การนำเสนอ..

442 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
442
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การนำเสนอ..

 1. 1. การนำเสนอโครงงาน ..... หมั่นโถวเสริมโปรตีนจากใบมะรุม
 2. 2. วัตถุประสงค์
 3. 3. คำสำคัญ
 4. 4. ที่มาและความสำคัญ <ul><li>ผู้คนได้หันมาสนใจในเรื่องของโภชนาการและสุขภาพกันมาก กลุ่มของข้าพเจ้าได้เห็นถึงคุณค่าของโปรตีนจากใบมะรุม จึงได้คิดทำการเสริมโปรตีนลงในหมั่นโถว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมะรุมมีคุณค่าและสรรพคุณต่างๆมากมาย ทั้งทางอาหารและยา และเนื่องจากหมั่นโถว มีส่วนประกอบ คือ แป้งสาลีกับน้ำตาล ซึ่งให้คุณค่าทางโปรตีนน้อย จึงสนใจที่จะพัฒนาหมั่นโถวให้มีคุณค่าทางโปรตีนมากขึ้น โดยเพิ่มโปรตีนจากใบมะรุมลงไปเพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภค </li></ul>
 5. 5. เค้าโครงเรื่อง <ul><li>บทนำ </li></ul><ul><li>มะรุม </li></ul><ul><li>ปริมาณโปรตีนที่มีในใบมะรุม </li></ul><ul><li>องค์ประกอบของหมั่นโถว </li></ul><ul><li>วิธีการทำหมั่นโถว </li></ul><ul><li>การนำโปรตีนจากใบมะรุมมาเสริม </li></ul><ul><li>คุณค่าที่ได้รับเพิ่มจากใบมะรุม </li></ul><ul><li>ประโยชน์จากการทำหมั่นโถวเสริมโปรตีนจากใบมะรุม </li></ul><ul><li>ปัญหาที่พบในการหมั่นโถวเสริมโปรตีนจากใบมะรุม </li></ul><ul><li>วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำหมั่นโถว </li></ul><ul><li>บทสรุป </li></ul>
 6. 6. บรรณานุกรม <ul><li>( 2552 , กรกฎาคม ) . เค้กชาเขียวมะรุม . Health & Cuisine. 9 ( 102 ) : สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2553 , จาก http://healthandcuisine.com/cuisine.aspx?cId= 11 &aId= 1416 </li></ul><ul><li>( 2548 ) . หมั่นโถวร้อนๆ อาหารนิยมของคนจีน . สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2553, จาก http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9480000008551 </li></ul><ul><li>Sangchay, A; Kaveera, K; and Limroongreungrat, K . ( 2010 ). Agricultural Sci. 41 ( 3/1 )( suppl. ) : 349-352. Retrieved January 7,2011, from http://www.crdc.kmutt.ac.th/Data%202010/J.%20CRDC4/CRDC%204/PDF/ 349-352.pdf </li></ul>
 7. 7. บรรณานุกรม ( ต่อ ) <ul><li>Arti R. Verma; et al. (2009). In vitro and in vivo antioxidant properties of different fractions of Moringa oleifera leaves. Retrieved January 7 2011, from http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6T6P- 4WGMB9Y49&_cdi=5036&_user=1750333&_pii=S0278691509002774&_ origin=search&_coverDate=09%2F30%2F2009&_sk=999529990& view=c&wchp=dGLbVlzzSkzS&md5=34982ef8951890ba4767 accbf892c9d9&ie=/sdarticle.pdf </li></ul><ul><li>สุวิมล โต่นวุธ . ( 2552 ) . กินมะรุม ลืมมะเร็ง . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : กรีน - ปัญญาญาณ </li></ul>
 8. 8. รายชื่อสมาชิก
 9. 9. ภาพการทำงานร่วมกัน
 10. 10. ภาพการทำงานร่วมกัน

×