04 sustainable tourism_emires_bg

441 views

Published on

Published in: Technology, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

04 sustainable tourism_emires_bg

  1. 1. НатурНет Плюс Електронно обучение за опазване на околната среда EMIRES
  2. 2. НатурНет Плюс INSPIRE <ul><li>Данните могат да бъдат събирани и управлявани на едно ниво на което това може да стане най-ефективно. </li></ul><ul><li>Възможно е да се комбинира различна пространствена информация от различни източници в Европа например и да бъдат споделени между много ползватели и приложения. </li></ul><ul><li>Възможно е информация събрана на едно ниво да бъде споделена между различни нива, например за детайлни изследвания, за общи стратегически цели и др. </li></ul><ul><li>Географската информация нужна за доброто управление на всички нива може да бъде достатъчно богата и широко достъпна без ограничителни условия. </li></ul><ul><li>Би могло лесно да бъде откривана и използвана наличната информация, която да отговаря на нуждите на ползвателя и на условията за придобиване и използване. </li></ul><ul><li>Географските данни могат да станат лесни за разбиране и интерпретиране, тъй като биха могли да бъдат визуализирани в съответния контекст и използвани по удобен за ползвателя начин. </li></ul>
  3. 3. НатурНет Плюс EMIRES – туризъм <ul><li>Принципи на обединен електронен пазар за туристически услуги – защо? </li></ul><ul><li>Местни сървъри – невидими от далечни дестинации – има твърде много сървъри </li></ul><ul><li>Трудно е да се намери нужната информация </li></ul><ul><ul><li>www.sumperk.cz </li></ul></ul><ul><ul><li>www.info - jeseniky.cz </li></ul></ul><ul><ul><li>Други . </li></ul></ul>
  4. 4. НатурНет Плюс Принос на ползвателя в EMIRES <ul><li>Sumperk </li></ul><ul><ul><li>Общинският ГИС и информационните ресурси са интегрирани като част от Чешкия EMIRES </li></ul></ul>
  5. 5. НатурНет Плюс Users Contribution to EMIRES <ul><li>Jeseniky </li></ul><ul><li>Информационната система на общинския туристически информационен център (ТИЦ) ще бъдат интергиррани като част от Чешкия EMIRES </li></ul>
  6. 6. НатурНет Плюс Какво са уеб услуги ? <ul><li>Програма: човек – компютър </li></ul><ul><li>Услуги: компютър – компютър </li></ul><ul><li>Интероперативна, дистрибутираща система </li></ul><ul><li>Предлагане на услуги без данни </li></ul><ul><li>Събиране на данни и управление на едно място, данните се актуализират постоянно </li></ul><ul><li>Специални уеб приложения, като услуги Включване на различни SW платформи </li></ul><ul><li>Ползвателят използва само исканите функции. </li></ul>data1 searching analyse catalogue data2 web data3 Data, analyse, catalogue, ... Web/local

×