Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bo frank, Växjö kommun

815 views

Published on

Växjö kommun ligger i framkant i sitt klimatarbete. Bo Franks presentation om hur de arbetar med klimatfrågan i kommunen. Från En dag för klimatet 110318

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bo frank, Växjö kommun

 1. 1. Bo Frank – En dag för klimatet 18 mars 2011
 2. 3. This is Växjö, Sweden <ul><li>Municipal profile </li></ul><ul><li>Population ~ 83 114 (Jan 2011) </li></ul><ul><li>Forests and 200 lakes </li></ul><ul><li>Centre of glass, furniture, SMEs, bio energy and education </li></ul><ul><li>8 000 SME-companies </li></ul><ul><li>City budget 300 million Euro </li></ul><ul><li>6000 employees in administration </li></ul><ul><li>Political majority, right wing; </li></ul><ul><li>M, C, FP and KD </li></ul>
 3. 4. The Local Government Act <ul><li>Strong local self-government; </li></ul><ul><li>for example the power of taxation </li></ul><ul><li>Local self-government </li></ul><ul><li>efficiency vicinity </li></ul><ul><li>comprehensive view </li></ul>
 4. 5. Sustainable Växjö <ul><li>Indicators: </li></ul><ul><li>1. Climate </li></ul><ul><li>2. Sustainable growth 6. Segregation </li></ul><ul><li>3. Income (women’s income compared 7. Unemployed/Employed </li></ul><ul><li>with men’s) 8. Waste </li></ul><ul><li>4. Level of education 9. Quality of water </li></ul><ul><li>5. State of Health 10. Risk of Poverty/Social allowance 11. Creativity index </li></ul>
 5. 6. An environmental policy and three profile areas Consumption Water- and natural resourses Energy- and transport
 6. 7. FOSSIL FUEL FREE VÄXJÖ <ul><li>The City of Växjö shall be a fossil fuel free city. </li></ul><ul><li>The emissions of carbon dioxide from fossil fuels shall be reduced by at least 50 % per capita by the year 2010, and at least 70 % per capita by the year 2025, compared to 1993. </li></ul>Unanimous political decision 1996
 7. 8. -34 % Koldioxid per invånare i Växjö, kg
 8. 9. Sustainable development <ul><li>Economic, social and ecological sustainability </li></ul><ul><li>Long-term perspective </li></ul><ul><li>Holistic perspective </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Local awareness of the millennium development goals </li></ul><ul><li>Stimulation of local and regional activities with the aim of reaching the goals </li></ul>Millennium Development Goals
 10. 11. Municipality Industry Building Meeting point Institutions Experts R&D Investment Show-room Climate Centre
 11. 12. Environmental management system eco BUDGET helps steer and reach the goals in the environmental programme Developing eco BUDGET to a sustainability management system
 12. 13. Important projects in progress <ul><li>Parking fee in relation to CO2 emission </li></ul><ul><li>New parking logistics </li></ul><ul><li>Coordinated deliveries </li></ul><ul><li>Challenge to increase the sales of </li></ul><ul><li>environmentally adapted cars </li></ul><ul><li>Develope the infrastructure for public </li></ul><ul><li>transports and for bicycles </li></ul><ul><li>Next-generation vehicle fuel </li></ul><ul><li>Locally produced biogas from organic waste – to public transports and private consumers </li></ul><ul><li>Joint venture with industry to sell know-how and products, climate protection </li></ul><ul><li>2nd generation biofuels from gasification of </li></ul><ul><li>biomass waste, DME, FT-diesel etc. </li></ul><ul><li>Climate Idols </li></ul><ul><li>Challenge environmental friendly cars </li></ul>
 13. 14. From biological waste to biogas <ul><li>Biological waste (food, sludge, grease) </li></ul><ul><li>Biogas used for production of electricity, heat and vehicle fuel, 1 300 MWh/yr </li></ul><ul><li>50 biogas cars in operation </li></ul><ul><li>Year 2013 All biological household waste will be collected and made to </li></ul><ul><li>biogas for city buses and private vehicles </li></ul>
 14. 15. Energy efficient wooden houses Välle Broar 134 apartments in 4 buildings Wooden shell, largest wooden project in Sweden, weather protection, individual metering, information pavilion, research projects
 15. 16. <ul><li>96 apartments in 2 buildings </li></ul><ul><li>Eight storeyed house, wooden shell </li></ul><ul><li>No heating system </li></ul><ul><li>Energy use 50% below national regulation </li></ul><ul><li>District heating from biomass for warm water </li></ul><ul><li>Air tightness, energy efficient windows, much insulation, heat recovery from waste water, individual metering </li></ul>Passive wood houses, Portvakten South
 16. 17. Utmaningar i Europas grönaste stad – trovärdigheten <ul><li>Nya spetsprojekt hela tiden så att media och besökare bibehåller intresset </li></ul><ul><li>En jämn hög lägstanivå på miljöområdet </li></ul><ul><li>Varumärket ska märkas i allt, i skolan, i city, i tomtkön och i äldreomsorgen </li></ul><ul><li>Företagen är positiva och ser stora möjligheter medan invånarna är mer tveksamma </li></ul><ul><li>Lokal media negativ </li></ul>
 17. 18. Citat från medborgarpanelen om egs ” Det ska inte bara vara ett skrytcitat, för då kommer Växjö att få stora problem om man inte lever upp till de bilder man målat upp.” ” Det räcker verkligen inte att man har ett fint värmeverk och tack vare detta en positiv kurva med avseende på koldioxidutsläpp och befolk-ningstillväxt. Det är en bra grund, men det krävs ett kontinuerligt arbete med utbildning, fram-tagning av nya innovationer, nya kreativa lösningar på resursanvändning, miljöarrangemang, stöd till klimatfrämjande åtgärder mm.” ” Det är ett omfattande arbete som måste till för att vara i toppen bland Sveriges och Europas grönaste städer, och Växjö ska vara grönast! ”
 18. 19. Utmaningar i Europas grönaste stad - byggnader <ul><li>Allt som byggs i Växjö byggs i Europas grönaste stad </li></ul><ul><li>Fjärrvärmen inte lönsam med ökade energikrav vid nybyggnation </li></ul><ul><ul><li>Risk för områden med eluppvärmda hus. I förslag till nya BBR finns hårdare krav för fjärrvärme än el. </li></ul></ul><ul><li>Konservativ byggbransch som inte vill bygga energisnålt </li></ul><ul><li>Lagändring krävs för utmatning på nätet </li></ul>
 19. 20. Utmaningar i Europas grönaste stad - trafiken <ul><ul><li>Prioritera framkomlighet för cykel, gång och kollektivtrafik </li></ul></ul><ul><ul><li>Förnybart bränsle för tunga fordon </li></ul></ul><ul><ul><li>Övergång till miljöfordon </li></ul></ul><ul><ul><li>Att staden växer så att förutsättningar ges för kollektivtrafik och cykel </li></ul></ul>Satsa på de hållbara transportsätten och våga försvåra för de andra!
 20. 21. Thank you for listening! [email_address]
 21. 22. ” The love you take is equal to the love you make” ”The End” by Paul Mc Cartney

×