Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E book

3,857 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

E book

 1. 1. Цахим сургалтын материал, арга зүй бэлтгэх зөвлөмж<br />Е-сургалтын талаар зөвлөмж <br /><ul><li>Е-хичээлийн мининиум стандарт
 2. 2. Ашиглаж болох програм хангамжийн жагсаалт
 3. 3. Электрон тестийн сан бүрдүүлэхэд </li></ul>Uniface 5.0 програмын зөвлөмж<br />ХААИС-ийн и-мэйл хаяг хэрэглэх ашиглах зөвлөмж<br />Е-хичээлийн мининиум стандарт <br />Минимиум стандарт гэж юу вэ?<br />Е-хичээлийн минимиум стандарт гэж тухайн хичээлийг е-хэлбэрээр оюутанд хүргэх хичээлд тавигдах доод шалгуур үзүүлэлтийг хэлнэ.<br />Мининиум стандарт<br />Хичээлийн стандарт хангаж байх<br />Батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөгөөр байгаа эсэх<br />Хичээлийн агуулга бүрэн эсэх<br />Хичээлийн дизайн шаардлага хангасан эсэх<br />өнгөний сонголт нь хүний нүдэнд ядаргаа үүсгэхээргүй байх<br />өнгө үзэмж сайтай байх, сонирхол төрөхүйц<br />flash ашигласан байх<br />лекцийн файлын 20% нь хөдөлгөөнт, 20% нь зураг дүрс, дуу агуулсан байх /хичээлийн онцлогоос хамаарч хувь нь өөр байж болно/<br />лаборатори, семинар нь график, видео агуулсан байх<br />хичээлтэй холбоотой нэмэлт материал хавсаргах /вэб хаяг, шаардлагатай номны нэрс/<br />оюутан өөрийгөө шалгах тест, сорилтой байх<br />холболт болон хуудас руу шилжих хэсэг алдаагүй байх<br />нэмэлт файл нь хуудасны тодорхой хэсэгт байх/видео, дуу гэх мэт/<br />хөдөлгөөнт хэсэг болон бусад нэмэлт цонх дуудагдаж буй байдал<br />хөдөлгөөнт болон видео файлын хэмжээ бага байх<br />ашигласан програм хангамж<br />хичээл бэлтгэсэн байдал<br />хэрэглэхэд хялбар болсон байдал<br />е-хичээлийг үзэх үед шаардлагатай програм хангамжийг байрлуулах<br />бичгийн дүрмийн алдаа<br />Е-хичээл бэлтгэх мининиум стандартыг хангахын тул дараах зөвлөмжийг е-хичээл бэлтгэхдээ ашиглана уу.<br />е-Хичээлийн материал ямар шаардлага хангасан байх бэ?<br />Хичээлийн ерөнхий агуулга болон бүтцээ гаргасан байх /Хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу/<br />Хичээлд ашиглаж болох бүхий л заавар зөвлөгөө, гарын авлага, удирдамжуудыг оруулсан байх<br />Хичээлтэй холбоотой нэмэлт материал (файл, CD, DVD, блог) байх /үүнд хичээлийн файлын төрөл хэмжээ унших програм хангамжийн жагсаалт, шаардлагатай файлын сан үүсгэх/<br />Оюутан өөрийгөө шалгах тесттэй байх (сэдэв, бүлэг болгоны дараа)<br />Сорил, шалгалтын бүрэн тестийн материалтай байх<br />Санал солилцох талбартай байх /7 хоногт 1 удаа бүлэг сэдвийн дагуу хэлэлцэх/<br />Бичгийн дүрмийн алдаагүй байх<br />Багш е-хичээл хэрхэн бэлтгэх бэ ?<br />Өөрийн хамгийн сайн ашигладаг хэрэглээний програм ашиглах<br />Нэмэлт хэрэглээний програм сурч ашиглах<br />Зориулалтын е-хичээл бэлтгэдэг програм хангамж ашиглах<br />Мэргэшсэн хүнтэй хамтран хийх<br />Бусад эх сурвалжтай харьцуулан шинжилгээ хийх<br />Оюутны хувьд :<br />Хичээлийн материал оюутанд тодорхой мэдлэг олгох боломжтой эсэх.<br />Хичээлийн файлын өнгө болон дизайн хүний нүдний хараанд төвөг багатай байх.<br />Хичээлийн сэдэв, лекц, семинар болгоны дараа оюутан өөрсдийгөө сорих тесттэй байх<br />Е-Хичээлийн файлтай ажиллах товчлуур холбоосуудын ажиллагаа төвөг багатай хялбар байх<br />Багшийн хувьд :<br />Шаардлага хангасан материалыг оюутанд файл хэлбэрээр өгөх<br />Лекц, семинар, лаборатори, тест, сорилыг ангилж өгөх<br />Е-Файлын хувьд :<br />Интернэтийн горимд ачаалагдана <br />Үндсэн болон бусад файлуудын хэмжээ аль болох бага байх (дүрсний чанарт нөлөөлөхгүйгээр шахаж болох бүх хувилбаруудыг хэрэглэх).<br />Нүүр хэсэг аль болох Flash байх.<br />Тодорхой хуудсан дээр дуудагдах нэмэлт схем, диаграмм, аnimation,video зэрэг нь зөвхөн тухайн хуудсаны тодорхой хэсэгт ачаалагдах (шинэ хуудас үүсгэхгүйгээр)<br />Өгөгдлийн сан бүхий е-Хичээл заавал link холбоос хийх Мini хувилбартай байх.<br />HTML файл үүсгэж болох:<br />HTML хэлбэрээр e-хичээл үүсгэх нь вэб байршуулахтай адил (зураг, дуу, видео болон бусад хуудасуудаас бүрдэнэ).<br />Файлын хамгаалалт хийхдээ HTML хэлбэрээр үүсгэсэн файлаа JAVASCRIPT (Хэрэглэгч талын хэл) ээр хамгаалах боломжтой. <br />HTML хэлбэрээр хийх үед олон тооны саланга файлууд үүсэх бөгөөд өөрийн блог болон вэб хуудсанд байршуулах боломжтой.<br />Flash файл үүсгэж болох:<br />Е-хичээлд Flash Professional програм ашиглах нь сайн сонголт бөгөөд ихэнх хэрэглэгчийн компьютер FlashPlayer суусан байдаг.<br />Файлын хэмжээ бага /FLV өргөтгөлтэй/ болох тул интернэтийн орчинд хурдан ачаалагдана.<br />Pdf болон Flash хамтад нь ашиглах нь олон давуу талыг олгодог. <br />Видео файл үүсгэж болох:<br />Видео файл нь хэмжээ хувьд их тул шахах хэрэгтэй. <br />Flash- ийн Video Encoder програм ашиглаад шахвал FLV гэдэг өргөтгөлтэй маш жижиг хэмжээтэй файл үүснэ. Мөн youtube дээр файлаа хуулаад линкийг нь холбох байдлаар хийж болно.<br />Е-хичээл хийхэд ашиглаж болох програм хангамжийн жагсаалт <br />Adobe In design CS <br />Бүх төрлийн хэвлэлийн эх бэлтгэдэг програм хангамж.<br />Adobe Acrobat 3D <br />PDF форматтай файлтай ажилладаг Visual, java орчны програм хангамж. <br />Macromedia Dreamweaver <br />Вэб дизайны vндсэн хэл болох HTML бичихэд зориулагдсан програм хангамж.<br />Adobe Flash Professional<br />Зураг, болон текстийг хөдөлгөөнд оруулах java орчны програм хангамж<br />3D max <br />3-н хэмжээс огторгуйд хөдөлгөөнт видео төрлийн файл бүтээдэг програм хангамж.<br />Articulate Quiz maker <br />Энэ програм нь тест бэлтгэх бөгөөд бэлтгэсэн тестээ HTML, FLASH форматаар экспортлоно. <br />Articulate Engage <br />Ms PowerPoint-ийн файлыг дизайны өргөн сонголттойгоор Presentation болгодог програм хангамж бөгөөд Presentation-ийг HTML, FLASH  форматаар  экспортлох боломжтой.<br />Adobe Photoshop <br />Adobe Photoshop нь зургийн бүх төрлийн файлтай ажиллахад зориулагдсан програм хангамж.<br />Corel Draw <br />Corel Draw нь вектор зураг, чимэглэлийн график дизайны програм хангамж.<br />Math Magic <br />Математикийн томъёотой ажиллахад хэрэглэгдэх програм хангамж. <br />Sony sound forge <br />Дууны бүх төрлийн файлтай ажилладаг програм хангамж.<br />Эдгээр програм хангамжийн тодорхой хэсгийг дараах HYPERLINK "ftp://10.10.15.50"ftp://10.10.15.50<br />хаягаар орж авна уу. <br />ftp://10.10.15.50<br />Хэрэглэж болох линкүүд <br />http://www.w3schools.com/ <br />http://www.htmlcodetutorial.com/ <br />http://www.htmlgoodies.com/ <br />http://htmlhelp.com/ <br />http://www.htmldog.com/ <br />Цаашид сургалтанд ашиглах програм хангамжийн талаар санал хүсэлтээ Мэдээллийн технологийн төвийн itc@msua.edu.mn, norov@msua.edu.mn хаягаар ирүүлээрэй. <br />электрон teсtийн сан бҮрдҮҮлэхэд<br />баримтлах заавар, зӨвлӨмж<br />Нэг. Нийтлэг үндэслэл<br />Энэхүү зааврыг сургалтанд ашиглах электрон тестийн санг бүрдүүлэхэд баримтлана. <br />ХОЁР. Тестийн сан бүрдүүлэх програмын ерөнхий агуулга<br />2.1. Тестийн бүлэглэх ангилал <br /><ul><li>Хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу бүлэглэнэ. Бүлэгт лекцийн хичээл агуулагдана.
 4. 4. Лекцийг сэдэвчилсэн төлөвлөгөөний дагуу / дарааллаар нь /
 5. 5. Дэд сэдвүүдэд ангилна.</li></ul>2.2. Тестийг түвшингээр нь ангилах<br />Тестийг дараах 5 түвшинд ангилж харгалзах оноог өгнө. <br /><ul><li>Маш энгийн /МЭ/ - 2 оноо
 6. 6. Энгийн /Э/ - 4 оноо
 7. 7. Дундаж /Д/ - 6 оноо
 8. 8. Хүнд /Х/ - 8 оноо
 9. 9. Маш хүнд /МХ/ - 10 оноо </li></ul>Энэ нь их сургуулийн хэмжээнд адил байна. <br />2.3. Тестэнд агуулагдах түвшингийн тархалт нь дундаж асуулт 40% эзэлж байхаар төлөвлөнө. <br />Жишээ нь / 10 20 40 20 10 / энэ нь ойролцоогоор 50% орчим болно.<br /> / МЭ Э Д Х МХ /<br />2.4. Тестийн төрөл<br /><ul><li>Нэг хариулттай /сонгох тест /буруу хариулт сонгох үед хасах оноотой байна. Энэ нь зөвхөн тухайн асуултанд хамаатай бөгөөд оноо нь тэгээс доошгүй байна/
 10. 10. Олон хариулттай / сонголт 2-оос дээш /
 11. 11. Үнэн худал
 12. 12. Урт хариулттай
 13. 13. Нийлүүлэх тааруулах</li></ul>2.5. Тестийн хэлбэр <br /><ul><li>Асуулт ямарч /текст, зураг, видео, гэх мэт/ хэлбэртэй байж байна.
 14. 14. Хариулт зөвхөн текст хэлбэртэй байна. </li></ul>2.6. Тест оруулахад анхаарах зүйл <br />Програмд оруулж байгаа тест unicode форматаар байна. /энэ нь windows-н стандарт гар ашиглана. Эсвэл хөрвүүлэгч програм ашиглана гэсэн үг /<br />2.7. Тестэнд оруулах зургийн хэмжээ, өргөтгөл <br />Зураг оруулахдаа /png, gif, jpg/ өргөтгөлтэй байхаар хадгална. Хэмжээ нь 800х600 –с ихгүй байна. Оюутан /1024х768/ дэлгэц дээр харна.<br />ГУРАВ. Тестийн сан бүрдүүлэхэд баримтлах зүйл<br />3.1. Тестийн хүнд, хөнгөний түвшин нь жигд тархалттай /маш хялбар, хялбар, энгийн, хүнд, маш хүнд асуултын эзлэх хувь харгалзан /10%, 20%, 40%, 20%, 10%/ байна. <br />3.2. Тестийг дараах байдлаар задлана.<br />Агуулгаар нь задлах-----Лекцийг сэдэвчилэх /дарааллаар нь/------Дэд сэдвээр нь ангилах <br />3.3. Тестийн асуултыг түвшингээр нь дараах байдлаар ангилна. Энэ нь ХААИС-ийн хувьд нэг ижил байна. <br /> Тестийн төрөлТүвшинМаш энгийнЭнгийнДундажХүндМаш хүндҮнэн худал++Цөөн /нэг/ хариулттай1/31/41/51/61/7Олон хариулттай2/62/72/82/92/10Нийлүүлэх тааруулах2 хос3 хос4 хос5 хос6 хосУрт хариулттай1 үг2 үг3 үг4үг5 үгӨгүүлбэр байж болноХаргалзах оноо2 оноо4 оноо6 оноо8 оноо10 оноо<br />Тайлбар: 1/3 гэдэг нь магадлалаар буюу 3 асуулт 1 хариулттай байна гэсэн тэмдэглэгээ.<br />3.4. Тестийн санг бүрдүүлэхдээ Arial фонтоор бичиж UNICODE – оор хөрвүүлсэн байна. <br />3.5. Тестийн эх файлын фондоо unicode болгохоос гадна мэдээлэл оруулахдаа стандарт гарын драйвер хэрэглэхийг анхаарна уу. <br />3.6. UNIFACE програмд нэвтрэхдээ багш HYPERLINK "http://teacher.msua.edu.mn"http://teacher.msua.edu.mn, оюутан HYPERLINK "http://student.msua.edu.mn"http://student.msua.edu.mn хаягаар тус тус хандана.<br />ДӨРӨВ. Тестийн тоо<br />4.1. Е-тестийн тооны доод хэмжээг тухайн хичээлийн кредитээс хамааруулан дараах байдлаар тогтооно. Цаашид хичээлийн жил бүр 100 е-тестээр санг баяжуулж явна. <br />Хичээлийн кредитЕ-тестийн тооны доод хэмжээХичээлийн жилд шинээр нэмэх е-тестийн тоо2010-2011 он2011-2012 он2012-2013 он2013-2014 он2014-2015 он1300100100100100240010010010010035001001001001004600100100100100<br />UNIFACE 5.0 ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙГ АШИГЛАХ ЗӨВЛӨМЖ<br />Багшийн програм хэрэглэгч нарын анхааралд<br />Багшийн програмд хандах хаяг: HYPERLINK "http://teacher.msua.edu.mn"http://teacher.msua.edu.mn<br />Хэл болон сургуулиа сонгоно<br />Хэрэглэгчийн нэр: багшийн код оруулна<br />Нууц үг: 123 гэж оруулна цаашид нууц үгээ сольж ашиглана уу. <br />Анхааруулга: Хэрэглэгч нууц үгээ мартсан тохоилдол таны нууц үгийг харах ямар ч боломжгүй зөвхөн шинэ нууц үг олгох боломжтойг анхаарна уу. Мөн хэрэглэгч нууц үгээ бусдад алдсан тохиолдолд гарах аливаа асуудлыг хэрэглэгч өөрөө хариуцна. <br />Багш нар багшийн проргамыг ашиглахаас өмнө өөрийн хэрэглэж байгаа компьютерийн MONKEY, MAK программыг устгаад UNICODE суулгаж ашиглана уу. MONKEY програмыг CONTROL PANEL-ийн ADD OR REMOVE PROGRAMS-aac uninstall хийнэ. MAK –усгахдаа MEDEE – BNMS-ORKHON дотор arial32.exe –г уншуулж устгана. Мөн UNICODE-ын install MEDEE- INSTALL- UNIMON нэртэй байгаа болно. Багшийн програмыг ачаалах үед GETFLASH -аар орж FLASH PLAYER татаж суулгах шаардлагатай.<br />Багшийн мэдээлэл<br />Програмд нэвтэрсний дараа хэрэглэгч өөрийн овог, нэрээр буруу, дутуу оруулсан эсэхийг шалгана уу. Хэрэв буруу дутуу оруулсан бол заавал засахыг анхааруулъя.<br />ДҮН ОРУУЛАХ ЗААВАР<br />-6667547625 Багшийн програмд орсны дараа Э-дүн гэсэн менюг дарна. <br />Э-дүнгийн тохиргоо руу орж явцын дүнгийн тохиргоогоо хийнэ.<br /> Явцын дүнгийн тохиргоогоо хийсний дараа Э-явцын дүн руу орж тохиргоо хийсэн ангиллаар дүнг оруулан хадгална. Шалгалтын 30 оноо оруулахдаа Э-дүнгийн дэвтэр руу орж группээ сонгон хайх товчийг дарна. Баталгаажуулах товчийг дарж явцын 70 оноогоо баталгаажуулсны дараа шалгалтын 30 оноогоо оруулан хадгална. <br />Анхааруулга: Явцын 70 оноо болон шалгалтын 30 оноог оруулахдаа дүнгүй оюутан дээр 0 тэг бичиж явна. Өөрөөр хэлбэл дүн оруулсны дараа хоосон нүд үлдээгүй байна. Мөн дүн баталгаажуулах товчийг явцын оноогоо зөв эсэхийг шалгасны дараа нэг удаа дарахыг анхаарна уу. Дүн баталгаажисан тохиолдолд дахин дүн засах боломжгүйг анхаарна уу. <br />Оюутны програм хэрэглэгчийн анхааралд<br />ХААИС-ийн оюутны програмд нэвтрэхдээ: HYPERLINK "http://student.msua.edu.mn"http://student.msua.edu.mn хаягаар хандана. <br />Хэл болон сургуулиа сонгоно.<br />Хэрэглэгчийн нэр: Оюутны кодоо бичнэ<br />Нууц үг: 123 гэж оруулна цаашид нууц үгээ сольж ашиглана уу.<br />Анхааруулга: Хэрэглэгч нууц үгээ мартсан тохоилдол таны нууц үгийг харах ямар ч боломжгүй зөвхөн шинэ нууц үг олгох боломжтойг анхаарна уу. Мөн хэрэглэгч нууц үгээ бусдад алдсан тохиолдолд гарах аливаа асуудлыг хэрэглэгч өөрөө хариуцна. <br />Оюутны проргамыг ашиглахаас FLASH PLAYER програмыг суулгах шаардлагатай бөгөөд програмыг ачаалах үед GETFLASH -аар орж FLASH PLAYER татаж суулгах боломжтой.<br />Иймд энэ мэдээллийг зөвлөх багш нар болон хичээл зааж буй багш нар оюутнууддаа хүргэнэ үү. <br />ХААИС-ийн албан ёсны и-мэйл хаяг хэрэглэгчдийн анхааралд<br />ХААИС-ийн багш, ажилтан нарт HYPERLINK "mailto:name@msua.edu.mn"name@msua.edu.mn гэсэн хаягийг ректорын 01 тушаалын нэрсээр нээсэн байгаа тул энэ хаягаа ашиглана уу. И-мэйл хаягаа ашиглахдаа HYPERLINK "http://www.msua.edu.mn"www.msua.edu.mn гэсэн вэб хаягаар орж цахим шуудан гэдгийн дарж орохоос гадна, http://webmail.msua.edu.mn гэсэн хаягаар орж болно. <br /> <br />Нэрээ оруулан паспорт дээр 123456 гэсэн нууц үг оруулна. Цаашид и-мэйл хаягаа ашиглахдаа нууц үгээ сольж хэрэглэнэ үү.<br />Анхааруулга: И-мэйл хаяг нээхдээ чөлөөтэй, гадаадад сургуульд явсан зэрэг тухайн үед ажиллаагүй хүмүүсийг орхисон болохыг анхаарна уу. И-мэйл хаягийн жагсаалтыг бүрэлдэхүүн сургуулийн арга зүйч нарт тараасан болно.<br />Таны их сургуулийн нэрийн хуудас болсон албан ёсны и-мэйл хаягаа байнга хэрэглэж байхыг хүсье. <br /><ul><li>Та бүхний эрдмийн үйл хэрэг ариун байх болтугай.

×