Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
La cèl·lula eucariota
Les cèl·lules no són totes iguals, existeixen dos tipus: les eucariotes i les procariotes.Les procariotes ( abans del nuc...
Les cèl·lules eucariotes ( nucli perfecte ) són les que presenten la resta dels éssers vius, estan classificades en quat...
Cèl·lules eucariotes animals       1         1. Nucli12               2. Mitocondri      ...
Cèl·lules eucariotes vegetals           1.  Nucli           2.  Mitocondri           3. ...
Diferències•  La principal diferencia entre les cèl·lules vegetals i animals es que  les primeres tenen paret cel·lular...
Nucli              El nucli es l’òrgan més visible a quasi totes               les cèl·lules a...
MitocondriEls mitocondris contenen el seu propi ADN  y es troben a quasi totes les cèl·lules  eucariotes. La seva estruc...
LisosomaLisosomes: són sacs esfèrics que  contenen enzims digestius i estan  limitats per una membrana senzilla.  Parti...
Reticle EndoplasmàticReticle Endoplasmàtic és la xarxa de membranes interconnectades que  formen tubs aplanats y sacs com...
Reticle Endoplasmàtic        Reticle        endoplasmàti        c RugósReticleendoplàsmatic llis
RibosomaEl ribosomes són petits orgànuls que es troben lliures al citoplasma o  enganxats al reticle endoplasmàtic. Està...
Nuclèol  Es un cos dens, format per DNA i RNA,    que es localitza a l’interior del nucli.  El nuclèol té la funci...
Membrana nuclearEl nucli està separat del citoplasma per lembolcall nuclear, una doble  membrana coberta de gran quantit...
Aparell de GolgiLAparell de Golgi és un conjunt de  dictiosomes (de 4 a 8 sàculs  aplanats envoltats de membrana i  api...
CitoplasmaEl citoplasma cel·lular està constituït per orgànuls i citosol, el líquid per  on sobreneden els orgànuls. És ...
Membrana cel·lularLa cèl·lula està rodejada  per una membrana,  denominada  "membrana  plasmàtica". La  membrana deli...
Bibliografía•  Imatges:www.google.eswww.yahoo.es•  Text:Encarta 2007Llibre de biologiaGoogle: cèl·lules eucariotes y pro...
CrèditsLetter and photos by:Marta Segura ArimontMaria Rosa Mata VallejoIrene Ruiz RojanoCristina Sanjosé FuentesSara Coron...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

00 ampliació la cèl·lula

438 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

00 ampliació la cèl·lula

 1. 1. La cèl·lula eucariota
 2. 2. Les cèl·lules no són totes iguals, existeixen dos tipus: les eucariotes i les procariotes.Les procariotes ( abans del nucli ) són aquelles que no tenen un nucli definit, la seva informació genètica es troba dispersa al seu citoplasma, ni tampoc tenen cap orgànul més limitat per membranes. Són més petites que les eucariotes, tenen una mida entre 0.5 i 3 µm.
 3. 3. Les cèl·lules eucariotes ( nucli perfecte ) són les que presenten la resta dels éssers vius, estan classificades en quatre grans grups:• Animals• Vegetals• Fongs• Protists
 4. 4. Cèl·lules eucariotes animals 1 1. Nucli12 2. Mitocondri 2 3. Lisosoma 3 4. Reticle endoplasmàtic 4 5. Ribosoma 5 6. Nuclèol 6 7. Material genètic (DNA) 7 8. Membrana nuclear 811 9. Centríol 9 10. Aparell de Golgi 11. Citoplasma 10 12. Membrana cel·lular
 5. 5. Cèl·lules eucariotes vegetals 1. Nucli 2. Mitocondri 3. Lisosoma 4. Reticle endoplasmàtic 5. Ribosoma 6. Nuclèol 7. Material genètic (DNA) 8. Membrana nuclear 9. Centríol 10. Dictiosoma 11. Citoplasma 12. Membrana plasmàtica 13. Cloroplast 14. Espai intercel·lular 15. Paret cel·lular
 6. 6. Diferències• La principal diferencia entre les cèl·lules vegetals i animals es que les primeres tenen paret cel·lular i les segones no.• Les cèl·lules vegetals manquen de centríols.• Els lisosomes, a la cèl·lula vegetal, son considerats vacuoles i en diferència amb les cèl·lules animals són molt més grans. Poden arribar fins als 20 µm de diàmetre.• El cloroplast són uns orgànuls que només es troben a les cèl·lules vegetals i les algues. Aquí es duu a terme la fotosíntesi. (transformació d’energia lluminosa en energia química) Cèl·lula animal Cèl·lula vegetal
 7. 7. Nucli El nucli es l’òrgan més visible a quasi totes les cèl·lules animals y vegetals, es esfèric i fa unes 5-8 µm de diàmetre. Està rodellat per una membrana nuclear de doble capa perforada per porus que fan possible l’intercambi de material cel·lular amb el citoplasma. El nucli conté el nuclèol i els cromosomes. Aquest conté els gens per a formar les proteïnes. nucli citoplasmaAquesta imatge correspon a lacromàtida, es a dir, l’ADN dins delnucli de manera que no estacompactada.
 8. 8. MitocondriEls mitocondris contenen el seu propi ADN y es troben a quasi totes les cèl·lules eucariotes. La seva estructura es allargada, de varies micres de longitud y està envoltada per dues membranes: l’externa, que delimita l’espai intermembranós, y la interna, molt replegada formant crestes que engloben la matriu mitocondrial.La cèl·lula necessita energia per a créixer i multiplicar-se.La funció dels mitocondris es aportar la major part d’aquesta energia realitzant les últimes etapes de la descomposició de les molècules dels aliments, la respiració.
 9. 9. LisosomaLisosomes: són sacs esfèrics que contenen enzims digestius i estan limitats per una membrana senzilla. Participen en la digestió cel·lular i en la destrucció dalguns orgànuls. Hi ha dos tipus de lisosomes:• Lisosoma primari: és una estructura cel·lular formada per membrana que a dins seu tindrà proteïnes, enzims digestius,etc.• Lisosoma secundari: es forma quan un lisosoma primari suneix a un fagosoma.
 10. 10. Reticle EndoplasmàticReticle Endoplasmàtic és la xarxa de membranes interconnectades que formen tubs aplanats y sacs comunicats entre sí. Intervenen en funcions relacionades amb la síntesi de proteïnes, metabolisme de lípids, transport intracel·lular, etc. Nhi ha de dos tipus:• Reticle Endoplasmàtic Llis: és com un sistema de conductes connectats els uns amb els altres. Estan formats per material de la membrana cel·lular.• Reticle Endoplasmàtic Rugós (ergastoplasma): és com el RE Llis però amb ribosomes adherits a la seva paret exterior. Als seus ribosomes es sintetitzen proteïnes i un cop formades viatgen per linterior del RER, madurant.
 11. 11. Reticle Endoplasmàtic Reticle endoplasmàti c RugósReticleendoplàsmatic llis
 12. 12. RibosomaEl ribosomes són petits orgànuls que es troben lliures al citoplasma o enganxats al reticle endoplasmàtic. Està constituït per proteïnes i RNA.Té la funció de dur a terme la síntesis de proteïnes a partir de la informació genètica que li arriba del DNA transcrit en forma de RNAm.El ribosoma es divideix en dues unitat: La subunitat major i la subunitat menor.
 13. 13. Nuclèol Es un cos dens, format per DNA i RNA, que es localitza a l’interior del nucli. El nuclèol té la funció de sintetitzar el material que més endavant formarà part dels ribosomes. nuclèol
 14. 14. Membrana nuclearEl nucli està separat del citoplasma per lembolcall nuclear, una doble membrana coberta de gran quantitat de porus que permeten el pas de moltes substàncies en ambdues direccions. Hi té unit el reticle endoplasmàtic i, de fet, la membrana nuclear no és més que un prolongació de la membrana daquest orgànul. Membrana nuclear
 15. 15. Aparell de GolgiLAparell de Golgi és un conjunt de dictiosomes (de 4 a 8 sàculs aplanats envoltats de membrana i apilats uns sobre dels altres). Modifica vesícules del reticle endoplasmàtic rugós, les quals contenen proteïnes provinent del nucli; al seu interior es produeix la maduració de proteïnes. El material nou de les membranes es forma en diverses cisternes de Golgi. Vesícula de secreció Aparell de Golgi (dictiosoma)
 16. 16. CitoplasmaEl citoplasma cel·lular està constituït per orgànuls i citosol, el líquid per on sobreneden els orgànuls. És on té lloc la síntesi i maduració de les proteïnes, la digestió cel·lular i altres processos vitals per a la cèl·lula.
 17. 17. Membrana cel·lularLa cèl·lula està rodejada per una membrana, denominada "membrana plasmàtica". La membrana delimita el territori de la cèl·lula i controla el contingut químic d’aquesta.Està formada per una bicapa lipídica, on hi ha incrustades proteïnes. Els seus components presenten mobilitat, això fa que sigui fluida.
 18. 18. Bibliografía• Imatges:www.google.eswww.yahoo.es• Text:Encarta 2007Llibre de biologiaGoogle: cèl·lules eucariotes y procariotes
 19. 19. CrèditsLetter and photos by:Marta Segura ArimontMaria Rosa Mata VallejoIrene Ruiz RojanoCristina Sanjosé FuentesSara Corona DiazGrafic desings:• Marta SeguraVisual effects:• Sara Corona

×