Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

педагогічний досвід сліпченко т.і.

190 views

Published on

Педагогічний досвід вчителя Т.І.Сліпченко

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

педагогічний досвід сліпченко т.і.

 1. 1. Сліпченко Тетяна Іванівна – учитель початкових класів (3 клас) Рік народження: 1975 р. Освіта: повна вища, кваліфікація «магістр з педагогіки, викладач педагогіки і методик початкової освіти, учитель початкової школи, практичний психолог у навчальних закладах», закінчила приватний вищий навчальний заклад «Кра- маторський економіко-гуманітар- ний інститут» у 2015 р. Спеціальність за дипломом: «Початкова освіта»
 2. 2. Підвищення кваліфікації: вчитель початкових класів, свідоцтво № 1649 від 09 квітня 2011 р., видане Донецьким облас- ним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Дата та результати прове- дення попередньої атеста- ції: 28 березня 2016 р. “присвоє- но кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Стаж роботи на займаній посаді: 21 рік Працюю в школі: з 1995 року Керівник шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів: з 2015 року
 3. 3. Любити життя, і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах – шукати істину, у людях – мудрість.
 4. 4. Візьми промінь світла і спрямуй його туди, Де панує темрява… Візьми усмішку і подаруй її тому, Хто так її потребує. Візьми доброту і яви її тому, хто сам Не вміє віддавати.
 5. 5. Основні педагогічні правила: •Дитині, як і дорослому потрібна свобода думок. •Розвивати в учня допитливість, творчу фантазію. •Допомагати знайти істину в ході дискусії. •Підтримати і допомогти тому, хто цього потребує. •Уміти зацікавити. •Любити дітей і вони віддячать тобі тим же.
 6. 6. “Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів”
 7. 7. - розширити і удосконалити методику подання уроків, зробити їх більше змістовними, ефек- тивними; - сприяти формуванню мовно-літературної компе- тентності учня, як особистості, здатної до самореа- лізації, стимулювати творчий потенціал кожної особистості, спираючись на критичне мислення дітей.
 8. 8. Актуальність проблеми: Для сьогоднішнього випускника навчального закладу важливо володіти вмінням мислення, добувати і переробляти інформацію, аналізувати ситуацію, адекватно оцінювати результати, бути завжди зрозумілим у викладі своїх думок людям, уміти конструк- тивно взаємодіяти з іншими. Вміння мислити і конструктив- но взаємодіяти з іншими необхідній кожній людині для досягнення успіху в соціумі. Виховання особистості мис- лячої, самостійної, творчої – соціальне замовлення інфор- маційного суспільства.
 9. 9. Шляхи вирішення проблемного питання Будуючи свої уроки, я насамперед: 1. Передбачаю розв’я- зання різноманітних творчих завдань.
 10. 10. Пошук може здивувати, примусити замислитись
 11. 11. Проблемна ситуація формує мислення…
 12. 12. Результативність роботи в колективі залежить від діяльності кожного…
 13. 13. У дітей розвивається: - самостійність у мисленні; - творчі задатки; - кмітливість і винахідливість. .
 14. 14. Працював із задоволенням. Досяг своєї мети. Було цікаво на уроці. Частково досяг своєї мети. Не впевнений в своїх силах. Важко досягти мети.
 15. 15. Виховна робота з класом має не менше значення, ніж навчальна діяльність. Діти з великим задоволенням приймають участь у позакласних заходах.
 16. 16. Але всім виступам передує велика підготовча робота, розвиток творчих здібностей учнів на уроках, під час виховних заходів
 17. 17. Учням класу дуже подобаються класні години, різноманітні вікторини. Вони завжди із задоволенням беруть у них участь, весь час дуже активні
 18. 18. Результати роботи Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» 2011-2012 н.р. – високий рівень – 5 учнів достатній рівень – 4 учнів 2012-2013 н.р. – високий рівень – 3 учнів достатній рівень – 5 учнів 2013-2014 н.р. – високий рівень – 4 учнів достатній рівень – 4 учнів Міжнародна природознавча гра «Геліантус»: 2011-2012 н.р. – високий рівень – 3 учнів достатній рівень – 3 учнів 2012-2013 н.р. – високий рівень – 3 учнів достатній рівень – 3 учнів 2013-2014 н.р. – високий рівень –4 учнів достатній рівень – 5 учнів Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»: 2011-2012 н.р. – високий рівень – 1 учнів достатній рівень – 3 учнів 2012-2013 н.р. – високий рівень – 2 учнів 2013-2014 н.р. – високий рівень – 2 учнів
 19. 19. Результати роботи Міжнародний конкурс з російської мови «Медвеженок» 2013-2014 н.р. – високий рівень – 2 учнів Всеукраїнський конкурс з української мови ім. П. Яцика 2011-2012 н.р. – І місце – Бовкун Софія Районний конкурс читців: 2011-2012 н.р. – ІІ місце – Когут А. 2013-2014 н.р. – ІІ місце – Чипиль М. Районний конкурс «Поетична стежина»: Роботи учнів постійно друкуються у збірці
 20. 20. 2012 – 2013 н.р. (3 клас) - 50 % 2013 – 2014 н.р. (4 клас) - 60 % 2015 – 2016 н.р. (2 клас) - 53 % 2016 – 2017 н.р. ( 3 клас І сем.) - 70 %
 21. 21. - Районний конкурс фізхвилинок – І місце (школа); - Районний конкурс з правовиховної роботи школи – І місце (школа); Диплом (на обласному рівні); - Виступ на засіданні районного методичного обєднання вчителів початкових класів на тему «Державний стандарт»; Друковані статті: Збірник “Можливості і проблеми інноваційного розвитку економіки, суспілства, особистості. Матеріали VІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції”, (стор. 296), Краматорськ, 2014р. -“Вплив художньої літератури на розвиток монологічного мовлення учнів початкової школи” Збірник “Актуальні проблеми економіки, суспільства, особистості, сучасної України. Матеріали ІХ Міжвузівської науково-практичної конференції.”, (стор. 175), Краматорськ, 2015 р. - “Самостійна робота як засіб формування логічного мислення в учнів початкових класів”

×