Arbeidsmarkedsinformasjon geofag 2010

2,253 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Arbeidsmarkedsinformasjon geofag 2010

  1. 1. ARBEIDSMARKEDSINFORMASJON 2010 Geofag www.naturviterne.no
  2. 2. ”Felles for alle med geofag, uansett hvor de jobber, og uansett hva slags spesialisering de har, er at det kan være nyttig å være organisert i en fagforening som jobber for å synliggjøre naturviterkompetansen og bedre naturviteres arbeidshverdag.” GEOFAG – arbeidsmarkedsinformasjon 2010 Alle tall og data er hentet fra Naturviternes lønnsstatistikk 2009 Hva er geofag? Geofag handler om hele jordens historie og utvikling. Det omfatter læren om jordens oppbygning, samspillet mellom alle prosessene som påvirker og former landskapet, om forvaltning av naturressurser og prosesser knyttet til natur og samfunn, for eksempel problematikken rundt klimaendringer. Fagområdet omfatter både fagene geografi og geologi. De fleste av Naturviternes medlemmer med geofag har sin utdanning fra breddeuniversitetene i Norge (Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim). foto: Yvonne Holt Hvor jobber de med geofag Kandidater med geofag tilsluttet Naturviterne jobber i alle tre sektorer, men offentlig sektor dominerer med over 80 %. De arbeider ofte som rådgivere, men også som ledere på forskjellige nivåer. Arbeidsmarkedssektor Andel i % Statlige virksomheter 52 % Kommunale bedrifter og virksomheter 38 % Private bedrifter og virksomheter 10 % I statlig sektor er fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning de største arbeidsplassene. Deretter kommer Norsk institutt for skog og landskap og Statens vegvesen. I privat sektor arbeider ca halvparten i forskjellige konsulentselskaper. I kommunal sektor er de vanligste stillingene planleggere, ingeniører og rådgivere. www.naturviterne.no
  3. 3. Noen arbeidsgivere som ansetter geofagutdannede: Stat Privat Direktoratet for naturforvaltning Ask Rådgivning Forsvaret Bergen tomteselskap Fylkesmannen Fretex Norsk institutt for skog og landskap Geoplan AS Oljedirektoratet Innovasjon Norge Skog og landskap Multiconsult AS Statens vegvesen Norges Vel Statistisk sentralbyrå Norsk Jordforbedring Vannområdeutvalget Morsa Kommune Kommuner Fylkeskommuner Kommunale foretak Eksempler på stillingstitler: Stat Kommune Avdelingsingeniør Arealplanlegger Førstekonsulent Ingeniør/avdelingsingeniør Major Kommuneplanlegger Overingeniør Konsulent Rådgiver Enhetsleder Seksjonssjef Plan- og miljøvernrådgiver Senioringeniør Planlegger Seniorrådgiver Prosjektleder Rådgiver Privat Saksbehandler Arealplanlegger Daglig leder Miljøgeolog Rådgiver Seniorrådgiver www.naturviterne.no
  4. 4. Geolog på synfaring under kartlegging av sandsteinsgeometrier Foto: Eirik Mundal Lønnsstatistikk for geofagutdannede: Gjennomsnittlig årslønn Gjennomsnittlig utdanningsår Stat 446 000 1997 Kommune 444 000 1997 Privat 453 000 1997 Alle 449 000 1997 www.naturviterne.no
  5. 5. Å organisere seg i Naturviterne gir trygghet Naturviterne arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og fremmer medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Dette gjør vi blant annet gjennom å tilby medlemsfordeler og å synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling og verdiskapning. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne og er partipolitisk uavhengig. Vår visjon er å bli det naturlige førstevalget for naturvitere med hjerte for bærekraft. Naturviterne har i dag ca. 5500 medlemmer som fordeler seg nokså jevnt på de tre sektorene stat, kommune og privat. Det er også en del selvstendig næringsdrivende tilsluttet Naturviterne, i tillegg til studenter og pensjonister. Hva gjør Naturviterne for geofagutdannede? Våre rådgivere er spesialister på naturviteres utdannelse, kompetanse og arbeidsmarked. Med Naturviterne i ryggen kan du kjenne deg trygg i studietiden og gjennom hele arbeidslivet. Vi kan støtte deg i din karriereutvikling enten det er første gang du søker jobb eller du ønsker å komme videre i arbeidslivet. Vi har utviklet et servicetilbud som omfatter CV-gransking, karrieretesting (HPI), karrieresamtale, arbeidsmarkedsinformasjon, karrieredag og faglige nettverk. Dessuten gir vi også bistand og hjelp i lønns- og tariffspørsmål. Naturviterne har en tillitsvalgtordning som omfatter nesten alle landets kommuner og en rekke private og statlige virksomheter. 12 gode grunner til å være medlem av Naturviterne: 1. Du får uttelling i lønns- og tariffspørsmål. 2. Du får juridisk rådgivning og bistand i arbeidslivsspørsmål. 3. Du får advokathjelp i privatsaker. 4. Du får rimelige lån og forsikringer gjennom DnB NOR. 5. Du får tilbud om kurs og konferanser. 6. Du får tilsendt tidsskriftet Naturviteren. 7. Du får tilgang til medlemssider på Internett. 8. Du får tilsendt jevnlige nyhetsbrev. 9. Du får tilgang til faglige nettverk. 10. Du får tilgang til rabattavtaler. 11. Du får som student egne tilbud. 12. Du får tatt vår karrieretest (HPI) for 300 kroner. www.naturviterne.no
  6. 6. Naturviternes karrieretest (HPI - Hogans personlighetsinventorium) Man trives best, og jobber best, når det er samsvar mellom ens egen personlighetsprofil og den profilen som kreves i den enkelte jobb eller jobbtype. Hvis du ikke er helt fornøyd i jobben din er det flere muligheter til hva du kan gjøre. Noen ganger er kanskje løsningen å se seg om etter en annen jobb. I andre tilfeller kan det være mer riktig å prøve å påvirke jobbsituasjonen på arbeidsplassen din slik at den blir mer slik du ønsker. Karrieretesten vil gi svar på hva som er best i din situasjon. Kanskje du finner ut at du har den perfekte jobben i forhold til din profil? Testen kan avsløre at gresset nødvendigvis ikke er grønnere på den andre siden av gjerdet, slik det så ut ved første øyekast! I en jobbsøkerprosess vil du i en del tilfeller bli bedt om å ta en personlighetstest som utgangspunkt for en samtale eller et intervju. Nå har du mulighet til å ta en slik test på egen hånd. Dermed blir du kjent med dette verktøyet og blir bedre forberedt til et eventuelt jobbintervju senere. Testen inkluderer en samtale med en av våre rådgivere, som vil gi deg god veiledning. Oppfølgingssamtalen gis av sertifisert rådgiver enten ved: o personlig samtale ved vårt hovedkontor i Oslo o tilbakemelding på telefon, eller o personlig samtale som kan avtales i tilknytning til medlemsmøter lokalt Alle får en skriftlig rapport av testen. Mer informasjon om våre lønnstatistikker på www.naturviterne.no Henvendelser om lønn, arbeidsliv og juridisk hjelp: Vakttelefonen: 908 95 225 (hverdager 09.00 - 15.00) E-post: spor@naturviterne.no Naturviterne Keysers gate 5 0165 Oslo Telefon: 22 03 34 00 Fax: 22 03 34 01 E-post: post@naturviterne.no www.naturviterne.no

×