Successfully reported this slideshow.
โปรแกรมประมวลผลคำ <br />(Microsoft Word 2003)<br />
แนะนำโปรแกรม<br />โปรแกรมประมวลผลคำ นิยมเรียกกันว่า “เวิร์ดโปรเซสซิ่ง” เป็นโปรแกรมที่เน้นการจัดพิมพ์เอกสาร และเป็นที่นิยม...
วิวัฒนาการของโปรแกรมประมวลผลคำ<br />        โปรแกรมประมวลผลคำยุคแรก ๆ ใช้โปรแกรมของต่างประเทศ เช่น โปรแกรม WORDSTAR ของบริ...
วิวัฒนาการของโปรแกรมประมวลผลคำ (ต่อ)<br />        พ.ศ. 2532 สถาบันบริการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวก...
วิวัฒนาการของโปรแกรมประมวลผลคำ (ต่อ)<br />        ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ รุ่น 4.3 ประกอบด้วย เวิร์ด (WORD) เป็นซอฟต์แวร์ประมวลผ...
บทบาทและความสำคัญ<br />ปัจจุบันงานเอกสาร ในสำนักงานอัตโนมัติเกือบทั้งหมดหันมาใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น โปรแกรมที่เข้ามามี...
ประโยชน์ของโปรแกรม<br />ช่วยให้สามารถมองเห็นข้อความที่พิมพ์ <br />สามารถบันทึกในรูปของไฟล์ข้อมูล <br />สามารถกำหนดรูปแบบต...
ประโยชน์ของโปรแกรม (ต่อ)<br />5. มีคำสั่งตรวจความถูกต้องของตัวสะกด  <br />มีระบบการค้นหาและแทนที่คำ      <br />จัดรู...
วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003<br />1. ใส่ CD ROM ที่มีโปรแกรม Microsoft Word 2003 SETUP ที่ได้รับมาลงใน Drive...
วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />5. เลือก Double Click   File key office2003  <br />แล้วจด Product key...
วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />6.  Double Click   Icon OFFICE11 <br />แล้วเลือก Double Click   Ico...
วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />7. จะได้หน้าต่างนี้ แล้วใส่ Product key office 2003 <br />ที่จดไว้ แล...
วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />8. พิมพ์รายละเอียดดั้งภาพ แล้ว Click ปุ่ม Next<br />
วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />9. ใส่เครื่องหมาย  ที่ I accept the terms in the Ucense Agreement แ...
วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />10. Click เลือก Custom Install แล้ว Click ปุ่ม Next<br />
วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />11. เลือก Click โปรแกรม Microsoft Office 2003 <br />ที่ต้องการ อย่าลื...
วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />12. เลือก Click Option ต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Office 2003 ที่ต้อง...
วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />13. Click ปุ่ม Install <br />
วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />14. จะเห็นภาพดังนี้ เมื่อเสร็จแล้วก็ Click ปุ่ม Finish <br />การติด...
การเรียกใช้โปรแกรม<br />เรียกใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003 คล้ายกับการเรียกใช้โปรแกรมอื่น ๆ ใน Windows ตามลำดับดังนี้ <b...
หน้าตา และส่วนประกอบของ Microsoft Word 2003 <br />
หน้าตา และส่วนประกอบของ Microsoft Word 2003(ต่อ) <br />1. ไตเติ้ลบาร์ (Title Bar) แสดงชื่อโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่ และชื่...
หน้าตา และส่วนประกอบของ Microsoft Word 2003(ต่อ) <br />6. แถบเครื่องมือมาตรฐาน (StandardToolbar) ใช้สำหรับการจัดการเรื่อ...
หน้าตา และส่วนประกอบของ Microsoft Word 2003(ต่อ) <br />12. แถบแสดงสถานะ (Statusbar) ใช้สำหรับแสดงสถานะของการทำงาน<br />1...
แถบเครื่องมือต่างๆ<br />			แถบเครื่องมือจะเป็นที่อยู่ของปุ่มที่ทำคำสั่งต่างๆ ซึ่งเหมือนกับการเรียกคำสั่งที่แถบเมนู ปุ่มเหล...
แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard)<br />
แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ (Formatting)<br />
การซ้อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ<br />			ถ้าจะใช้แถบเครื่องมืออื่น ๆ นอกจาก 2 อย่างข้างต้น จะต้องสั่งแสดงแถบเครื่องมือนั้น ๆ เ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประมวลผลคำ

7,364 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ประมวลผลคำ

 1. 1. โปรแกรมประมวลผลคำ <br />(Microsoft Word 2003)<br />
 2. 2. แนะนำโปรแกรม<br />โปรแกรมประมวลผลคำ นิยมเรียกกันว่า “เวิร์ดโปรเซสซิ่ง” เป็นโปรแกรมที่เน้นการจัดพิมพ์เอกสาร และเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น หนังสือ รายงาน จดหมาย บทความ <br />
 3. 3. วิวัฒนาการของโปรแกรมประมวลผลคำ<br />        โปรแกรมประมวลผลคำยุคแรก ๆ ใช้โปรแกรมของต่างประเทศ เช่น โปรแกรม WORDSTAR ของบริษัทไมโครโปร จำกัด สามารถพิมพ์ได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น <br />ปี 2529 นายแพทย์ชุษณะ มะกรสาร ได้พัฒนาโปรแกรมประมวลผลคำที่มีชื่อว่า ราชวิถี ซึ่งโปรแกรมนี้เขียนขึ้นด้วยภาษา Assembly ทั้งหมด การใช้งานเหมือนกับโปรแกรม WORDSTAR แต่สามารถพิมพ์ข้อความภาษาไทยได้ และมีการปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆ จึงทำให้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานอย่างสูงสุดในเวลาต่อมา <br />
 4. 4. วิวัฒนาการของโปรแกรมประมวลผลคำ (ต่อ)<br />        พ.ศ. 2532 สถาบันบริการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกันพัฒนาโปรแกรมประมวลผลคำภาษาไทยและอังกฤษ โดยออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน และมีความสามารถในการทำงานเช่นเดียวกับโปรแกรมประมวลผลคำอื่น ๆ โดยตั้งชื่อว่า "ซียูไรด์เตอร์ " (CU Writer)" มีลักษณะการทำงานเหมือน WORDSTAR และประกาศให้ใช้เป็นโปรแกรมสาธารณะ (Public Domain) การประมวลผลคำในปัจจุบันจะใช้ชุดซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จ (Package) ชุดซอฟแวร์นี้บางทีเรียกว่า โปรแกรมชุดสำนักงาน (Office Program)โดยบริษัทไมโครซอฟต์คอร์เปอร์เรชัน จำกัด (Microsoft Corporation) ได้ผลิตโปรแกรมชุดไมโครซอฟต์ออฟฟิศ (Microsoft Office) ออกสู่ตลาดครั้งแรกมีชื่อว่า ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ รุ่น 4.3<br />
 5. 5. วิวัฒนาการของโปรแกรมประมวลผลคำ (ต่อ)<br />        ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ รุ่น 4.3 ประกอบด้วย เวิร์ด (WORD) เป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ (Word Processing Software) เอกซ์เซล (Excel) เป็นซอฟต์แวร์ตารางทำการ แอ็กเซส (Acess) เป็นซอฟต์แวร์ด้านฐานข้อมูล (Database Software) พาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) เป็นซอฟต์แวร์นำเสนอภาพกราฟิก (Presentation Software)ซึ่งได้มีการพัฒนามาเรื่อย ๆ ไมโครซอฟต์เวิร์ด 2.0 และ 6.0 เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 3.1 และพัฒนาปรับบปรุงเป็นโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 7.0 หรือไมโครซอฟออฟฟิศ 95 ต่อมาเป็น 97 เป็น 2000 ต่อมาเป็น 2002 และโมโครซอฟต์ออฟฟิศ เอกซ์ พี(รุ่นล่าสุด) ซึ่งจะทำงานบนระบบปฎิบัติการวินโดวส์ (Windows) ของบริษัทไมโครซอฟต์และเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ (License) <br />
 6. 6. บทบาทและความสำคัญ<br />ปัจจุบันงานเอกสาร ในสำนักงานอัตโนมัติเกือบทั้งหมดหันมาใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น โปรแกรมที่เข้ามามีบทบาทและรู้จักกันดี คงหนี้ไม่พ้นโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถ จัดการเกี่ยวกับเอกสาร ใช้งานได้ง่ายที่สุด มีพัฒนาการที่ยาวนาน และมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม<br />
 7. 7. ประโยชน์ของโปรแกรม<br />ช่วยให้สามารถมองเห็นข้อความที่พิมพ์ <br />สามารถบันทึกในรูปของไฟล์ข้อมูล <br />สามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษร <br />สามารถป้อนข้อมูลงานเอกสารได้เร็วขึ้น <br />
 8. 8. ประโยชน์ของโปรแกรม (ต่อ)<br />5. มีคำสั่งตรวจความถูกต้องของตัวสะกด <br />มีระบบการค้นหาและแทนที่คำ <br />จัดรูปแบบเอกสารได้รวดเร็ว<br />ลดการใช้กระดาษได้ 40% <br />
 9. 9. วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003<br />1. ใส่ CD ROM ที่มีโปรแกรม Microsoft Word 2003 SETUP ที่ได้รับมาลงใน Drive CD<br />2. Double Click   ICON My Computer ที่ Desktop<br />3. Double Click   ICON CD Drive เพื่อเปิด CD ROMโปรแกรม Microsoft Word 2003 SETUP <br />4. Double Click  เปิด Folder direct pay <br />
 10. 10. วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />5. เลือก Double Click   File key office2003  <br />แล้วจด Product key office 2003 ไว้<br />
 11. 11. วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />6. Double Click   Icon OFFICE11 <br />แล้วเลือก Double Click   Icon SETUP<br />
 12. 12. วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />7. จะได้หน้าต่างนี้ แล้วใส่ Product key office 2003 <br />ที่จดไว้ แล้ว Click ปุ่ม Next<br />
 13. 13. วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />8. พิมพ์รายละเอียดดั้งภาพ แล้ว Click ปุ่ม Next<br />
 14. 14. วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />9. ใส่เครื่องหมาย  ที่ I accept the terms in the Ucense Agreement แล้ว Click ปุ่ม Next<br />
 15. 15. วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />10. Click เลือก Custom Install แล้ว Click ปุ่ม Next<br />
 16. 16. วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />11. เลือก Click โปรแกรม Microsoft Office 2003 <br />ที่ต้องการ อย่าลืมเลือก Word แล้ว Click ปุ่ม Next<br />
 17. 17. วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />12. เลือก Click Option ต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Office 2003 ที่ต้องการแล้ว Click ปุ่ม Next<br />
 18. 18. วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />13. Click ปุ่ม Install <br />
 19. 19. วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 (ต่อ)<br />14. จะเห็นภาพดังนี้ เมื่อเสร็จแล้วก็ Click ปุ่ม Finish <br />การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2003 เสร็จสมบูรณ์<br />
 20. 20. การเรียกใช้โปรแกรม<br />เรียกใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003 คล้ายกับการเรียกใช้โปรแกรมอื่น ๆ ใน Windows ตามลำดับดังนี้ <br />
 21. 21. หน้าตา และส่วนประกอบของ Microsoft Word 2003 <br />
 22. 22. หน้าตา และส่วนประกอบของ Microsoft Word 2003(ต่อ) <br />1. ไตเติ้ลบาร์ (Title Bar) แสดงชื่อโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่ และชื่อไฟล์เอกสาร<br />2. ปุ่ม Minimize ปุ่มย่อหน้าต่างโปรแกรมให้มาอยู่ที่ Taskbar <br />3. ปุ่ม Maximize ปุ่มขยายหน้าต่างโปรแกรมให้เต็มจอภาพ <br />ปุ่ม Restore ปรับขนาดของหน้าต่างให้มีขนาดเท่าเดิม ก่อนจะขยายหน้าต่าง <br />4. ปุ่ม Closeปุ่มปิดหน้าต่างของโปรแกรม<br />5. เมนูบาร์ (MenuBar) แสดงรายการคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม MS-OfficeWord 2003<br />
 23. 23. หน้าตา และส่วนประกอบของ Microsoft Word 2003(ต่อ) <br />6. แถบเครื่องมือมาตรฐาน (StandardToolbar) ใช้สำหรับการจัดการเรื่องทั่วไป<br />7. แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ (FormattingToolbar) ใช้จัดรูปแบบต่าง ๆ<br />8. แถบไม้บรรทัด (Rulerbar) ใช้สำหรับแสดงระยะต่าง ๆ ของเอกสาร<br />9. เครื่องหมายเคอร์เซอร์ (Cursor) จุดนี้เป็นจุดสำคัญ<br />10. มุมมองเอกสาร (ViewButton) แสดงมุมมองของเอกสาร<br />11. แถบเครื่องมือรูปวาด (DrawingToolbar) แถบเครื่องมือใช้สำหรับวาดรูปทรง <br />
 24. 24. หน้าตา และส่วนประกอบของ Microsoft Word 2003(ต่อ) <br />12. แถบแสดงสถานะ (Statusbar) ใช้สำหรับแสดงสถานะของการทำงาน<br />13. แถบเลื่อนแนวนอน (Horizontal Bar ) ใช้เลื่อนด้านซ้ายหรือด้านขวา ดูเอกสารบนจอภาพ <br />14. แถบเลื่อนแนวตั้ง (Vertical Bar ) ใช้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงในกรณีที่พิมพ์ เอกสารหลาย ๆ หน้า<br />15. ปุ่มเลื่อนจอภาพใช้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงครั้งละ 1 หน้าจอภาพ<br />16. ทาสก์เพน (TaskPane) ใช้รวบรวมคำสั่งที่สำคัญๆ ไว้เพื่อให้สามารถทำงานต่าง ๆ ได้จากที่เดียวในเอกสาร<br />
 25. 25. แถบเครื่องมือต่างๆ<br /> แถบเครื่องมือจะเป็นที่อยู่ของปุ่มที่ทำคำสั่งต่างๆ ซึ่งเหมือนกับการเรียกคำสั่งที่แถบเมนู ปุ่มเหล่านี้จะถูกแยกเป็นหมวดหมู่ไว้บนแถบเครื่องมือเป็นชุด ๆ มีหลายชุดด้วยกัน แต่ที่แสดงมีเพียง 2 ชุด คือแถบเครื่องมือ Standard(มาตรฐาน) และFormatting (จัดรูปแบบ)<br />
 26. 26. แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard)<br />
 27. 27. แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ (Formatting)<br />
 28. 28. การซ้อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ<br /> ถ้าจะใช้แถบเครื่องมืออื่น ๆ นอกจาก 2 อย่างข้างต้น จะต้องสั่งแสดงแถบเครื่องมือนั้น ๆ เอง หรืออาจสั่งซ่อนแถบเครื่องมือที่ไม่ต้องการใช้เอาไว้ก็ได้ เพื่อให้มีช่องว่างสำหรับแสดงข้อความได้มากขึ้น ดังนี้ เลือกคำสั่ง View (มุมมอง) > Toolbar (แถบเครื่องมือ) > คลิกเลือกชื่อแถบเครื่องมือที่ต้องการแสดง <br />

×