Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Transportsystemet och tvågradersmålet– Bilens roll         Jonas Åkerman   Avdelningen fö miljö         ...
Utsläpp av växthusgaser från ”svenska” transporter år2005 (CO2-ekvivalenter)    Inrikes, direkta utsläpp    (20 milj...
Utsläpp av växthusgaser från ”svenska” transporter år              2005 (CO2-ekvivalenter)         ...
Klimatpåverkan från svenska   befolkningens bil- och flygresande   (GWP-100)(milj ton CO2-ekvivalenter)16141210    ...
Olika pris på växthusgaser!(vid 10 Euro/ton i handelssystemet)
Är elbilar lösningen?Källa: Åkerman, J., 2012. Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsek...
Direkta utsläpp vid körning för trebiltyper 2020   (g CO2/km)120100 80 60 40 20 0     Diesel 90 g/km  Laddhybrid...
Livscykelutsläpp av CO2 från tre      biltyper ca 2020 (vid 160 g CO2/kWh)      (g CO2/km)     200    ...
Andel elbilar och klimatvinst år 2020Källa: Åkerman, J., 2012. Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom...
Slutsatser om elfordon• Elfordon är en av flera viktiga komponenter för att nå klimatmålen.• Enligt internationella studie...
Svenskars resande i 5 scenarier för        2050, som alla når -85% växthusgaser       (km per person    ...
Om styrmedel för att nå klimatmålen• Bränslepriset för vägtrafiken kommer sannolikt att behöva höjas.• MEN, det innebär pr...
Om styrmedel för att nå klimatmålen  (forts)• Det krävs en kombination av bättre klimatvänliga transportalternativ och ...
Klimatåtgärder ger i många fall     positiva synergieffekter                Välfärdssjukdomar pga för l...
Utsläpp av växthusgaser i Teknikscenario    för 2050                90                80 ...
Finns ingen ”Quick fix” för stadens transporter – Mångaolika åtgärder för yteffektiva och klimatsmarta transporter
Räcker det med effektivare fordon ochalternativa drivmedel för att nåtvågradersmålet?
Prognoser för andel laddhybrider ochbatterielbilar i nybilsförsäljningen 2020   (Andel elbilar i nybilsförs. 2020)   ...
Alla samhällssektorer vill minska just sina           utsläpp med bioenergi.....          • Produktiv ...
Livscykelutsläpp av CO2 från tre biltyper ca 2020 (vid 600 g CO2/kWh)(g CO2/km)200180160140               ...
Några slutsatser om tvågradersmåletska nås• I städer kan, och behöver, bilresandet minska, medan bilen fortsatt kommer do...
Utsläpp av växthusgaser från ”svenska” transporter år           2005 (CO2-ekvivalenter)            ...
Transportsystemet och tvågradersmålet – Bilens roll
Transportsystemet och tvågradersmålet – Bilens roll
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Transportsystemet och tvågradersmålet – Bilens roll

737 views

Published on

Transportsystemet och tvågradersmålet – Bilens roll. Jonas Åkerman, forskningsledare, KTH

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Transportsystemet och tvågradersmålet – Bilens roll

 1. 1. Transportsystemet och tvågradersmålet– Bilens roll Jonas Åkerman Avdelningen fö miljö r strategisk analys – fms /KTH E-post: jonas.akerman@abe.kth.se
 2. 2. Utsläpp av växthusgaser från ”svenska” transporter år2005 (CO2-ekvivalenter) Inrikes, direkta utsläpp (20 miljoner ton) Bil, kortväga Lastbil Bil, långv. Flyg, inrikes Övrigt
 3. 3. Utsläpp av växthusgaser från ”svenska” transporter år 2005 (CO2-ekvivalenter) Inrikes, direkta utsläppInternationellt, (20 miljoner ton)direkta utsläpp(10.5 miljoner ton) Bil, kortväga Flyg, internationellt Lastbil Bil, långv. Sjötransport, internationellt Flyg, inrikes Övrigt Källa: Åkerman, J., 2011. Transport systems meeting climate targets – A backcasting approach including international aviation. Doctoral Thesis in Infrastructure. Environmental strategies research – fms. KTH, Stockholm.
 4. 4. Klimatpåverkan från svenska befolkningens bil- och flygresande (GWP-100)(milj ton CO2-ekvivalenter)16141210 Flyg, Utsläpp +1,5%/år8 Flyg, Utsläpp +3,0%/år6 Bilresande, Utsläpp -0,8%/år420 6 0 7 0 8 0 9 0 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 5. 5. Olika pris på växthusgaser!(vid 10 Euro/ton i handelssystemet)
 6. 6. Är elbilar lösningen?Källa: Åkerman, J., 2012. Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn. Bilaga 3 till Riksrevisionens rapport Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen? RIR 2012:7http://www.riksrevisionen.se/rapporter/Rapporter/EFF/2012/Infrastrukturpla nering--pa-vag-mot-klimatmalen/
 7. 7. Direkta utsläpp vid körning för trebiltyper 2020 (g CO2/km)120100 80 60 40 20 0 Diesel 90 g/km Laddhybrid Batterielbil
 8. 8. Livscykelutsläpp av CO2 från tre biltyper ca 2020 (vid 160 g CO2/kWh) (g CO2/km) 200 180 160 140 Tillverkning & UH 120 Bränsleproduktion 100 Körning 80 60 40 20 0 Diesel 90 g/km Laddhybrid BatterielbilKälla: Åkerman, J., 2012. Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn.Bilaga 3 till Riksrevisionens rapport Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen? RIR 2012:7
 9. 9. Andel elbilar och klimatvinst år 2020Källa: Åkerman, J., 2012. Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn. Bilaga 3 tillRiksrevisionens rapport Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen? RIR 2012:7
 10. 10. Slutsatser om elfordon• Elfordon är en av flera viktiga komponenter för att nå klimatmålen.• Enligt internationella studier kan elbilar år 2030 utgöra ca 15-35% av bilflottan. Detta skulle då ge 8-18% minskning av bilflottans utsläpp av CO2.
 11. 11. Svenskars resande i 5 scenarier för 2050, som alla når -85% växthusgaser (km per person och år) 30 000 25 000 Cykel Kollektivt 20 000 Flyg 15 000 Personbil 10 000 5 000 0 1. Materiell /Bio- 2. Materiell/Bio- 5. Fritid/Bio-låg 4. Tjänster/Bio- 3. Tjänster/Bio- Trend 2050 2005 hög hög låg lågKälla: Naturvårdsverket/KTH (2007), Tvågradersmålet i sikte? - Scenarier för detsvenska energi- och transportsystemet till år 2050. Naturvårdsverket rapport 5754.
 12. 12. Om styrmedel för att nå klimatmålen• Bränslepriset för vägtrafiken kommer sannolikt att behöva höjas.• MEN, det innebär problem för boende på landsbygden som är starkt beroende av bilen Därför viktigt att utnyttja andra styrmedel så långt det går, t ex:Stadsspecifika styrmedel: - Stadsplanering för korta avstånd och attraktiv cykel- och kollektivtrafik. - Hög prioritet för investeringar i kollektivtrafik i städer, mycket restriktivt för väginvesteringar - Ökad användning av trängsel- och miljöavgifter i stadsområden - P-avgifter som avspeglar markvärdetTa bort undantag i beskattningen för flyget och lastbilstrafiken: - Temporära styrmedel motsvarande klimatskatt och moms på flygresande (se t ex Storbritanniens ”Air Passenger Duty”) - Internalisering av lastbilars miljöpåverkan och vägslitage (se t ex Schweiz och Tyskland system)
 13. 13. Om styrmedel för att nå klimatmålen (forts)• Det krävs en kombination av bättre klimatvänliga transportalternativ och ekonomiska styrmedel
 14. 14. Klimatåtgärder ger i många fall positiva synergieffekter Välfärdssjukdomar pga för lite fysisk aktivitetOljan blir allt dyrare
 15. 15. Utsläpp av växthusgaser i Teknikscenario för 2050 90 80 70 (milj ton CO2-e) 60 50 40 30 20 10 0 2005 Teknikscenario 2050 Målnivå 2050Källa: Åkerman, J, Isaksson, K, Johansson, J, Hedberg, L (2007),Tvågradersmålet i sikte? - Scenarier för det svenska energi- och transportsystemet till år 2050.Naturvårdsverket rapport 5754.
 16. 16. Finns ingen ”Quick fix” för stadens transporter – Mångaolika åtgärder för yteffektiva och klimatsmarta transporter
 17. 17. Räcker det med effektivare fordon ochalternativa drivmedel för att nåtvågradersmålet?
 18. 18. Prognoser för andel laddhybrider ochbatterielbilar i nybilsförsäljningen 2020 (Andel elbilar i nybilsförs. 2020) 50% 45% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 20% 16% 15% 10% 10% 6% 7% 5% 5% 3% 0%
 19. 19. Alla samhällssektorer vill minska just sina utsläpp med bioenergi..... • Produktiv mark behövs för produktion av mat, fiber, byggnadsmaterial och ekosystemtjänster. • Uppodling av naturmark för att producera biobränslen kan ge ökade CO2-utsläpp under de första decennierna. • Skogsavfall är en bättre resursbas (när 2:a gen. blir mogen), men inte heller det ger nollutsläpp av CO2. • Betydligt högre klimatnytta om man använder bioenergi till att ersätta kol i kraftverk istället för att producera drivmedel för transportsektorn. (Men olika beskattning...) • Sverige bör kunna bli nettoexportör av bioenergi. Bra för klimatet och Sveriges ekonomi! • Slutsats: Bara rimligt ersätta en begränsad del av de svenska transporternas bränslen med biobränsle.Källor: Searchinger, T. et al.., 2008. Use of U.S. Croplands for Biofuels Increases Greenhouse Gases Through Emissions from Land Use Change.www.sciencexpress.org / 7 February 2008 / Page 1 / 10.1126/science.1151861. Fargione et al 2008. Land Clearing and the Biofuel Carbon Debt.www.sciencexpress.org / 7 February 2008 / Page 1 / 10.1126/science.1152747. Holmgren, K. et al. 2007. Biofuels and climate neutrality.
 20. 20. Livscykelutsläpp av CO2 från tre biltyper ca 2020 (vid 600 g CO2/kWh)(g CO2/km)200180160140 Tillverkning & UH120 Bränsleproduktion100 Körning 80 60 40 20 0 Diesel 90 g/km Laddhybrid Batterielbil
 21. 21. Några slutsatser om tvågradersmåletska nås• I städer kan, och behöver, bilresandet minska, medan bilen fortsatt kommer dominera på landsbygden.• Flygets utsläpp - en gökunge.• Biobränslen räcker inte till alla sektorers önskemål...• Elbilar/laddhybrider är en viktig byggsten, men potentialen är överskattad• Investeringar i infrastruktur behöver konsekvent inriktas mot IT-lösningar, cykel, kollektivtrafik och intermodala godstransporter.
 22. 22. Utsläpp av växthusgaser från ”svenska” transporter år 2005 (CO2-ekvivalenter) Inrikes, direkta utsläpp Indirekta utsläppInternationellt, (20 miljoner ton) (4-10 miljoner ton)direkta utsläpp(10,5 miljoner ton) Bil, kortväga Flyg, internationellt Bränsleproduktion Lastbil Bil, Fordon, tillverkning & uh långv. Sjötransport, Flyg, inrikes internationellt Infrastruktur Övrigt Källa: Åkerman, J., 2011. Transport systems meeting climate targets – A backcasting approach including international aviation. Doctoral Thesis in Infrastructure. Environmental strategies research – fms. KTH, Stockholm.

×