SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
ChemSec
Internationella Kemikaliesekretariatet
 SIN 2.0
 - ett effektivt verktyg för utbyte av hormonstörande ämnen
 FridaHök, Projektledare
 Naturskyddsföreningens höstkonferens, 18 November 2011
• ChemSec
  – Vilka vi är och hur vi jobbar

• REACH
  – EU’s kemikalielagstiftning

• SIN Listan
  – Vad är SIN Listan?

  – Hur har den tagits fram?

  – Hur kan den användas?

• SubsPort, Substitutionsportal
  – Ett nytt verktyg för företag, lanseras 2012
ChemSec
- Vilka vi är


• Grundades 2002
• Arbetar för en giftfri miljö
• Internationellt, framförallt EU
ChemSec
 - Strategier

• Lyfta goda exempel
• Arbeta med företag och investerare
• Överbrygga gränser:
 vetenskap, lagstiftning, näringsliv
• Göra de komplexa kemikaliefrågorna begripliga
 och hanterbara
ChemSec
- Business Group

Bildades 2003 och har idag följande medlemmar:
•  Boots
•  B&Q
                 Stora företag
•  Dell
                 Olika sektorer
•  IKEA
                 Konsumentnära
•  L’Oreal
                 Engagerade i hållbarhetsfrågor
•  Sara Lee
                 Proaktiva i kemikaliearbete
•  Skanska
•  Sony Ericsson
•  Sveriges Byggindustrier
•  Eureau
ChemSec
- Nuvarandeprojekt

  Hormonstörande kemikalier

  SIN Listan

  Alternativdatabas för farliga kemikalier

  Begränsning av användning av SVHC i
  Östersjöregionen

  Grön elektronik

  Hållbara investeringar, ur kemikalieperspektiv
REACH
- Europaskemikalielagstiftning

ChemSec då:
• Tillkomsten av REACH
• Jobbade för att lagen skulle bli så stark som möjligt

ChemSec nu:
• Tillämpning av REACH
• Jobbar för att verktygen som finns i REACH skall
 användas
• Stärka REACH vid revidering
REACH
  - Begränsningavämnen

2006
     Nominering


     Kandidatlistan    53 ämnen


     Working List     28 ämnen


     Authorisation List  6 ämnen


     Authorisation/rest
2014
     riction
SIN Listan
- Förberedelser


          NGO Advisory
           Group

           ChemSec
          Business Group
          Referensgrupp

         Toxikologerochgra
            nskare
SIN Listan
- NGO AdvisoryCommittee
        European Unit
SIN Listan
- Bakgrundochsyfte


•  Identifieringavsärskiltfarligaämnenför substitution

•  Påverkakandidatlistani REACH

•  Hjälpförföretagisubstitutionsarbetet
   En inblickikommandelagstiftning
   “Undvika-lista”- kommunicera med återförsäljare
   Göraunderbyggdaval

•  StödförMiljöorganisationerisinakampanjer
Om ChemSec
SIN Listan2.0
- Metod


1. Screening av relevanta substanser     Screening
2. Litteraturstudie av utvalda ämnen
                        Litteratur
3. Utvärdering mot kriterierna för särskilt
  farliga ämnen i REACH           Utvärdering
SIN List 2.0 Metod
- Utvärdering

• Utvärdering mot kriterierna för särskilt farliga ämnen i REACH

• Case-by-case utvärdering

• Baseradespå ECHA vägledningsdokument, identifieringavämnen
 med sammabetänklighetsgrad:
  – “…any effects, should exposure occur, will be at least equivalent
   to those that could occur from substances included under points
   (a) to (e) [article 57]”

  – ”An additional aspect to be considered is the uncertainty of
   standard risk assessment for substances with such effects and
   the consequences of the risk assessment being wrong.”
SIN Listan2.0 Metod
- Utvärdering

• Endastämnen med in-vivo data utvärderades
  – In-vitro data användessomstödjande information

• Minsttre studier tillgängliga (minimum 2 in-vivo)

• Hänsyntagen till studiernasstyrkaochrelevans


Resultat:
SIN Listan2.0 Metod
 - Anmärkningar


• Omfattar endas hormonstörande ämnen som är SVHC
 enligt REACH (särskilt farliga ämnen)

• Det finns många fler hormonstörande ämnen

• Ingen slutgiltig lista utan endast en bra början
SIN Listan
 - The 22 new one

2-ethyl-hexyl-4-methoxycinnamate
2-hydroxy-4-methoxy-benzophenone      Thiram
Benzophenone-2               3-Benzylidene camphor (3-BC)
4,4'-Dihydroxybenzophenon         Resorcinol
4-nitrophenol               3-(4-Methylbenzylidene)camphor
Diethylphthalate (DEP)           tert.-Butylhydroxyanisole (BHA)
Metam natrium               2,4-Dihydroxybenzophenon
methyltertiary butyl ether (MTBE)     butylparaben
Di-n-hexylphthalate(DnHP)         Zineb
Pentachlorophenol (PCP)          propylparaben
PerchloroethyleneDicyclohexylphthalate (DCHP)
2,6-cis-Diphenylhexamethylcyclotetrasiloxane
SIN Listan
 - Användsavföretag

“[The SIN List] is a prime source of information about substances of
  concern that B&Q will use to ensure that it protects its
  customers, employees and the environment. In addition, it will provide
  an early warning system for substances that are likely to appear on
  the official REACH „candidate list‟, enabling B&Q to move towards
  elimination/substitution of these chemicals in advance of legislation”


- Roy Miller, Chemicals Advisor, B&Q
SIN Listan
- Modell för att identifiera särskilt farliga ämnen

• MSCI, investeringsanalytiker, använder SIN Listan för att
 utvärdera finansiella risker kopplade till förbud av ämnen

• EU medlemsländer använder SIN Listan som en källa för
 information och modell för att förbjuda särskilt farliga ämnen
  –  Medlemsländernas lista - 90% samma som SIN Listan


• State of California, ny kemikalielagstiftning
  – Refererar till SIN Listan som en källa för information om särskilt farliga ämnen


• Nordiska ministerrådet rekommenderar regeringar att använda
 SIN Listan i offentlig upphandling.
SIN Listan
- och EU Kommissionen

"The recently published second edition of the SIN list, which also
  includes substances with endocrine disrupting properties, should
  indicate to you the substances the European Commission will take
  into consideration for placement on the candidate list”

Janez Potocnik
European Commissioner for Environment
Tack!

More Related Content

More from Naturskyddsföreningen

Svante Axelsson plenum Hur gör vi då?
Svante Axelsson plenum Hur gör vi då?Svante Axelsson plenum Hur gör vi då?
Svante Axelsson plenum Hur gör vi då?Naturskyddsföreningen
 
Christer Sanne, Session E - Hur långt räcker tekniken?
Christer Sanne, Session E - Hur långt räcker tekniken?Christer Sanne, Session E - Hur långt räcker tekniken?
Christer Sanne, Session E - Hur långt räcker tekniken?Naturskyddsföreningen
 
Staffan Laestadius, Session A - Hur har vi hanterat kriser historiskt?
Staffan Laestadius, Session A - Hur har vi hanterat kriser historiskt?Staffan Laestadius, Session A - Hur har vi hanterat kriser historiskt?
Staffan Laestadius, Session A - Hur har vi hanterat kriser historiskt?Naturskyddsföreningen
 
Bjorn Sanden, På tröskeln till en ny industriell revolution
Bjorn Sanden, På tröskeln till en ny industriell revolutionBjorn Sanden, På tröskeln till en ny industriell revolution
Bjorn Sanden, På tröskeln till en ny industriell revolutionNaturskyddsföreningen
 
Behov enligt kapacitetsutredningen, Trafikverket
Behov enligt kapacitetsutredningen, TrafikverketBehov enligt kapacitetsutredningen, Trafikverket
Behov enligt kapacitetsutredningen, TrafikverketNaturskyddsföreningen
 
Transportsystemet och tvågradersmålet – Bilens roll
Transportsystemet och tvågradersmålet – Bilens rollTransportsystemet och tvågradersmålet – Bilens roll
Transportsystemet och tvågradersmålet – Bilens rollNaturskyddsföreningen
 
Action plan for changing course in agriculture
Action plan for changing course in agricultureAction plan for changing course in agriculture
Action plan for changing course in agricultureNaturskyddsföreningen
 
Welcome and SSNCs new agriculture report
Welcome and SSNCs new agriculture reportWelcome and SSNCs new agriculture report
Welcome and SSNCs new agriculture reportNaturskyddsföreningen
 
Role of small scale farmers and biodiversity in improving agricultural produc...
Role of small scale farmers and biodiversity in improving agricultural produc...Role of small scale farmers and biodiversity in improving agricultural produc...
Role of small scale farmers and biodiversity in improving agricultural produc...Naturskyddsföreningen
 
The potential of a productive, fossil fuel free agriculture based on ecosyste...
The potential of a productive, fossil fuel free agriculture based on ecosyste...The potential of a productive, fossil fuel free agriculture based on ecosyste...
The potential of a productive, fossil fuel free agriculture based on ecosyste...Naturskyddsföreningen
 
How to produce food, protect the environment and generate income for farmers
How to produce food, protect the environment and generate income for farmersHow to produce food, protect the environment and generate income for farmers
How to produce food, protect the environment and generate income for farmersNaturskyddsföreningen
 

More from Naturskyddsföreningen (20)

Svante Axelsson plenum Hur gör vi då?
Svante Axelsson plenum Hur gör vi då?Svante Axelsson plenum Hur gör vi då?
Svante Axelsson plenum Hur gör vi då?
 
Mikael karlsson höstkonferens
Mikael karlsson höstkonferensMikael karlsson höstkonferens
Mikael karlsson höstkonferens
 
Christer Sanne, Session E - Hur långt räcker tekniken?
Christer Sanne, Session E - Hur långt räcker tekniken?Christer Sanne, Session E - Hur långt räcker tekniken?
Christer Sanne, Session E - Hur långt räcker tekniken?
 
Oksana Mont - Will technology save us
Oksana Mont - Will technology save usOksana Mont - Will technology save us
Oksana Mont - Will technology save us
 
Staffan Laestadius, Session A - Hur har vi hanterat kriser historiskt?
Staffan Laestadius, Session A - Hur har vi hanterat kriser historiskt?Staffan Laestadius, Session A - Hur har vi hanterat kriser historiskt?
Staffan Laestadius, Session A - Hur har vi hanterat kriser historiskt?
 
Talarbilder hostkonferens 2012
Talarbilder hostkonferens 2012Talarbilder hostkonferens 2012
Talarbilder hostkonferens 2012
 
Bjorn Sanden, På tröskeln till en ny industriell revolution
Bjorn Sanden, På tröskeln till en ny industriell revolutionBjorn Sanden, På tröskeln till en ny industriell revolution
Bjorn Sanden, På tröskeln till en ny industriell revolution
 
Järnvägens potential och behov
Järnvägens potential och behov Järnvägens potential och behov
Järnvägens potential och behov
 
Behov enligt kapacitetsutredningen, Trafikverket
Behov enligt kapacitetsutredningen, TrafikverketBehov enligt kapacitetsutredningen, Trafikverket
Behov enligt kapacitetsutredningen, Trafikverket
 
Transportsystemet och tvågradersmålet – Bilens roll
Transportsystemet och tvågradersmålet – Bilens rollTransportsystemet och tvågradersmålet – Bilens roll
Transportsystemet och tvågradersmålet – Bilens roll
 
Bil Sweden: "Vem ställer bilen?"
Bil Sweden: "Vem ställer bilen?"Bil Sweden: "Vem ställer bilen?"
Bil Sweden: "Vem ställer bilen?"
 
Vem ställer bilen?
Vem ställer bilen?Vem ställer bilen?
Vem ställer bilen?
 
Action plan for changing course in agriculture
Action plan for changing course in agricultureAction plan for changing course in agriculture
Action plan for changing course in agriculture
 
Welcome and SSNCs new agriculture report
Welcome and SSNCs new agriculture reportWelcome and SSNCs new agriculture report
Welcome and SSNCs new agriculture report
 
Role of small scale farmers and biodiversity in improving agricultural produc...
Role of small scale farmers and biodiversity in improving agricultural produc...Role of small scale farmers and biodiversity in improving agricultural produc...
Role of small scale farmers and biodiversity in improving agricultural produc...
 
The potential of a productive, fossil fuel free agriculture based on ecosyste...
The potential of a productive, fossil fuel free agriculture based on ecosyste...The potential of a productive, fossil fuel free agriculture based on ecosyste...
The potential of a productive, fossil fuel free agriculture based on ecosyste...
 
Africa can feed itself
Africa can feed itselfAfrica can feed itself
Africa can feed itself
 
How to produce food, protect the environment and generate income for farmers
How to produce food, protect the environment and generate income for farmersHow to produce food, protect the environment and generate income for farmers
How to produce food, protect the environment and generate income for farmers
 
Vad åt din middag till frukost?
Vad åt din middag till frukost?Vad åt din middag till frukost?
Vad åt din middag till frukost?
 
Session 72 Agneta Carlsson
Session 72 Agneta CarlssonSession 72 Agneta Carlsson
Session 72 Agneta Carlsson
 

SIN 2.0 - ett effektivt verktyg för utbyte av hormonstörande ämnen - Frida Hök, ChemSec

 • 1. ChemSec Internationella Kemikaliesekretariatet SIN 2.0 - ett effektivt verktyg för utbyte av hormonstörande ämnen FridaHök, Projektledare Naturskyddsföreningens höstkonferens, 18 November 2011
 • 2. • ChemSec – Vilka vi är och hur vi jobbar • REACH – EU’s kemikalielagstiftning • SIN Listan – Vad är SIN Listan? – Hur har den tagits fram? – Hur kan den användas? • SubsPort, Substitutionsportal – Ett nytt verktyg för företag, lanseras 2012
 • 3. ChemSec - Vilka vi är • Grundades 2002 • Arbetar för en giftfri miljö • Internationellt, framförallt EU
 • 4. ChemSec - Strategier • Lyfta goda exempel • Arbeta med företag och investerare • Överbrygga gränser: vetenskap, lagstiftning, näringsliv • Göra de komplexa kemikaliefrågorna begripliga och hanterbara
 • 5. ChemSec - Business Group Bildades 2003 och har idag följande medlemmar: • Boots • B&Q  Stora företag • Dell  Olika sektorer • IKEA  Konsumentnära • L’Oreal  Engagerade i hållbarhetsfrågor • Sara Lee  Proaktiva i kemikaliearbete • Skanska • Sony Ericsson • Sveriges Byggindustrier • Eureau
 • 6. ChemSec - Nuvarandeprojekt Hormonstörande kemikalier SIN Listan Alternativdatabas för farliga kemikalier Begränsning av användning av SVHC i Östersjöregionen Grön elektronik Hållbara investeringar, ur kemikalieperspektiv
 • 7. REACH - Europaskemikalielagstiftning ChemSec då: • Tillkomsten av REACH • Jobbade för att lagen skulle bli så stark som möjligt ChemSec nu: • Tillämpning av REACH • Jobbar för att verktygen som finns i REACH skall användas • Stärka REACH vid revidering
 • 8. REACH - Begränsningavämnen 2006 Nominering Kandidatlistan 53 ämnen Working List 28 ämnen Authorisation List 6 ämnen Authorisation/rest 2014 riction
 • 9.
 • 10. SIN Listan - Förberedelser NGO Advisory Group ChemSec Business Group Referensgrupp Toxikologerochgra nskare
 • 11. SIN Listan - NGO AdvisoryCommittee European Unit
 • 12. SIN Listan - Bakgrundochsyfte • Identifieringavsärskiltfarligaämnenför substitution • Påverkakandidatlistani REACH • Hjälpförföretagisubstitutionsarbetet  En inblickikommandelagstiftning  “Undvika-lista”- kommunicera med återförsäljare  Göraunderbyggdaval • StödförMiljöorganisationerisinakampanjer
 • 14.
 • 15. SIN Listan2.0 - Metod 1. Screening av relevanta substanser Screening 2. Litteraturstudie av utvalda ämnen Litteratur 3. Utvärdering mot kriterierna för särskilt farliga ämnen i REACH Utvärdering
 • 16. SIN List 2.0 Metod - Utvärdering • Utvärdering mot kriterierna för särskilt farliga ämnen i REACH • Case-by-case utvärdering • Baseradespå ECHA vägledningsdokument, identifieringavämnen med sammabetänklighetsgrad: – “…any effects, should exposure occur, will be at least equivalent to those that could occur from substances included under points (a) to (e) [article 57]” – ”An additional aspect to be considered is the uncertainty of standard risk assessment for substances with such effects and the consequences of the risk assessment being wrong.”
 • 17. SIN Listan2.0 Metod - Utvärdering • Endastämnen med in-vivo data utvärderades – In-vitro data användessomstödjande information • Minsttre studier tillgängliga (minimum 2 in-vivo) • Hänsyntagen till studiernasstyrkaochrelevans Resultat:
 • 18. SIN Listan2.0 Metod - Anmärkningar • Omfattar endas hormonstörande ämnen som är SVHC enligt REACH (särskilt farliga ämnen) • Det finns många fler hormonstörande ämnen • Ingen slutgiltig lista utan endast en bra början
 • 19. SIN Listan - The 22 new one 2-ethyl-hexyl-4-methoxycinnamate 2-hydroxy-4-methoxy-benzophenone Thiram Benzophenone-2 3-Benzylidene camphor (3-BC) 4,4'-Dihydroxybenzophenon Resorcinol 4-nitrophenol 3-(4-Methylbenzylidene)camphor Diethylphthalate (DEP) tert.-Butylhydroxyanisole (BHA) Metam natrium 2,4-Dihydroxybenzophenon methyltertiary butyl ether (MTBE) butylparaben Di-n-hexylphthalate(DnHP) Zineb Pentachlorophenol (PCP) propylparaben PerchloroethyleneDicyclohexylphthalate (DCHP) 2,6-cis-Diphenylhexamethylcyclotetrasiloxane
 • 20. SIN Listan - Användsavföretag “[The SIN List] is a prime source of information about substances of concern that B&Q will use to ensure that it protects its customers, employees and the environment. In addition, it will provide an early warning system for substances that are likely to appear on the official REACH „candidate list‟, enabling B&Q to move towards elimination/substitution of these chemicals in advance of legislation” - Roy Miller, Chemicals Advisor, B&Q
 • 21. SIN Listan - Modell för att identifiera särskilt farliga ämnen • MSCI, investeringsanalytiker, använder SIN Listan för att utvärdera finansiella risker kopplade till förbud av ämnen • EU medlemsländer använder SIN Listan som en källa för information och modell för att förbjuda särskilt farliga ämnen – Medlemsländernas lista - 90% samma som SIN Listan • State of California, ny kemikalielagstiftning – Refererar till SIN Listan som en källa för information om särskilt farliga ämnen • Nordiska ministerrådet rekommenderar regeringar att använda SIN Listan i offentlig upphandling.
 • 22. SIN Listan - och EU Kommissionen "The recently published second edition of the SIN list, which also includes substances with endocrine disrupting properties, should indicate to you the substances the European Commission will take into consideration for placement on the candidate list” Janez Potocnik European Commissioner for Environment
 • 23.
 • 24. Tack!