Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
A la superfície terrestre podem reconèixer diferentes formes de relleu produïdespels agents geològics: un penya-segat eros...
Formes de relleu i formes de modelat són expressions descriptives del relleu.Impliquen una anàlisi de la topografia del te...
tenen a veure amb l’agent principal que els produeix: eòlics, fluvials,torrencials, càrstics, marins, glacials, biòtics, a...
el clima i les característiques de les roques determinenl’efectivitat dels agents externs.
La METEORITZACIÓ és el procés dalteració i esmicolament que experimentenles roques exposades a la intempèrie sense desplaç...
La disgregació de les roques pot estar causada pels factors següents:La humitat, que fa que alguns minerals es dissolguin ...
Les roques estan sotmeses a tres tipus diferents de meteorització:Meteorització química. Origina canvis en la composició q...
AIGUAFORMACIÓCRISTALLS:evaporacióPressióTemperaturaHumitat
DESERT D’ALGÈRIA
FRED i GLAÇCALOR i DILATACIÓ
Detritus oClasts
OXIDACIÓ
La formació del sòlCom a resultat de la meteorització de les roques es forma un conjunt de fragments oclasts que rep el no...
El SòlTota la vida que hi ha en el nostreplaneta recolza en l’existència delsvegetals, perquè la resta d’éssersvius depene...
Material geològic inicial
ROCA MARE - PLANTES PIONERES - CLÍMAX ECOLÒGIC
James Lovelock mantenia que labiosfera es comportava com un únicorganisme, i que constantment buscal’equilibri (Deesa greg...
Les aigües salvatges produeixen una acció erosiva molt intensa i originen relleusmolt agrestos, com els rasclers i els bar...
Els rius produeixen modelats molt característics quan erosionen el relleu, en elqual sencaixen i formen congostos profunds...
Aquest agent geològic és més eficaç com més àrid és el clima, més escassa és lavegetació i més abrupte és el relleu.
Al peu dels relleus, els torrents acumulen els materials que transporten i formencons o ventalls al·luvials, en què el règ...
Els rius que han ampliat les valls per on circulen creen zones molt aptes per alocupació humana, com les planes dinundació...
ANETOMoltes zones muntanyoses de la península Ibèrica presenten un modelat produït perles glaceres fa uns 18.000 anys, dur...
El modelat glacial produeix paisatges abruptes. A més, com que es localitza enzones dalta muntanya, locupació humana és ba...
CIRC
LLENGUA
VALL GLACIAL
VALL FLUVIAL
FIORD
Catalunya té uns quants milers de quilòmetres de costa en els quals es potapreciar el modelat produït per lonatge. Aquest ...
El vaivé de l’aigua trenca lesroques pels llocs més dèbils
Comportament un xic capritxós
carbonatacióbaumesDISSOLUCIÓA les zones formades per calcàries o perguixos, les aigües subterrànies fan que lesroques es d...
El modelatsuperficial,degut a ladissolució o alcol·lapse delsostre decavitats.El modelatsubterrani,com les coves,les galer...
Karst
DOLINA
LLAC
RASCLERS
ROQUESCALCÀRIES
Sobretot en zonesàrides o zones sensevegetacióA les zones desèrtiques, com ara al sud del Marroc, el vent origina formes d...
REGS O DESERTS DE PEDRESOn predomina lerosió, el vent senduu les partícules dargilai els grans de sorra, i hi deixa únicam...
Als llocs on la sedimentació de la sorra és predominant, es formen els campsde dunes.ERGS O DESERTS DE DUNES DE SORRA
Reptació - Saltació - SuspensióEl vent no és un agent geològic que dugui a terme una acció erosiva eficaç, però síque inte...
PENDENT SUAU PENDENT FORTA
LOESSDIPÒSITS DE PETITS SEDIMENTS ARRIBATS PER SUSPENSIÓEN ZONES HUMIDES -- ZONES MOLT FÈRTILS
La manca daigua limita molt el creixement de la vegetacióen una zona determinada, i això origina paisatges moltcaracteríst...
Impacte repetit deles partícules ensuspensió
Diferent duresa de lescapes de roques
GRAN CANÓ DE COLORADO
METEORITZACIÓFÍSICA I QUÍMICAPETROLI, CARBÓ,ESCULLS, ...
INFLUÈNCIAANTRÒPICA
LÍQUENS
Els agents geològics poden transportar molt lluny i durant molt de temps elsmaterials que han recollit quan han erosionat ...
Les conques sedimentàries són zones extenses on lescorça terrestre senfonsalentament, en bona part a causa del pes dels ma...
Lenfonsament o subsidència que es produeix en una conca sedimentària fa que elssediments vagin quedant cada vegada més pro...
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
11  meteorització i erosió
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

11 meteorització i erosió

8,394 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

11 meteorització i erosió

 1. 1. A la superfície terrestre podem reconèixer diferentes formes de relleu produïdespels agents geològics: un penya-segat erosionat per les onades, una vall excavadaper un riu, unes dunes formades pel vent... Quan contemplem aquestes formes demodelat, sovint ens hi referim amb el nom de paisatges. Aquests tres termes fanal·lusió a laspecte que presenta la superfície terrestre en un lloc determinat, peròentre els tres hi ha una diferència important.
 2. 2. Formes de relleu i formes de modelat són expressions descriptives del relleu.Impliquen una anàlisi de la topografia del terreny i prescindeixen de lestètica.El terme paisatge és més ampli que els dos anteriors, ja que comprèn el contingutdels altres dos termes però també shi afegeix la valoració estètica de lobservador.Quan ens referim a lentorn que veiem anomenant-lo paisatge, estem fent unavaloració subjectiva relacionada amb múltiples factors:Les formes del relleu queshi aprecien: muntanyes,penya-segats, planes,dunes...El temps meteorològicdurant la contemplació delpaisatge també influeix enla percepció que en tenim.Si aquesta situacióatmosfèrica es repeteixcada vegada quepresenciem el mateixpaisatge, nacaba formantpart.
 3. 3. tenen a veure amb l’agent principal que els produeix: eòlics, fluvials,torrencials, càrstics, marins, glacials, biòtics, antròpics...
 4. 4. el clima i les característiques de les roques determinenl’efectivitat dels agents externs.
 5. 5. La METEORITZACIÓ és el procés dalteració i esmicolament que experimentenles roques exposades a la intempèrie sense desplaçar els residus que resultend’aquesta alteració.La meteorització facilita l’acció EROSIVA d’altres processos.L’aparició d’una superfície de SÒL en el nostre planeta
 6. 6. La disgregació de les roques pot estar causada pels factors següents:La humitat, que fa que alguns minerals es dissolguin i que daltres canviïn decomposició.Loxigen atmosfèric, que oxida alguns minerals.Els canvis de temperatura, que produeixen dilatacions i contraccions en lesroques.La congelació de laigua a les clivelles de les roques, que actua com si fos untascó i les trenca.Els éssers vius, especialment els vegetals, les arrels dels quals sintrodueixena les clivelles de les roques i les acaben trencant, però també els que secretensubstàncies que fan que es dissolguin alguns minerals.
 7. 7. Les roques estan sotmeses a tres tipus diferents de meteorització:Meteorització química. Origina canvis en la composició química delsminerals. És el cas dels minerals que soxiden, shidraten o es dissolen. Elsminerals de les argiles són un dels productes més freqüents de meteoritzacióquímica de les roques.Meteorització mecànica. Provoca lesmicolament o el desgast de les roquessense modificar la composició dels minerals que les formen.Meteorització biològica. És la produïda pels éssers vius, i és el resultat de lacombinació de les dues anteriors.
 8. 8. AIGUAFORMACIÓCRISTALLS:evaporacióPressióTemperaturaHumitat
 9. 9. DESERT D’ALGÈRIA
 10. 10. FRED i GLAÇCALOR i DILATACIÓ
 11. 11. Detritus oClasts
 12. 12. OXIDACIÓ
 13. 13. La formació del sòlCom a resultat de la meteorització de les roques es forma un conjunt de fragments oclasts que rep el nom de detritus.El resultat sol ser una mescla força fèrtil, perquè durant el procés de meteoritzacióquímica salliberen moltes sals minerals que es combinaran amb la matèriaorgànica procedent de lactivitat biològica.
 14. 14. El SòlTota la vida que hi ha en el nostreplaneta recolza en l’existència delsvegetals, perquè la resta d’éssersvius depenem de la matèria queprodueixen els vegetals en lafotosíntesi. Al seu torn els vegetalsdepenen de la llum, de l’aire i delsòl, aquesta capa prima que fa depell del nostre planeta. Per tant totsestem lligats a la terra que trepitgem,ja que és imprescindible per a la vida.Origen, formació dels sòls. El sòl ésaquesta capa prima de la Terra ,de 2metres com a màxim de fondària,que permet el desenvolupament deles plantes. Ja que n’és el seu suporti per tant permet que les arrels s’hiendinsin i s’hi estenguin tot formantuna àmplia base per a la planta. Amés conté les substàncies que laplanta necessita per viure. Aquestacoberta terrestre és la resposta al’acció de l’atmosfera i la biosfera, ialhora no és un sistema inert, sinóviu i dinàmic.
 15. 15. Material geològic inicial
 16. 16. ROCA MARE - PLANTES PIONERES - CLÍMAX ECOLÒGIC
 17. 17. James Lovelock mantenia que labiosfera es comportava com un únicorganisme, i que constantment buscal’equilibri (Deesa grega de la Terraque es deia Gea o Gaia).La Terra és un ésser viu creador delseu propi hàbitat.El nostre planeta és una mena desuperorganisme que a partir deprocessos físics i químics pot fer quetota la matèria viva interactuï a fid’aconseguir unes condicions de vidaidealsEL PLANETA ESTÀ EN PERILL PER CULPA DELDESCONTROL D’UNA PART DE LA SEVA BIOSFERA
 18. 18. Les aigües salvatges produeixen una acció erosiva molt intensa i originen relleusmolt agrestos, com els rasclers i els barrancs, formes de relleu inhòspites per alocupació humana, però duna gran bellesa i valor paisatgístic.
 19. 19. Els rius produeixen modelats molt característics quan erosionen el relleu, en elqual sencaixen i formen congostos profunds, com el de Mont-rebei o el deCollegats, tots dos al Pallars Jussà.
 20. 20. Aquest agent geològic és més eficaç com més àrid és el clima, més escassa és lavegetació i més abrupte és el relleu.
 21. 21. Al peu dels relleus, els torrents acumulen els materials que transporten i formencons o ventalls al·luvials, en què el règim torrencial dels rierols és un factor derisc, ja que causa inundacions i avingudes.
 22. 22. Els rius que han ampliat les valls per on circulen creen zones molt aptes per alocupació humana, com les planes dinundació i les terrasses fluvials
 23. 23. ANETOMoltes zones muntanyoses de la península Ibèrica presenten un modelat produït perles glaceres fa uns 18.000 anys, durant lúltim període glacial. Als Pirineus encaraes conserven petites glaceres, com la de la Maladeta o la del Mont Perdut.
 24. 24. El modelat glacial produeix paisatges abruptes. A més, com que es localitza enzones dalta muntanya, locupació humana és baixa, però solen ser indrets turístics.
 25. 25. CIRC
 26. 26. LLENGUA
 27. 27. VALL GLACIAL
 28. 28. VALL FLUVIAL
 29. 29. FIORD
 30. 30. Catalunya té uns quants milers de quilòmetres de costa en els quals es potapreciar el modelat produït per lonatge. Aquest agent geològic és molt eficaç pelque fa a lacció erosiva, i mobilitza enormes quantitats de sediments arenosos.
 31. 31. El vaivé de l’aigua trenca lesroques pels llocs més dèbils
 32. 32. Comportament un xic capritxós
 33. 33. carbonatacióbaumesDISSOLUCIÓA les zones formades per calcàries o perguixos, les aigües subterrànies fan que lesroques es dissolguin, fenomen que hiprodueix cavitats. Això origina dos tipus deformes de modelat:
 34. 34. El modelatsuperficial,degut a ladissolució o alcol·lapse delsostre decavitats.El modelatsubterrani,com les coves,les galeries, elsavencs
 35. 35. Karst
 36. 36. DOLINA
 37. 37. LLAC
 38. 38. RASCLERS
 39. 39. ROQUESCALCÀRIES
 40. 40. Sobretot en zonesàrides o zones sensevegetacióA les zones desèrtiques, com ara al sud del Marroc, el vent origina formes demodelat diferents, segons si hi predomina el procés erosiu o la sedimentació dematerials.
 41. 41. REGS O DESERTS DE PEDRESOn predomina lerosió, el vent senduu les partícules dargilai els grans de sorra, i hi deixa únicament les pedres. Aixísorigina un desert de pedres.
 42. 42. Als llocs on la sedimentació de la sorra és predominant, es formen els campsde dunes.ERGS O DESERTS DE DUNES DE SORRA
 43. 43. Reptació - Saltació - SuspensióEl vent no és un agent geològic que dugui a terme una acció erosiva eficaç, però síque intervé en el transport de la sorra acumulada a les platges per lonatge,fenomen que origina les dunes costaneres, que són formes dacumulació eòlica.
 44. 44. PENDENT SUAU PENDENT FORTA
 45. 45. LOESSDIPÒSITS DE PETITS SEDIMENTS ARRIBATS PER SUSPENSIÓEN ZONES HUMIDES -- ZONES MOLT FÈRTILS
 46. 46. La manca daigua limita molt el creixement de la vegetacióen una zona determinada, i això origina paisatges moltcaracterístics.
 47. 47. Impacte repetit deles partícules ensuspensió
 48. 48. Diferent duresa de lescapes de roques
 49. 49. GRAN CANÓ DE COLORADO
 50. 50. METEORITZACIÓFÍSICA I QUÍMICAPETROLI, CARBÓ,ESCULLS, ...
 51. 51. INFLUÈNCIAANTRÒPICA
 52. 52. LÍQUENS
 53. 53. Els agents geològics poden transportar molt lluny i durant molt de temps elsmaterials que han recollit quan han erosionat la superfície terrestre, però tard odhora els acaben transportant fins a una zona on se sedimenten de maneradefinitiva. Aquestes zones on sacumulen els materials en capes successives oestrats reben el nom de conques sedimentàries
 54. 54. Les conques sedimentàries són zones extenses on lescorça terrestre senfonsalentament, en bona part a causa del pes dels materials que shi dipositen. Peraquesta raó poden acumular gruixos enormes de sediments sense arribar a omplir-se.
 55. 55. Lenfonsament o subsidència que es produeix en una conca sedimentària fa que elssediments vagin quedant cada vegada més profundament enterrats al terreny.

×