværrapport» fra FNs klimapanel(IPCC) har solid vitenskapelig basis• Over 1000 vitenskapelige artikler har blitt vurdert• 220 forfattere fra 62 land• Tverrfaglig rapport fra historisk sett adskilte forskningsmiljøer• 18 784 høringskommentarer gjennom tre høringsrunder (eksperter og myndigheter)
 10. 10. En rapport om klimarelatert katastroferisiko • Observerte og framtidige klimaekstremer • Hva er menneskeskapt? • Konsekvensene • Hvordan redusere og håndtere risikoen? • Case-studier
 11. 11. Hovedkonklusjoner• Klimaendringer fører til endringer i klimaekstremer• Klimaekstremer, og sågar en serie ikke-ekstreme hendelser, kan produsere klimarelaterte katastrofer i kombinasjon med sosial sårbarhet og risikoeksponering
 12. 12. Hovedkonklusjon II• Vi vet nok for å ta gode beslutninger om håndtering av risikoer relatert til klimarelaterte katastrofer• Noen ganger benytter vi denne kunnskapen og noen ganger ikke• Utfordringen for framtiden er to-delt: – Forbedre kunnskapsgrunnlaget – Sikre gode beslutninger, også i de situasjoner hvor usikkerheten er stor Chris Field, Co-Chair IPCCs arbeidsgruppe II
 13. 13. Klimaekstremer er i endring Endret klima fører også til endringer i ekstremvær: • Hyppighet • Intensitet • Varighet og tidspunkt • Kan få hendelser som vi ikke har Foto: Jens Marius hatt tidligere Hammer, Telen • Regionale forskjeller18.11.2012 13
 14. 14. Menneskeskapte utslipp påvirker klimaekstremer Bevis for at noen ekstremer har endret seg som følge av menneskeskapte påvirkninger: • Økning i de ekstreme minimums- og maksimumstemperaturer globalt • Kraftigere ekstremnedbør på global Foto: Banksky skala • Ekstremnivå for kystnær høy vannstand18.11.2012 14
 15. 15. Hva har vi allerede sett av endringer i klimaet iNorge……• Regionale forskjeller og sesongforskjeller• 0,5-0,6 °C temperaturøkning• +20 % økning i nedbør – +24 % om vinteren• Økt avrenning• Forlenget vekstsesong
 16. 16. …..og hva forventer vi framover?• +2,3-4,6 °C by 2100, men store regionale forskjeller og sesongforskjeller• Hyppigere og kraftigere nedbør: + 5-30 % nedbør innen 2100• Havnivåstigning – 40-70 cm innen 2100• Økt flom/skredbelastning• Råteskade og soppangrep• Snøsesongen reduseres 2-3 mån. i lavlandet• Frostsprengning og saltkrystallisering• Økt avrenning og algeangrep• Lengre vekstsesong• Økning i klimaekstremer/ekstremvær www.klimatilpasning.no
 17. 17. Det regner stadig mer – allerede 20 % mer enn i1900 – og mer skal det bli….. Norges forskningsråd/Meteorologisk institutt 13/7 2012
 18. 18. Flomrisikoen øker – NVE sier 2011 girindikasjoner for framtiden….Antall flomvarsler og meldinger pr. år Så langt i 2012 – 45 stk
 19. 19. Havet stiger mer enn landet heves….• Havnivået endrer seg ulikt på forskjellige deler av kloden• I Norge blir «netto» havnivå- stigning* i det 21. århundre • 70 cm sør- og vestlandskysten • Rundt 60 cm i Nord-Norge • Rundt 40 cm innerst i Oslo- og Trondheimsfjorden Havnivåstigning Estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner, revidert utgave (2009) *Netto havstigning = havstigning - landheving
 20. 20. Klima endres og klimaekstremer forverres – enviktig risiko for driften, eller hva? The Business of Sustainability, McKinsey 2011 PS! Midtre del av figur er tatt ut for å øke leselighet på lerret.Vi kan og bør forebygge! Tilbake til «Ekstremværrapporten»………
 21. 21. Eksponering og sårbarhet har stor betydning for størrelsen på tapene • Økt eksponering viktigste årsak til økte tap • Økonomiske tap har økt og er høyest i utviklede land • Dødstall og tap/BNP er høyere Foto: Marianne Gjørv i utviklingsland18.11.2012 21
 22. 22. Risikohåndtering og tilpasning må skreddersys til regionale og lokale forhold • Endringer i klimaekstremer varierer fra område til område • Hvert område har sine unike sårbarheter og risikofaktorer Foto: iStockPhoto • Effektiv risikohåndtering og tilpasning må tilpasses slike lokale forhold • Lokal kunnskap og involvering er viktig Foto: iStockPhoto18.11.2012 22
 23. 23. Katastroferisiko kan håndteres gjennom enrekke sammensatte tiltak
 24. 24. Håndtering av katastroferisiko, klimatilpasningog utslippsreduksjon kan forhindre katastrofe
 25. 25. Hva er status for klimatilpasningsarbeidet ikommunene?Generelt Om katastrofer• 80% (81%)* tror endringer vil få • 50 % (62 %) har behov for konsekvenser på sikt endringer i kriseplanverk pga• 88% (90%) har behov for mer konsekvenser av klimaendringer kunnskap • 55 % (69 %) har gjennomført tiltak i• 24% (9%) har helhetlig strategi arealforvaltningen for å unngå bebygging av naturkatastrofeutsatte• 54% (22%) har gjennomført risiko- områder og sårbarhetsanalyser • 50 % har hensyntatt endringer ved• 35 % (29 %) har dedikert personell tiltak for å begrense naturskader• 63 % har inntatt tilpasning i klima- (flom, skred, etc.) og energiplanen• 58% har endringer i planverket
 26. 26. «Framtidens byer»• Samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge• Prosjektperiode: 2008-2014• Mål: – Redusere klimagassutslippene – Gjøre byene bedre å bo i• Samarbeidsområder – Bedre bymiljø og fellessatsninger – Areal og transport – Energi i bygg – Forbruk og avfall – Klimatilpasning • KlimaGIS
 27. 27. Hva skal til for å lykkes? – Barrierer ogsuksessfaktorer for tilpasning i NorgeBarrierer identifisert i NoU 2010: 10 Suksessfaktorer for å få klima på lokal agenda – fra PLAN, 20121. Kunnskapsgrunnlaget for 1. Ekstreme værrelaterte hendelser klimatilpasning 2. Observasjoner av endringer i2. Kompetanse og kapasitet lokalmiljøet3. Nasjonal styring 3. Kontakt og samarbeid med4. Prioritering og ressurser forskere5. Samspill mellom sektorer og ulike 4. Ildsjeler - spesielt viktig for å få forvaltningsnivå tilpasning og fokus på klimaendringer inn i den lokale forståelsen
 28. 28. Hvordan kommer du/dere i gang?Nyttige informasjonskilder og verktøyInformasjon og veiledning Apper• Nettportal - www.klimatilpasning.no – Klima-START og Spørsmål i Klis Miljøstatus - oppstartsfasen www.miljostatus.no – Veiledere for klimatilpasning i planlegging og håndtering av havnivåstigning – Interaktivt kart for temperatur- og nedbørsendringer i 2050 og 2100 Bellonas klimaapp – Beste praksis/case-studier basert på Klimakur – KlimaGIS www.minklimaplan.no• Kurs, nettsteder, apper
 29. 29. Da er det vel bare å komme i gang med tilpasningsarbeidet, men… ….ikke glem å kutte utslippene! Takk for oppmerksomheten!

×