Successfully reported this slideshow.
Consecinţele politice ale principiilor de dezvoltare durabilă la nivel local şi regional NaturNet Plus Educa ţ ie Asistat ...
NaturNet Plus …… Dezvoltare Durabilă ? <ul><li>Echitate inter-generaţii </li></ul><ul><li>Randament / producţie controlate...
NaturNet Plus Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE <ul><li>Strategie politică comprehensivă </li></ul><ul><li>Nevoia unei...
NaturNet Plus Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE <ul><li>… ÎNSĂ … î n Europ a … </li></ul><ul><li>Metodologi ile sunt ...
NaturNet Plus Strategia italiană de Dezvoltare Durabilă <ul><li>… şi … î n particular în Italia … </li></ul><ul><li>Fiec...
NaturNet Plus Cei 3 Piloni ai Dezvoltării Durabile Sursa: Nuttle, T., Salles, P., Bredeweg, B., 2005 Conceptul celor 3 Pi...
NaturNet Plus Conceptul celor 5 Dimensiuni Technological Dimension Sursa: PKA Barz ( după J.H. Spangenberg, 2002)
NaturNet Plus Î m bunătăţire  Continu ă ca proces al Dezvoltării Durabile Procesul Dezvoltării Durabile
NaturNet Plus Ecos i stem, Biodiversit ate , Sănătate , Schimbări Climatice Da une & Praguri ( biofizice şi durabile ) Ţi...
NaturNet Plus SUSTAINABILITY IMPACT ASSESSMENT METODE şi UNELTE INOVATOARE • Cadru integrat ( Mediu, Economic, Social ) •...
NaturNet Plus “ Evaluarea Impactului Durabilităţii ” * O mare “ aderenţă ” pentru Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE...
NaturNet Plus 29/08/11 Brussels - NaturNet-Redime Workshop Nevoile europene şi Cadrul Legal Evaluarea impactelor politicil...
NaturNet Plus <ul><li>Politica UE necesită X Geodate frontaliere ce sunt … </li></ul><ul><li>Uşor accesibile </li></ul><ul...
NaturNet Plus <ul><li>Informaţia frontalieră X este necesară pentru … </li></ul><ul><ul><li>Conservarea naturii </li></ul>...
NaturNet Plus <ul><li>Informaţia frontalieră X este necesară deoarece... </li></ul><ul><ul><li>Migr area speciilor … </li...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Political consequences ro

440 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Political consequences ro

 1. 1. Consecinţele politice ale principiilor de dezvoltare durabilă la nivel local şi regional NaturNet Plus Educa ţ ie Asistat ă de Calculator pentru Protec ţ ia Mediului
 2. 2. NaturNet Plus …… Dezvoltare Durabilă ? <ul><li>Echitate inter-generaţii </li></ul><ul><li>Randament / producţie controlate </li></ul><ul><li>Consum </li></ul><ul><li>Componente i nteractive, multi-disciplinar e </li></ul><ul><li>Concepte structurale & procedural e </li></ul>
 3. 3. NaturNet Plus Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE <ul><li>Strategie politică comprehensivă </li></ul><ul><li>Nevoia unei guvernări integrate </li></ul><ul><li>Punerea în balanţă a intereselor </li></ul>
 4. 4. NaturNet Plus Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE <ul><li>… ÎNSĂ … î n Europ a … </li></ul><ul><li>Metodologi ile sunt încă în dezvoltare </li></ul><ul><li>Lipsa de înţelegere a principiilor Dezvoltării Durabile </li></ul><ul><li>Lipsa aplicaţiilor integrate </li></ul><ul><li>Lipsa adoptării principiilor Dezvoltării Durabile </li></ul><ul><li>Informaţii distribuite </li></ul><ul><li>Implementa rea necesită educaţie </li></ul>
 5. 5. NaturNet Plus Strategia italiană de Dezvoltare Durabilă <ul><li>… şi … î n particular în Italia … </li></ul><ul><li>Fiecare regiune are propriul său sistem </li></ul><ul><li>Politicienii cunosc prea puţin conceptele Dezvoltării Durabile </li></ul><ul><li>Puţine aplicaţii integrate </li></ul><ul><li>Informaţiile sunt distribuite </li></ul><ul><li>Implementa rea necesită educaţie </li></ul>
 6. 6. NaturNet Plus Cei 3 Piloni ai Dezvoltării Durabile Sursa: Nuttle, T., Salles, P., Bredeweg, B., 2005 Conceptul celor 3 Piloni
 7. 7. NaturNet Plus Conceptul celor 5 Dimensiuni Technological Dimension Sursa: PKA Barz ( după J.H. Spangenberg, 2002)
 8. 8. NaturNet Plus Î m bunătăţire Continu ă ca proces al Dezvoltării Durabile Procesul Dezvoltării Durabile
 9. 9. NaturNet Plus Ecos i stem, Biodiversit ate , Sănătate , Schimbări Climatice Da une & Praguri ( biofizice şi durabile ) Ţinte Activitate umană Strategii de prevenire, Adaptare : Poli tici & m ăsuri : instrumente economice , tehnologi i , utilizarea terenurilor * Scenari i * Externalit ăţi * Analize c ost-ef icienţă * Analize c ost-benefi ciu Inova re & implementa re G u verna re Structur area strategiei de Dezvoltare Durabilă
 10. 10. NaturNet Plus SUSTAINABILITY IMPACT ASSESSMENT METODE şi UNELTE INOVATOARE • Cadru integrat ( Mediu, Economic, Social ) • Micro, macro • Global regional local • Previziune • Metode participatorii Întărirea capacităţii EXTERNALIT ĂŢI BARIERE ale DURABILITĂŢII MULTI - FUNC Ţ IONALIT ĂŢI STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ <ul><li>POLI TICI şi M Ă SUR I </li></ul><ul><li>- Tehnologii de mediu </li></ul><ul><li>Instrumente economice </li></ul><ul><li>Practici de utilizare a </li></ul><ul><li>terenurilor </li></ul>G uvernare UNELTE PENTRU ANALIZAREA DEZVOLTĂRII DURABILE
 11. 11. NaturNet Plus “ Evaluarea Impactului Durabilităţii ” * O mare “ aderenţă ” pentru Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE * Aplicată la începutul definirii politicii, în special la politicile majore . * “ Statele membre vor trebui să desfăţoare evaluări ale impactelor acolo unde folosesc dreptul de iniţiativă pentru legislaţie nouă. Ar trebui de asemenea să fie incurajate să definească standarde de consultare şi de evaluare a impactului ” * O forţă motrice pentru cercetarea in domeniul Durabilităţii
 12. 12. NaturNet Plus 29/08/11 Brussels - NaturNet-Redime Workshop Nevoile europene şi Cadrul Legal Evaluarea impactelor politicilor asupra dezvoltării regionale Cadrul Legal Unelte necesare pentru Evaluarea acoperirii terenurilor , Schimbarea acoperirii terenurilor ESDP, ESPON Nevoile europene Strateg ia privind managementul integrat al zonelor costiere ICZM Schimbarea acoperirii terenurilor de-a lungul zonelor costiere Evaluarea strategică de mediu a reţelelor de transport Politica de transport Pres iunea asupra Ariilor protejate , Fragmenta rea habitat elor Implementa rea convenţiei privind biodiversitatea UNCBD Schimbarea destinaţiei terenurilor , fragmentarea habitatelor , pres iunea asupra ariilor desemnate
 13. 13. NaturNet Plus <ul><li>Politica UE necesită X Geodate frontaliere ce sunt … </li></ul><ul><li>Uşor accesibile </li></ul><ul><li>Compatibile şi </li></ul><ul><li>Uşor de combinat </li></ul><ul><li>  Iniţiativa UE : INSPIRE </li></ul>
 14. 14. NaturNet Plus <ul><li>Informaţia frontalieră X este necesară pentru … </li></ul><ul><ul><li>Conservarea naturii </li></ul></ul><ul><ul><li>Managementul de Mediu </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificare Regională </li></ul></ul>
 15. 15. NaturNet Plus <ul><li>Informaţia frontalieră X este necesară deoarece... </li></ul><ul><ul><li>Migr area speciilor … </li></ul></ul><ul><ul><li>Cursurile de apă ( inundaţii ) … </li></ul></ul><ul><ul><li>Emisiile în aer (polu are )… </li></ul></ul><ul><ul><li>… nu se opresc la graniţele naţionale . </li></ul></ul>

×