www.naturviterne.no//22.11.2010
Hovedavtalen – nødvendig for å
overleve arbeidslivets seleksjon
Finn Roar Bruun
Leder
www.naturviterne.no//
Hovedavtalen – arbeidslivets
grunnlov
• Inngått første gang 9. mars 1935 mellom Landsorganisasjonen ...
www.naturviterne.no//
Hovedavtalen – nøkkelen til
overlevelse
HA gir:
• Rammeverk for samhandling mellom arbeidsgiver og a...
www.naturviterne.no//
Avtaleverk innen privat sektor
• LA
• Hovedavtale
• 3 overenskomster : Tine, Norsk Landbruksrådgivni...
www.naturviterne.no//
Avtaleverk i staten
• Hovedavtale
• Hovedtariffavtale
• Særavtaler
• Sentralt – for eks Reiseregulat...
www.naturviterne.no//
Avtaler i kommunal sektor
• Hovedtariffavtalen
• Lokal lønnspolitikk
• Hovedavtalen
• Særavtaler
Sen...
www.naturviterne.no//
Medbestemmelse – hva er det?
• Hva er det ?
• Informasjon
• Drøfting
• Forhandling
• IKT - kompetans...
www.naturviterne.no//
Hvordan overleve?
• Organiser deg!
• Få andre med deg slik at dere blir flere!
• Benytt medbestemmel...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Finn Roar Bruun

478 views

Published on

Naturviterforum 2010

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Finn Roar Bruun

  1. 1. www.naturviterne.no//22.11.2010 Hovedavtalen – nødvendig for å overleve arbeidslivets seleksjon Finn Roar Bruun Leder
  2. 2. www.naturviterne.no// Hovedavtalen – arbeidslivets grunnlov • Inngått første gang 9. mars 1935 mellom Landsorganisasjonen og Norsk Arbeidsgiverforening • Skulle inngå som første del av alle tariffavtaler • Bare organiserte kunne være part i avtalen • Uttrykk for samarbeidsviljen i arbeidslivet – den norske modellens start • Alternativet var lovreguleringer – ingen forhandlingsrett 22.11.2010
  3. 3. www.naturviterne.no// Hovedavtalen – nøkkelen til overlevelse HA gir: • Rammeverk for samhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker • Regler for forhandlinger • Møteplasser og rutiner for informasjonsutveksling • Medbestemmelse 22.11.2010
  4. 4. www.naturviterne.no// Avtaleverk innen privat sektor • LA • Hovedavtale • 3 overenskomster : Tine, Norsk Landbruksrådgivning, generell • Noen lokale særavtaler • NHO • Hovedavtale: Både medbestemmelse og tariff • Lokale særavtaler, eks Allskog • Spekter ( Arbeidsgivere med offentlig tilknytning) • Hovedavtale • Overenskomst med 2 nivå: Sentral og lokalt. Det lokale nivå kan kalles lokale særavtaler • KA ( Kirkens arbeidsgiverforening) • Hovedtariffavtale og hovedavtale • Mange særavtaler på tema, eks. konfirmasjonsleirer • Uavhengige bedrifter, ikke med i arbeidsgiverorganisasjoner • Egne avtaler, for eks Fjelloppsynet 22.11.2010
  5. 5. www.naturviterne.no// Avtaleverk i staten • Hovedavtale • Hovedtariffavtale • Særavtaler • Sentralt – for eks Reiseregulativet • Lokalt - for eks Avtale for feltarbeid i Skog og landskap 22.11.2010
  6. 6. www.naturviterne.no// Avtaler i kommunal sektor • Hovedtariffavtalen • Lokal lønnspolitikk • Hovedavtalen • Særavtaler Sentralt Lokalt 22.11.2010
  7. 7. www.naturviterne.no// Medbestemmelse – hva er det? • Hva er det ? • Informasjon • Drøfting • Forhandling • IKT - kompetanseheving • Hva er det ikke • Uorganiserte som forteller sjefen ”hvordan det er” • Ansattes representant i styret • God medbestemmelse • Gir arbeidstakerne trygghet • Gir arbeidsgiverne trygghet • Utvikler virksomheten 22.11.2010
  8. 8. www.naturviterne.no// Hvordan overleve? • Organiser deg! • Få andre med deg slik at dere blir flere! • Benytt medbestemmelsesretten • Bruk fagforeningen (Naturviterne) • Lønnsforhandlinger • Medbestemmelse • Sikkerhet • Vær positiv, fleksibel og løsningsorientert Slike individer (naturvitere) vil overleve! 22.11.2010

×