Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Politické konsekvence principů trvale udržitelného rozvoje na lokální a regionální úrovni

366 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Politické konsekvence principů trvale udržitelného rozvoje na lokální a regionální úrovni

 1. 1. Politické konsekvence principů trvale udržitelného rozvoje na lokální a regionální úrovni NaturNet Plus Počítačem podporované vzdělávání na ochranu životního prostředí
 2. 2. NaturNet Plus Trvale udržitelný rozvoj ? <ul><li>Mezigenerační rovnost </li></ul><ul><li>Kontrolovaný výnos / produkce </li></ul><ul><li>Spot ř eba </li></ul><ul><li>Interaktivní, multioborové komponenty </li></ul><ul><li>Strukturální a procedurální koncepty </li></ul>
 3. 3. NaturNet Plus EU strategie <ul><li>Komprihezivní p olitic ká strateg ie </li></ul><ul><li>Požadavek integrovaného řízení </li></ul><ul><li>Vyrovnání zájmů </li></ul>
 4. 4. NaturNet Plus EU strategie <ul><li>… ALE … v Evropě … </li></ul><ul><li>Metodologie jsou stále ve vývoji </li></ul><ul><li>Chybí porozumění trvale udržitelného rozvoje </li></ul><ul><li>Nedostatek integrovaných aplikací </li></ul><ul><li>Distribu ované informace </li></ul><ul><li>Implementa ce potřebuje vzdělávání </li></ul>
 5. 5. NaturNet Plus After Nuttle, T., Salles, P., Bredeweg, B., 2005 Koncept třech pilířů
 6. 6. NaturNet Plus 5 d imen zionální koncept Technologic ká d imen ze PKA Barz (after J.H. Spangenberg, 2002)
 7. 7. NaturNet Plus Kontinuální zlepšení jako proces trvale udržitelného rozvoje Proces trvale udrřitelného rozvoje
 8. 8. NaturNet Plus Ecosyst é m, b iodiver z it a , zdraví , klimatické změny Damages & Thresholds (biophysical and sustainability) Cíle Lidská činnost Preven ce , a dapta ce p oli tiky & měření : economic ké nástroje , technologie, l and use * Sc é n a ri a * Externalities * Cost-effectiveness analysis * Cost-benefit analysis Innova ce & implementa ce Řízení Struktura strategie
 9. 9. NaturNet Plus ODHAD DOPADŮ TRVALE UDRŽITLENÉHO ROZVOJE INOVATIV NÍ MET ODY A NÁSTROJE • Integrated framework of an. (Env., Econ., Social) • Micro, macro • Global regional local • Foresight • Participatory methods Capacity building EXTERNALITIES THRESHOLDS of SUSTAINABILITY MULTIFUNCTIONALITIES S.D. STRATEGIE POLITIKY a M ĚŘENÍ - Environment technologies - Economic Instruments - Land-use practices Governance Nástroje pro analýzu
 10. 10. NaturNet Plus 26/08/11 Brussels - NaturNet-Redime Workshop Evropské potřeby a politický rámec Assessing impacts of policy on regional development Poli tický rámec Nástroje potřebné pro Land cover assessment, Land cover change ESDP, ESPON Evropské potřeby Strategy on integrated coastal zone management ICZM Land cover change along coastal zones Strategic environ. assess- ment of transport networks Transport Policy Pressure on protected Areas , Fragmentation of habitats Implementation of the biodiversity convention UNCBD Land use change, habitat fragmentation , pressure on designated areas
 11. 11. NaturNet Plus <ul><li>EU politika vyžaduje přeshraniční g eodata , která jsou … </li></ul><ul><li>Snadno dostupná </li></ul><ul><li>Kompatibilní </li></ul><ul><li>Lze je snadno kombinovat </li></ul><ul><li>  EU iniciativa : INSPIRE </li></ul>
 12. 12. NaturNet Plus <ul><li>Přeshraniční spolupráce je nutná z důvodu … </li></ul><ul><ul><li>Ochrany přírody </li></ul></ul><ul><ul><li>Správy území </li></ul></ul><ul><ul><li>Region ální pl ánování </li></ul></ul>
 13. 13. NaturNet Plus <ul><li>Přeshraniční kooperace je nutná z důvodu </li></ul><ul><ul><li>Migra ce </li></ul></ul><ul><ul><li>Přírodní spekty ( záplavy ) … </li></ul></ul><ul><ul><li>Emise ( znečištění )… </li></ul></ul><ul><ul><li>… doesn’t stop at national borders. </li></ul></ul>

×