Sustainable tourism regeo_ro

520 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sustainable tourism regeo_ro

  1. 1. NaturNet Plus Educa ţ ie Asistat ă de Calculator pentru Protec ţ ia Mediului REGEO SOLUTII IT&C PENTRU TURISMUL RURAL
  2. 2. NaturNet Plus Turismul Rural <ul><li>Multe zone rurale: dezavantajele zonelor agronomice marginale </li></ul><ul><li>Pentru compensarea acestui lucru este necesar: </li></ul><ul><li>- Dezvoltarea eco-turismului ca surs ă major ă de venit </li></ul><ul><li>- Poate î ncepe s ă fie principala activitate economic ă din regiune </li></ul>
  3. 3. NaturNet Plus <ul><li>Rolul posibil al turismului rural: </li></ul><ul><li>Venituri de la turi ş ti pentru fermieri ş i mici î ntreprinz ă tori locali </li></ul><ul><li>Rol important î n dezvoltarea regional ă </li></ul><ul><li>O nou ă pia ţă pentru produse agricole ş i alte produse regionale </li></ul><ul><li>Prezentarea specificit ăţ ii regiunii </li></ul><ul><li>Riscuri posibile: </li></ul><ul><li>Protec ţ ia mediului </li></ul><ul><li>Diferen ţ e fa ţă de alte tipuri de turism (buget redus, activit ăţ i ne-comerciale) </li></ul>
  4. 4. NaturNet Plus <ul><li>Important: </li></ul><ul><li>Sistemul informa ţ ional pentru turismul rural are de oferit un program complex de servicii ş i activit ăţ i turistice. </li></ul><ul><li>Trebuie s ă se bazeze pe noile tehnologii informa ţ ionale: </li></ul><ul><li>Crearea unei noi infrastructuri IT&C </li></ul><ul><li>Utilizarea comunica ţ iilor f ă r ă fir </li></ul><ul><li>Colectarea de date utiliz â nd metode GIS </li></ul><ul><li>Tehnici avansate de vizualizare </li></ul><ul><li>Unelte de planificare (planificarea c ă l ă toriilor, vacan ţ elor) </li></ul>
  5. 5. NaturNet Plus Proiectul REGEO IST-2001-32336 Geo-informa ţ ii multimedia pentru e-Comunit ăţ ile din zonele rurale cu eco-turism
  6. 6. NaturNet Plus <ul><li>Principalele obiective: </li></ul><ul><li>Temei: baz ă de date geo-multimedia descentralizat ă (virtual ă ) </li></ul><ul><li>Unelete pentru crearea sistemelor regionale de informa ţ ii pentru turism ş i alte sarcini (administra ţ ie, educa ţ ie…) </li></ul><ul><li>Aplica ţ ii client/server pentru accesarea on-line, off-line ş i mobil ă a bazei de date geo </li></ul><ul><li>Integrarea tehnicilor avansate de vizualizare 2D ş i 3D </li></ul><ul><li>Proiectarea ş i colectarea datelor din regiunile rurale de test </li></ul><ul><li>Data de î nceput: Aprilie 2002 </li></ul><ul><li>Durata: 30 luni </li></ul>
  7. 7. NaturNet Plus <ul><li>Sistem prietenos – “u ş or de folosit ” – este cel mai important , dat ă fiind posibilitatea existen ţ ei unor cuno ş tin ţ e minime ale utilizatorului </li></ul><ul><li>Adaptabilitatea la diferite structuri hardware – sistemul trebuie s ă fie capabil s ă se adapteze la diferite condi ţ ii hardware (structuri hardware diferite, putere de calcul diferit ă , conexiuni diferite) </li></ul><ul><li>Sistem multi-lingvistic – sistemul trebuie s ă suporte lucrul cu mai multe limbi (minim dou ă ) </li></ul><ul><li>Intre ţ inere u ş oar ă a sistemului </li></ul><ul><li>Unificarea elementelor grafice </li></ul>
  8. 8. NaturNet Plus <ul><li>Sistemele de informa ţ ii geo-multimedia sunt benefice pentru: </li></ul><ul><li>Rezerva ţ iile naturale </li></ul><ul><li>Agen ţ iile de turism </li></ul><ul><li>Vizitatori ş i turi ş ti </li></ul><ul><li>Î ntreprinz ă tori locali </li></ul><ul><li>Administra ţ ia local ă </li></ul>

×